Eğitimler

Stratejik Pazarlama ve Satış Eğitimi

Uluslararası pazarda ve yerel pazarda, 2020 yılı sonrasında; müşteri ve tüketici gruplarının davranışları değişmiştir. Yapay zekanın iş hayatımıza girmesi ve online çalışma modellerinin artış göstermesi ile yeni ekonomik modeller oluşmuştur. Hayatımıza giren bu değişimleri, sağlıklı yönetebilmek ve kazançlarımızı arttırmak için yapılması gereken çalışmaları birlikte öğreneceğiz.

Eğitim içeriği:

 • Stratejik Pazarlama ve Satış Mesleğinin Doğuşu
 • Pazarlama ve Satış Mesleğinin Tarihsel Gelişimi
 • Pazarlama Tanımı (2020 Yılı Sonrası ve 2020 Yılı Öncesi)
 • Satış Tanımı (Satış Kategorileri)
 • Satış Teknikleri (Çapraz Satış, Üst Satış, Gizli Satış ve Sanal Satış)
 • Re-marketing
 • Philip KOTLER 4P Pazarlama Karması (Ürün, Fiyat, Yer, Tutundurma ve Kritik Eşik)
 • Pazarlama ve Satışın Karşılaştırılması
 • Pazarlama Departmanının Görevleri ve Sorumlulukları
 • Satış Departmanının İşlevi ve Süreçleri
 • Pazarlama Süreci (Geleneksel, Değer Yaratma ve İletme Teknikleri)
 • Pazarlama ve Satış Tarihsel Süreci (Üretim Dönemi, Ürün Dönemi, Satış Dönemi, Pazarlama Dönemi ve İlişkisel Pazarlama Yaklaşımı)
 • Pazarlama Stratejileri (Niche, Kognitif, Ankor, İnfluencer Marketing ve daha fazlası)
 • Ürün Grupları (Dayanıklı, Dayanıksız Ürünler ve Kullanıcı Türüne Göre Ürünler)
 • Pazarlama Yönetimi (Pazarlama Kanalları, Pazarlama Araçları ve Pazarlama İletişimi)
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri (Klasik Pazarlama Yönetimi, Geleneksel Pazarlama Yönetimi, Modern Pazarlama Yönetimi, Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi, Dijital Pazarlama Yönetimi ve Yapay Zekâ Pazarlama Yönetimi)
 • Yapay Zekâ Pazarlama Yöntemleri (Detaylarını hep birlikte ele alacağız)
 • Müşteri Deneyimi Yetkinlikleri
 • Müşteriyi Analiz Edebilmek
 • Sadık Müşteri Nasıl Oluşturulur
 • Konumlandırma ve Teknikleri
 • Tutundurma ve Stratejileri
 • Müşteriyi Deneyimleme Haritası ve Analiz
 • İnovasyon Stratejileri
 • Fiyat Karması
 • Etkileşimli Pazarlama
 • Doğrudan Pazarlama
 • Modern Pazarlama Fonksiyonları
 • Reklam ve Çeşitleri
 • Analiz Çeşitleri
 • Pazarlama Yöntemleri (Pazar Kriterleri, Pazarın Nitelikleri, Pazar Seçim Kriterleri ve Pazar Araştırma Süreci)
 • Stratejiler
 • Pazarı Etkileyen Gelişmeler
 • Makro Faktörler ve Demografik Çevre
 • Sanal Gerçeklik Tarihi ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik (Günümüz Teknolojileri)
 • Fintech, Dijital ve Fijital Nedir
 • Politik ve Hukuki Çevre
 • Ekonomik Çevre ve Rekabet
 • Potansiyel Hedef Kitle
 • Demografik Bilgiler
 • Pazar Bölümlendirme
 • Müşteri ve Tüketici Satın Alma ve Davranışları
 • Değerlendirme ve Analiz
 • Müşteri Deneyimi ve Uygulamaları
 • Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri
 • Neuro Marketing Bilimi
 • Yapay Zekâ (VR ve AR)
 • Sosyal ve Kültürel Çevre
 • Vak’ a Çalışmaları
 • Soru ve Cevap

Eğitim interaktif yapılacaktır.

Eğitim 15 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim zoom üzerinden yapılacak, size link gönderilecektir.

Dijital katılım belgesi verilecektir.

Eğitim için fiyat teklifi alınız.

Eğitim hakkında serkanuygur.marketing@gmail.com adresinden bilgi alınız.

Neuro Marketing Bilimi

(Nöro Pazarlama, Algı Yönetimi ve İkna Stratejileri)

Global firmalar, potansiyel müşteri ve tüketici gruplarına hitap ederek, ürettiği ürün ve hizmetleri piyasa arz ve talebine sunarak, piyasada sürdürülebilir olmak isterler. İşletmeler, müşterilerin satın alma davranışlarını teşvik edici çalışmalar yapmak için neuro marketing kurallarını bilmesi gerekmektedir. Bu eğitimde, satış arttırıcı teknikleri birlikte öğreneceğiz.

Eğitim içeriği:

 • Neuro Marketing Biliminin Doğuşu
 • Nöro Pazarlama ve Algı Yönetimi
 • İkna Yönetimi Stratejileri
 • Yaşanmış Müşteri ve Tüketici Davranışları
 • Neuro Marketing ve Stratejik Pazarlama ve Satış Mesleğine Etkileri (Trampa Dönemi, Altın Sikke Dönemi, Barter Dönemi ve Sanal Ekosistem)
 • Eski Beyin, Sürüngen Beyin ve Alt Beynin İşlevleri
 • Beynimizin Yapısı (Sol Beynimizin Görevleri ve Sağ Beynimizin Çalışma Yapısı)
 • Kadın Beyni İşleyişi
 • Erkek Beyin Yapısı
 • Müşteri ve Tüketici Grupları
 • Nitelikli Ürün Nedir
 • Üretim Ekonomisi
 • Eski Beynin İşleyişi
 • Stratejik Pazarlama ve Satış (2020 Yılı Sonrası ve 2020 Yılı Öncesi)
 • Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi
 • Kararlarımızı Nasıl Veririz
 • İkna Stratejileri
 • Beynimiz (Frontal Lob, Temporal Lob, Parietal Lob ve daha fazlası)
 • Eski Beynimizin Yaşamamıza Etkisi
 • Neuro Marketing Araçları (fMRI, FACS, Duygularımız, PPG, ET ve daha fazlası)
 • AR-GE Çalışmaları (PET, NIRS, SST ve daha fazlası)
 • Otonom Sinir Sistemi ve Özellikleri
 • Limbik Bölge
 • Neuro Marketing Kullanım Alanları (Web Sitesi Analizi, E-ticaret Sitesi Yönetimi, Demir Atmak, Müşteri Sadakati, Müşteri Deneyimi, Kayıptan Kaçınmak, Karar Felci ve daha fazlası)
 • Neuro Marketing Bilimi Kullanılan Sektörler (Ambalajlama, Sinema, Siyasal, Reklam, Oyun, Sanal Döviz ve daha fazlası)
 • Algı Yönetiminin Sektörlere Etkisi
 • Kuşaklar (Yetişkinler 1946 ve Öncesi, Baby Boomers, Sessiz Kuşak, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı ve Alfa Kuşağı)
 • Neurocode Nasıl Kullanılır
 • Hormonlar ve İşleyişleri (Dopamine, Endorphin ve daha fazlası)
 • Renklerin Gücü (2020 Yılı Sonrası Renkler ve 2020 Yılı Öncesi Renkler)
 • Neuro Marketing Renkleri
 • Vak’ a Çalışması
 • Soru ve Cevap

Eğitim interaktif yapılacaktır.

Eğitim 15 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim zoom üzerinden yapılacak, size link gönderilecektir.

Dijital katılım belgesi verilecektir.

Eğitim için fiyat teklifi alınız.

Eğitim hakkında serkanuygur.marketing@gmail.com adresinden bilgi alınız.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

%d blogcu bunu beğendi: