Serkan UYGUR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü değerli öğrencilerine, İstanbul Barosunda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Kulübüne, Neuromarketing & Hukuk Eğitimi verdim.

Dünya ekosistemi gelişmekte ve dijital teknoloji her sektörde ilerleme göstermektedir.

Her bilim, diğer bilimler ile birlikte çalışmalar yaparak, gelişen ekosisteme katkı yapmaktadır.

Neuromarketing Bilimi, yeryüzünde yaşamın başlaması ile hayat bulmuş, 2000’ li yıllardan itibaren literatüre kabuk değiştirerek modern bir anlam kazanarak Neuromarketing adıyla gelişme göstermiştir.

Neuromarketing,

Global şirketlerin, ürünlerini yeni müşteriler edinerek tanıtması ve hedef müşterilerine daha fazla ürünlerini pazarlayıp, satışlarını arttırmak için çeşitli stratejiler geliştirmesi stratejilerine dayanır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencileri ile Neuromarketing dünya ekosistemine olan katkılarını interaktif olarak değerlendirdik.

Neuromarketing eğitime gösterdikleri ilgi ve düşünceleri benim için çok değerliydi.

Neuromarketing ve Hukuk

Neuromarketing Bilimi, her bir bilim dalı ile etkileşim kurmaktadır.

Temel amaç, insanlığa fayda odaklı değerler katmasıdır.

Teknolojinin ilerlediği zaman diliminde Hukuk bilimi de, gelişen yapı içerisinde, kendi konusunu ilgilendiren konularda Neuromarketing Bilimiyle de, karşılıklı dayanışma içindedir.

Her bir bilim kendi içerisinde gelişme göstermekte ve diğer bilimler ile iletişim halindedir.

İstanbul Hukuk Kulübü Öğrencileri ile; hem eğitim, hem sohbet, hem de görüş alışverişi yaparak, verimli bir eğitim gerçekleştirdik.

Neuromarketing Eğitiminde, her bir öğrencinin konulara farklı yaklaşım tarzı beni mutlu etmekle birlikte bir eğitimci olarak bende onlardan farklı düşünceler ve bilgiler öğrendim.

Bilginin sınırı yoktur.

Karşınızdaki değerli insanlar, sizden farklı bilgi ve becerilere sahip olmakta, siz onları ne kadar algı odaklı dinlerseniz, kültürel ve yaşam değerleri hakkında, bir çok değerli bilgiler öğrenirsiniz.

Hayat Paylaşılarak Güzeldir.

Bilgi, dijital teknoloji ile entegre olup, insanlığın bilgiye ulaşımı, günden güne, daha da kolaylaşmaktadır.

Neuromarketing Bilimi,

Gelecek zaman diliminde en çok çalışmalar yapacağımız meslekler ve çalışma alanlarımız.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Kulübü Öğrencilerine, İstanbul Barosunda Organize ettikleri, Neuromarketing ve Hukuk Eğitimine gösterdikleri ilgi ve değerli düşüncelerini, hepimiz ile paylaştıkları için teşekkür ederim.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız İşletme Kulübü ve Üyelerine, beni davet ettikleri için teşekkür ederim.

Yıldız İşletme Kulübünün organize ettiği, Dijital Z konferansına ilginin yüksek olması, memnun edici bir durumdu.

Dijital Z konferansı, üç gün boyunca devam etti.

Birbirinden farklı firmaların yöneticilerinin konuk olduğu konferans, etkileşimli ve verimli bir biçimde gerçekleşti.

Üniversite kulüplerinin organize ettiği bu tür organizasyonlar, daha fazla teşvik edilmelidir.

Üniversitede okuyan Gençler, gelen konuşmacılar sayesinde, bilinçlenerek; gelecekleri ve kariyerleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktadırlar.

Benim verdiğim Neuromarketing Eğitimi, ilginin yüksek olduğu ve karşılıklı görüş alıverişinin yaşandığı bir konferans oldu.

Her sektörün, Neuromarketing Stratejilerini bilmesi ve kendi çalışma alanlarında, bu stratejileri yönetmesi gerekmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sorduğu sorular ve yorumlar, Neuromarketing Biliminin nasıl daha iyi gelişeceği konusunda, bilgiler verdi.

Üniversite Gençliğinin, Neuromarketing bilimine gösterdiği ilgi ve dikkat memnun ediciydi.

Global alanda faaliyet gösteren bir çok işletme, Neuromarketing Biliminin farkında olup, stratejilerini Neuromarketing Yönetimine uygun dizayn edeceklerdir.

Global Şirketler, Neuromarketing Stratejileri ile modern dünyanın içinde geliştirerek, müşterilerine daha hızlı ve kolay ulaşarak, satış hacimlerini arttıracaklardır.

Üniversitelerde, Konferanslara davet edildiğimde, Neuromarketing Bilimi hakkında öğrencileri bilgilendiriyor, her bir öğrenci ile iletişim kurarak, onları anlamaya çalışıyorum.

Üniversite öğrencilerinin; öğrenme, kendisini geliştirme arzusu ve motivasyonu yüksek olduğu için, önerileri ve deneyimleri çok daha hızlı anlıyor ve kavrıyorlar.

Yaşanmış tecrübe ve deneyimlerden dersler çıkararak, karşılaşacakları durumlar hakkında, analiz çıkarabiliyorlar.

Üniversite Öğrenci Kulüplerinin, bu tür organizasyon düzenlemeleri, hem kendileri içim bir deneyim, hem de üniversite arkadaşları için mükemmel bir bilinçlendirme eğitimi gerçekleşmiş olmaktadır.

Organizasyona katılımın yüksek olması, Gençlerin ne kadar istekli ve arzulu olduklarını, bizlere göstermektedir.

Gelecek nesil gençlerin bilinçli bir şekilde yetişmesi, Ülkemizin gelişmişlik ve refah seviyesine yükselmesinde önemli bir adım olacaktır.

Konferanslara konuşmacı olarak davet edildiğimde, bana verilen süreyi en verimli biçimde kullanmak adına, konferansa gelen katılımcıları, elimden geldiğince bilgiler verip, bilgilendirmeye çalışıyorum.

Hafta içi belirlemiş olduğum zamanlarda,

 • Workshop,
 • Eğitim,
 • Seminer,
 • Start-Up

düzenliyorum.

Eğitimlerim,

 • Pazarlama ve Satış Eğitimi,
 • Neuromarketing Eğitimi.

yapmaktayım.

Eğitimlere katılımın yüksek olması, beni mutlu eden bir diğer önemli konudur.

Eğitime katılan katılımcılar ile etkileşim kurarak, öğretme odaklı eğitimi gerçekleştiriyor, inovasyon yapıyor ve interaktif bir şekilde eğitimi tamamlıyoruz.

Katılımcıların mesleki durumlarına göre, eğitim konusuna uygun önerilerde bulunuyor ve verim odaklı eğitimimizi tamamlıyoruz.

Pazarlama ve Satış Eğitimi & Neuromarketing Eğitimi almak isterseniz   benimle iletişime geçebilirsiniz.

Üniversite Öğrenci Kulüplerinin organizasyonları, her şirket tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Sabancı Üniversitesi,

(EIK) Ekonomi ve İşletme Kulübü üyelerine, bizleri ağırladıkları için teşekkür ederim.

Katılımcılar ile birlikte, Neuromarketing eğitimini etkileşim odaklı gerçekleştirdik.

Eğitime başlamadan önce;

 • Neuromarketing doğuşu,
 • Neuromarketing tarihi.

hakkında, bilgilendirme yaptıktan sonra, diğer bilimler ile ilişkisini konuştuk.

Globalleşen ekonomi ve dünya ticari pazarlama sektöründe, küreselleşen ekonomin sonucunda, niche sektörleri ele aldık.

Dünya ticaret arenasında, her sektör gelecek ticari faaliyetlerini Neuromarketing stratejilerine göre konumlandıracaktır.

2019 Yılında Neuromarketing eğitimi başta olmak üzere, yenilenen Neuromarketing bilim dalını konuştuk.

Yaptığımız eğitim de; hem görüş alışverişi, hem eğitim hem de inovasyon odaklı görüşler, ortaya koyduk.

Beni en çok memnun eden, katılımcıların eğitime gösterdiği ilgi ve inovatif görüşlerinin ne kadar ufuk açıcı olmasıydı.

Neuromarketing Eğitimde,

 • Yapay Zeka (AI) Artificial İntelligence,
 • NeuroCode,
 • NeuroBrand,
 • NeuroHealth,
 • Neuromarketing&Neurosales,
 • Neuro Colours,

2019 yılında yenilenen Neuromarketing hakkında inovatif süreçleri konuştuk.

Eğitime katılan katılımcılar ile, Pazarlama ve Satış mesleğinde, dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık.

Eğitim esnasında,

 • Pazarlama hakkında genel görüş,
 • Satış yöntemleri,
 • Müşteri kimdir,
 • Tüketici kimdir,
 • Müşteri temsilcisi kimdir,
 • Satış temsilcisi kimdir,
 • Stand kurulumu nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir,
 • AR-GE nedir ve görevleri nelerdir,
 • Re-marketing nedir ve nasıl yapılır.

süreçleri hep birlikte değerlendirdik.

Katılımcılar, kedi görüşlerini sundu ve yeni inovatif görüşler, bilgiler yapılandırdık.

Neuromarketing eğitiminde yaşadığım tecrübe ve deneyimim, gelecek yeni nesil Gençliğin; çok bilinçli ve bilgili yetişiyor olmasıdır.

Üniversite Gençliğinin,

Araştırmacı, Sorgulayıcı olması ve Analiz Yeteneğinin gelişmiş olması,

en mutluluk vericisidir.

Neuromarketing bilimini konuşurken, eğitime katılan katılımcıların,

 • Eğitim sonuna kadar gösterdikleri ilgi ve dikkat,
 • Gözlerindeki ışık,
 • Eğitim içeriği hakkındaki bilgi dolu soruları.

beni oldukça memnun etti.

Neuromarketing Bilimini,

 • Benimsediklerini hissettirmeleri,
 • Kendi çalışma alanlarında kullanacak olmaları.

en önemli detaylardan, bir kaçıdır.

Neuromarketing eğitimi bitiminde, katılımcıların gelecek zaman diliminde yapacakları çalışmalar hakkında, görüş alışverişinde bulunduk.

Katılımcılar, eğitimde elde ettikleri bilgiler ışığında, iş alanlarını, aldıkları neuromarketing eğitimiyle ilgili özel çalışmalar yapmak istediklerini tarafıma ilettiler.

Neuromarketing eğitiminin, verim odaklı gerçekleşmesi, benim için gurur vericidir.

Sabancı Üniversitesi,

(EIK) Ekonomi ve İşletme Kulübü üyelerine, teşekkür ederim.

Sayın Sefacan KESİCİ & Gökhan BARIŞKAN & Serkan UYGUR

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

FMerhaba Dostların,

Fast Food Marketing, pazarlama terminolojisine eklenecek gibi gözüküyor.

Global ekonominin nimetlerinden yararlandığımız son yıllarda, şirketler; ürünler üretmekte veya alıp satmaktadır.

Dünya üzerinde, başta ülkemiz olmak üzere, üretmeden tüketen bir çok ülke ve toplumlar yer almaktadır.

Fast Food Marketing,

Toplumların ve bireylerin, ellerindeki teknolojiyi bir kez kullanması veya hemen tüketmesi sonucu oluşan Pazar ekosistemidir.

Toplum yapıları, yerleşik kültür düzeyine ve çevresindeki yaşam koşullarına göre, bilimi hemen taklit eder veya kendi ve çevresinde tüketimi özendirmek, arttırmak için yapılandırılan pazarlama tekniğidir.

Fast Food Marketing stratejisi, bir çok kurgulardan oluşmaktadır.

Neuromarketing stratejileri izlenir ve tüketim toplumları ilgili bilgi ve teknolojileri hemen tüketmek peşindedir.

Dünyada, bir bilim dalı geliştirmek zor ve emek isteyen bir yöntemdir.

Geliştirilecek bilim, toplum istek ve ihtiyacını karşılamalı ve tüketime yönlendirilmiş toplumsal gruplar olmalıdır.

Günümüz toplumsal gurupları, fast food marketing stratejilerini sevmekte ve hemen tüketim için çok fazla isteklidirler.

Ekonomi tekniklerinin yer aldığı her bir yapıda, fast food marketing kendi yerini her zaman garanti eder.

Ülke vatandaşlarının çoğu, mantıklarını çalıştırmadan yenilenen teknoloji ve bilgileri kullanma yönelimdelerdir.

Pazarlama dünyasında, sektörünüz ne olursa olsun, eldeki veriler veya ürünleriniz ile piyasada konumlandığınız sürece, hedef kitlenizi ele alıp, bilgileri paylaştıktan sonra, yeni gelecek hedef kitlenize zaman kaybetmeden ulaşmayı arzu edersiniz.

Şirketler, zaman yönetimini dengeli ve verim odaklı yaptığı sürece, kar marjı yükselecek, hedef odaklı gelişmelere entegre olacaklardır.

Dünya 2000 li yıllarda Yapay Zeka (AI Artificial İntelligence) konuşulmaya ve yapılandırılmaya başlandı.

Bakalım toplumlar, teknolojiye fast food yaklaşımında bulundukları gibi, AI teknolojisine nasıl bir konumlandırma yapacaklar.

Sizlerin de bildiği gibi, dijital mecralar her gün yükseliş göstermektedir.

BİG DATA ekosistemini, nasıl verim odaklı geliştirirsek, topluma ve insanlığa en faydalı olan yaklaşımları elde edebiliriz.

Bilim insanlarının teknoloji alanındaki faaliyetleri hiç bir zaman bitmeyecek ve gelişecektir.

Gelişen teknolojide önemli olan, bilim insanlarının geliştirdiği teknolojiyi, topluma ve şirketlerimize zaman kaybetmeden entegre edebilmemiz gerekmektedir.

Yaşadığımız toplumlarda, her türlü teknolojiyi kullanmakla birlikte, fast food marketing anlayışı yerine, hedef odaklı ve verimli ürünler üreterek, bilime katkıda bulunmamız gerekmektedir.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

BAU, Kariyer ve Gelişim Kulübü,

Başkanı Sayın Orhun ÖZKAN, Başkan Yardımcısı Nadide ÖZSAYAN ve Kulüp Üyelerine, organizasyondaki emekleri ve beni ağırladıkları için teşekkür ederim.

BAU Bahçeşehir Üniversitesi,

Kariyer ve Gelişim Kulübünün organize ettiği, Neuromarketing Eğitimimizi başarıyla tamamladık.

Neuromarketing Eğitimine katılan değerli katılımcılar ile etkileşimli bir şekilde eğitimimiz gerçekleşti.

Neuromarketing Eğitimini, BAU Bahçeşehir Üniversitesi  Öğrencileri ve üniversite dışından gelen öğrenciler ile keyifli olarak uygulamalı olarak yapılandırdık.

Neuromarketing Eğitimin temel amacı,

 • 2019 yılı Neuromarketing biliminin diğer yıllardan farkı,
 • Neuromarketing temel amacı ve anlamlandırılması,
 • Neuromarketing biliminin doğuşu ve gelişmesi,
 • Gelecek zaman diliminde, Neuromarketing biliminin diğer sektörler ile işleyişi

hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Sizlerin de bildiği gibi, Neuromarketing 2019 yılından itibaren bir gelişmelere sahne oldu.

2019 yılı Neuromarketing içerikleri,

 • Neuro Media, Medya ve Reklam,
 • Neuro Pack, Ambalajlama,
 • Neuro Sens, Ürün Deneyimi,
 • Neuro Shopper, Satış Noktaları,
 • Neuro Web, UX Tasarım ve Dizayn,
 • Neuro Cinema, Cinema Algısı,
 • Neuro Politics, Siyasal Algı Yönetimi.
 • Neuro Brand,
 • Neuromarketing & Neurosales,
 • 2019 Yılında Neuromarketing ve Diğer Yıllardan Farkı,
 • 2019 Yılının Renkleri,
 • Yapay Zeka ve Neuromarketing,
 • Pazarlama ve Satış Neuromarketing,
 • Neuromarketing Mutluluk Hormon Adları ve İşlevleri,
 • Neuromarketing Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Neuromarketing Hologram,
 • Neuromarketing ve Gelecek Nesil Meslekler.

İçeriklerin hepsi, ayrı bir eğitim konusu olmak ile birlikte, bir çok detayı içinde barındırmaktadır.

Neuromarketing bilimi hakkında, detaylı bir eğitim verebilmek için, geniş bir zaman dilimine hatta bir kaç güne ihtiyaç vardır.

Bilim hakkında, uluslararası global şirketlerin kullandıkları bilimsel deney cihazları hakkında bilgilendirme ve işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi, eğitim alanları başta olmak üzere, toplum bireylerinde farkındalık yaratılması gerekmektedir.

Neuromarketing Bilimi hakkında eğitim almak isteyen kurumlar veya kişiler, bana iletişim adresinden ulaşabilirler.

Son yıllarda ivme kazanan; yapay zeka, arttırılmış sanal gerçeklik ve hologram gelecek nesillere damga vuracaktır.

Gelecek nesillerin Gençleri, sizlerin mantıksal olarak ortaya koyacağınız inovasyon ve inovatif çalışmalar, geleceğe ışık tutacak olup, bir çok genç girişimcilerin faydalanmasına ve verim odaklı çalışmalar yapmasına sebep olacaktır.

Üniversitelerin Girişimcilik kulüp ve kulüplerine katılarak, aktif görevlerde yer almanız, sizlerin geleceğiniz açısından çok fayda sağlayacaktır.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Colours of 2019, geçmiş yıllardan farklı olarak 2019 yılının renkleri, 2019 yılına damga vuracak.

Her sektör kendine uygun olan renk veya renk kombinasyonlarını seçerek, Global Pazarda görücüye çıkarak yerini alacak.

Pazarlama ve Satış sektörü (Marketing & Sales), Dünya arenasında önemli ve çok güçlü bir sektör.

Neuromarketing ve Neurosales açısından incelediğimizde, 2019 yılı büyük değişimlere sahne olacak.

Neuromarketing çalışmaları ve yapılandırmaları çok çeşitli farklılıklar gösterecektir.

Pazarlama ve Satış, Neuromarketing ve Neurosales çerçevesinden bakıldığında, şirketleri önemli bir bilgilendirme ve bilinçlendirme zamanının geldiği kesindir.

2019 yılı Neuromarketing 2018 yılı ve diğer yıllardan farkı incelendiğinde, önemli bir eğitim konuları ortaya çıkmaktadır.

Neuromarketing önemli içerikleri bünyesinde bulunduran konular yer almaktadır.

Dünya ekosisteminde ticari faaliyet yapan her şirket veya kurum, dünya piyasasında var olmak ve hedef tüketicilerine ulaşarak, satış hacimlerini arttırmak istiyorsa, neuromarketing yönetimi eğitimi almak zorundadır.

2019 yılının renklerini kullanarak, hedef müşterilerinin kalbinde taht kurup, duygusal bağlılık yaratmalıdır.

Müşterilerinizin neyden hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek, sizlerin satışlarınızda önemli bir etken olacaktır.

Bilinçli yapılan pazarlama stratejileri, sizlerin dünya ekonomisinde önemli bir ticaret yapmanızı sağlayacaktır.

Sizler için, 2019 yılı renklerini hazırladım.

Müşteri ve Tüketici grupları,

 • İhtiyaçları yönünde alışveriş yapar,
 • İstekleri yönünde para harcar.

Bu iki grubu, dışarıda ikna edebilmek ve kalbine seslenmek istiyorsanız, renkleri verimli kullanmak gerekir.

Karmaşık olguları basitleştirmek ve kullanım yönlü faydalar sağlamak en uygunudur.

Renk ve kombinasyonları, beynimizdeki önemli bölgeleri harekete geçirip, önemli derecede istekler uyandırmaktadır.

2019 yılı renkleri, bir çok üretici firmaları AR-GE sürecinde yön verecek özelliklere sahip olacaktır.

Renklerin hangi alanlarda kullanılması gerektiği konusunda, sizlere Neuromarketing eğitimi almanızı öneririm.

Her sektörün, kendisine öz renk konumlandırmaları mevcuttur.

Elde ki veriler ile yeni verilerin, müşteri tarafından; ilgi ve çekicilik yönünden kullanımı özendirilmelidir.

Sektörel olarak ele aldığımızda, bir çok web sitesi dizaynı ve logolar tekrar düzenlenebilir.

Teknolojinin her geçen gün kendisini yenilemesi, müşteri ve tüketici gruplarının kalbine her an yaklaşması, şirketler açısından önemli bir avantaj.

Dijital mecralarda yapılan çalışmalar, hedef kitlenin daha fazla alışveriş yapması ile sonuçlanacaktır.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Merhaba Dostlarım,

2019 Yılında Neuromarketing 2018 ve diğer yıllardaki neuromarketing farklı ve yenilikçi çalışmalara imza atılmış.

Hepinizin bildiği gibi, neuromarketing önemli bir bilimdir.

Global firmalar çalışmalarında ve yapılanmalarında neuromarketing stratejilerini uygulamaktadırlar.

Geçmiş yıllardan gelen bütün bilimsel deneyler, kullanılabilir ve uygulanabilir hale gelmiştir.

Neuromarketing çalışması,

 • Karar verme mekanizmamız,
 • Alt beynin işlevi nedir,
 • Eski beyin hangi konutları uygular,
 • Sürüngen beynin temek işlevleri nelerdir,
 • Beş duyu organımızın bilime katkısı nelerdir,
 • Anlamlandırma nasıl gerçekleştirilir.

gibi bir çok sorunun cevapları Neuromarketing eğitiminde tüm detayları ile işlenmektedir.

2019 yılında neuromarketing nasıl bir evrim geçirmiştir ve bilime ne gibi katkısı olmuştur, hep birlikte değerlendireceğiz.

Neuromarketing sürecinin,

 • Pazarlama ve Satış mesleğine katkıları,
 • Yapay Zeka ile olan bağlantısı,
 • Hologram ile olan entegrasyonu,
 • Arttırılmış Sanal gerçeklik ile olan çalışma şekilleri.

Neuromarketing eğitimlerinde, katılımcılar ile geniş bir şekilde, etkileşim odaklı değerlendirilecektir.

İnsan ihtiyaçları farklı ve çeşitlilik göstermektedir.

Bu çeşitlilikler, kişiye özel yöntemler ile tatmin edilmeye çalışılmakta ve istek merkezli çalışmalar yapılmaktadır.

AR-GE departmanlarında yapılan çalışmalar ile, neuromarketing süreçleri uygulanıp, insan istekleri karşılanmaya çalışılmaktadır.

Geçmiş yıllardaki alışkanlıklarımız detaylandırılmakta ve gelecek nesillere ışık tutan bilimsel çalışmalara kaynak olmaktadır.

Neuromarketing çalışmaları, günümüzde bütün sektörlerde yapılandırılmaktadır.

Her ulusal ve yerel şirketler gibi temel amaç karı maksimum şekilde elde etmektir.

2019 yılındaki neuromarketing, global şirketler ve yerel şirketler çok faydalı çalışma modülleri sunmaktadır.

Global satışlarını uluslararası arenada arttırmak için nasıl basit çalışma modülleri uygulaması gerektiği hakkında bilgiler analiz edilmiştir.

2018 yılına kadar yapılan bilimsel çalışmalar, geçmiş yıllardaki çalışmalar ile birleştirilerek değerlendirilecektir.

Neuromarketing, ticari faaliyet gösteren her ticari kurum ve kuruluş tarafından bilinmesi ve uygulanması gereken bir bilim dalıdır.

Neuromarketing biliminin kullanıldığı alanlar,

 • Neuro Media, medya ve reklam araştırması,
 • Neuro Pack, ambalaj araştırması,
 • Neuro Sens, ürün deneyim araştırması,
 • Neuro Shopper, satış noktaları araştırmaları,
 • Neuro Web, UX tasarım araştırmaları,
 • Neuro Cinema, sinema araştırması,
 • Neuro Politics, siyasal algı araştırması.

Neuromarketing kulanılan bir çok cihaz vardır.

Bu cihazların; işlevleri ve faydaları hakkında bilmeniz gereken, önemli özellikler yer almaktadır.

2019 yılındaki neuromarketing bilgisi çeşitli segmentasyonlara ayrılmış olmak ile birlikte içerik olarak bir çok yenilikler yapılandırılmıştır.

2018 yılı ve diğer yıllardaki, sizlerin de bilmiş olduğu bilgiler neuromarketing temel seviyesi boyutunda olmuştur.

Dünya global pazarı ve bilimsel bilgiler her gün yenileniyor.

2019 yılı neuromarketing 2018 yılı ve diğer yıllardan farkı, konusunda eğitim almak isterseniz, iletişime geçiniz.

Global piyasada; rekabet edebilmek ve teknolojilere uyum sağlamak istiyorsak, yenilikleri her an takip etmek ve şirket yapımızı bu değişen ekosisteme uydurmak zorundayız.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Merhaba Dostlarım,

2019 yılı Nobel Ödülleri, yapılacak tören ile sahiplerine takdim edilecek.

Nobel Ödüllerinin başlangıç yılı 1901,

 • İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi,
 • İsveç Akademisi,
 • Karolinska Enstitüsü,
 • Norveç Nobel Komitesi

tarafından,

 • Barış,
 • Fizik,
 • Kimya,
 • Edebiyat,
 • Fizyoloji,
 • Tıp,
 • Ekonomi.

alanlarını kapsamaktadır.

Alfred Nobel, Ödüllerin idaresi ve finansmanı;

 • 1895 yılındaki vasiyeti ile kurulan,
 • Nobel Vakfı sağlamaktadır.

Değerlendirmeler farklı komiteler tarafından yapılıyor.

2018 yılı Nobel Ödülleri,

 • Nobel Barış Ödülü:

Doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad

 • Nobel Tıp Ödülü:

Japon Tasuku Honjo ile ABD’li James P. Allison

 • Nobel Fizik Ödülü:

ABD’li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland

 • Nobel Kimya Ödülü: 

Frances H. Arnold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter

2017 Nobel Ödülleri,

 • Tıp Ödülü: 

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young

 • Fizik Ödülü: 

Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne

 • Kimya Ödülü: 

Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson

 • Edebiyat Ödülü: 

Kazuo Ishiguro 

 • Barış Ödülü: 

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN)

 • Ekonomi Ödülü: 

Richard Thaler

2016 Nobel Ödülleri,

 • Juan Manuel Santos, Barış
 • John M. Kosterlitz, Fizik
 • Duncan Haldane, Fizik
 • David J. Thouless, Fizik
 • Fraser Stoddart, Kimya
 • Jean-Pierre Sauvage, Kimya
 • Ben Feringa, Kimya
 • Yoshinori Ohsumi, Fizyoloji veya Tıp
 • Oliver Hart, Ekonomi
 • Bengt R. Holmström, Ekonomi

Nobel Ödülleri,

1901 yılında başlayıp, her yıl düzenli olarak yapılan Nobel Ödül Törenleri, 2019 yılı ve 2020 yılında yapılacak Nobel Ödülleri ile sahiplerini ödüllendirecek.

Nobel Ödül Töreni ilk kez 1943 yılında yapılmadı.

2019 yılında yapılması planlanan ödül töreninin, 2020 yılında yapılması planlanmaktadır.

Nobel Ödül Töreni 2020 yılında yapılacak, 2019 yılında Nobel Ödülüne hak kazanan sahibine de ödülü, taktim edilecek.

Bir çok ülkeden katılan bilim insanları, hem ülkelerini gururlandırmakta, hem de bilim adına, insanlığa büyük hizmetler vermektedir.

Nobel Ödül Törenine katılım sağlayacak adaylar, çeşitli kurumlar tarafından aday gösterilir.

Nobel Ödülleri;

Başlangıç yılı olan 1901,1902, 1903, 1904, 1905,1906,1907,………..2000, 2015,2016,2017,2018,2019,2020,……   yıllarında her yıl Nobel Ödülleri düzenli olarak yapılacaktır.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Merhaba Dostlarım,

Siz değerli, Gençler; Üniversitelerinizde Eğitim Kulüplerine üye olunuz.

Üniversite; bizleri hayata hazırlayan ve bilgi birikimimizi ve donanımızı arttırmaya destek olan, önemli bilimsel eğitim kurumlarıdır.

Üniversite eğitimimizde bizler, branşlarımıza uygun eğitim alarak;

 • Araştırmayı,
 • Analiz Etmeyi,
 • Yorumlamayı,

öğrenmekteyiz.

Üniversiteye başladıktan itibaren, kendimizi geliştirmek ve yaratıcı düşüncelerimizi ortaya koymak için, ilk işimiz Öğrenci Kulüplerine üye olmalıyız.

Üyesi olduğunuz kulüpte, aktif görevler üstlenerek, kendinize ve çevrenize faydalı bilgiler sunarak, üretime katılım sağlayın.

İş hayatına girmeden önce, edineceğiniz tecrübe ve deneyim, sizleri çevrenizdeki insanlardan farklı kılacaktır.

2019 yılı ve gelecek zaman dilimlerinde, farklı iş ve meslek gruplarında artış görülecektir.

Eğitimleri artış gösterecek ve nitelikli bireyler yetişecektir.

Kazanılan beceriler,

 • Olgunluk,
 • Kararlılık,
 • Yapıcılık,
 • Paylaşımcılık,
 • İnovasyon,
 • Kültürel Çevre,
 • Üretkenlik,
 • Motivasyon,
 • İş Çevresi,
 • Analitik,
 • Sorun Çözme,
 • Yaratıcılık.

gibi bir çok kişisel özelliklerinizi geliştirebileceksiniz.

Sizlere, Üniversite Öğrenci Kulüpleri çalışması hazırladım.

Zevkle inceleyeceğinizi ve detayları ile bilgi alacağınızı düşünüyorum.

Üniversite Öğrenci Kulüpleri

Acm Kulübü
Aikido Topluluğu
Amerikan Kültürü Topluluğu
Arkeoloji Kulübü

Arttırılmış Sanal Gerçeklik
Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu
Beslenme Ve Gıda Bilimi Topluluğu
Bilardo Topluluğu
Bilim Kurgu Ve Fantazi Topluluğu
Bilkentli Aslanlar Kulübü
Bilkentli Fenerbahçeliler Kulübü
Bilkentli Kartallar Kulübü
Bisiklet Topluluğu
Briç Kulübü
Çay Kulübü
Çeviri Topluluğu
Çevre Ve Sürdürülebilirlik Topluluğu
Denetim Ve Danışmanlık Kulübü
Doğa Gözlemcileri Topluluğu
Doğa Sporları Topluluğu
Doğu Asya Topluluğu
E-Sporlar Topluluğu
Edebiyat Topluluğu
Ekonomi Politik Kulübü
Elktrikli Araç Topluluğu
Erasmus Değişim Programı Öğrencileri Kulübü
Eşli Danslar Kulübü
Felsefe Topluluğu
Fotoğrafçılık Kulübü
Frizbi Kulübü
Gastronomi Kulübü
Gazete Bilkent Topluluğu
Genç Girişimciler Kulübü
Genç Hukukçular Kulübü
Genetik Kulübü
Gezi Topluluğu
Go Kart Topluluğu
Güney Asya Kültürü Topluluğu
Güney Ve Orta Amerika Kültürleri Topluluğu
Havacılık Kulübü
Hayvan Dostları Kulübü

Hologram
Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Topluluğu
Hukukta Kariyer Kulübü
Ieee Öğrenci Kolu Topluluğu
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Kulübü

İnovasyon
İnovatif İnternet Topluluğu
İşletme Ve Ekonomi Kulübü
Judo Kulübü
Kadın Çalışmaları Topluluğu
Kahve Kulübü
Kart Koleksiyoncuları Topluluğu
Kimya Kulübü
Klasik Gitar Kulübü
Klasik Türk Müziği Topluluğu
Makine Mühendisliği Topluluğu
Masaüstü Oyunları Topluluğu
Medeniyet Topluluğu
Medya Topluluğu
Milliyetçi Düşünce Topluluğu
Mizah Ve Kültür Topluluğu
Model Birleşmiş Milletler Topluluğu
Modern Dans Topluluğu
Motorsiklet Topluluğu
Mühendislik Topluluğu
Münazara Topluluğu
Müzik Kulübü
Müzikal Topluluğu
Oyun Geliştiricileri Kulübü
Özgür Yazılım Ve Internet Teknolojileri Kulübü
Parkur Kulübü
Pastacılık Kulübü
Politik Düşünce Kulübü
Programlama Kulübü
Psikoloji Kulübü
Quıddıtch Topluluğu
Renkli Düşün Kulübü
Rotaract Topluluğu
Sanat Topluluğu
Satranç Topluluğu
Sentetik Biyoloji Topluluğu
Sinema Topluluğu
Siyaset Platformu Kulübü
Sosyal Demokrasi Kulübü
Sosyalist Düşünce Topluluğu
Sosyoloji Topluluğu
Sporseverler Topluluğu
Sualtı Topluluğu
Tarih Topluluğu
Tasarım Ve Mimarlık Topluluğu
Tedx Kulübü
Temiz Hava Topluluğu
Tiyatro Kulübü
Turizm Kulübü
Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu
Türkçe Topluluğu
Uluslararası Hukuk Çalışmalar Topluluğu
Uluslararası İlişkiler Kulübü
Uluslararası Öğrenciler Kulübü
Üçüncü Dünya Ülkeleri Araştırma Topluluğu
Ütopya Ve Bilim Kulübü

Yapay Zeka
Yatırım Ve Finans Topluluğu
Yöneylem Araştırması Kulübü

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri

Üniversite Öğrenci Kulüpleri

Geleceğimizin Genç ve Yetenekli Öğrencileri, sizler için özel bir tablo hazırladım. Arzu ettiğiniz bilgilere bu tablodan da ulaşabilirsiniz.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Merhaba Dostlarım,

Stratejik Pazarlama Yöntemleri, bir kaç adımdan oluşmaktadır.

 • Dijital pazarlama yöntemleri,
 • Sosyal medya pazarlama yöntemleri,
 • İçerik pazarlama yöntemleri,
 • Yapay zeka pazarlama yöntemleri,
 • Hologram pazarlama yöntemleri,
 • Arttırılmış sanal gerçeklik pazarlama yöntemleri,
 • Klasik pazarlama yöntemleri,
 • Geleneksel pazarlama yöntemleri,
 • Modern pazarlama yöntemleri,

Uluslararası firmalar, ticari arenanın gelişim göstermesi ve daha fazla tüketim ihtiyacı için toplum bireylerinin beş duyu organına hitap edilmesi gerektiğini öğrendiler.

Yaptıkları yeni teknoloji entegrasyonu ile, tüketici gurupları ürünleri deneyip, satın alacak.

Dünyanın her neresinde olursanız olup, yapmanız gereken sadece interneti kullanmak.

Dijital teknoloji, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, tüketim alışkanlığını arttırmak için, yeni modellemeler geliştirmektedirler.

Bazı müşteri grupları için, VIP ürünleri üretilmekte ve kişiye özel ürün veya ürün grupları geliştirilmektedir.

Pazar yapısı standart ürünlere doyum sağlamış, niche ürünler ve nitelikli ürünlere olan talep fazlasıyla artış göstermiştir.

Stratejik Pazarlama Yöntemleri konusunu detaylı öğrenmek için, iletişime geçiniz.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Klasik pazarlama anlayışı gündemini yitirirken, Neuromarketing and Neurosales gündemin merkezindeki en önemli stratejilerdir.

Sizlerin de bildiği gibi, yeni global ekosistem tüm ekonomiyi etkisi altına almakta ve finansal kuruluşları yeni niche sektörler için harekete zorlamaktadır.

Pazarlamanın temel faaliyet alanı, firma ürünlerinin tanıtımı ve yönetimi iken, Neuromarketing; ürünlerin bireyler için duygusal bağdaşlar kurmasıdır.

Satış, şirket ürünlerinin bir bedel karşılığı değiş tokuşu iken, Neurosales; duygularımızdan bağımsızlaşarak, ürün bedelinin önemini kaybetmesidir.

Neuromarketing ve Neurosales eğitimi için beninle iletişim kurun.

2000’li yıllardan beri yapılan deneysel çalışmalar, insanların alışveriş alışkanlıklarını arttırmasına ilişkindir.

2019 yılı ve ileri zaman dilimlerinde, Neurmarketing ve Neurosales stratejileri önemli bir yükseliş ivmesi gösterecektir.

Global şirketler ve firmalar, sektörel para kazanma stratejilerini bilim insanlarının yaptıkları bilimsel deneylere göre şekil vereceklerdir.

Global sektörün öncülerinin, uluslararası piyasalarda tek bir hedefi vardır; daha fazla para harcatmak ve elindekinden daha fazla para kazanmak.

Piyasa liderleri, hedeflerine ulaşmak için multitask stratejiler ve teknikler kullanmaktadırlar.

Neuromarketing Ekosistemi, piyasa ekonomisini derinden etkilemiştir.

Pazarlama ve Satış performanslarının eş zamanlı yükselmesi ve tüketimin arttırılması için, Neuromarketing and Neurosales Stratejileri verim odaklı kullanılmaya başlanmıştır.

Dünya toplumlarının bir çok istek ve ihtiyaçları bulunmaktadır.

Son yıllarda teknolojinin evrimleşmesi ile sınırlar kalkmış, dünyanın bir ucundan diğer ucuna; iletişim, e-ticaret, kültürel geziler ve birçok uygulamalar, artık klavyenizin bir tuş ilerisindedir.

Hangi ülke ile iş birlikteliği yapacaksanız, ilgili ülkenin kültürel yapısını çok iyi tanımanız ve Neuromarketing and Neurosales tekniklerini yerinde ve fayda odaklı kullanmanız gerekmektedir.

Dünya ülkeleri, farklı kültür ve özellikler sahiptir.

İş birliği yapacağınız ülkelerin, toplum yapısı çok iyi analiz etmeniz, ticaret yapacağınız ürün şablonlarını oluşturmada hassas önem taşıyacaktır.

Neuromarketing and Neurosales, toplumların özelliklerini bilmede ve tüketimi arttırmada temel stratejik yöntemlerdir.

Son yıllarda kullanılan temel yöntemler,

 • Yapay Zeka (AI, Artificial Intelligence),
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (IVR, Increased Virtual Reality),
 • Hologram.

Her sektör, bilim insanlarının yaptığı çalışmaları, Pazar Ekosisteminde uygulayacaklardır.

Şirketlerin, Pazar Segmantasyonun temel hedefi;

 • Potansiyel müşteriler,
 • Satınalmaya hazır, müşteri gurupları olacaktır.

Neuromarketing Stratejileri, özel yöntemlerden oluşur.

Neurosales Stratejileri, yapılandırmış uygulamalar teknikleridir.

Neuromarketing and Neurosales Stratejilerini uygulayabilmek için, çok iyi bir eğitim gerekmektedir.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

http://www.serkanuygur.com.tr

Oyundan Oyunlaştırmaya.

Günümüzde yaygınlaşan oyunlaştırma (gamification) kavramına ilişkin tasarımlar öğrenip uygularken bir yandan da her aşamada sizlerle paylaşmak amacıyla bu alandaki ilk yazımı çok değerli eğitmen Serkan Uygur un sayfasından sizlere ulaşmak istedim. O zaman tanımı amacı ve kullanıldığı yerlere birlikte göz atalım.

Oyunlaştırma (gamification) kavramı ilk olarak 2003 yılında Nick Pelling tarafından ortaya atılmış popüler hale gelmesi 2010-2013 yıllarını bulmuş bir iş tasarımı alanıdır.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre sadece Amerika’da yaklaşık 155 milyon kişinin oyun oynadığı, oyunlara haftada ortalama 3 saatlerini ayırdığı tespit edilmiş ve oyunlar 2014 yılında 22 milyar dolar hasılat yapmıştır (ESA, 2015).

Tüm bu rakamlar büyüyen oyun sanayisinin ve oyunların etkinliğinin birer göstergesi şeklindedir.

İlk olarak Deterding ve diğerleri (2011) oyunlaştırmayı, oyun bileşenlerinin oyun dışı bağlamda kullanımı olarak tanımlamıştır.

Werbach (Fort the Win) bu tanıma ufak bir ekleme yapmış; oyunlaştırmayı; insanların, davranışlarını ve eğilimlerini değiştirmek için oyun bileşenleri ile oyun tasarım tekniklerinin (oyun mekaniklerinin) oyun dışı ortamlarda kullanımı olarak tanımlamıştır.

Bu tanımlara ek olarak Zichermann ve Cunningham (2011)’a göre ise oyunlaştırma, kullanıcıların bağlılığını sağlamak ve problem çözmek için oyun düşüncesi ve oyun bileşenlerini kullanma sürecidir.

Oyunlaştırmanın kullanıldığı  uygulamalar; web siteleri, anket ve form işlemlerinde vb. sistemlerde amaç katılımı ve teşviki artırmaktır.

Oyunlaştırma işletme, pazarlama, marka stratejileri, sağlık, spor gibi birçok alanda kendine yer edinmiş durumdadır.

2025 yılında Deloitte nin araştırmasına göre Global iş gücünün %75 inin oyunlaştırmayı kullanması beklenmektedir.

Günümüze CEO ve  CFO pozisyonlarında görev yapan yöneticilerin %61i işte oyunlaştırma kullanmaktadır. İşletme alanı oyunlaştırmanın en çok kullanıldığı alanlardan biridir. Nitekim oyunlaştırma ile ilgili yazılmış ilk kitaplar ve Foursquare gibi en sık verilen örnekler bu alandandır.

Foursquare kullanıcıların gezip gördükleri yerleri, yemek yedikleri restoranları puanladıkları, yorumladıkları, diğer kullanıcıların önerilerini takip edebildikleri yer bildirimi tabanlı bir uygulamadır.

Swarm’da check-in yaparak mekanın mayor’ü olmaya çalışmak,

Yemek Sepeti’nde yemek siparişleri vererek bulunduğumuz konumun muhtarı olmak ve George Clooney gibi 5 milyon uçuş mili toplamak için çabalıyoruz. İşte bu, gamification ile hizmetin içine gömülmüş olan oyun dinamiğinden kaynaklanmaktadır.

Foursquare, Swarm, starbucks app gibi uygulamalarla günden güne markalar, uygulamalar aracılığı ile oyunlaştırmayı kullanarak kişileri motive etmekte ve müşteri bağlılığı yaratmaktadır.

Ayrıca Oyunlaştırma ile oluşturulacak e-öğrenme sisteminin 2020 yılı itibariyle 10 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir.

Günümüzde CİSCO oyun stratejilerini kullanarak Çalışan bağlılığını %85 arttırmış, satışta ziyaret ve cağrı sürelerini %15 azaltarak %10 satış artışı da sağlamıştır.

Neden Oyun ve  Oyunlaştırma?

 • En temelinde insan doğasında varolan ödül-ceza güdülenmesini (Bilişsel Ekol) kullanarak iş, sosyal ve hatta özel yaşamda bireylerde verimlilik artışını hedefleyen bir kavram.
 • Beyin üzerindeki araştırmalar oyunlardaki mücadele-başarı-ödül döngüsünün beyinde insanlara haz veren hormon olarak bilinen  dopamin ürettiğini ve oyun oynamanın bu sebeple sevildiğini göstermektedir (Werbach 2012).
 • İnsanların mücadele etmek, sosyalleşmek, övünmek, duygusal bir deneyim yaşamak, keşfetmek, hayal kurmak, farkındalığını arttırmak, öğrenmek  ve etkileşimde bulunmak gibi farklı nedenlerle oyun oynadığı bir çok çalışmada  dile getirmiştir. Bir oyuncunun oyun oynamak için bir ya da birden fazla nedeni olabileceğinden bu kadar çok ve farklı oyun mevcuttur.
 • Oyunlaştırma, oyunların gücünü, gerçek dünya problemlerinin çözümünde kullanmayı hedefler (Lee ve Hammer, 2011). Oyunlaştırmadaki amaç oyundaki gibi yeni bir dünya yaratıp kişiyi oraya götürmek değil, oyundaki öğeleri gerçek dünyaya taşıyarak, benzer hisleri gerçekliği terk etmeden yakalayabilmektir.

Oyun mu Oyunlaştırma mı?

Ne zaman oyunlaştırmadan bahsetsem sektörde ya da sosyal hayatımda herkes bildiğini söylemekte ancak sadece tarih boyunca oynadığımız oyunların belirli hedefler dogrultusunda kullanmaktan bahsettiklerini verdikleri örneklerde görmekteyim.  Elbette hem eğitmen hem öğrenci olarak her fırsatta oyunları kullanıyor olmama rağmen amaca yönelik oyun tasarlamanın derinlemesine bir iş olduğunu düşünmekteyim.

Gelin farka birlikte bakalım:

İngilizce’de “game” ve “play” olarak iki farklı kavram varken, Türkçe’de ikisi de “oyun” olarak geçmektedir. Daha çok amaçsız bir oyun oynama etkinliğini tanımlayan “Play”e, çocuğun topu, bebeği, arabayı eline alarak kendi kendine, kısıtlama ya da bir kural olmaksızın oynaması örnek olarak verilebilir. “game” ise “play”i de içeren kurallı ve amaçlı bir yapıdır.

Game” kavramının karşılığı olan oyun, “(en azından) bir mekanikle çevrelenmiş, belirli bir kural ya da kurallara dayalı olarak, belirli bir amaç ya da amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen, mücadele unsuru ve ölçülebilir bir sonucu olan eğlenceli etkinlik” şeklinde tanımlamak mümkündür.

Örneğin seksekte, oynarken belirli bir amaç (sırayla sayıları tamamlamak), kurallar (çizgilere basmamak, taşı doğru kareye atmak), mekanik (zıplayarak ilerlemek, taş atmak yani “game”in “play” kısmı), oyun tamamlandığında kazanma/ kaybetme durumu, süreçte hem mücadele etme hem de eğlence olmasını sağlamaktadır.

Dijital oyunların atası olan Super Mario’dan örnek verecek olursak, amacı prensesin kurtarılması olan bu oyunda, süreçte zıplayarak, koşarak, yürüyerek ilerlemek mekaniktir yani işin “play” kısmını oluşturur. Oyun esnasında Mario avatar olarak kullanılır, onunla puan toplanır, yolda Mario’yu güçlendiren mantarlar yer almaktadır. Mücadele unsurunu oluşturan engeller ise oradaki küçük tatlı kaplumbağalar, ejderhalar, dişli bitkiler ve sonsuz çukurlardır. Seviyeler, yine oyunun bir bileşeni olarak yer alır. Her bir seviyede zaman bileşeni de mücadele unsurunu oluşturmak için devrededir.

Oyunlarda birbirinden farklı bileşenler, farklı kombinasyonlarla kullanılır. Oyunlar, tasarımda yapılan bu seçimler sonucunda birbirinden farklılaşır. Maalesef iyi bir oyuna ilişkin bir tarif çıkarmak, hangi bileşenlerden oluşması gerektiğine dair bir tanım vermek pek mümkün değildir.

Ancak oyun hissinin oyun bileşenlerin dengeli bir şekilde yerleştirilmesiyle yakalandığı bilinmektedir.

Eğitim ve Öğretimde Oyun?

Oyunların öğretimde kullanılmasında eğitimciler tarafından benimsenen üç yaklaşım olduğu görülmektedir (Van Eck, 2006). Bunlardan ilki öğrencilerin oyun tasarlamaları;, ikincisi eğitsel amaçla geliştirilmiş oyunların derslerde oynanması; üçüncüsü ise eğitsel amaç güderek geliştirilmemiş, halihazırda var olan oyunların dersin hedefleri doğrultusunda kullanılmasıdır.

Matematik alanında New Mexico State Üniversitesi’nin geliştirdiği matematik oyunları incelenebilir, (Pearl Diver ), Math Playground sitesindeki Number Bond oyunları da iyi örnekler arasında sayılabilir.

Oyunların birçoğu İngilizce olarak sunulduğundan, içeriğinden bağımsız birçok oyunun İngilizce öğrenimine katkı sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca http://www.eslgamesplus.com ve http://gamestolearnenglish.com/ gibi birçok sitede İngilizce öğretimine yönelik geliştirilmiş oyunlar mevcuttur. Duolingo da buna örnek bir mobil uygulamadır.

Exergames yani egzersiz oyunları “dijital oyunlar hareketi sınırlandırıp, kilo almaya neden oluyor” savına karşı duran, sınıf ve beden eğitimi öğretmenlerinin sınıft a kullanabilecekleri ve fiziksel hareketleri artıran oyunlardır.

Bu tip oyunlara genel olarak Play Station, Xbox ve Nintendo Wii gibi video oyun konsollarında, kamera gibi ek cihazlarla çalışan ve son zamanlarda mobil cihazlarda da kullanılabilen Dance Dance Revolution, Dance Central, Zumba Fitness, Wii Sports, Kinect Adventures, Wii Fit dile getirilebilir. Buna ek olarak verilen eğitimlerde de antrenman dünyasından oyunlar tasarladığımızın da müjdesini vermeliyim.

Kısaca bir etkinliği oyun yapan eylemlere, aktivitelere ve kontrol mekanizmalarına oyun mekanikleri; bu mekaniklerin yarattığı motivasyon, elde etme arzusu duygularına oyun dinamiği denir.

Ödül, seviye, rekabet, başarı gibi kavramlar oyun dinamğini oluşturur. Uygulamada kullanıcılar puan toplanmakta, farklı statüler ve rozetler kazanabilmektedir. Gamification, müşterilerin/kullanıcıların, kayıt olup, kişisel hesap oluşturabildiği her sisteme uygulanabilir.

Basit bir forum sitesinde insanların sorunlarına cevap vererek kazandığınız puanlar da, bir e-Ticaret sitesinde alışveriş sonunda kazandığınız indirim kuponları da gamification mekanizması için örnek olarak sayılabilir. Bu tür kullanımlarda var olan müşteriyi/kullanıcıyı kaybetmeme ya da müşteri bağlılığı sağlamak amacı varken  İş alanlrında çalışanların verimlerinin ve bağlılıklarının artması amaçlanır.

Oyun hepimizin doğasında olmasına karşın bu işin teknik kısmını iyi bilmek gerekmektedir. Türkiye de bu anlamda Ercan Altuğ YILMAZ büyük emek vermektedir.

Gamification (Oyunlaştırma) için, firmalara proje oluşturan ve profesyonel destek veren oluşumlar Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir çok öğrenci, GamificationAcademy gibi eğitimler sayesinde bu yönde istihdam sağlamaktadır.

Ayrıca ülkemizde ilk olarak 2017 de düzenlenen Gamification Turkey zirvesi 15 kasım 2018 de ikinci kez istanbulda gerekleştirilmiştir. gamificationturkey.org sitesinden detaylara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımızda dahil olduğum ve/veya oynattığım oyunlar ve amaçlarıyla buluşmak üzere. Biraz daha fazlası için .


George Clooney’nin başrolünde oynadığı Up in the Air (Aklı Havada) filmindeki iş adamı, beş milyon uçuş mili toplamaya çalışmaktadır.

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOHIhTt70bbR4gojD28h1eQ/videos