2018 Yılı YKS Sınav Konuları ve Soru Dağılımı, QR Kod Uygulaması

Merhaba Değerli Öğrenciler,

Sizler, sınavda başarılı olabilmek için , 2018 Yılı YKS Sınavı Konu ve Soru Dağılımı bilgilerine ulaşmak için çok fazla emek sarf ettiniz.

Bende, sizlerin çalışmalarına katkı yapmak için, çorbada tuzum olmasını istedim.

2018 Yılı YKS Sınavı Konu ve Soru Dağılımı hakkında sizler için çalışma yaptım.

Pazarlama ve Satış mesleği, her sektörü analiz ederek, en doğru bilgilere ulaşmak için çalışmalar yapmaktadır.

QR Kod Sistemi,

2018 yılında YKS sınavına girecek öğrencilere, sınava giriş belgelerinde QR Kod sistemi uygulanacak.

Sınava giriş belgelerinde, QR Kod bulunacak olup, öğrenciler ellerindeki akıllı telefonlar ile QR Kodu tarayıp, sınava girecek oldukları okulun konumu otomatik olarak sınava girecek öğrencinin telefonuna gelecek.

Temel amaç,  sınava girecek öğrencilerin sınava geç kalmasını önlemek ve sınava girecek olduğu okulu konum sayesinde hemen bulmasını sağlamak.

30.Haziran.2018, Cumartesi Günü

 • Sabah YKS – TYT

1.Temmuz.2018, Pazar Günü

 • Sabah YKS – AYT
 • Öğlen  YKS – YDS

Sizlerin sınav sonucundan sonra, yapacağı tercihler hayatınız için belirleyici olacaktır.

Gelecek yıllarda yapılanacak bir çok meslek dalları oluşacaktır.

Yapılanacak yeni meslekler için hazırlıklı olabilmek ve daha fazla bilgilenmek için,

 • Pazarlama ve Satış mesleği,
 • Pazarlama İletişimi,
 • Kişisel Gelişim,
 • Neuromarketing,
 • Yapay Zeka (AI),
 • İnovasyon Eğitimleri
 • Montörlük

gibi isteğiniz doğrultusunda, sizlere yardımcı olmak isterim.

Dünya değişiyor, teknoloji ilerliyor ve bizler bu değişime ayak uydurmamız gerekmektedir.

2018 Yılı,  30 Haziran – 1 Temmuz

YKS Konuları ve Soru Dağılımı Tablosu

 Coğrafya Konuları,

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

Tarih Konuları,

 • Tarih Bilimi
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete (1300-1453)
 • Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 • Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 • Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 • En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Atatürk’ün Ölümü
 • Yüzyılın Başlarında Dünya
 • İkinci Dünya Savaşı
 • Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • Küreselleşen Dünya
 • Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat

Coğrafya Konuları,

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

YKS Edebiyat konuları,

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

YKS Felsefe Grubu konuları;

 • Mantık Konuları
  1. Mantığa Giriş
  2. Klasik Mantık
  3. Mantık ve Dil
  4. Sembolik Mantık
 • Psikoloji Konuları
  1. Psikoloji Bilimini Tanıyalım
  2. Psikolojinin Temel Süreçleri
  3. Öğrenme Bellek Düşünme
  4. Ruh Sağlığının Temelleri
 • Sosyoloji Konuları, 
 1. Sosyolojiye Giriş
 2. Birey ve Toplum
 3. Toplumsal Yapı
 4. Toplumsal Değişme ve Gelişme
 5. Toplum ve Kültür
 6. Toplumsal Kurumlar

YKS Din konuları;

 • Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 • İnsan ve Din
 • İslam ve İbadetler
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

YKS Matematik konuları ;

CEBİR KISMI

 • Sayılar
 • Sayı Basamakları
 • Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Binom
 • Olasılık
 • İstatistik
 • İkinci Dereceden

Denklemler

 • Karmaşık Sayılar
 • Parabol
 • Polinomlar
 • Toplam-Çarpım
 • Mantık
 • Modüler Aritmetik
 • Eşitsizlikler
 • Logaritma
 • Diziler
 • Seriler
 • Limit ve Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

Fizik Konuları,

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 • Tork
 • Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • Bağıl Hareket
 • Dinamik
 • Atışlar
 • İş Enerji
 • Dönme Hareketi
 • Basit Harmonik

Hareket

 • İtme-Momentum
 • Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
 • Işık ve Gölge
 • Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma ve Renkler
 • Merceler ve Aydınlanma
 • Elektrostatik
 • Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
 • Yüklü Parçacıkların Hareketi
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Temel Dalga Bilgileri
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses ve Deprem Dalgaları
 • Manyetizma
 • Elektromanyetik İndüksüyon
 • Sığaçlar
 • Alternatik Akım ve Transformatör
 • Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)
 • Elektromanyetik Dalgalar
 • Fotoelektrik ve Comptpn Olayı
 • Özel Görelilik
 • Atom Modelleri
 • Atom Altı Parçacıklar
 • Radyoaktivite
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Kimya Konuları,

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 • Bileşikler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Kimyanın Temel Yasaları
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde
 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimya ve Enerji
 • Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Sıvı Çözeltilerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Hayatımızdaki Kimya

 Biyoloji Konuları,

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA-RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölünmeleri
 • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 • İnsanda üreme ve Gelişme
 • Mendel Genetiği
 • Kan Grupları
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 • Biyoteknoloji, Evrim
 • Solunum
 • Fotosentez
 • Kemosentez
 • Bitki Biyolojisi
 • Sistemler
 • Duyu Organları

YKS İngilizce konuları;

Kelime Bilgisi (5 Soru) (1 Soru Phrasal Verb)

 1. Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar, 2 Soru Preposition, 3 Soru Conjunction, 1 Soru Quantifiers)
 1. Cloze Test (5 Soru)
 2. Cümleyi Tamamlama (8 Soru)
 3. İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)
 4. Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)
 5. Paragraf (15 Soru)
 6. Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)
 7. Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
 8. Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)
 9. Diyalog Tamamlama (5 Soru)
 10. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)

serkan uygur YKS-TYT SORU DAĞILIMI.png

serkan uygur YKS-AYT sınav soru dağılımı.png

2018 Yılı, YKS Sınavına girecek olan, bütün öğrenci dostlarıma başarılar dilerim.

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: