Serkan UYGUR

Dünya, 2020 yılı yapay zekâ çağına giriş yaparak teknoloji girişimciliği tüm toplumları etkisi altına aldı.

Girişimcilik Ekosistemini İncelediğimizde:

 • 2020 yılı yapay zekâ çağında girişimcilerin; istekli olması, sosyal medyayı (Facebook, Linkedin, Instagram ve daha fazlası) etkin ve verimli kullanması yeterlidir.
 • 2020 yılı öncesinde girişimcilerin; istekli olması yetmemekte; sermayesi ve potansiyel hedef kitlesi (network marketing) olan, ürün ve hizmet alanlarında etkin bir strateji izleyenler başarılı oluyordu.

Girişimcilik Nedir:

Piyasaya veya potansiyel hedef kitleye uygun yeni iş modellerinin geliştirilmesi, müşteri ve tüketici gruplarına; ürün, hizmet ve teknolojilerin verimli kullanması için olanakların sunulmasıdır.

2020 yılı itibari ile, bir gelir modeli oluşturmak isteyen herkes girişimcilik ekosistemine dahil olabilir.

Girişimcilik Nasıl Hayata Geçirilir:

Girişimcilik ekosisteminde yer alabilmek, 2020 yılı yapay zekâ çağı teknolojileri ile daha basittir.

Teknoloji Girişimciliği Hangi Mecralarda Yapılır:

Teknoloji girişimciliği birçok mecralarda yapılabilir.

 • Yapay Zekâ Teknolojileri,
 • Dijital Pazarlama Ağları,
 • Sosyal Medya (Facebook, Linkedin, İnstagram ve daha fazlası),
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,
 • Yapay Zekâ İçerik Yönetimi,
 • E-ticaret ve Stoksuz Al Sat,
 • Network Marketing,
 • MetaMetaverse ve Yeni Girişimcilik Mecraları,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Fijital Teknoloji,
 • Müşteri ve Tüketici Satın Alma Davranışları,
 • Teknoloji Stratejileri,
 • WOMM,
 • Neuro Marketing Bilimi (Nöro Pazarlama, Algı Yönetimi ve İkna Stratejileri.),
 • Neurocode,
 • Nörolink,
 • Yapay Zekâ Çözüm Ortaklığı,

gibi birçok stratejik girişimcilik çalışmaları, ekosisteme eklenebilir.

Teknolojinin gelişim gösterdiği 2020 yılı itibari ile, girişimcilik modellerinizi sanal mecralarda sermayeniz olmadan kazanca çevirebilirsiniz.

İstediğiniz; ürün, hizmet ve teknoloji modelleri için her türlü yapay zekâ teknolojileri kullanabilir, potansiyel hedef kitlenize dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz.

Yapay zekâ teknolojileri ile teknoloji girişimciliği ekonomisini hayata geçirebilmeniz için; sermayeye gerek duymadan, sadece istekli olmanız ve yeniliklere açık olmanız yeterlidir.

Girişimciliğinizi Nasıl Hayata Geçireceksiniz:

Girişimcilik modellerinizi iş hayatına uyarlarken, birçok kanalları kullanabilirsiniz.

Sosyal medyayı (Facebook, Linkedin, İnstagram ve daha fazlası) kullanmanız, sizleri ek maliyetlerden kurtaracak ve farklı gelir modelleri oluşturmanıza katkı sağlayacaktır.

Son yıllarda sosyal medyanın gücü tartışılmaz. Günümüzde girişimciler sosyal medya sayesinde; ister uluslararası alanda ister yerelde, bol kazançlı işler çıkartarak girişim mecralarını büyütüyorlar.

Yapay zekâ teknolojileri dünya piyasalarında her gün gelişiyor ve ticaret ekonomisi hareketlendiriyor.

Eskiden, çok fazla emek ve enerji harcayıp hedef kitlemize ulaşmaya çalışırken artık günümüz teknolojileri ile, az emek harcayarak yeni girişim modelleri ile potansiyel hedef kitlemize ulaşabiliyoruz.

Meta – Metaverse, dünya piyasalarında toplumlar tarafından çok fazla talep görüyor. Sanal toplumlar, çok hızlı gelişiyor. Yeni sektörler ve yeni yatırım mecraları doğuyor.

Markalar, yapay zekâ teknolojilerini kullanarak meta – metaverse sanal mecralarında yerlerini alıp, marka bilinirliğini güçlendirerek ticaret alanlarını genişletiyorlar.

Reklam Faaliyetleri:

Reklam faaliyetleri, yeni sektörlerin hayata geçmesi ile değişim göstererek: 

 • Sanal Gerçeklik
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Fijital Teknoloji,
 • Müşteri Deneyimi
 • Müşteri ve Tüketici Satın Alma Davranışları,

modern dünyaya damgasını vuruyor.

2030 yılı web 5.0robotların duygusal zekâ teknolojilerine sahip olacağını biliyoruz.

Toplumlar, robotlar ile duygusal zekâ etkileşimleri kurarak, yeni çalışma modelleri geliştirecekler. Birlikte, sorunlara çözümler üreterek, beyin fırtınası yaparak stratejiler ve inovasyonlar oluşturacağız.

Girişimcilikte Kuşaklar ve Jenerasyonlar Arasındaki Etkileşim:

Girişimcilik, 2020 yılı yapay zekâ çağı ile tüm sektörlere potansiyel hedef kitleleri ile etkileşim olanağı veriyor.

İşletmelerin, potansiyel hedef kitlelerine ulaşması için tek yapması gereken dijital mecralarda yer edinerek etkileşim çalışmalarını arttırmak.

Kuşaklar ve Jenerasyonlar:

 • 1946 Yılı ve Öncesi,
 • Baby Boomers,
 • Sessiz Kuşak,
 • X Kuşağı,
 • Y Kuşağı,
 • Z Kuşağı,
 • Alfa Kuşağı,

olarak guruplanıyor.

Özellikleri ve Yapıları:

 • Kuşakların Özellikleri Nelerdir?
 • Hangi Kuşağın Ne Tür Etkileşimleri Vardır?
 • Jenerasyonların Birbiri ile Olan Etkileşimi Nasıldır?
 • Yapay Zekâ Çağında Hangi Kuşak Etkindir?
 • Dijital Çağda Hangi Kuşak Verimli Çalışmalara İmza Atmıştır?
 • Yapay Zekâ Çağında Hangi Kuşak Dünya Ekosistemine Damga Vuracak?
 • Her Kuşağın; Çalışma Alanı, Etkileşimi ve Diğer Jenerasyonlar ile Bağlantıları Nasıldır?
 • Z Kuşağı Teknolojinin Neresinde ve Girişimciliği Hangi Seviyede Kullanıyor?
 • Alfa Kuşağı Bütün Kuşaklardan Farkı Nedir ve Motivasyonunu Neler Sağlıyor?

etkileşim, girişimcilik ve stratejik yapıları analiz edilerek, ilerleyen yıllara sürdürülebilir çalışmalar yapmalıyız.

Alfa kuşağı ve jenerasyonlar kitabımı, talep etmeniz halinde serkanuygur.marketing@gmail.com adresimden sizinle paylaşacağım.

Girişimcilik Ekosistemi ve Kazandırdıkları?

Her kuşak, teknolojiyi kendi bilgisi çerçevesinde kullanırken, yeni girişimlere belirli bilgi dahilinde giriş yapıyorlar.

Biz, bu bilgileri basitleştirerek; daha kullanılabilir, efektif ve öğrenme odaklı bilgiler haline getirdik.

Girişimcilikte Potansiyel Hedef Kitleniz ve Stratejiler?

Girişimcilik ekosistemi, teknolojilerin gelişmesi ve yeni jenerasyonların istek ve ihtiyaçları sayesinde, tüm dünyada etkin olarak kullanılıyor.

Son yıllarda gelişen sosyal medya stratejileri ticaret faaliyetlerini ciddi ölçüde tetiklemiş ve tüm kuşaklardan artan oranda gelen talepler, satış hacimlerini arttırmıştır.

Günümüzde teknoloji girişimciliği basitleşerek, her yaş grubundan tüm kuşakların; ürün hizmet ve teknoloji ihtiyaçları sosyal medya stratejileri ile karşılanıyor.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Uluslararası içerik yönetiminde, bir devrim daha gerçekleşerek yapay zekâ içerik yazarı olabilmek, günümüzde; daha basit ve kolay hale geliyor.

Yapay Zekâ İçerik Yazarı Nasıl Olunur?

Uluslararası ve yerel ekosistemi incelediğimizde, 2020 yılı itibari ile sosyoekosistem değişim gösteriyor.

Yapay zekâ çağının başladığı 2020 yılında web 4.0 hayatımıza girmiş, yeni çalışma alanları tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dijital çağ 2018 yılında son bulmuş, gelişen stratejiler getirdiği yenilikler ile dünya toplumlarının hizmetine sunulmuştur.

Yapay Zekâ İçerik Yazarı:

 • Dünya gündemine yoğunlaşarak araştırma yapar,
 • Değişen gündem hakkında analiz raporları hazırlar,
 • Hayatımıza giren yeni sektörleri yorumlayabilme becerisine sahiptir,
 • Yapay zekâ uygulamaları,
 • Arttırılmış sanal gerçeklik,
 • Hologram,
 • Fijital teknoloji,
 • Müşteri ve tüketici davranışı deneyimi,
 • Sanal kısa ve uzun videolar,
 • Sanal döviz,
 • Ekofin,
 • Fintech,
 • Yapay zekâ içerik stratejileri,
 • Dijital yönetim,
 • Bütünleşik pazarlama içerikleri (BPİCS),
 • 360 derece içerik yönetimi,
 • Strateji geliştirme,
 • SWOT içerik analizi,
 • PEST içerik analizi,
 • DRAGON içerik teknikleri,
 • Metaverse içerik uygulamaları,
 • Duygusal içerik yönetimi,
 • Sanat içerik yönetimi,
 • Tarihsel içerik yönetimi,
 • Dijital karma içerik strateji geliştirme,
 • Stratejiyi global mecralarda geliştirebilme ve yönetebilme becerisine hâkim olacaktır.

Hayatımızdaki değişimleri fark edebilme güdüsü gelişmiş; serbest çalışanlar, yöneticiler ve uzmanlar, yaratıcı odaklı çalışmalara imza atacaklar.

Dünya pazar ekosisteminde söz sahibi olabilmek; yıllarca elde edilmiş tecrübe ve deneyimler ile birleşerek, iş hayatına yaratıcı inovatif fikirler ortaya koymak ile mümkündür.

Yapay Zekâ İçerik Stratejileri:

Geçmiş yıllarda elde edilmiş içerik yöntemleri sil baştan revize edilerek, yapay zekâ içerik stratejileri hem yaratıcılığınızı hem vizyonunuzu hem de sürdürülebilirlik bakış açınızı geliştirecektir.

Son yıllarda gelişen sosyal medya (facebook, instagram, linkedin ve twitter gibi mecralar) etkileşimleri, yapay zekâ içerik yazarı olmayı teşvik ediyor.

Yapay zekâ robotlarının, tüm sanal mecralardaki içerikleri denetlediği günümüz dünyasında, fark yaratan yapay zekâ içerik stratejilerini çalışmalarınıza kolayca uygulayabilirsiniz.

Web 5.0 Robotların Duygusal Zekaya Sahip Olması:

Teknoloji sürekli gelişiyor ve bilim insanları, web 5.0 robotların duygusal zekaya sahip olması konularında sürdürülebilir çalışmalar yapıyorlar.

Teknoloji şirketleri, hitap ettiği müşteri ve tüketici gruplarının yanısıra duygusal ve sadık müşterileride fark ederek, pazar ekosistemlerine kemik müşteri ve tüketici gruplarını da potansiyel müşteri gruplarına eklemek istiyorlar.

Firmalar, müşteri ve tüketici gruplarının duygusal davranışlarını; bilmek, gözlemlemek ve öğrenmek için, sanal mecralarda; fijital teknolojiden ve müşteri deneyimleme stratejilerinden yararlanırlar.

İşletmeler, üretecekleri ürünlere talep yaratmak için yapay zekâ içerik yazıları ile öncelikle; alfa kuşağı ve z jenerasyonlarının ilgilerini çekerek, piyasada; sürdürülebilir ve öncü konumda olmak isterler.

Piyasa ekosisteminde, sürdürülebilir ve pazar lideri olabilmek kolay olmadığı gibi; yıllarca piyasanın nabzını tutmak ve müşteri ve tüketici davranışlarını analiz ederek, sonuca gitmeyi mümkün kılar.

2021 yılında, hayatımızın önemli bir parçası haline gelen meta – metaverse, yatırım alanında ve yapay zekâ içerik stratejilerinde dünya toplumlarının vizyoner anlayışında önemli bir yere sahiptir.

Meta – Metaverse ile ilgili son zamanlarda sosyal mecralarda; stratejik pazarlama çabaları, insan kaynakları yönetimi ve reklam teknikleri gibi yaratıcı ve potansiyel hedef odaklı çalışmalar yapılıyor.

Meta – Mataverse konu başlıklı makalemde; sanal dünya ekosisteminde yeni yatırım alanları, yapay zekâ içerik yazıları ve yaratıcı odaklı potansiyel müşteri ve tüketici gruplarının yanı sıra; alfa kuşağı ve z jenerasyonunun sürdürülebilir çalışma modelleri, vizyoner açıdan ele alındığında, yeni sektörlerin hayatımıza gireceği görülüyor.

Yapay zekâ içerik yazarı, yeni nesil girişimcilik ekosisteminde; yaratıcı zekâsı ve sürdürülebilir yaklaşımları ile, sektörlere önemli faydaları dokunacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Dünya toplumlarının ilgisini çeken meta – metaverse nedir ve özellikleri, 2021 yılı itibari ile dünyanın en büyük sanal mecrası durumundadır.

Bireylerin yeni alanlara yatırım yapma alışkanlıkları, meta – metaverse ile tüm dünya toplumlarının yatırım radarına girmiştir.

Metaverse, sanal mecralarda gerçek olmayan bir yaşam tarzını, tüm dünya toplumlarına sunuyor.

Metaverse Nedir?

Metaverse, yapay zekâ çağında toplumların yerlerini alacağı: 

 • Eğlence,
 • Sanat, 
 • Sosyal aktivite, 
 • Alışveriş,
 • Arttırılmış gerçeklik,
 • Sanal mecra ekosisteminin hayat bulduğu teknoloji yaşamıdır.

İnsanoğlu, gerçek yaşamda yapamadığı veya yapmak istediği her türlü eylemi dijital sanal mecrada yapabilme özgürlüğüne sahip olacak.

Metaverse, dünya toplumlarının yapay zekâ çağında, aynı mecrada buluşturan ve etkileşim kurduran, yeni bir dijital göçebe toplumlarının buluştuğu alandır.

Ülke toplulukları demografik yapılara göre segmente olacak, metaverse mecrasında buluşup, gerçek yaşamda yaptığınız her türlü süreci sanal mecralarda eylem odaklı yaşayacak ve üst düzey yaşam süreceğiz.

Metaverse içerikleri:

 • Yapay zekâ,
 • Artırılmış sanal gerçeklik,
 • Sanal gerçeklik,
 • Hologram,
 • Fijital teknoloji,
 • Neuro marketing,
 • Neurocode,
 • Sanal döviz,
 • Neurolink,
 • Dijital teknoloji,
 • Chatboot,
 • 3D, 4D ve 5D,
 • 5G teknolojisi gibi birçok özellikleri sayabiliriz.

Sanal Gerçeklik:

 • Serbest çalışma ve etkileşim:

İşlerimizi dünyanın her yerinden serbest çalışma ve etkileşim ile organize edebilecek, sanal mecralarda sosyalleşeceğiz. Niş sektörler ile iş birlikleri ve çözüm ortaklıkları kurabileceğiz.

2020 yılında global şirketler; uzaktan çalışma modelini benimsedi ve serbest çalışanlar istediği yerlerden işlerini yapma fırsatı buldu.

Metaverse; serbest çalışma ve uzaktan çalışma modeline katkı yaparak, dijital uygulama alanlarımızı hayata geçirmemize yardımcı oldu.

Profesyoneller, çalışma ortamlarını sanal mecralara taşıyarak; etkileşimlerini güçlendirerek daha fazla sosyalleşecekler.

İnsanlar, metaverse dünyasında çalışamalarını sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile deneyimleyecekler. Teknolojide yaşanan gelişmeler, insanların çıplak göz ile sanal gerçeklik deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Sanal Gerçeklik (VR) çalışma alanları: 

 • Karma gerçekliğe geçiş,
 • Video konferans uygulamaları,
 • Metaverse ses,
 • Fark yaratan avatarlar,
 • Konserler,

üretkenliğimüşteri ve tüketici deneyimi ile entegre ediyorlar.

Metavers Sundukları:

 • Çalışma alanlarımızı sanal gerçeklik ile uyumlaştıracak,
 • Avatarınızın ve ortam sesinizin keyfini çıkaracak,
 • İnovasyon ile çalışmalarınıza hız verecek,
 • Farklı çalışma grupları için yeni odaları keşfedecek,
 • Sanal gerçeklik gözlüğünüz veya görüntülü görüşme ile daha fazla sosyalleşecek ve etkileşim kuracak,
 • Sistemi, sesiniz ile kontrol edebilecek, 
 • Çalışma alanlarınızı yeniden tasarlayabileceksiniz.

Arttırılmış Gerçeklik:

AR: Her türlü fotoğraf, kısa ve uzun videolarınızı arttırılmış gerçeklik ile tasarlayabilir ve ilgi çekici hale getirebileceksiniz.

İçerik Oluşturucu Portföyler: Çalışmalarınızı yaratıcı ve dizayn odaklı olarak yapay zekâ içerikleri ile oluşturabilirsiniz.

Toplumlar: Tarih geçmişi, kültürel mirasları, sanatsal yönleri, bilimsel çalışmaları, girişimciler ve farklı sektördeki profesyoneller ile buluşmasına destek veriyor. Niş sektörlerin öğrenilmesine ve iş yapılmasına olanak sağlıyor.

Akıllı Gözlük:

Toplumların farklı dünyalar ile iletişime geçmesinde zemin hazırlayacak. Meta ile büyük veriye daha az zaman harcayarak ulaşabileceksiniz. Basit ve uygulanabilir eylemler ile istediğiniz görüntü ve sese ulaşacak, akıllı gözlükler ile bu yolculuğun keyfini süreceksiniz.

Yapay Zekâ Çağı: 

 • Pazarlama stratejileri gelişecek,
 • Satış teknikleri etkin kullanılacak,
 • Yapay zekâ içerik üretimi yaygınlaşacak,
 • Kısa ve uzun video uygulamaları kullanılacak,
 • Yaratıcı çalışmalara hız verilecek,
 • Dünya toplumları, metaverse sayesinde daha aktif ve katılımcı olarak hayat sürecekler.

Metaverse Özellikleri:

Bireyler, 

 • Yapay zekâ sanalsosyolde kimlik edinecek, 
 • Dijital ikiziniz, avatar olacak,
 • Toplumu bireyleri, yapmak istediği birçok eylemi metaverse ile hayata geçirerek, elde edeceği ego ile üst düzey tatmin sağlayacaklar.

Kısacası bizler, gerçek hayatta ne yapabiliyorsak veya ne yapamıyorsak, metaverse sayesinde, istediğimiz her eylemi yapabilme özgürlüğüne sahip olacağız.

Metaverse Tarihi:

1800 yıllardan günümüze kadar yaşanan teknoloji gelişmeleri, dünya toplumlarına dijital devrimler yaşatıyor.

Web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 ve web 5.0 teknolojileri, tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Endüstri 1.0, endüstri 2.0, endüstri 3.0, endüstri 4.0 ve endüstri 5.0 hayatımızın merkezinde yer alıyor ve toplumların, üretim ve tüketim alışkanlıklarına yön veriyor.

Metaverse Bilimkurgu Tarihi:

1992 yılında yazılan, bilim kurgu romanın yazarı neal stephenson kitabın adı snow crash incelendiğinde, ilk olarak metaverse kelimesi bu romanda kullanmıştır.

Stephenson, ilgili romanında metaverse tarifi:

 • Sanal mecrada, dijital kişiler birbirleri ile etkileşim kuracak, 
 • Yapay zekâ çağında, dijital bireyler sanal mecralarda yaşamaya başlayacaklar.

Metaverse fikri 2018 tarihinde ready player one filmi ile ele alınmıştır.

Metaverse, toplumlara mükemmel bir sanal gerçeklik deneyim yaşatıyor. 

Metaverse:

 • Sosyal iletişim ve etkileşim,
 • Eğlence, sanat ve kültür,
 • Oyun,
 • Egzersiz,
 • En iyi çalışma alanları,
 • Eğitim,
 • Ticaret,
 • Veri deposu,
 • Sosyal sorumluluk projeleri,
 • İleri teknoloji cihazları,
 • Gerçek zamanlı evren,
 • Geliştirilmiş sanal döviz ve coin’ ler sistemde yerlerini alacaklar.

Meta: Facebook, İnstagram, Messenger, Whatsapp ve Oculus VR olarak anılacak.

Facebook’un kurucusu, “Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi” olarak dünya halkına duyurdu.

Dünya toplumları olarak bizler, meta – metaverse de neler yapacağız?

Meta – Metaverse sanal mecrasında:

 • Yapay zekâ teknolojileri,
 • 5G,
 • 3D, 4D ve 5D teknolojileri,
 • 360 Derece görseller,
 • Ticaret,
 • Oyun,
 • Kod yazanlar,
 • Spor sektörü,
 • Tiyatro, sinema, opera ve konserler gibi birçok aktivite ve organizasyonlar,
 • Alışveriş,
 • Arazi alım satımı,
 • Metaverse coin (sanal döviz) işlemleri,
 • Arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleri veya normal gözlüklerinizin arttırılmış sanal teknoloji ile entegre edilmiş hali,
 • Çıplak göz ile arttırılmış sanal gerçeği tecrübe etme,
 • Hologram çalışmaları,
 • Fijital teknoloji,

gibi çalışma metodlarınızı hayata geçirebileceksiniz.

Sabah kalktığınızda, kişisel temizliğinizi ve kahvaltınızı yaptıktan sonra, metaverse tecrübeniz başlayacak.

Bilgisayarınızı açıp, siz sistemde olmadığınız sürede sistemde neler olup bittiğini nerocode veya farklı bir entegrasyon ile raporunu alabilecek, işlerinizden ne kadar bir kazanç sağladığınızı ve değişen yapılar hakkında detaylı raporlar alabileceksiniz.

Sizler, metaverse sayesinde farklı odalara girişi yaparak sanal mecralarda sosyalleşeceksiniz. 

Bu sosyalleşme, arttırılmış sanal gerçeklik ile olacağı için birçok kişinin avatarı ile tanışacak ve etkileşim kuracaksınız.

Sanal hayat insan yaşamında normalleştirilerek, toplumlar hareketsizliğe yönlendiriliyor. Bireyler oturdukları yerden kendi sanal hayatlarını yönetmesi isteniyor. İnsan yaşamında hareket olmaz ise her türlü hastalık riski ile karşı karşıya kalınacaktır.

Siz, gerçek hayatta tecrübe edemediğiniz her eylemi metaverse sanal mecrasında tecrübe edeceksiniz.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Dünya toplumları, 2020 yılında yapay zeka çağı ve pazarlaması ekosistemine hızlı bir giriş yaptı.

Global aktörler, 2015 yılında dünya piyasa ekosistemini yapay zeka sistemine entegre etmek istemiş fakat, sektörler tam anlamıyla hazır olmadığı için bu geçiş sağlanamamıştır.

2018 yılında dijital çağ son bulmuş, 1800’ lü yıllardan günümüze kadar devam eden yapay zeka çalışmaları, 2020 yılı itibari ile günümüz pazar piyasasına seri olarak entegre edilmeye başlanmıştır.

Dijital Pazarlamada Yapay Zeka:

Dijital pazarlamada yapay zeka modellerinin sosyal mecralarda yerini alması, kuşaklar; yetişkinler 1946 ve öncesi, Baby boomers, sessiz kuşak, x kuşağı, y kuşağı, z kuşağı ve alfa (Alpha) kuşağı arasındaki iletişimi arttırmış ve yeni iş modelleri gelişmiştir.

İşletmeler tarafından sanal mecralar, dijital pazarlama alanında 2010 ve 2018 yılları arasında, aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Firmalar, sanal ortamlarda yerlerini alarak ticari faaliyetlerini dijital mecralarda yapmaya başladılar. İşletmeler, dijital mecralarda müşteri ve tüketici grupları ile etkileşime geçerek, toplumlarda marka sadakati oluşturuyorlar.

Yapay Zeka ve Pazarlama

Sanal mecraların gelişmesi, yapay zeka ve pazarlama sektörünü pozitif yönde etkilemiştir. 2020 yılında web 4.0 yapay zeka çağının başlaması işletmelerin, teknolojik alt yapı yatırımlarında önemli AR-GE çalışmaları yapmalarını teşvik etmiştir.

Pazarlamada Yapay Zeka Uygulamaları:

Pazarlamada yapay zeka uygulamaları belli başlıklar altında çeşitlenir. Biz bunları stratejik pazarlama yöntemleri adı altında guruplandırıyoruz.

Stratejik Pazarlama Yöntemleri:

 • Geleneksel pazarlama yöntemleri,
 • Klasik pazarlama yöntemleri,
 • Modern pazarlama yöntemleri,
 • Sosyal medya pazarlama yöntemleri,
 • Dijital pazarlama yöntemleri,
 • Yapay zeka pazarlama yöntemleri başlıklardan oluşur.

Yapay zeka pazarlama yöntemleri kendi içinde çeşitlilik gösterir: 

 • Artırılmış sanal gerçeklik, 
 • Hologram,
 • Chatboot en önemlileridir.

Yapay Zekanın Pazarlamaya Etkisi:

Yapay zekanın pazarlamaya etkisi; toplumlar ve özellikle kuşaklar tarafından; demografik ve kültürel yapılarına uygun çeşitli müşteri ve tüketici grupları satınalama davranışları gösterirler.

jenerasyonlar farklı davranış özelliklerine sahiptirler. Kuşaklara (Z kuşağı ve alfa kuşağı), nasıl hitap edilmesi gerektiğinin bilinmesi, üretim ve hizmet sektörleri için hayati önem taşır.

Yeni neslin zevk ve tercihlerini bilmemiz, işletmelerin sürdürülebilir üretim ekosisteminde kalmalarına ve geleceğe sağlam adımlar atmalarına olanak verir.

Yapay Zeka ve Pazarlama:

Dünya ülkelerinde, yapay zeka ve pazarlama çalışmaları 2015 yılından günümüze kadar yapılmaktadır.

Öncelikli olarak; 

 • Müşteri deneyimi,
 • Müşteri deneyimleme haritaları
 • Fijital teknoloji en önemlileridir. 

Yapay zeka teknolojilerinde AR-GE çalışmaları yıllardır yapılıyor. Üretim ve hizmet faaliyetleri, AR-GE çalışmalarından el edilen veriler ile hayata geçiriliyor.

Yapay zeka çağı ve pazarlaması işletmelerin sanal ticaretine yön verirken, sosyal mecralarda köklü değişimlere zemin hazırlayacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Eğitim sistemi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir değişime uğrayarak, dönüşüme hazır mısınız! mesajını bizlere veriyor.

Eğitim sistemimiz:

 • Kreş başta olmak üzere,
 • Anaokulu,
 • İlkokul,
 • Orta okul,
 • Lise,
 • Üniversite hayatı ile devam ediyor.

İsteğe bağlı:

 • Yüksek Lisans (Master ve MBA),
 • Dr.,
 • Doç. Dr.,
 • Prof.,

gibi mesleki ünvanlara ayrılmaktadır.

Eğitim modelimiz olan, klasik sistem ile konuyu anlatmak daha uygun olacaktır.

Dünyada, eğitim ve öğretim kurumları; online eğitim sistemine zor da olsa kolay da olsa yavaş yavaş geçiş yapıyor.

2020 yılı itibariyle yaşadığımız salgın hastalık süreci, tüm sektörleri derinden etkiledi ve yeni yapılanmalar için fırsat yarattı.

Ülkemiz, online eğitim sistemine uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Öğrenciler, bu yaşanan duruma alışamadıklarından, süreç sıkıntılı ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda fiziki üniversiteler anlamını yitirerek online eğitim sistemi, hayatımızın bir parçası olacak gibi gözüküyor.

Ülkemizde birçok; vakıf ve devlet üniversiteleri yer alıyor.

Online eğitim sistemine geçiş için hazırlıklar hassasiyet ile yapılmalıdır. Çünkü öğrencilerin yeni meslek dalları ile ilgili çeşitli soruları olacak, bu soruları cevaplamak için de modern eğitim sisteminden yararlanılması gerekilecek.

Öğrencilerin online eğitimlere katılırken bazı sebeplerden dolayı yaşayacakları sıkıntılar, onların eğitimlerinden geri kalmalarına ve başarısız olmalarına sebep olacaktır.

Gerçek yaşamdan aldığımız, vak’ a çalışma analizlerinde,

Teknolojik alt yapı yetersiz olduğu bölgelerde:

 • İnternetten kopmalar,
 • Görüntü kalitesinin yetersizliği,
 • Seste çıkacak sorunlar,
 • Etkileşim yetersizliği,

gibi birçok sorun, eğitimin verimliliğini olumsuz yönde etkileyecektir.

Aklımıza gelen en önemli soru;

Dönüşüme hazır mısınız!

Cevabı, oldukça basit gibi görünmesine karşın zordur.

Tabi ki, Hayır.

2020 yılında dönüşüme; hızlı ve hazırlıksız geçiş yapılmıştır.

Eğitimde:

 • Yapay Zekâ (AI),
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (AVR),
 • Hologram,

teknolojilerine hızlı geçiş yapılmıştır.

Dijital mecralarda inovatif çalışmalar yapabilmek, iş hayatımızda başarının habercisi olacaktır. Dünya ekosistemi; inovasyonu teşvik eden, yaratıcı düşüncenin ve fark yaratan araştırma metotlarından oluşuyor.

Mesleğinizde; interaktif ve etkileşime ne kadar hakim olursanız, piyasada işletmeler tarafından örnek alınırsınız. AR-GE çalışmalarınız ile pazarın nabzını tutar, ürün geliştirme faaliyetleriniz ile piyasa ekonomisine yön verirsiniz.

Bilgi Güçtür, Bilgiyi Kullanabilme Becerisine Sahip Olmak Önemli Bir Değerdir.

Üniversiteler, ülkelerin en önemli AR-GE merkezleridir. Yetişen genç nesiller, her ülkenin önemli bilim insanlarıdır. Genç nesiller, altyapıdan başlayarak; yaratıcı, düşünen ve araştırmacı olduklarında, ülke ekopolitik yapısına önemli katkılar sağlayacaklardır.

Online eğitim sisteminin güçlü olması; zaman kazancına, esnek çalışma saatlerine, verim odaklı öğrenmeye ve dünya ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

İşletmeler, demografik koşullara uygun olarak esnek çalışma sisteminin istihdama etkisi çalışmalarını, kendi iç bünyelerinde uyguluyorlar.

Birçok uluslararası firma, haftada bir gün esnek çalışma sistemini çalışanlarına uyguluyor.

Firmaların normal mesai saatleri; günlük 9 saat haftalık 45 saattir. Günün koşullarına göre değişim gösterip, fazla mesai de yapılıyor.

Farklı çalışma saatleri de, sektörlere göre değişiyor:

 • Hizmet sektörü, çalışanlara hafta içi bir gün izi verirken,
 • Kamu ve bazı özel şirketlerde hafta sonu (cumartesi ve pazar günleri) tatildir.

Bir şirkette, işe yeni başlayacak personel iş yerine uyum sağlamak amacıyla işe alıştırma (oryantasyon) döneminden geçer.

Oryantasyon Döneminde:

İşe yeni başlayacak personel:

 • İşletmenin şirket politikaları öğretilir,
 • Çalışanlar ile tanıştırılıp, iletişim kurması sağlanır,
 • İşlerin nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgiler verilir.

Oryantasyon dönemi, işe yeni başlayan personel için önemli bir süreçtir.

İşletmelerin, işe yeni başlayacak olan her personelini oryantasyon sürecinden geçirmesi faydalı olacaktır.

Kamu veya özel sektör, günün şartlarına uygun çalışma sürelerini; esnek çalışma ve mesai saatlerini, günün koşullarına göre düzenleyerek güncellenmiş bu bilgileri, halkla ilişkiler aracılığıya; basın ve yayın, dijital mecralar ve sosyal medyadan toplum ile paylaşırlar.

Dünya ticareti gelişirken, işletmelerin çalışma düzenleri de değişiyor. Serbest çalışma, işletmeler için gereklilik haline geliyor.

İşletmeler, 2010 yılından itibaren farklı çalışma programlarını hayata geçiriyorlar.

Uluslararası firmalar, haftanın bir günü evden çalışma uygulamasına geçerek esnek çalışmayı teşvik ediyorlar.

Esnek çalışma; fayda ve maliyet avantajını da beraberinde getiriyor.

 • Zamandan tasarruf sağlanıyor,
 • İşe gidiş geliş maliyetlerini düşüyor,
 • Yemek giderlerinden tasarruf sağlıyor,
 • İş verimi yükseliyor,
 • Stresden uzaklaşılıyor,
 • Yeni iş modelleri gelişiyor,
 • Serbest çalışma verimliliği yükseltiyor,
 • Esnek çalışma istihdamda artışı sağlıyor,
 • İstenilen yerlede çalışma özgürlüğü (ev, cafe ve yeşil alanlarda) sağlıyor,

gibi birçok avantajları sıralayabiliriz.

2020 yılında dünyada yaşanan salgın hastalık, tüm dünya ülkelerini derinden etkileyerek evden çalışma modeline ve esnek çalışma sistemine geçmeyi, şirketleri mecbur bırakmıştır.

Yaşanan olumsuzluklar, temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla tedarik zinciri faaliyetlerini devam ettirirken bazı sektörlerde, çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir.

Çalışma Hayatımızda Yapılan Düzenlemeler:

 • Yarı zamanlı çalışma,
 • Personelin %50 – %50 ile çalışması,
 • Esnek çalışma sistemi,
 • Evden çalışma,

modelleri yapılan düzenlemelerdir.

2010 yılından itibaren dijital mecraların kullanımında görülen artış ve 2020 yılı yapay zeka çağına geçiş ile yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi, dünya toplumlarını yeni teknolojilerin kullanılmasına yönlendirmiştir.

Müşteri ve tüketi grupları, bir ürün ve hizmetten; istek ve ihtiyaç dışında, duygusal bağlılık beklentiside taşıyor.

İnsanların, satın alma davranışını; ürün ve hizmetler arasında kurduğu duygusal bağ tetikler.

Yapay zeka çağı, toplumların alışkanlıklarını pozitif etkileyerek, istediği; ürün, hizmet ve teknolojiye kolay erişimini sağlamıştır.

Dijital çağ ile alım satım eylemlerimiz fiziki ortamlardan dijital mecralara kayarak, yeni kullanıcı alışkanlıklarımız gelişmiştir.

Web Sitelerinde Müşteri ve Tüketici Deneyimleri:

 • Neuro Marketing,
 • Yapay Zeka Stratejik İçerik Yazarı,
 • Ürün Hologramları,
 • Etkileşimli Web Siteleri,
 • Müşteri Etkileşimi,
 • P2M,
 • Derin Öğrenme,
 • AR-GE Çalışmaları,
 • Yapay Zeka Etkileşimleri,
 • Uluslararası Demografik Yapı Entegrasyonları,

geçişi hızlandırmıştır.

Dünyadaki birçok işletme, evden çalışma modeline hızlıca geçiş yaparak ticaret, sanal mecralarda yapılmaya başlanmıştır.

Esnek Çalışma İstihdama Hareketlilik Getirerek:

 • İnovasyon sürecinde artış yaşanmış,
 • Alım ve satım işlemleri gelişmiş,
 • Satın alma davranışları gelişerek, uluslararası ticaret ivme kazandırmış,
 • Girişimcilik sektörü gelişmiş,
 • Ürün çeşitliliğinde artış yaşanmış,
 • Farklı ürün gruplarına olan taleplerde artış yaşanmış,
 • Ülkelerin demografik yapılarına uygun ticaret hacimlerinde gelişme görülmüş,
 • Online ticaret artmış göstermiş,
 • Ekonomik büyüme yaşanmıştır.

Ticaret, dünya ülkeleri ile yapılırken sanal mecralara da hareketlilik ve ivme kazandırmıştır.

Esnek çalışma, toplumda verimliliği arttırmıştır.

Kuşaklar ve Çalışma Düzenleri,

 • Baby Boomers, X Kuşağı ve Y Kuşağı geleneksel metodlar ile çalışırken,
 • Z Kuşağı, dijital teknoloji ile yapay zeka teknolojileri arasındaki geçişe denk gelmiş,
 • Alfa Kuşağı esnek çalışma sistemini benimsemiştir.

Global ticarette başarı; her kuşağa hitap ederken; ürün, hizmet ve duygusal bağlılığa uygun çalışmalar yapılmalıdır.

Alfa Kuşağı; memur zihniyetini kabul etmeyen, verimli çalışma yaparak esnek çalışma sistemini benimseyen bir jenerasyondur.

İstihdam, bir ülkenin gelişmişlik düzeyine ve ekonomisine önemli katkı yapar.

Atıl iş gücünün üretime katılıması; ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi tetikler.

Ülke toplumlarında; birçok nedenlerden dolayı istihdama katılamayan atıl iş gücü bulunur. Teknolojinin gelişmesi, atıl iş gücünde; istihdam artışına sebep olacak ve üretimi arttıracaktır.

Esnek Çalışma ve Piyasaya Ekonomisine Katkıları:

 • Esnek çalışma ile ticaret hareketlenecek,
 • Dünya ekonomisine hareketlilik katacak,
 • İstihdamda artış görülecek,
 • İnovasyon çalışmaları hızlanacak,
 • Ürün çeşitliliklerinde artış yaşanacak,
 • Teknoloji ile birlikte, dünya ticaretinde gelişmeler yaşanarak sektörler hareketlenecektir.

Uluslararası firmalar ve yerel işletmeler, esnek çalışma sisteminin istihdama etkisi farkındalığına ulaştığı için, çalışma sistemlerinde revizeye gidiyorlar. İşletme personeli istediği yerlerden çalışmalar yaparak, iş verimliliklerini arttıracaklar.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yaz ayının son dönemlerini yaşadığımız 2020 yılının eylül ayında, son dört ayı incelediğimizde ülke ekonomisinde avantaj mı? dez avantaj mı! yaşıyoruz, stratejik açıdan analizini çıkarmalıyız.

Dünya ekonomisini incelediğimizde, piyasa ekonomisi resesyon dönemi yaşıyor.

Daralma (resesyon);

 • Üretim ekonomisini etkiler,
 • Ekonomiyi daraltır,
 • İstihdamı yavaşlatır,
 • İhracatı azaltır,
 • Serbest Piyasa Ekonomisini yavaşlatır,
 • İş Gücü Reel Piyasa koşullarını etkiler,
 • İşletmelerin Sürdürülebilirliğini değiştirir,
 • Dünya Piyasasını derinden etkileyerek, durgunluk yaşanmasını sağlar.

Piyasa ekonomisini başabaş noktasında konumlandırır.

İlerleyen yıllarda:

 • İşletmeleri neler bekliyor,
 • Ne tür tedbirler alınmalı,
 • Oto kontrol mekanizması nasıl devreye sokulacağı,

tartışma konusudur.

İşletmeler, 2020 yılının mart ayında yönetim kurullarının aldığı kararalar ile proaktif kriz mekanizmasını oluşturdular.

İşletmelerin piyasa davranışlarını gözlemlediğimizde:

 • Evden çalışma modelinde yaşanan artış,
 • İletişimin dijital sanal mecralara kayması,
 • B2B sektörünün dizayn edildiği,
 • Karar mekanizmasının oluşturulduğu,
 • Sanal ekosisteminde yaşanan büyüme,
 • Eylem planlarının aksiyon sürecine dahil olması,

süreçlerin oluşturulmasında belirleyici olmuştur.

Dünya global yapısını ve firmaları incelediğimizde:

Olumlu Senaryolar,

 • Çalışan değerlemesi yapılması,
 • Çalışan konsantrasyon teşvik önlemleri,
 • B2B etkileşim çalışmalarında artış,
 • Çalışan güvenliğinin sağlanması,
 • Eylem planlarının revize edilmesi,
 • Demografik koşulların temel öncelik olması,
 • İşletme, çalışma planlarının revize edilmesi,
 • Toplantı, panel ve organizasyonların sanal mecralara yapılması,
 • Zorunlu iş kollarında (Tedarik Zinciri ve İhracat) tedbirler alınması,
 • Sanal Toplantıların yapılmasına ağırlık verilmesi,
 • Maliyet avantajları,
 • Zaman tasarrufu,
 • Kalite anlayışının gelişmesi,
 • Sanal para kullanımının yaşamımıza girmesi,
 • Ülkeler arası para transferinde basitlikler,
 • Dijital çağın bitmesi,
 • Yapay zeka çağının başlaması,
 • Fijital teknolojinin kullanılması,
 • Hologram kullanımının artışı,
 • Arttırılmış sanal gerçeklik kullanımının yükselişi,

gibi birçok yeni getirileri ekleyebiliriz.

Olumsuz senaryolar,

 • Resesyon sürecinin yaşanması,
 • Sürdürülebilir politikaların geliştirilememesi,
 • Durgunluğa geçişe önlem alınamaması,
 • Kurumsal kültürün oluşturulmaması,
 • Çalışanlara gereken özenin gösterilmemesi,
 • Reaktif politikalarda gecikmeler yaşanması,
 • Gelecek beklentilerinde belirsizlikler,
 • İşten çıkartmalarda yaşanan artışlar,
 • Kriz yaşanırken tedbir alınmaması,
 • İş yeri çalışma şartlarının iyileştirilmemesi,
 • %50, %50 çalışma modelinin bazı firmalarda uygulanmaması,
 • Evden çalışma uygulamasına geçilmemesi,
 • İşletmelerde, kriz yönetimi planlamasının yapılmamış olması,

gibi bir çok sebep sonuç ilişkisi çıkartılabilir.

2020 yılında, ticari faaliyet gerçekleştiren birçok işletme; olumlu ve olumsuz senaryolar ile karşılaşıyor.

Bazı firmaların 2020 yılı mart ayında hazırladıkları proaktif yönetim süreci, çalışmalarına hız kazandırarak, süreci dez avantaj dan avantaja yönlendirmiştir.

İşletmeler krizleri ne kadar sağlıklı yönetirlerse, düzlüğe çıktıklarında büyüyüp gelişirler.

Vizyoner bir işletme olmak, söz ile değil eylem ile gerçekleşir.

Sürdürülebilirlik; zaman ve koşullara uyum sağlamayı, geleceğe sağlam adımlar atmayı ve geleceği öngörebilmektir.

İşletmeler, gelecek yıllarda neler ile karşılaşacaklarını bilmediklerinden, her türlü kriz süreçlerine karşı hazırlıklı ve tedbirli olmalıdırlar.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Reel piyasa koşullarında, pazarlama sektöründe rekabet analiz teknikleri sürdürülebilir çalışmalar yapabilmek için; en basit analiz yönteminden en yoğun analiz türüne kadar bilgi sahibi olunmalı ve uygulanmalıdır.

Analiz Türleri:

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrisi,
 • Porter’ın 5 güç modeli, 
 • Sektör maliyet eğrisi,
 • Net değer,
 • Boşluk matrisi
 • PEST,
 • Dönüm noktası analizi,
 • Hiper rekabet,
 • Gelecek pazar büyüklüğü öngörüsü ve analizi,
 • Pazar büyüklüğünü değerlendirmek ve öngörmek,
 • Ömür değeri analizi,
 • Arz ve talep eğrisi,
 • Müşteri incelemesi,
 • Müşteri yolculuk haritası,
 • Karakter (persona) analizi,
 • Değer zincili analizi,
 • Büyüme yolu analizi,
 • Üç ufuk analizi,
 • Büyüme merdivenleri,
 • Özgürlüğün 7 derecesi,
 • Yönlü politika (GE) matrisi,
 • BCG Matrisi,
 • Ansoff Matrisi,
 • Strateji elması,
 • Aşinalık matrisi,
 • Temel yetkinlik analizi,
 • Finansal analiz,
 • ROCE Ağacı,
 • Maliyet yapısı karşılaştırması,
 • Monte Carlo simulasyonu,
 • Rakip yönetimi,
 • Myers Briggs rakip yönetim ekibi psikolojik profili,
 • Güç yapısı,
 • Gelecek trend analizi,
 • Yabancı gözü analizi,
 • Senaryo planlama,
 • Trend haritası,
 • Belirsizlik değerlemesi, 
 • Öncü analizi,
 • Rekabet strateji keşfi,
 • Mavi okyanus stratejisi,
 • İş modeli üretme,
 • 3-C analizi,
 • Üç değer disiplini,
 • Yenilikçilik tutkusu matrisi,
 • Stratejik kör noktalar,
 • Stratejik satranç tahtası,
 • Rakiplerin gelecek stratejilerini tahmin etmek,
 • Porter 4 köşe analizi,
 • Değer performans analizi,
 • Savaş oyunu,
 • Oyun teorisi,

İşletmeler, analiz tekniklerinden istediklerini seçerek kendi sektörlerine uygulayabilirler.

Günümüzdeki yaşanan şartlar baz alınmalı ve gerekirse analizler en baştan yapılarak günümüz teknolojilerine uyarlanmalıdır.

Güncellenmiş bilgiler çerçevesinde yapılan çalışmalar, neden sonuç ilişkileri ile bizlere daha gerçekçi bilgiler verecektir.

Analiz türleri, rekabet piyasasında işletmelerin kendilerini sorgulamalarını ve piyasa ekonomisinde tam olarak nerde konumlandıklarını görmelerini sağlayan önemli bir çalışma yöntemidir.

2020 yılı itibari ile yeni analiz türleri global şirketlerin hizmetlerine sunuluyor.

Yapay Zeka ile biçimlenmiş Big Data merkezli çalışmalar, analiz çalışmalarında önemli bir yükseliş kazanacak.

İşletmeler, analiz çalışması yaparken hem kendi şirketlerini hem de rekabet ettiği firmayı; konumlandırma ve tutundurma stratejilerinden detaylı inceleme fırsatı bulacaktır.

Dünya piyasa ekonomisinde; ölçümleme becerimiz daha gelişmiş ve çözüm üretme yöntemimiz daha hızlı olacaktır.

İşletmeler; sürdürülebilir kurumsal kalkınma planları çalışmalarını verim odaklı uygulayacaklar.

Competition Analysis Techniques in Marketing Sector

In real market conditions, Competition Analysis Techniques in Marketing Sector to make sustainable studies; From the simplest analysis method to the most intense analysis type, information should be acquired and applied.

Analysis Types,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrix,
 • Porter’s 5 power models,
 • Sector cost curve,
 • Net worth,
 • Space matrix,
 • PEST,
 • Milestone analysis,
 • Hyper competition,
 • Future market size prediction and analysis,
 • Evaluating and predicting the size of the market,
 • Life value analysis,
 • Supply and demand curve,
 • Customer review,
 • Customer journey map,
 • Character (persona) analysis,
 • Value chain analysis,
 • Growth path analysis,
 • Three horizon analysis,
 • Growth stairs,
 • 7 degrees of freedom,
 • Directional policy (GE) matrix,
 • BCG Matrix,
 • Ansoff Matrix,
 • Strategy diamond,
 • Familiarity matrix,
 • Basic competence analysis,
 • Financial analysis,
 • ROCE Tree,
 • Comparison of cost structure,
 • Monte Carlo simulation,
 • Competitor management team profile,
 • Myers Briggs’ competitor management team psychological profile,
 • Power structure,
 • Analysis of future trends,
 • Foreign eye analysis,
 • Scenario planning,
 • Trend map,
 • Uncertainty valuation,
 • Lead analysis,
 • Competition strategy discovery,
 • Blue ocean strategy,
 • Producing a business model,
 • 3-C analysis,
 • Three disciplines of value,
 • Innovation passion matrix,
 • Strategic blind spots,
 • Strategic chessboard,
 • To predict the future strategies of competitors,
 • Porter’s 4 corner analysis,
 • Value performance analysis,
 • War game,
 • Game theory,

Businesses can choose what they want from analysis techniques and apply them to their industries.

An important information should be based on the current conditions and if necessary, the analyzes should be structured from the beginning and adapted to today’s technologies.

Studies conducted within the framework of updated information will give us more realistic information with cause and effect relationships.

Analysis types are an important working method that enables businesses to question themselves in the competitive market and see exactly where they are positioned in the market economy.

As of 2020, new analysis types will be available to global companies.

Big Data-centered studies shaped with Artificial Intelligence will provide significant momentum in analysis studies.

Businesses, while doing analysis, both their own companies and the company they compete with; will find the opportunity to examine the positioning and promotion strategies in detail.

Our ability to measure the world market economy will be more advanced and our clan to produce solutions will be faster.

Businesses; Sustainable corporate development plans will focus on efficiency.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Pazar yapısında, iktisat ve işletme gibi bilim dallarının içinde yer alan Dirsekli Rekabet sektörlere göre olgunluk göstermektedir.

Gelin size dirsekli rekabet anlayışını, tali yoldan yani yardımcı yoldan açıklayarak anlatayım.

Piyasa tıkanma noktasına geldiğinde, ürün ve hizmetler toplum arz ve talebine sunulduğunda işletmeler çok farklı rekabet çeşitleri kendi finansal yapılarına uygun olarak uygulamaktadırlar.

Dünya piyasasında çok farklı ekonomiler ve çok çeşitli rekabet türleri yer bulmaktadır.

Basitçe anlatmak gerekirse; bir ürün piyasa şartlarında, 10 birim, 9,5 birim ve 10,5 birimden görücüye çıkar.

Piyasada 4 işletme olduğunu düşünelim. Bu işletmeler, birimlerini kendi piyasa koşullarına göre belirlerken sadece bir işletme belirlenen birim koşullarına uymadan, kendi finansal yapısına uygun çalışmalar yaparak piyasaya girer.

Bu firma 6 birim ile piyasaya girerek, Dirsekli Rekabet uygular.

Sürdürülebilir bir politika olmamak ile birlikte, finansal yapısı çok güçlü işletmeler bu taktiği uygular.

Şimdi size gerçek hayattan bir bakış açısı sunmam gerekirse;

İşletmelerin piyasa talebine sunacakları birçok ürün ve hizmet çeşitleri yer almaktadır.

Bu ürün ve hizmetlerin piyasaya girişi; zamana ve koşullara bağlı olarak değişim gösterecektir.

Piyasa şartları,

 • Doğal koşulların bozulması,
 • Ekonomik kriz,
 • Toplam arz ve talepte yaşanan konjoktürel dalgalanmalar veya düşmeler,
 • Alışkanlıkların sürdürülmesi,
 • Misyon yaklaşımının devamı,
 • Piyasaya güvenin azalması,
 • Yatırımların durması veya yavaşlaması,
 • Yeniliklerin fark edilememesi,
 • Startup çalışmalarına ilginin azalması veya düşüş göstermesi,

gibi birçok neden sonuç ilişkisi çıkartılabilir.

Ürün ve Hizmet grupları, belirli zaman aralıklarında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Piyasanın, ilgili ürünlere ve hizmetlere vereceği tepkiler; incelenir, ölçülür ve analizi yapılır.

Ürün ve Hizmet yapılarına uygun olarak;

1 yıl içinde,

 • 4 aylık periyodik dönemlerden bir tanesi seçilebilir. (Ocak, Mart, Haziran, Eylül),
 • 6 aylık dönem. (Ocak, Haziran),
 • Ürün ve Hizmet yapısına uygun dönem ve koşullar,

Piyasa yapısına uygun ürün ve hizmet, her yılın eylül ayında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Toplum bireylerinin göstereceği talep, pazar veya piyasa analizciler’ i tarafından incelenir ve hesaplanır.

Bu yaşanılan durum herkesçe bilinir.

Piyasa koşullarında, dirsekli rekabetin oluştuğu diğer bir şekli ile alışkanlıklarımızın ve algımızın farklı bir çalışma ile dizayn edilmesi veya algı yönetiminin oluşturulmasıdır.

Ürün veya hizmet grupları, piyasa şartlarında işletmeler tarafından her yılın eylül ayında lansmanı yapılmak üzere, toplam talebe sunulması amacıyla hazırlıklar yapılacaktır.

Piyasa koşullarında yer edinen bir firmanın, eylül ayı yerine ağustos ayında sahne alması, tüm sektörü derinden etkileyecek olup dirsekli rekabet başlatılmış olacaktır.

Bu yaşanılacak durum, piyasa alışkanlığını sarsarak ekonomik koşullarda yeni bir fizilibitenin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Rakipler hiç beklemediği bu atak karşısında, stratejilerini yeniden revize edecek veya kurumsal kimlik yapısından taviz vermeyerek hedeflerinden ödün vermeyecektir.

Burada yaşanılan tartışma konusu;

 • Ürün ve Hizmet piyasaya erken mi sunulmalı,
 • Ürün ve Hizmet piyasaya planlananlar doğrultusunda mı sunulmalı,

Piyasaya giren veya yeni giriş yapan bir firma, yaptığı hamle ile bütün gözleri üstüne çekecektir.

Kurumsal işletmeler, müşteri ve tüketici gözünde GÜVEN elde ettikleri ve itibara sahip oldukları için, çevresini her an gözlemleyecek değişik yapılanmalar karşısında,

 • Reaktif,
 • Proaktif,

planlamalarını hazır bulunduracaktır.

Kurumsal işletmeler bu tür piyasa koşullarında planlamalarında taviz vermezler.

Bu tür yaşanan süreçler, piyasa koşullarında belirli yazısız norm’ ları tetikleyebilir.

İşletmeler yapılarında ve ticari faaliyetlerinde, dikkatli hamleler yapmalı ve stratejik çalışmalarını sürdürülebilir planlar ile konumlandırmalıdır.

Elbow Competition

In the market structure, Elbow Competition, which is included in disciplines such as economics and business, shows maturity according to the sectors.

Let me explain to you the kinked competition understanding by explaining it from the secondary way.

When the market reaches the bottleneck point, when products and services are offered to society’s supply and demand, businesses apply very different types of competition in accordance with their financial structures.

There are many different economies and various types of competition in the world market.

To put it simply; a product makes its debut at market conditions from 10 units, 9.5 units and 10.5 units.

Let’s assume there are 4 businesses in the market. While these enterprises determine their units according to their own market conditions, only one enterprise enters the market by not complying with the determined unit conditions and by working in accordance with its financial structure.

This firm enters the market with 6 units and implements Dirbowed Competition.

Although it is not a sustainable policy, businesses with very strong financial structures apply this tactic.

Now if I need to give you a real life perspective;

There are many types of products and services that businesses can offer to market demand.

Entry of these products and services into the market; It will change depending on time and conditions.

Market conditions,

• The deterioration of natural conditions,

•          Economic crisis,

• Conjectural fluctuations or decreases in total supply and demand,

• Maintaining habits,

• Continuation of the mission approach,

• Loss of confidence in the market,

• Cessation or slowdown of investments,

• Innovations not being noticed,

• Decline or decrease in interest in startups,

Many cause and effect relationships can be deduced.

Product and Service groups are offered to the supply and demand of the market at certain time intervals.

Reactions of the market to related products and services; It is examined, measured and analyzed.

In accordance with the product and service structures;

in 1 year,

• One of the 4-month periodic periods can be selected. (January, March, June, September),

• 6 month period. (January, June),

• Terms and conditions suitable for the product and service structure,

Products and services suitable for the market structure are offered to the supply and demand of the market in September of each year.

The demand of the members of society is examined and calculated by the market or market analysts.

This situation is known to everyone.

In market conditions, another form of elbow competition is the design of our habits and perception with a different study or the creation of perception management.

Preparations will be made to present the product or service groups to the total demand, to be launched by the enterprises in September of each year under market conditions.

The fact that a company, which has a place in the market conditions, takes the stage in August instead of September will deeply affect the whole sector and the elbow competition will be initiated.

This situation to be experienced will shake the market habit and pave the way for a new feasibility in economic conditions.

In the face of this unexpected attack, the competitors will revise their strategies again or will not compromise their targets by not compromising their corporate identity structure.

The subject of discussion here;

• Should the product and service be introduced to the market early,

• Should the product and service be offered to the market in line with what is planned,

A company entering the market or a new entry will draw all eyes on it with its move.

As corporate businesses gain TRUST in the eyes of customers and consumers and have a reputation, they are faced with different structures that will observe their environment at any time,

• Reactive,

• Proactive,

will have their plans ready.

Corporate businesses do not compromise in their planning in such market conditions.

Such processes can trigger certain unwritten norms in market conditions.

Businesses should make careful moves in their structures and commercial activities and position their strategic work with sustainable plans.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Hepimizin, hayatta kendisine ait mükemmel hayalleri var olup, yapabileceğimiz ölçütlerde de Hayallerini Kendin Yarat için çalışmalıyız.

Bireyler, hayalleri ile varlığını devam ettirir ve umutları için yaşamlarını sürdürür.

Umut, bizleri hayata bağlayan en önemli motivasyonumuzdur.

İş hayatımızda ve kariyerimizde, önemli çalışmalara ve başarı veya başarısızlıklara imza atmışızdır.

Eğitim bizi şekillendiren, vizyonumuz geleceğimize yön veren en önemli etkenlerdir.

Geçmiş yıllarda aldığımız birçok eğitimlerde, örneklemeler masal kahramanlarından verilir ve bu masal kahramanlarının olgularından ders çıkarmamız bizlere tavsiye edilirdi.

Toplum bireylerinin; AR-GE ve Teknoloji odaklı çalışmaları, insan beyninin nasıl öğrendiğini bizlere detaylı olarak göstermektedir.

İş Hayatında, belirli bir geçmişi olan ve saha çalışmalarında bulunmuş, yıllarca müşteri ilişkilerini yüz yüze yürütmüş tecrübeli kişilerin, eğitimlerde bize anlattıkları aklımızda kalıcı yaşanmış deneyimler olarak öğrenmemize neden olmakta ve beynimizde kalıcı olarak yer edinmektedir.

Hayatımızda; hangi adımları atacağımızı, misyonumuzu seçme özgürlüğü ve vizyoner odaklı düşünceye sahip olabilmek adına, Hayallerini Kendin Yarat ki, kendi hayallerin ile mutluluğa ve başarıya ulaşabilirsin.

Hayal kurmak farklı bir dünyada olmak değil,

Bizleri;

 • Motive eden,
 • Başarıya ulaşma azmi veren,
 • Umut veren,
 • Heyecanlandıran,
 • Adrenalin salgılatan,
 • Çevremize mutlu bir bakış ile bakmamızı sağlayan,
 • Pozitif bir bakış açısı içeren,
 • İlham veren,
 • Çevremize de huzur verdiren,

bir birey oluruz.

Kurduğumuz hayallerimiz, vücud ve beyin yapımızı pozitif etkilemekte, gerçek yaşamda başarıyı elde edebilme gücünü tetiklemektedir.

Kendi kendimize motive olacağımız için de, yaratıcı düşünce gücümüz devreye girerek, belki de zorlanacağımız bir işi yapabilmek sandığımızdan daha kolay olacaktır.

Hayallerimiz ve Düşüncelerimiz bizi başarılı olmaya iten ve Çevremizdekileri de etki altına alan önemli bir Güçtür.

Geçmişte yaşanılan bir deneyim, karşımızda ki farklı profesyoneller ile paylaşılınca her profesyonel tarafından süreç çok farklı yorumlanacağından yeni inovatif fikirler doğacaktır.

Elde edilen inovasyon odaklı yeni düşüneler, olumlu ya da olumsuz olabilir.

Fikirlerin çıkış süreci zaman içinde olgunlaşacağından hiç tahmin edemediğimiz yeni inovasyonların çıkışına zemin hazırlayabilir, yeni çözümler inovatif düşüncelerden hayat bulabilir.

Hayatınız boyunca Hayal kurun ki, hayatınız boyunca başarılar sizinle olsun.

Sizler; Hayalleriniz ile yaşayın, Hayalleriniz ile kendinize ilham verin ve Yaşatın.

Create Your Dreams

We all have their own perfect dreams in life, and we must work for Create Your Dreams by the criteria we can do.

Individuals survive with their dreams and live their lives for their hopes.

Hope is our most important motivation that connects us to life.

In our business and career, we have accomplished important works and successes or failures.

Education is the most important factors that shape us, and our vision leads our future.

In many trainings we have received in the past years, the examples are given from fairy tale heroes, and it was recommended that we learn from the facts of these fairy tale heroes.

Community members; R&D and Technology oriented studies show us in detail how the human brain learns.

In business life, experienced people who have a certain history and have been working in the field, who have been conducting customer relations for years, cause us to learn as permanent experiences in our minds that they tell us in the trainings and take a permanent place in our brain.

In our lives; In order to have the freedom to choose what steps we take, our mission and to have a visionary-focused thought, Create Your Dreams Yourself, you can achieve happiness and success with your own dreams.

To dream is not to be in a different world,

We are;

• Motivates,

• Gives the determination to succeed,

• Promising,

• Exciting,

• Adrenaline-releasing,

• Enabling us to look around our environment with a happy look,

• Containing a positive perspective,

• Inspirational,

• It also gives peace to our environment,

we become an individual.

Our dreams positively affect our body and brain structure and trigger the power to achieve success in real life.

Since we will be motivated by ourselves, it will be easier than we think, to engage in our creative thinking power, and perhaps to do a job that we will have difficulties.

Our Dreams and Thoughts are an important Force that pushes us to succeed and influence those around us.

When an experience in the past is shared with different professionals, new innovative ideas will emerge because each process will be interpreted differently.

The new ideas focused on innovation can be positive or negative.

Since the process of emergence of ideas will mature over time, it can prepare the ground for the emergence of new innovations that we can not predict, and new solutions can come to life from innovative thoughts.

Imagine throughout your life that success will be with you throughout your life.

You; Live with your dreams, inspire and live with your dreams.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Global şirketlerin yeni referans yol haritası DMSM olacaktır.

Uluslararası firmalar, sürdürülebilir yönetim haritasını baştan sona revize ederek B2B başta olmak üzere B segmenti sektöründe yönetim hamlelerine yeni bir aksiyon kazandıracaklardır.

Ticari faaliyet sistemine dayalı her işletme DMSM stratejilerini; Üretim, Hizmet ve Duygusal yönetim metodolojilerine ekleyeceklerdir.

Sizlerin de bildiği gibi,

 • X kuşağı,
 • Y kuşağı,
 • Z kuşağı

   ve

 • Alpha, Alfa kuşağı

ticari sektörünü tetikleyen ve temel hedef noktası olan kuşaklardır.

Bir de, X kuşağı öncesi Baby Boomer kuşağı yer almaktadır.

Belirli bir yaşın üstünde olan bu grup, ticari faaliyetlerini Algı Yönetimi sistemi uygulayıp hedef kitlesine satınalma güdüsünü harekete geçirirdi.

2010 yılından itibaren teknolojik değişim ve yenilikler Neuro Marketing olarak Algı Yönetimi yönetim sürecini modern anlama kavuşması ile şekillenmiştir.

2020 yılı itibari ile Yapay Zeka çağının başlaması, Dijital mecraların artış göstermesi sonucu; DMSM, Digital Marketing and Sales Management yani Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi günlük hayatımızın içine girmiştir.

Dijital mecraların gelişmesi, hedef kitleye olan önemi azaltmış yerine Potansiyel Hedef Kitle yönetimini içeriğe aktarmıştır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi,

Potansiyel Hedef Kitle bazında,

 • Zaman tasarrufu,
 • Emek tasarrufu,
 • Ticari Kazanç,
 • Pazar Analizi,
 • Ürün, Hizmet ve Duygusal İhtiyaçların Ticari Mevduata dönüşmesi,
 • Sanal Ticaretin İvme kazanması,
 • Döviz Transferinin saniyeler içinde gerçekleşmesi,
 • Dijital ve Sanal Paraların ticarette kullanılabilirliği,

gibi bir çok yenilik ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Toplumlar arası etkileşim 2020 yılında geçici bir süre askıya alınmış olsa dahi, Pazarlama ve Satış Yönetim Stratejilerimde bilimsel ve örgütsel çalışmalar literatüre ve reel iş hayatına eklentiler olsa da, WOMM, Ağızdan Ağıza Pazarlama Klasik anlamda hiçbir zaman modern metodolojide yerini kaybetmeyecektir.

Toplum bireyleri; istek, ihtiyaç ve duygusal dürtüleri ile satınalma yaparken, birbirleri ile olan etkileşimlerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.

Dijital arenada var olmak demek; Sanal Kurumsal Alanda yerini alabilmek, görünür olmak dünya toplumları global ticari sektörde yer edinebilmek demektir.

Süreç yerel ilişkilerinizi global mecralara taşımanız ile, ihtiyaçlardaki sürdürülebilir tedariki sağlamanızı da mümkün kılmaktadır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi Stratejileriniz,

 • Güncel tutmanız,
 • İçeriklerinizin potansiyel hedef kitlenize hitap etmesi,
 • İçeriklerinizi yeni inovatif fikirler ile desteklemeniz,
 • Sektörde liderlik yapmanızı,
 • Ticari alışkanlıklarda önder olmanızı sağlayacaktır.

Bilmeniz gereken en önemli konu, dünyada olduğu gibi dijital mecralarda birçok rakibiniz yer almaktadır.

Rakipleriniz arasında fark yaratmak için, sanal kurumsal mecranızı fikirleriniz ile takviye edebilir, ticari rekabette fark yaratan oyuncu olabilirsiniz.

Dijital Kurumsal Sayfanızı dinamikleştirerek, teknolojik değişimlere açık tutun.

Teknolojiyi kurumsal mecranızda ne kadar kontrol edilebilir tutarsanız, sürdürülebilir stratejilere imza atabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi, sizlerin ticari faaliyet alanınızı genişleterek her sektörden firmalar ile etkileşime girmenizi sağlayacak ve sektörel çalışma alanınızı genişletecektir.

DMSM

DMSM will be the new reference road map of global companies.

International companies will revise the sustainable management map from start to finish and bring a new action to management moves in the B segment sector, especially B2B.

Every business based on the commercial activity system will be able to implement DMSM strategies; They will add to Production, Service and Emotional management methodologies.

As you know,

• Generation X,

• Generation Y,

• Generation Z,

   and

• Alpha, Alpha Generation,

are the generations that trigger the commercial sector and are the main target point.

There is also the Baby Boomer belt before the X generation.

This group, which is over a certain age, would implement the Perception Management system and stimulate the purchasing motive for its target audience.

As of 2010, technological changes and innovations have been shaped by Neuro Marketing with the modern understanding of the Perception Management management process.

As of 2020, the age of Artificial Intelligence began, and as a result of the increase in digital channels; DMSM, Digital Marketing and Sales Management, namely Digital Marketing and Sales Management, has entered our daily lives.

The development of digital channels has reduced the importance of the target audience and transferred the potential target audience management to the content.

Digital Marketing and Sales Management,

On the basis of potential target audience,

• Saving time,

   Labor saving,

• Commercial Earnings,

• Market Analysis,

• Transformation of Products, Services and Emotional Needs into Commercial Deposit,

• Acceleration of Virtual Trade,

• Realization of Foreign Exchange Transfer in seconds,

• The availability of Digital and Virtual Coins in trade,

provides many innovations and conveniences.

Even if the inter-communal interaction has been suspended in 2020 temporarily, while scientific and organizational studies in my Marketing and Sales Management Strategies are additions to the literature and real business life, WOMM will never lose its place in the modern methodology in the classical sense.

Community individuals; will never lose their interactions with each other while purchasing with their desires, needs and emotional impulses.

It means to exist in the digital arena; Being able to take place in the Virtual Institutional Area and to be visible means to be able to take place in the global commercial sector of the world societies.

The process also enables you to carry your local relations to global channels and ensure sustainable supply of needs.

Your Digital Marketing and Sales Management Strategies,

• Keeping up to date,

• Your content appeals to your potential target audience,

• Supporting your content with new innovative ideas,

• Leading the industry,

• It will enable you to be a leader in commercial habits.

The most important thing you should know is that there are many competitors in digital channels like in the world.

In order to make a difference between your competitors, you can reinforce your virtual corporate environment with your ideas and become a player that makes a difference in commercial competition.

Make your Digital Corporate Page dynamic and open to technological changes.

No matter how controllable you keep the technology in your corporate environment, you can sign sustainable strategies.

Digital Marketing and Sales Management will enable you to interact with companies from every sector by expanding your business area and expand your sectoral work area.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yapay zeka çağı teknolojik devrimler ile karşımıza çıkıyor.

Teknoloji alanında yaşanılan gelişmeler; sosyal medya, yeni nesil kuşaklar ve yeni meslekler ile çalışma hayatını şekillendiriyor.

Teknoloji Ürünleri

 • Şarjlı Arabalar:

10 dakikayı aşmayan şarj ile 500 km giden araçlar,

Güneş enerjisi ile çalışan, 100 km üstüne çıktığında yakıt ile çalışan araçlar.

 • Otonom Uçan Hava Araçları PAL-V
 • Multi-Mix Product:

Bor teknolojili araçlar.

 • Doğaya Saygılı 3B Havasız Lastik:

Elastik ve doğada dönüşen ürünler.

 • Yapay Zeka Sürücü Asistanı (AI Smart Product):

AR-GE teknolojileri ile geliştirilmiş, insanların konfor alanına hitap eden ve etkileşim tabanlı hem otonom hem kontrol edilebilir araçlar.

 • Yapay Zeka ve Otonom Kargo Teslimi:

Ürünlerinizin hangi aşamada olduğunu ve sürecini kendinizin takip edebileceği uygulamalar (App).

 • Otomobiller Yollardan Veri Toplayacak:

Yapay Zeka tabanlı teknolojiler ile bilgi merkezi sayesinde, siz arabanız ile hareket halindeyken sistem, çevresel şartların bilgilerini uydu ile iletişim kurarak, siz aracınız ile seyir halindeyken gereken bilgilileri size iletmesidir.

 • Kendini Şarj Edebilen Otomobiller:

Otomobiller, yenilebilir enerji sayesinde sistemlerini şarj edebilecekler.

 • Merdiven Çıkan Engelsiz Tekerlekler:

Engelli dostlarımıza engelsiz bir hayat sunmak için özel dizayn edilmiş ürünledir.

 • Bütçe Dostu Wi-Fi Alışveriş Sepetleri,

Temel ihtiyaçlarınızı satın alırken, bütçenizi aşan harcama olması durumunda size kısıtlama koyan akıllı sepet teknolojileridir.

 • Otonom Dükkan,

İşletmelerin, mobil cihazlarda Dijital App sistemleri vardır. Siz alışverişinizi; ister arabada oturarak, ister alışveriş merkezlerinde yapın; QR Barkod veya Dijital App ile kasasız ve sırasız, zaman tasarrufu sağlayarak gönül rahatlığıyla alışveriş yapanızı sağlar.

 • Hızlı Alışveriş Teknolojisi,

Mağaza içinde Fijital Teknolojiden yararlanarak ürünlerde müşteri deneyimini tecrübe edebilir, QR Barkod teknolojisi ile üretim sürecini izleyebilir ve satın alama yapabilirsiniz.

 • E-ticaret Sitelerinde Hologram QR Kod ile Alışveriş,
 • Web Sitelerinden Yaşanmış Müşteri Deneyimi ile Alışveriş İmkanı,
 • Yapay Zeka Destekli Raf Düzeni Denetimi,
 • Önce Öde Sonra Teslimat Ürün Yönetimi,
 • Akıllı Giysiler,
 • AR-GE ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik Çalışmaları,
 • Kişilerin Duygularına İnteraktif Tepki Veren Giysiler,
 • Online alışveriş,
 • Gerçek Zamanlı Satış,
 • Alışveriş Tercihlerinizin Analizi,
 • Pazarlama Karması ile Müşteri Geri Kazanımı,
 • Yapay Zeka Teknolojisine Dayalı Geçmiş Alışveriş Tercihi ve Kişisel Zevk Tercihleri,
 • Dijital App ve TechTatoo ile Vücut Değer Ölçümü Analizi,
 • Sağlık Teknolojileri (Health Tech),
 • Yaşlılara Yönelik Akıllı İlaç Kutuları,
 • Vücut Vitamin Değerini Ölçen Giyilebilir Ürünler,
 • Sanal Gerçeklik ile Spor Yapmak,
 • Neuro Marketing,
 • Geçmiş Alışveriş Alışkanlıklarınızın Analizi,
 • Göz Taraması ile Müzik Tercihleri,
 • Spor Ayakkabıları Tüketici Merkezli 4D Üretim,
 • Tüketici Odaklı Saç Türü Şampuanları,
 • Kullanıcı Deneyimi,
 • Markaların Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri,
 • Akıllı Kulaklıklar ile 40 Dilde Çeviri,

Alfa kuşağı, teknoloji çalışmalarına yön vererek; toplum, ihtiyaç ve tüketim alışkanlıklarında belirleyici olacak.

Technological Revolutions

Every moment of our life causes new technological revolutions.

The changes experienced in the field of technology prepare the ground for the creation of new need channels.

Technological toys that are suitable for all kinds of target groups according to income groups are included in our field of use.

 • Sustainable Charged Cars,

Vehicles with a range of 500 km with a charge not exceeding 10 minutes,

 • Autonomous Vehicles with Hybrit Technology,

Devices working with solar energy 100 km superior and continue working with fuel,

 • Autonomous Flying Aircraft PAL-V,

Machines with the comfort of vehicles renewed depending on the technology developed,

 • Multi-Mix Product,

Boron Technology Devices with Artificial Intelligence,

 • Nature-Free 3D Airless Tire,

Elastic and pure products that are transformed in nature, designed within the frame of technology.

 • Artificial Intelligence Driver Assistant (AI Smart Product),

They are interaction-based both autonomous and controllable (optional) vehicle dynamics developed with R&D technologies that appeal to the comfort area of people.

 • Artificial Intelligence and Autonomous Cargo Delivery,

As a result of the development of technology, it is the App system where you can follow the stage of your products and the process yourself.

 • Cars Will Collect Data From Roads,

With Artificial Intelligence-based technologies, the Information Center is the ability to communicate the information of the environmental conditions with the satellite while you are on the move and provide you with the necessary information on the go with your vehicle.

 • Self Charging Cars,

Cars will be able to charge their system regardless of their location, thanks to renewable energies.

 • Accessible Wheels with Stairs,

It is a product specially designed to offer a disabled life to our disabled friends.

 • Budget Friendly Wi-Fi Shopping Baskets,

These are smart baskets that put restrictions on you when shopping for your basic needs and emotional products.

 • Autonomous Shop,

There are many Digital App applications. Your purchase; Whether sitting in the car or in a large area, it offers safe, unordered, time-saving shopping opportunities with the Price QR Barcode or Digital App.

 • Fast Shopping Technology,

You can experience the product experience by using Fital Technology within the store, while purchasing, you can monitor the production process and pay with QR Barcode technology.

 • Shopping on e-commerce sites with Hologram QR Code,

The opportunity to shop with a web supported customer experience from your home or home,

 • Artificial Intelligence-supported Rack Layout control,

Pay First, Then Delivery Product Management,

 • Personal Life Management with Smart Clothes,

R&D and Augmented Virtual Reality Studies

 • Clothes that Interactive Response to the Emotions of the People,

Online Internet without Selecting Location and Area,

 • Real Time Sales,

Analysis of Your Shopping Preferences,

 • Customer Recovery with Marketing Mix,

Past Shopping Preference and Personal Pleasure Preferences based on Artificial Intelligence Technology,

 • Body Value Measurement Analysis with Digital App and TechTatoo,
 • Health Technologies,
 • Smart Medicine Boxes for the Elderly,
 • Wearable Products Measuring Body Vitamin Value,
 • Playing Sports with Virtual Reality,
 • Neuro Marketing,
 • Analysis of Your Past Shopping Habits,
 • Music Preferences with Eye Scan,
 • Sports Shoes Consumer Centered 4D Production,
 • Consumer Oriented Hair Type Shampoos,
 • The User Creates His Own Ecosystem,

Brands Determine Corporate Social Responsibility Requirement Companies with a Consumer Focus,

 • Translation in many 40 languages ​​with smart headphones,

Alpha will be the determinant of community needs and consumption habits by directing the Alpha generation technology studies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com