Stratejik Pazarlama ve Satış Eğitimi (2022 Yılı)

Stratejik Pazarlama ve Satış Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı: 

Uluslararası pazarda ve yerel pazarda, 2020 yılı sonrasında; müşteri ve tüketici gruplarının davranışları değişmiştir. Yapay zekanın iş hayatımıza girmesi ve online çalışma modellerinin artış göstermesi ile yeni ekonomik modeller oluşmuştur. Hayatımıza giren bu değişimleri, sağlıklı yönetebilmek ve kazançlarımızı arttırmak için yapılması gereken çalışmaları birlikte öğreneceğiz. 

Beklenen fayda:

 • Değişen ekosistemi, anlayarak uyum sağlamak 
 • Müşterilerin alışkanlıklarını, iş hayatında kazanca çevirebilmek 
 • Online çalışma ile potansiyel hedef pazarlara ulaşabilmek 

Eğitim içeriği:

 • Stratejik Pazarlama ve Satış Mesleğinin Doğuşu
 • Pazarlama ve Satış Mesleğinin Tarihsel Gelişimi
 • Pazarlama Tanımı 
 • 2020 Yılı Sonrası
 • 2020 Yılı Öncesi
 • Pazarlama Yapısı
 • Satış Tanımı
 • Satış Kategorileri
 • Satış Teknikleri
 • Çapraz Satış (Cross Selling)
 • Üst Satış (Up Selling)
 • Gizli Satış Nedir
 • Sanal Döviz – Sanal Satış
 • Pazarlama ve Satış Mı! Satış ve Pazarlama Mı!
 • Günümüz Ekosistemi
 • Yeniden Konumlandırma (Re-marketing)
 • Philip KOTLER 4P Teoremi Pazarlama Karması (Marketing Mix)
 • Ürün (Product)
 • Fiyat (Price)
 • Yer (Place)
 • Tutundurma (Promotion)
 • Pazarlama ve Satışın Karşılaştırılması
 • Pazarlama Departmanının Görevleri
 • Pazarlama Departmanının Sorumlulukları
 • Satış Departmanının İşlevi
 • Satış Departmanının Süreçleri
 • Pazarlama Süreci
 • Geleneksel Süreçler
 • Değer Yaratma ve İletme Teknikleri
 • Pazarlama ve Satış Tarihsel Süreci
 • Üretim Yaklaşımı
 • Ürün Yaklaşımı
 • Satış Yaklaşımı
 • Pazarlama Yaklaşımı
 • İlişkisel Pazarlama Yaklaşımı
 • Pazarlama Stratejileri
 • Niche Pazarlama Nedir
 • Kognitif Pazarlama Nedir
 • Ankor Mağaza Nedir
 • İnfluencer Marketing
 • Ürün Grupları
 • Dayanıklı ve Dayanıksız Ürünler
 • Kullanıcı Türüne Göre Ürünler
 • Pazarlama Yönetimi
 • Pazarlama Kanalları
 • Pazarlama Araçları
 • Pazarlama İletişimi
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri
 • Klasik Pazarlama Yöntemleri
 • Geleneksel Pazarlama Yöntemleri
 • Modern Pazarlama Yöntemleri
 • Deneyimsel
 • Çeşitleri
 • Bilimsel Çalışmalar
 • Tuzak
 • Türleri ve Korunma Süreçler
 • Tarihsel Süreç
 • Gerilla
 • Temel Özellikleri
 • Türleri
 • Mobil
 • SMS
 • İlişkisel Pazarlama
 • Amaçlar
 • Retro
 • 4A
 • E-mail
 • Viral
 • WOMM
 • Sosyal Medya Pazarlama Yöntemleri
 • Stratejik İçerik Yönetimi
 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter
 • İnstagram
 • Pinrest
 • Whatsapp
 • Veri Tabanı
 • Dijital Pazarlama Yöntemleri
 • Yapay Zekâ Pazarlama Yöntemleri
 • Yapay Zekâ Pazarlama Yöntemleri
 • Artırılmış Sanal Gerçeklik
 • Hologram
 • Fijital Teknoloji
 • Chatboot
 • Müşteri Deneyimi Çalışmaları Soru – Cevap
 • Müşteri Deneyimi Yetkinlikleri
 • Müşteriyi Analiz Edebilmek
 • Sadık Müşteri Nasıl Oluşturulur
 • Konumlandırma
 • Tutundurma
 • Tutundurma Amaçları
 • Tutundurma Karması
 • Tutundurma Yöntemleri
 • Tutundurmanın Önemi
 • Tutundurma Stratejileri
 • Müşteriyi Deneyimi Analiz Edebilmek
 • İnovasyon Nedir
 • İnovasyon Stratejileri
 • Fiyat Karması
 • Etkileşimli Pazarlama
 • Doğrudan Pazarlama
 • Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOMM)
 • WOMM Çeşitleri
 • Gelişme Nedenleri
 • Modern Pazarlama Fonksiyonları
 • Reklam Çeşitleri
 • Reklam ve Satış Promosyonları
 • Açık Hava Reklamcılığı – Teşhir Ürünler
 • Analiz Çeşitleri
 • Pazarlama Yöntemleri
 • Pazar Değerlendirme Kriterleri
 • Pazarın Nitelikleri
 • Pazar Seçim Kriterleri
 • Pazar Araştırma Süreci
 • Maslow Teorisi
 • Stratejiler 
 • Pazarı Etkileyen Gelişmeler
 • Makro Faktörler – Demografik Çevre
 • Sanal Gerçeklik Tarihi
 • Eğitimde Artırılmış Sanal Gerçeklik
 • Fintech, Dijital ve Fijital Nedir
 • Politik ve Hukuki Çevre
 • Ekonomik Çevre ve Rekabet
 • Hedef Kitle
 • Potansiyel Hedef Kitle
 • Demografik Bilgiler
 • Pazar Bölümlendirme
 • Tüketici Tarafı
 • Sanayi Kesimi
 • Satınalma ve Tüketici Davranışları
 • Değerlendirme ve Analiz
 • Müşteri Deneyimi Uygulayan Firmalar
 • Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri
 • Neuro Marketing Bilimi
 • İnovasyon Nedir
 • Pazar Değerlendirme Kriterleri
 • Yapay Zekâ
 • VR ve AR
 • SWOT Analizi
 • Sosyal ve Kültürel Çevre
 • Yeni Ürün Yaşam Eğrisi
 • Giriş
 • Büyüme
 • Olgunluk
 • Olgunluk 1
 • Olgunluk 2
 • Olgunluk 3
 • Olgunluk 4
 • Kritik Eşik
 • Düşüş
 • Ürün Yaşam Eğrisi
 • Vak’ a Çalışmaları
 • Soru ve Cevap

Eğitim, interaktif yapılacaktır.

Katılım belgesi verilecektir.

Eğitim ücretlidir.

Detaylı bilgi serkanuygur.marketing@gmail.com alabilirsiniz.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

%d blogcu bunu beğendi: