Serkan UYGUR

Yapay Zekâ Çağının, 2020 yılı ile hayatımıza girmesi ile Stratejik İçerik Yazarı olabilmenin önemi artmıştır.

Makale editörlüğü, Medya okur yazarlığı ve İçerik yazarlığı, günümüz toplumlarında önemli çalışmalardır.

Her mesleğin kendisine özgü; çalışma alanları ve uygulama alanı bulunur.

Stratejik İçerik Yazarı,

Sektörü dikkatli takip eden, rakiplerinin hamlelerini önceden ön gören ve çözüm hamlelerini uzun yıllar elde ettiği tecrübeler ile birleştiren, anahtar kelime kullanımından uzmanlığı ve günümüz ekosistemine uygun içerik yaratıcılığı ile öne çıkmaktadır.

 • Medyanın, son yıllarda toplumlarda etkin roller üstlenmesi (propaganda gibi), medya okur yazarlığını bilmenin ne kadar kıymetli bir meslek olduğunu hepimizce aşikardır. Fakat bu mesleği profesyonelce yapabilmek ayrı bir bilgi ve beceri gerektirir.
 • İçerik yazarlığı, zengin bir bilgi birikimi ve kelime dağarcığınızın gelişmesi olması, bu mesleği yeterli seviyede yapabilmek için ortalama bir çalışma modellemelerini gerekli kılar.
 • Makale editörlüğü, toplumda yer alan birçok dostumuz ilgi alanına uygun ve ilgi alanı içindeki bilgileri toplumlar ile paylaşabilmek adına mesleğe ilk adımını amatör yazılar olan blog oluşturarak başlayıp, süreç içinde elde edeceği tecrübe ve deneyimler ile web sayfası kurmakta veya profesyonel olarak marka ve kuruluşlara hizmet vermektedir.

Mesleklerin giderek toplumlarda ilgi görmesi ve yaşanan bazı gelişmelerin, bireyler tarafından kaleme alınması ile yeni yönetim becerileri oluşmaktadır.

Bu becerilerin profesyonel hayatta, uygulamaya geçmesi stratejik içerik yazarı olarak hayat bulmaktadır.

Stratejiler, askeri bir plan ve program olup, rakiplerinizin zayıf olduğu veya hiç tahmin etmedi bir yöntem uygulayarak, ani ve planlı hamle ile zaferi elde etmek için uygulanır.

Herkes stratejist olamaz. Belirli bir zekâ ve EQ seviyesine sahip olmak gerekir. Tabi ki yıllarca elde edilen, tecrübe ve deneyimler, sizlerin ön görülerini daha gerçek hayata uygun çalışmalar yapmanıza zemin hazırlar.

serkanuygur.com.tr

Eğitim sistemi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir değişime uğrayarak, Dönüşüme Hazır Mısınız! mesajını vermektedir.

Eğitim düzenimiz,

 • Kreş başta olmak üzere,
 • Anaokulu,
 • İlkokul,
 • Orta okul,
 • Lise,
 • Üniversite,

En geniş yapısıyla,

 • Yüksek Lisans (master),
 • Dr.,
 • Doç. Dr.,
 • Prof.,

gibi mesleki ünvanlara ayrılmaktadır.

Doğal olarak farklı sistem uygulamaları yerine, bildiğimiz klasik sistem üzerinden konuyu anlatmak daha uygun olacaktır.

Dünyada eğitim ve öğretim kurumları; Online Eğitim modeline zor da olsa, kolay da olsa geçiş yaptı veya yapmaya çalışıyor. Dünya genelinde, 2020 yılı itibariyle yaşadığımız süreç tüm sektörleri derinden etkiledi ve yeni yapılanmalar için fırsat yarattı.

Ülkemiz, eğitim sürecinde Online sisteme uyum sağlamakta zorluk çekiyor, öğrenciler ne yapacaklarını tam olarak anlayamadıklarından için süreç sıkıntılı ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda, fiziki üniversiteler anlamını yitirip online sistem ile karşımıza farklı yöntem ve fırsatlar çıkacakmış gibi bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz bünyesinde birçok; vakıf ve devlet üniversiteleri kurulmuş, hepsi de aynı mantıkla, eğitimlerine devam etmeye çaba göstermektedirler.

Yaşadığımız bu sıkıntılı zamanlarda, insan sağlığı fazlasıyla önem kazanmış, dikkat etmediğimiz taktirde sonuçları ağır bedellere sebep olabilmektedir.

Online eğitim sistemi detayları ile inşa edilmeli, alt yapısı özenle hazırlanarak yüz yüze eğitime uygun hale getirilmelidir. Çünkü öğrenciler, yeni karşılaştıkları branş alanları ile ilgili birçok soruları olacak, cevaplamak için de online yüz yüze eğitime mutlak ihtiyaç olacaktır.

Öğrenci dostlarımızın, Online eğitime çeşitli sebeplerden dolayı katılım göstermemesi durumlarında, planlanan eğitim modelinde öğrenci eğitiminde eksiklik yaşanacak, bu durum sonucunda öğrenciler başarısız olacaklardır.

Gerçek yaşamdan aldığımız vaka analizlerinde,

dönüşüme hazır mısınız!

cevabı oldukça basittir.

Tabi ki, Hayır.

2020 yılı itibari ile dönüşüme; hızlı ve hazırlıksız geçiş yapılmıştır.

Eğitimde,

 • Yapay Zekâ (IA),
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (AVR),
 • Hologram,

sisteme dahil edilmiş, teknoloji ile entegreli eğitim çalışmalarına geçiş hızlı yapılmıştır.

Dijital mecralarda başarılı inovatif çalışmalar yapabilmek, iş hayatında da başarının habercisi olacaktır. Dünya ekosistemi, inovasyonu teşvik eden, yaratıcı düşüncenin hâkim olduğu yeni fark yaratan araştırma metotlarından oluşmaktadır.

Mecranızda ve kategorilerinizde interaktif ve etkileşime ne derece hâkim olursanız, piyasa mekanizmasında liderleri işletmeler örnek alırlar. AR-GE çalışmaları ile pazar ekosistemine yön verebilir, ürün geliştirme çalışmaları ile piyasa ekosisteminde yön veren konumunda olabilirsiniz.

Bilgi güçtür, bilgiyi kullanabilme becerisine sahip olmak önemli bir değerdir.

Üniversiteler, ülkelerin en önemli AR-GE merkezleri ve yetiştirdiği genç nesiller her ülkenin önemli bilim insanlarıdır. Genç nesiller, altyapıdan başlamak üzere; yaratıcı, düşünen ve araştırmacı olursa, Ülke ekopolitik yapısına önemli katkılar sağlar.

Online eğitim sisteminin güçlü inşa edilmesi, zaman kazancına, esnek çalışma saatlerine, verim odaklı öğrenmeye ve dünya ekosistemine daha fazla katkı yapmasına zemin hazırlayacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

İş hayatında sektörler; ofislerde ve serbest çalışırken, demografik koşullara uygun olarak esnek çalışma sisteminin istihdama etkisi ekosistemine yumuşak geçişiyle normal mesai saatlerinden farklı olarak, çalışma modelleri geliştirilmiştir.

Çalışma biçimlerini incelediğimizde, günlük 9 saat haftalık 45 saatlik çalışmalar görmekteyiz.

Farklı çalışma düzenleri de yer almaktadır,

 • Hafta içi,
 • Pazartesi – Cuma,
 • Hafta sonu,
 • Pazartesi – Cumartesi,
 • Sektörel çalışmalar,
 • Pazartesi – Pazar (Hafta içi 1 veya 2 gün dinlenme),

Yeni Dönem

 • Esnek Çalışma,
 • Home Office,

Verimlilikleri incelendiğinde,

 • Günde 4 saati geçmeyen bir çalışma skalası karşımıza çıkmaktadır.

Diğer zamanlar hesap edildiğinde,

 • Günde 5 saate yakın atıl zaman ile karşılaşmaktayız.

İster kamu, isterse de özel sektör olsun yaşanılan durumlar benzerdir.

Toplum bireyleri, işe uyum sağlamak için oryantasyon dönemlerinden geçmektedirler. Bu oryantasyon sürecinde, kişilerin çalıştığı işletmelerin şirket politikaları öğretilmekte ve iş uygulamalarının bilgileri verilmektedir. İşletmeler, işe alımlarında oryantasyon uygulamalarını hayata geçirmelidirler.

Kamu veya Özel sektör, çalışma saatlerini iş yapılarına uygun olarak yeniden düzenleyerek bu düzenlemeleri; Geleneksel Mecralardan ve Sosyal Mecralardan toplumun bilgisine sunmaktadırlar.

Dünya ticareti gelişirken, işletmelerin çalışma düzenleri değişim göstererek, dünya ülkelerinin çalışma düzen ve saatlerine uyum sağlaması sonucu, çeşitli düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir.

İthalat ve İhracat yapan şirketler, uluslararası düzenlemeleri ve şirket prosedürlerini takip etmek zorunda olup, uyum içinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

İşletmeler 2010 yılından itibaren, farklı çalışma programları uygulayarak hayata geçirmişlerdir.

Uluslararası firmalar, ofis çalışmalarını haftanın 4 günü ile sınırlayarak evden çalışma modelini (home ofis) teşvik etmektedirler.

Yaşanan bu durum; birçok maliyet ve fayda avantajını da beraberinde getirmektedir.

 • Zamandan tasarruf,
 • İşe gidiş gelişlerde masraflarından tasarruf,
 • Yakıt masraflarından tasarruf,
 • Yemek giderlerinden tasarruf,
 • Atıl zamanlardan tasarruf,
 • İş verimi yüksekliği,
 • Stresden uzaklaşmak,
 • Yeni iş modellerinde yükseliş,
 • Firma toplantılarında verimlilik artışı,
 • Sosyal yaşama daha fazla zaman ayırma,
 • Aileye zaman ayırma,
 • Serbest çalışmada yüksek verimlilik,
 • İstihdam artışı,
 • Çalışma serbestisi (ev, cafe ve yeşil alanlarda),

gibi birçok avantajları sıralayabiliriz.

2020 yılı itibari ile dünyada hakim olan birçok gelişme, tüm dünya ülkelerini evden çalışma (home ofice) modeline mecbur tutmuştur.

Bireylerin, temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik zinciri faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu süreçte çalışma düzeninde bazı değişimler yaşanmaktadır.

 • Yarı zamanlı çalışma,
 • Personelin %50-%50 ile çalışma,
 • İdari izinli çalışma,

modelleri, çalışma düzeninde önemli değişimlere zemin hazırlamıştır.

Yeni çalışma düzenleri, beraberinde yeni iş modellerinin de istihdama geçişi ile; ekonomide birçok atıl kapasiteden, verim odaklı çalışmalara geçişi hızlandırmıştır.

2010 yılında dijital mecralarda görülen artış, 2020 yılında Yapay Zeka Çağına geçiş ile yeni teknolojik modellerin kullanımına zemin hazırlamıştır.

Pazarlama ve satış sektörünün yenilenmesi, ticarete yeni ivmeler ve fark yaratan olanaklar sunmaktadır.

Toplumlar yıllarca standart olan yapılardan kurtularak, istek ve ihtiyaç odaklılık dışında duygularımıza da hitap eden yeni mecralar ile karşı karşıya kalmaktadır. Satınalma davranışları sadece ihtiyaçlar ile sınırlı olmamak ile birlikte; duygusal bağ kurma ve ilk çıkan yeni ürüne sahip olma dürtüsü, alışverişlerde hareketliliği arttırmaktadır.

Alım satım sadece fiziki ortamlarda değil, dijital mecralara kaymış, yeni kullanıcı alışkanlıkları gelişmeye başlamıştır.

Web sitelerinde klasik yapılanmalar yerini;

 • Neuro Marketing içeriklerine,
 • Ürün Hologramları,
 • Etkileşimli web sitelerine,
 • Müşteri etkileşimine,
 • P2M,
 • Deep Learning,
 • AR-GE çalışmaları,
 • Yapay Zeka etkileşimleri,
 • Uluslararası demografik yapılara uyum entegrasyonları,

geçişi hızlandırmıştır.

Dünyada ki bütün işletmeler, evden çalışma modeline hızlıca geçiş yaparak ticaret sanal mecralarda yapılmaya başlanmıştır.

Esnek çalışma koşulları istihdama hareketlilik getirerek;

 • İnovasyona dayalı çalışmalara zemin hazırlamış,
 • Alım ve satım işlemleri ilişkileri geliştirmiş,
 • Atıl personel, üretime dayalı iş gücü haline gelmiş,
 • Fırsatlarda artış yaşanmış,
 • Yeni satınalama faaliyetleri gelişerek, uluslararası ticaret ivme kazanmış,
 • Yeni sektörler piyasaya girmiş,
 • Ürün kısıtlamaları ortadan kalkarak, çeşitlilik önem kazanmış,
 • Farklı ürün gruplarına talep artmış,
 • Ülkelerin demografik yapılarına uygun ticaret hacmi gelişme göstermiş,
 • Online ticaret hacmi artmış,

büyüme de artış yaşanmıştır.

Ticaret, dünya ülkeleri ile yapılırken sanal mecralara da hareketlilik ve ivme kazandırmıştır.

Esnek çalışma sistemi, toplumun önemli bir yapısında etkin ve verimlilik oluşturmuştur.

Kuşaklar ve Çalışma Düzenleri,

 • Baby Boomers, X Kuşağı ve Y Kuşağı standart yapı altında çalışmalar yaparken,
 • Z Kuşağı geçiş dönemine denk gelmiş,
 • Alfa Kuşağı esnek çalışma sistemini benimser,

Z kuşağı, Alfa Kuşağı arasında geçişi sağlar,

Global ticarette başarılı olmanın en önemli yanı, her kuşağa hitap eden; ürün, hizmet ve duygusal bağlılığa uygun çalışmalar yapmaktır.

Yeni nesil olan Alfa Kuşağı standart çalışmayı kabul etmeyen, verimli çalışma yaparak esnek çalışma biçimini önemseyen bir toplumdur.

İstihdam, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ve ekonomiye katkısı ile önem taşır.

Atıl iş gücünün üretime katılımı; büyümeyi ve gelişmeyi tetikleyen önemli bir süreçtir. Ülke toplumlarında; birçok nedenden ve sebepten dolayı, istihdama katılmayan veya katılamayan atıl iş gücü bulunmaktadır. Teknolojinin gelişim göstermesi, Atıl iş gücünde istihdam artışına sebep olarak, üretimi tetiklemektedir.

Toplum bireyleri, işe gidip gelmek yerine bulunduğu yerlerden ticarete katılım sağlayarak, üretim sürecine dahil olmakta, sektörün verimli çalışmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Esnek çalışma ile ticaret hareketlenecek, döviz dünya ekonomisine hareketlilik getirecek, istihdam yoğunluğu artış gösterecek, inovasyon ürünlerinde artış yaşanacak ve teknoloji ile birlikte dünya ticaretinde gelişmeler yaşanarak, sektör hareketlenecektir.

Dünya ticaretinde, esnek çalışma modelleri ile gelişen ekonomi, ürün gruplarının da çeşitlenmesine zemin hazırlayacaktır. İstihdamda yaşanan hareketlilik; ürünlere olan talepleri arttırarak, yeni sektörlerin doğmasına ve ekonomiye olan olumlu katılımı etkileyecektir.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yaz ayının son dönemlerini yaşadığımız Eylül ayında, son 4 ayı gözlemlediğimiz de, Avantaj Mı? Dez Avantaj Mı! elde ettik, bir stratejik analizini çıkarmalıyız.

Dünya ekonomisini incelediğimizde, piyasa ekonomisi ressesyon yaşamaktadır.

Daralma;

 • Üretim ekonomisini,
 • Ekonomiyi,
 • İstihdam Yelpazesini,
 • İhracatı,
 • Serbest Piyasa Ekonomisini,
 • İş Gücü Reel Piyasa’ sını,
 • İşletmelerin Sürdürülebilirliğini,
 • Dünya Piyasasını,

derinden etkileyerek, durgunluk yaşanmasını tetiklemiştir.

Yaşadığımız süreç de, pazar piyasası bütün ekosistemi başabaş noktasında konumlandırmakta veya bir alt marja düşürmektedir.

Önümüzde ki süreçler de;

 • Bizleri neler bekliyor,
 • Ne tür tedbirler alınmalı,
 • Oto kontrol mekanizmasının nasıl devreye sokulacağı,

tartışma konusudur.

İşletmeler, mart ayı itibari ile yönetim kurulunun aldığı kararalar ile proaktif kriz mekanizmasını oluşturmuşlardır.

Genel ekonomiyi ve işletmelerin piyasa davranışlarını gözlemlediğimiz de,

 • Evden çalışma modelinde yaşanan artış,
 • İletişim mekanizmasının dijital sanal mecralara kayması,
 • B2B sektöründe, randevu sisteminin dizayn edildiği,
 • Karar mekanizmasının (zaman verimliliği odaklı) yapılandırıldığı,
 • Sanal ekosisteminde yaşanan büyüme,
 • Eylem planlarının aksiyon sürecine dahil olması,

süreçlerin oluşturulmasında, belirleyici olmuştur.

Dünya Global yapısını ve firmaları incelediğimizde,

Olumlu Senaryolar,

 • Çalışan değerlemesi yapılması,
 • Çalışan konsantrasyon teşvik önlemleri,
 • B2B etkileşim çalışmalarında artış,
 • Çalışan güvenliğinin ilk aşama olması,
 • Eylem planlarının her an revize edilmesi,
 • Demografik koşulların temel öncelik olması,
 • İşletme, çalışma düzeninde revize edilmesi,
 • Toplantı, panel ve organizasyonların sanal mecralara aktarılması,
 • Zorunlu iş kollarının (Tedarik Zinciri, İhracat) özenli tedbirler alınması,
 • Sanal Toplantıların yapılmasına ağırlık verilmesi,
 • Maliyet avantajı,
 • Zaman tasarrufu,
 • Kalitenin yükseliş ivmesi göstermesi,
 • Sanal para kullanımının yaşamımıza girmesi,
 • Ülkeler arası para transferinde basitlikler,
 • Dijital Çağın bitmesi,
 • Yapay Zeka Çağının başlaması,
 • Fijital Teknolojinin kullanılması,
 • Hologram kullanımının artışı,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik kullanımının yükselişi,

gibi birçok yeni getirileri ekleyebiliriz.

Olumsuz senaryolar,

 • Ressesyon sürecine dahil olmaları,
 • Sürdürülebilir politikalar geliştirilmemesi,
 • Durgunluğa ayak uydurmaları,
 • Kurumsal kültürün yeniden yapılanmaması,
 • Çalışanlara gereken özenin gösterilmemesi,
 • Reaktif politikalar da gecikmeler yaşanması,
 • Gelecek süreçlerde belirsizlikler,
 • İşten çıkartmalarda yaşanan artışlar,
 • Krizi seyretmek ve tedbir almamak,
 • İş yeri çalışma şartlarının iyileştirilmemesi,
 • %50, %50 çalışma modeli bazı firmalarda uygulanmaması,
 • 15 Gün Çalışma, 15 Gün İdari İzin (evden çalışma) uygulanmaması,
 • İşletmelerde, kriz yönetimi planlamasının yapılmamış olması,

gibi bir çok sebep sonuç ilişkisi çıkartılabilir.

2020 yılında, ticari faaliyet gerçekleştiren birçok işletme; olumlu ve olumsuz senaryolar ile karşılaşmıştır.

Bazı firmalar, mart ayında hazırladıkları proaktif yönetim süresince çalışmalarına hız kazandırmış, süreci Dez Avantaj dan Avantaja yönetmiştir.

Kriz sürecinde işletmeler; zamanı ve ticari faaliyetlerini ne kadar pozitif yönettilerse bir o kadar büyüme ivmesi göstermişlerdir.

Vizyoner bir işletme olmak; söz de değil eylem de gerçekleşir.

Zamanın getirdikleri ve günün koşullarına uyum sağlayabilmek, her türlü ticari faaliyet gerçekleştiren işletmelerin; önünü açan ve sürdürülebilir çalışmalar yapmasını teşvik eden önemli yapılardır.

Stratejik Vizyonerlik, geleceği ön görebilme yeteneği ve süreçte pazar piyasasını yönetebilme becerisi kazandırır.

Kurumsal alt yapısı güçlü olan firmalar; müşteri gözünde İTİBARLI ve servis ağı gelişmiş firmalardır.

İşletmeler, gelecek süreçlerde ne ile karşılaşacaklarını bilemediklerinde, her türlü kriz süreçlerine hazırlıklı olmalı ve tedbirlerini almalıdırlar.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Reel piyasa koşullarında, Pazarlama Sektöründe Rekabet Analiz Teknikleri sürdürülebilir çalışmalar yapabilmek için; en basit analiz yönteminden en yoğun analiz türüne kadar, bilgi sahibi olunmalı ve uygulanmalıdır.

Analiz Türleri,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrisi,
 • Porter’ın 5 güç modeli, 
 • Sektör maliyet eğrisi,
 • Net değer,
 • Boşluk matrisi, 
 • PEST,
 • Dönüm noktası analizi,
 • Hiper rekabet,
 • Gelecek Pazar büyükliği öngörüsü ve analizi,
 • Pazar büyüklüğünü değerlendirmek ve öngörmek,
 • Ömür değeri analizi,
 • Arz ve talep eğrisi,
 • Müşteri incelemesi,
 • Müşteri yolculuk haritası,
 • Karakter (persona) analizi,
 • Değer zincili analizi,
 • Büyüme yolu analizi,
 • Üç ufuk analizi,
 • Büyüme merdivenleri,
 • Özgürlüğün 7 derecesi,
 • Yönlü politika (GE) matrisi,
 • BCG Matrisi,
 • Ansoff Matrisi,
 • Strateji elması,
 • Aşinalık matrisi,
 • Temel yetkinlik analizi,
 • Finansal analiz,
 • ROCE Ağacı,
 • Maliyet yapısı karşılaştırması,
 • Monte Carlo simulasyonu,
 • Rakip yönetim ekibi profile,
 • Myers Briggs’ rakip yönetim ekibi psikolojik profili,
 • Güç yapısı,
 • Gelecek trendleri analizi,
 • Yabancı gözü analizi,
 • Senaryo planlama,
 • Trend haritası,
 • Belirsizlik değerlemesi, 
 • Öncü analizi,
 • Rekabet strateji keşfi,
 • Mavi okyanus stratejisi,
 • İş modeli üretme,
 • 3-C analizi,
 • Üç değer disiplini,
 • Yenilikçilik tutkusu matrisi,
 • Stratejik kör noktalar,
 • Stratejik satranç tahtası,
 • Rakiplerin gelecek stratejilerini tahmin etmek,
 • Porter’ın 4 köşe analizi,
 • Değer performans analizi,
 • Savaş oyunu,
 • Oyun teorisi,

İşletmeler, analiz tekniklerinden istediklerini seçerek kendi sektörlerine uygulayabilirler.

Önemli bir bilgi, günümüzdeki yaşanan şartlar baz alınmalı ve gerekirse analizler en baştan yapılandırılarak günümüz teknolojilerine uyarlanmalıdır.

Güncellenmiş bilgiler çerçevesinde yapılan çalışmalar, neden sonuç ilişkileri ile bizlere daha gerçekçi bilgiler verecektir.

Analiz türleri, rekabet piyasasında işletmelerin kendilerini sorgulamalarını ve piyasa ekonomisinde tam olarak nerde konumlandıklarını görmelerini sağlayan önemli bir çalışma yöntemleridir.

2020 yılı itibari ile yeni analiz türleri global şirketlerin hizmetlerine sunulacaktır.

Yapay Zeka ile biçimlenmiş Big Data merkezli çalışmalar, analiz çalışmalarında önemli bir ivme kazandıracaktır.

İşletmeler, analiz çalışması yaparken hem kendi şirketlerini hem de rekabet ettiği firmayı; konumlandırma ve tutundurma stratejilerinden detaylı inceleme fırsatı bulacaktır.

Dünya piyasa ekonomisi ölçümleme becerimiz daha gelişmiş ve çözüm üretme kabileyetimiz daha hızlı olacaktır.

İşletmeler; sürdürülebilir kurumsal kalkınma planları çalışmalarını verim odaklı yapacaklardır.

Competition Analysis Techniques in Marketing Sector

In real market conditions, Competition Analysis Techniques in Marketing Sector to make sustainable studies; From the simplest analysis method to the most intense analysis type, information should be acquired and applied.

Analysis Types,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrix,
 • Porter’s 5 power models,
 • Sector cost curve,
 • Net worth,
 • Space matrix,
 • PEST,
 • Milestone analysis,
 • Hyper competition,
 • Future market size prediction and analysis,
 • Evaluating and predicting the size of the market,
 • Life value analysis,
 • Supply and demand curve,
 • Customer review,
 • Customer journey map,
 • Character (persona) analysis,
 • Value chain analysis,
 • Growth path analysis,
 • Three horizon analysis,
 • Growth stairs,
 • 7 degrees of freedom,
 • Directional policy (GE) matrix,
 • BCG Matrix,
 • Ansoff Matrix,
 • Strategy diamond,
 • Familiarity matrix,
 • Basic competence analysis,
 • Financial analysis,
 • ROCE Tree,
 • Comparison of cost structure,
 • Monte Carlo simulation,
 • Competitor management team profile,
 • Myers Briggs’ competitor management team psychological profile,
 • Power structure,
 • Analysis of future trends,
 • Foreign eye analysis,
 • Scenario planning,
 • Trend map,
 • Uncertainty valuation,
 • Lead analysis,
 • Competition strategy discovery,
 • Blue ocean strategy,
 • Producing a business model,
 • 3-C analysis,
 • Three disciplines of value,
 • Innovation passion matrix,
 • Strategic blind spots,
 • Strategic chessboard,
 • To predict the future strategies of competitors,
 • Porter’s 4 corner analysis,
 • Value performance analysis,
 • War game,
 • Game theory,

Businesses can choose what they want from analysis techniques and apply them to their industries.

An important information should be based on the current conditions and if necessary, the analyzes should be structured from the beginning and adapted to today’s technologies.

Studies conducted within the framework of updated information will give us more realistic information with cause and effect relationships.

Analysis types are an important working method that enables businesses to question themselves in the competitive market and see exactly where they are positioned in the market economy.

As of 2020, new analysis types will be available to global companies.

Big Data-centered studies shaped with Artificial Intelligence will provide significant momentum in analysis studies.

Businesses, while doing analysis, both their own companies and the company they compete with; will find the opportunity to examine the positioning and promotion strategies in detail.

Our ability to measure the world market economy will be more advanced and our clan to produce solutions will be faster.

Businesses; Sustainable corporate development plans will focus on efficiency.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Pazar yapısında, iktisat ve işletme gibi bilim dallarının içinde yer alan Dirsekli Rekabet sektörlere göre olgunluk göstermektedir.

Gelin size dirsekli rekabet anlayışını, tali yoldan yani yardımcı yoldan açıklayarak anlatayım.

Piyasa tıkanma noktasına geldiğinde, ürün ve hizmetler toplum arz ve talebine sunulduğunda işletmeler çok farklı rekabet çeşitleri kendi finansal yapılarına uygun olarak uygulamaktadırlar.

Dünya piyasasında çok farklı ekonomiler ve çok çeşitli rekabet türleri yer bulmaktadır.

Basitçe anlatmak gerekirse; bir ürün piyasa şartlarında, 10 birim, 9,5 birim ve 10,5 birimden görücüye çıkar.

Piyasada 4 işletme olduğunu düşünelim. Bu işletmeler, birimlerini kendi piyasa koşullarına göre belirlerken sadece bir işletme belirlenen birim koşullarına uymadan, kendi finansal yapısına uygun çalışmalar yaparak piyasaya girer.

Bu firma 6 birim ile piyasaya girerek, Dirsekli Rekabet uygular.

Sürdürülebilir bir politika olmamak ile birlikte, finansal yapısı çok güçlü işletmeler bu taktiği uygular.

Şimdi size gerçek hayattan bir bakış açısı sunmam gerekirse;

İşletmelerin piyasa talebine sunacakları birçok ürün ve hizmet çeşitleri yer almaktadır.

Bu ürün ve hizmetlerin piyasaya girişi; zamana ve koşullara bağlı olarak değişim gösterecektir.

Piyasa şartları,

 • Doğal koşulların bozulması,
 • Ekonomik kriz,
 • Toplam arz ve talepte yaşanan konjoktürel dalgalanmalar veya düşmeler,
 • Alışkanlıkların sürdürülmesi,
 • Misyon yaklaşımının devamı,
 • Piyasaya güvenin azalması,
 • Yatırımların durması veya yavaşlaması,
 • Yeniliklerin fark edilememesi,
 • Startup çalışmalarına ilginin azalması veya düşüş göstermesi,

gibi birçok neden sonuç ilişkisi çıkartılabilir.

Ürün ve Hizmet grupları, belirli zaman aralıklarında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Piyasanın, ilgili ürünlere ve hizmetlere vereceği tepkiler; incelenir, ölçülür ve analizi yapılır.

Ürün ve Hizmet yapılarına uygun olarak;

1 yıl içinde,

 • 4 aylık periyodik dönemlerden bir tanesi seçilebilir. (Ocak, Mart, Haziran, Eylül),
 • 6 aylık dönem. (Ocak, Haziran),
 • Ürün ve Hizmet yapısına uygun dönem ve koşullar,

Piyasa yapısına uygun ürün ve hizmet, her yılın eylül ayında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Toplum bireylerinin göstereceği talep, pazar veya piyasa analizciler’ i tarafından incelenir ve hesaplanır.

Bu yaşanılan durum herkesçe bilinir.

Piyasa koşullarında, dirsekli rekabetin oluştuğu diğer bir şekli ile alışkanlıklarımızın ve algımızın farklı bir çalışma ile dizayn edilmesi veya algı yönetiminin oluşturulmasıdır.

Ürün veya hizmet grupları, piyasa şartlarında işletmeler tarafından her yılın eylül ayında lansmanı yapılmak üzere, toplam talebe sunulması amacıyla hazırlıklar yapılacaktır.

Piyasa koşullarında yer edinen bir firmanın, eylül ayı yerine ağustos ayında sahne alması, tüm sektörü derinden etkileyecek olup dirsekli rekabet başlatılmış olacaktır.

Bu yaşanılacak durum, piyasa alışkanlığını sarsarak ekonomik koşullarda yeni bir fizilibitenin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Rakipler hiç beklemediği bu atak karşısında, stratejilerini yeniden revize edecek veya kurumsal kimlik yapısından taviz vermeyerek hedeflerinden ödün vermeyecektir.

Burada yaşanılan tartışma konusu;

 • Ürün ve Hizmet piyasaya erken mi sunulmalı,
 • Ürün ve Hizmet piyasaya planlananlar doğrultusunda mı sunulmalı,

Piyasaya giren veya yeni giriş yapan bir firma, yaptığı hamle ile bütün gözleri üstüne çekecektir.

Kurumsal işletmeler, müşteri ve tüketici gözünde GÜVEN elde ettikleri ve itibara sahip oldukları için, çevresini her an gözlemleyecek değişik yapılanmalar karşısında,

 • Reaktif,
 • Proaktif,

planlamalarını hazır bulunduracaktır.

Kurumsal işletmeler bu tür piyasa koşullarında planlamalarında taviz vermezler.

Bu tür yaşanan süreçler, piyasa koşullarında belirli yazısız norm’ ları tetikleyebilir.

İşletmeler yapılarında ve ticari faaliyetlerinde, dikkatli hamleler yapmalı ve stratejik çalışmalarını sürdürülebilir planlar ile konumlandırmalıdır.

Elbow Competition

In the market structure, Elbow Competition, which is included in disciplines such as economics and business, shows maturity according to the sectors.

Let me explain to you the kinked competition understanding by explaining it from the secondary way.

When the market reaches the bottleneck point, when products and services are offered to society’s supply and demand, businesses apply very different types of competition in accordance with their financial structures.

There are many different economies and various types of competition in the world market.

To put it simply; a product makes its debut at market conditions from 10 units, 9.5 units and 10.5 units.

Let’s assume there are 4 businesses in the market. While these enterprises determine their units according to their own market conditions, only one enterprise enters the market by not complying with the determined unit conditions and by working in accordance with its financial structure.

This firm enters the market with 6 units and implements Dirbowed Competition.

Although it is not a sustainable policy, businesses with very strong financial structures apply this tactic.

Now if I need to give you a real life perspective;

There are many types of products and services that businesses can offer to market demand.

Entry of these products and services into the market; It will change depending on time and conditions.

Market conditions,

• The deterioration of natural conditions,

•          Economic crisis,

• Conjectural fluctuations or decreases in total supply and demand,

• Maintaining habits,

• Continuation of the mission approach,

• Loss of confidence in the market,

• Cessation or slowdown of investments,

• Innovations not being noticed,

• Decline or decrease in interest in startups,

Many cause and effect relationships can be deduced.

Product and Service groups are offered to the supply and demand of the market at certain time intervals.

Reactions of the market to related products and services; It is examined, measured and analyzed.

In accordance with the product and service structures;

in 1 year,

• One of the 4-month periodic periods can be selected. (January, March, June, September),

• 6 month period. (January, June),

• Terms and conditions suitable for the product and service structure,

Products and services suitable for the market structure are offered to the supply and demand of the market in September of each year.

The demand of the members of society is examined and calculated by the market or market analysts.

This situation is known to everyone.

In market conditions, another form of elbow competition is the design of our habits and perception with a different study or the creation of perception management.

Preparations will be made to present the product or service groups to the total demand, to be launched by the enterprises in September of each year under market conditions.

The fact that a company, which has a place in the market conditions, takes the stage in August instead of September will deeply affect the whole sector and the elbow competition will be initiated.

This situation to be experienced will shake the market habit and pave the way for a new feasibility in economic conditions.

In the face of this unexpected attack, the competitors will revise their strategies again or will not compromise their targets by not compromising their corporate identity structure.

The subject of discussion here;

• Should the product and service be introduced to the market early,

• Should the product and service be offered to the market in line with what is planned,

A company entering the market or a new entry will draw all eyes on it with its move.

As corporate businesses gain TRUST in the eyes of customers and consumers and have a reputation, they are faced with different structures that will observe their environment at any time,

• Reactive,

• Proactive,

will have their plans ready.

Corporate businesses do not compromise in their planning in such market conditions.

Such processes can trigger certain unwritten norms in market conditions.

Businesses should make careful moves in their structures and commercial activities and position their strategic work with sustainable plans.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Hepimizin, hayatta kendisine ait mükemmel hayalleri var olup, yapabileceğimiz ölçütlerde de Hayallerini Kendin Yarat için çalışmalıyız.

Bireyler, hayalleri ile varlığını devam ettirir ve umutları için yaşamlarını sürdürür.

Umut, bizleri hayata bağlayan en önemli motivasyonumuzdur.

İş hayatımızda ve kariyerimizde, önemli çalışmalara ve başarı veya başarısızlıklara imza atmışızdır.

Eğitim bizi şekillendiren, vizyonumuz geleceğimize yön veren en önemli etkenlerdir.

Geçmiş yıllarda aldığımız birçok eğitimlerde, örneklemeler masal kahramanlarından verilir ve bu masal kahramanlarının olgularından ders çıkarmamız bizlere tavsiye edilirdi.

Toplum bireylerinin; AR-GE ve Teknoloji odaklı çalışmaları, insan beyninin nasıl öğrendiğini bizlere detaylı olarak göstermektedir.

İş Hayatında, belirli bir geçmişi olan ve saha çalışmalarında bulunmuş, yıllarca müşteri ilişkilerini yüz yüze yürütmüş tecrübeli kişilerin, eğitimlerde bize anlattıkları aklımızda kalıcı yaşanmış deneyimler olarak öğrenmemize neden olmakta ve beynimizde kalıcı olarak yer edinmektedir.

Hayatımızda; hangi adımları atacağımızı, misyonumuzu seçme özgürlüğü ve vizyoner odaklı düşünceye sahip olabilmek adına, Hayallerini Kendin Yarat ki, kendi hayallerin ile mutluluğa ve başarıya ulaşabilirsin.

Hayal kurmak farklı bir dünyada olmak değil,

Bizleri;

 • Motive eden,
 • Başarıya ulaşma azmi veren,
 • Umut veren,
 • Heyecanlandıran,
 • Adrenalin salgılatan,
 • Çevremize mutlu bir bakış ile bakmamızı sağlayan,
 • Pozitif bir bakış açısı içeren,
 • İlham veren,
 • Çevremize de huzur verdiren,

bir birey oluruz.

Kurduğumuz hayallerimiz, vücud ve beyin yapımızı pozitif etkilemekte, gerçek yaşamda başarıyı elde edebilme gücünü tetiklemektedir.

Kendi kendimize motive olacağımız için de, yaratıcı düşünce gücümüz devreye girerek, belki de zorlanacağımız bir işi yapabilmek sandığımızdan daha kolay olacaktır.

Hayallerimiz ve Düşüncelerimiz bizi başarılı olmaya iten ve Çevremizdekileri de etki altına alan önemli bir Güçtür.

Geçmişte yaşanılan bir deneyim, karşımızda ki farklı profesyoneller ile paylaşılınca her profesyonel tarafından süreç çok farklı yorumlanacağından yeni inovatif fikirler doğacaktır.

Elde edilen inovasyon odaklı yeni düşüneler, olumlu ya da olumsuz olabilir.

Fikirlerin çıkış süreci zaman içinde olgunlaşacağından hiç tahmin edemediğimiz yeni inovasyonların çıkışına zemin hazırlayabilir, yeni çözümler inovatif düşüncelerden hayat bulabilir.

Hayatınız boyunca Hayal kurun ki, hayatınız boyunca başarılar sizinle olsun.

Sizler; Hayalleriniz ile yaşayın, Hayalleriniz ile kendinize ilham verin ve Yaşatın.

Create Your Dreams

We all have their own perfect dreams in life, and we must work for Create Your Dreams by the criteria we can do.

Individuals survive with their dreams and live their lives for their hopes.

Hope is our most important motivation that connects us to life.

In our business and career, we have accomplished important works and successes or failures.

Education is the most important factors that shape us, and our vision leads our future.

In many trainings we have received in the past years, the examples are given from fairy tale heroes, and it was recommended that we learn from the facts of these fairy tale heroes.

Community members; R&D and Technology oriented studies show us in detail how the human brain learns.

In business life, experienced people who have a certain history and have been working in the field, who have been conducting customer relations for years, cause us to learn as permanent experiences in our minds that they tell us in the trainings and take a permanent place in our brain.

In our lives; In order to have the freedom to choose what steps we take, our mission and to have a visionary-focused thought, Create Your Dreams Yourself, you can achieve happiness and success with your own dreams.

To dream is not to be in a different world,

We are;

• Motivates,

• Gives the determination to succeed,

• Promising,

• Exciting,

• Adrenaline-releasing,

• Enabling us to look around our environment with a happy look,

• Containing a positive perspective,

• Inspirational,

• It also gives peace to our environment,

we become an individual.

Our dreams positively affect our body and brain structure and trigger the power to achieve success in real life.

Since we will be motivated by ourselves, it will be easier than we think, to engage in our creative thinking power, and perhaps to do a job that we will have difficulties.

Our Dreams and Thoughts are an important Force that pushes us to succeed and influence those around us.

When an experience in the past is shared with different professionals, new innovative ideas will emerge because each process will be interpreted differently.

The new ideas focused on innovation can be positive or negative.

Since the process of emergence of ideas will mature over time, it can prepare the ground for the emergence of new innovations that we can not predict, and new solutions can come to life from innovative thoughts.

Imagine throughout your life that success will be with you throughout your life.

You; Live with your dreams, inspire and live with your dreams.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Global şirketlerin yeni referans yol haritası DMSM olacaktır.

Uluslararası firmalar, sürdürülebilir yönetim haritasını baştan sona revize ederek B2B başta olmak üzere B segmenti sektöründe yönetim hamlelerine yeni bir aksiyon kazandıracaklardır.

Ticari faaliyet sistemine dayalı her işletme DMSM stratejilerini; Üretim, Hizmet ve Duygusal yönetim metodolojilerine ekleyeceklerdir.

Sizlerin de bildiği gibi,

 • X kuşağı,
 • Y kuşağı,
 • Z kuşağı

   ve

 • Alpha, Alfa kuşağı

ticari sektörünü tetikleyen ve temel hedef noktası olan kuşaklardır.

Bir de, X kuşağı öncesi Baby Boomer kuşağı yer almaktadır.

Belirli bir yaşın üstünde olan bu grup, ticari faaliyetlerini Algı Yönetimi sistemi uygulayıp hedef kitlesine satınalma güdüsünü harekete geçirirdi.

2010 yılından itibaren teknolojik değişim ve yenilikler Neuro Marketing olarak Algı Yönetimi yönetim sürecini modern anlama kavuşması ile şekillenmiştir.

2020 yılı itibari ile Yapay Zeka çağının başlaması, Dijital mecraların artış göstermesi sonucu; DMSM, Digital Marketing and Sales Management yani Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi günlük hayatımızın içine girmiştir.

Dijital mecraların gelişmesi, hedef kitleye olan önemi azaltmış yerine Potansiyel Hedef Kitle yönetimini içeriğe aktarmıştır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi,

Potansiyel Hedef Kitle bazında,

 • Zaman tasarrufu,
 • Emek tasarrufu,
 • Ticari Kazanç,
 • Pazar Analizi,
 • Ürün, Hizmet ve Duygusal İhtiyaçların Ticari Mevduata dönüşmesi,
 • Sanal Ticaretin İvme kazanması,
 • Döviz Transferinin saniyeler içinde gerçekleşmesi,
 • Dijital ve Sanal Paraların ticarette kullanılabilirliği,

gibi bir çok yenilik ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Toplumlar arası etkileşim 2020 yılında geçici bir süre askıya alınmış olsa dahi, Pazarlama ve Satış Yönetim Stratejilerimde bilimsel ve örgütsel çalışmalar literatüre ve reel iş hayatına eklentiler olsa da, WOMM, Ağızdan Ağıza Pazarlama Klasik anlamda hiçbir zaman modern metodolojide yerini kaybetmeyecektir.

Toplum bireyleri; istek, ihtiyaç ve duygusal dürtüleri ile satınalma yaparken, birbirleri ile olan etkileşimlerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.

Dijital arenada var olmak demek; Sanal Kurumsal Alanda yerini alabilmek, görünür olmak dünya toplumları global ticari sektörde yer edinebilmek demektir.

Süreç yerel ilişkilerinizi global mecralara taşımanız ile, ihtiyaçlardaki sürdürülebilir tedariki sağlamanızı da mümkün kılmaktadır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi Stratejileriniz,

 • Güncel tutmanız,
 • İçeriklerinizin potansiyel hedef kitlenize hitap etmesi,
 • İçeriklerinizi yeni inovatif fikirler ile desteklemeniz,
 • Sektörde liderlik yapmanızı,
 • Ticari alışkanlıklarda önder olmanızı sağlayacaktır.

Bilmeniz gereken en önemli konu, dünyada olduğu gibi dijital mecralarda birçok rakibiniz yer almaktadır.

Rakipleriniz arasında fark yaratmak için, sanal kurumsal mecranızı fikirleriniz ile takviye edebilir, ticari rekabette fark yaratan oyuncu olabilirsiniz.

Dijital Kurumsal Sayfanızı dinamikleştirerek, teknolojik değişimlere açık tutun.

Teknolojiyi kurumsal mecranızda ne kadar kontrol edilebilir tutarsanız, sürdürülebilir stratejilere imza atabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi, sizlerin ticari faaliyet alanınızı genişleterek her sektörden firmalar ile etkileşime girmenizi sağlayacak ve sektörel çalışma alanınızı genişletecektir.

DMSM

DMSM will be the new reference road map of global companies.

International companies will revise the sustainable management map from start to finish and bring a new action to management moves in the B segment sector, especially B2B.

Every business based on the commercial activity system will be able to implement DMSM strategies; They will add to Production, Service and Emotional management methodologies.

As you know,

• Generation X,

• Generation Y,

• Generation Z,

   and

• Alpha, Alpha Generation,

are the generations that trigger the commercial sector and are the main target point.

There is also the Baby Boomer belt before the X generation.

This group, which is over a certain age, would implement the Perception Management system and stimulate the purchasing motive for its target audience.

As of 2010, technological changes and innovations have been shaped by Neuro Marketing with the modern understanding of the Perception Management management process.

As of 2020, the age of Artificial Intelligence began, and as a result of the increase in digital channels; DMSM, Digital Marketing and Sales Management, namely Digital Marketing and Sales Management, has entered our daily lives.

The development of digital channels has reduced the importance of the target audience and transferred the potential target audience management to the content.

Digital Marketing and Sales Management,

On the basis of potential target audience,

• Saving time,

   Labor saving,

• Commercial Earnings,

• Market Analysis,

• Transformation of Products, Services and Emotional Needs into Commercial Deposit,

• Acceleration of Virtual Trade,

• Realization of Foreign Exchange Transfer in seconds,

• The availability of Digital and Virtual Coins in trade,

provides many innovations and conveniences.

Even if the inter-communal interaction has been suspended in 2020 temporarily, while scientific and organizational studies in my Marketing and Sales Management Strategies are additions to the literature and real business life, WOMM will never lose its place in the modern methodology in the classical sense.

Community individuals; will never lose their interactions with each other while purchasing with their desires, needs and emotional impulses.

It means to exist in the digital arena; Being able to take place in the Virtual Institutional Area and to be visible means to be able to take place in the global commercial sector of the world societies.

The process also enables you to carry your local relations to global channels and ensure sustainable supply of needs.

Your Digital Marketing and Sales Management Strategies,

• Keeping up to date,

• Your content appeals to your potential target audience,

• Supporting your content with new innovative ideas,

• Leading the industry,

• It will enable you to be a leader in commercial habits.

The most important thing you should know is that there are many competitors in digital channels like in the world.

In order to make a difference between your competitors, you can reinforce your virtual corporate environment with your ideas and become a player that makes a difference in commercial competition.

Make your Digital Corporate Page dynamic and open to technological changes.

No matter how controllable you keep the technology in your corporate environment, you can sign sustainable strategies.

Digital Marketing and Sales Management will enable you to interact with companies from every sector by expanding your business area and expand your sectoral work area.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yaşamımızın her anı yeni teknolojik devrimlere sebep oluyor.

Teknoloji alanında yaşanılan değişimler, yeni ihtiyaç mecraların oluşturmasına zemin hazırlamaktadır.

Gelir gruplarına göre her türlü hedef kitleye hiyap eden teknolojik oyuncaklar, kullanımımız alanına girmektedir.

 • Sürdürülebilir Şarjlı Arabalar,

10 dakikayı aşmayan şarj ile 500 km mesafe menzilli araçlar,

Güneş enerjisi ile çalışan 100 km üstün de ise yakıt ile çalışmasını sürdüren cihazlar,

 • Otonom Uçan Hava Araçları PAL-V,

Geliştirilen teknolojiye bağlı olarak yenilenen araç konforundaki makinalar,

 • Multi-Mix Product,

Yapay Zekaya Sahip Bor Teknolojili Cihazlar,

 • Doğaya Saygılı 3B Havasız Lastik,

Teknoloji çerçevesinde dizayn edilmiş elastik ve doğada dönüşüme uğrayan katkısız ürünler.

 • Yapay Zeka Sürücü Asistanı (AI Smart Product),

AR-GE teknolojileri ile geliştirilmiş, insanların konfor alanına hitap eden, etkileşim tabanlı hem otonom hem kontrol edilebilir (isteğe bağlı) araç dinamikleridir.

 • Yapay Zeka ve Otonom Kargo Teslimi,

Teknolojinin gelişmesi sonucu, ürünlerinizin hangi aşamada olduğunu ve sürecini kendinizin takip edebileceği App sistemidir.

 • Otomobiller Yollardan Veri Toplayacak,

Yapay Zeka tabanlı teknolojiler ile Bilgi Merkezi siz hareket halindeyken çevresel şartların bilgilerini uydu ile iletişim kurup size aracınız ile seyir halindeyken gereken bilgilendirmeleri yapabilmesidir.

 • Kendini Şarj Edebilen Otomobiller,

Otomobiller konumu her ne olursa olsun yenilebilir enerjiler sayesinde sistemini şarj edebilecektir.

 • Merdiven Çıkan Engelsiz Tekerlekler,

Engelli dostlarımıza engelsiz bir hayat sunmak için özel dizayn edilmiş ürünledir.

 • Bütçe Dostu Wi-Fi Alışveriş Sepetleri,

Temel ihtiyaçlarınız ve Duygusal bağ kurduğunuz  ürünlerin alışverişini yaparken size kısıtlama koyan akıllı sepetlerdir.

 • Otonom Dükkan,

Birçok Dijital App uygulaması bulunmaktadır. Alışverişinizi; ister arabada oturarak, ister geniş bir alanda yaparak, Price QR Barkod veya Dijital App ile kasasız, sırasız zaman tasarrufu sağlayan alışveriş fırsatları sunmaktadır.

 • Hızlı Alışveriş Teknolojisi,

Mağaza içinde Fijital Teknolojiden yararlanılarak ürün deneyimini tecrübe edebilir, satınalama yaparken QR Barkod teknolojisi ile üretim sürecini izleyebilir ve ödeme yapabilirsiniz.

 • E-ticaret sitelerinde Hologram QR Kod ile alışveriş,
 • Bulunduğunuz bir yerden veya evinizden web destekli yaşanmış müşteri deneyimi ile alışveriş imkanı,
 • Yapay Zeka destekli Raf Düzeni denetimi,
 • Önce Öde Sonra Teslimat Ürün Yönetimi,
 • Akıllı Giysiler ile Kişisel Yaşam Yönetimi,
 • AR-GE ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik Çalışmaları
 • Kişilerin Duygularına İnteraktif Tepki Veren Giysiler,
 • Yer ve Alan Seçmeksizin Online İnternet,
 • Gerçek Zamanlı Satış,
 • Alışveriş Tercihlerinizin Analizi,
 • Pazarlama Karması ile Müşteri Geri Kazanımı,
 • Yapay Zeka Teknolojisine dayalı Geçmiş Alışveriş Tercihi ve Kişisel Zevk Tercihleri,
 • Dijital App ve TechTatoo ile Vücut Değer Ölçümü Analizi,
 • Health Teknolojileri,
 • Yaşlılara Yönelik Akıllı İlaç Kutuları,
 • Vücut Vitamin Değerini Ölçen Giyilebilir Ürünler,
 • Sanal Gerçeklik ile Spor Yapmak,
 • Neuro Marketing,
 • Geçmiş Alışveriş Alışkanlıklarınızın Analizi,
 • Göz Taraması ile Müzik Tercihleri,
 • Spor Ayakkabıları Tüketici Merkezli 4D Üretim,
 • Tüketici Odaklı Saç Türü Şampuanları,
 • Kullanıcı Kendi Ekosistemini Yaratıyor,
 • Markalar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gereği Firmalarını Tüketici Odaklı Belirliyor,
 • Akıllı kulaklıklar ile birçok 40 dilde çeviri,

Alpha, Alfa kuşağı teknoloji çalışmalarına yön vererek, toplum ihtiyaç ve tüketim alışkanlıklarında belirleyici olacaktır.

Technological Revolutions

Every moment of our life causes new technological revolutions.

The changes experienced in the field of technology prepare the ground for the creation of new need channels.

Technological toys that are suitable for all kinds of target groups according to income groups are included in our field of use.

 • Sustainable Charged Cars,

Vehicles with a range of 500 km with a charge not exceeding 10 minutes,

 • Autonomous Vehicles with Hybrit Technology,

Devices working with solar energy 100 km superior and continue working with fuel,

 • Autonomous Flying Aircraft PAL-V,

Machines with the comfort of vehicles renewed depending on the technology developed,

 • Multi-Mix Product,

Boron Technology Devices with Artificial Intelligence,

 • Nature-Free 3D Airless Tire,

Elastic and pure products that are transformed in nature, designed within the frame of technology.

 • Artificial Intelligence Driver Assistant (AI Smart Product),

They are interaction-based both autonomous and controllable (optional) vehicle dynamics developed with R&D technologies that appeal to the comfort area of people.

 • Artificial Intelligence and Autonomous Cargo Delivery,

As a result of the development of technology, it is the App system where you can follow the stage of your products and the process yourself.

 • Cars Will Collect Data From Roads,

With Artificial Intelligence-based technologies, the Information Center is the ability to communicate the information of the environmental conditions with the satellite while you are on the move and provide you with the necessary information on the go with your vehicle.

 • Self Charging Cars,

Cars will be able to charge their system regardless of their location, thanks to renewable energies.

 • Accessible Wheels with Stairs,

It is a product specially designed to offer a disabled life to our disabled friends.

 • Budget Friendly Wi-Fi Shopping Baskets,

These are smart baskets that put restrictions on you when shopping for your basic needs and emotional products.

 • Autonomous Shop,

There are many Digital App applications. Your purchase; Whether sitting in the car or in a large area, it offers safe, unordered, time-saving shopping opportunities with the Price QR Barcode or Digital App.

 • Fast Shopping Technology,

You can experience the product experience by using Fital Technology within the store, while purchasing, you can monitor the production process and pay with QR Barcode technology.

 • Shopping on e-commerce sites with Hologram QR Code,

The opportunity to shop with a web supported customer experience from your home or home,

 • Artificial Intelligence-supported Rack Layout control,

Pay First, Then Delivery Product Management,

 • Personal Life Management with Smart Clothes,

R&D and Augmented Virtual Reality Studies

 • Clothes that Interactive Response to the Emotions of the People,

Online Internet without Selecting Location and Area,

 • Real Time Sales,

Analysis of Your Shopping Preferences,

 • Customer Recovery with Marketing Mix,

Past Shopping Preference and Personal Pleasure Preferences based on Artificial Intelligence Technology,

 • Body Value Measurement Analysis with Digital App and TechTatoo,
 • Health Technologies,
 • Smart Medicine Boxes for the Elderly,
 • Wearable Products Measuring Body Vitamin Value,
 • Playing Sports with Virtual Reality,
 • Neuro Marketing,
 • Analysis of Your Past Shopping Habits,
 • Music Preferences with Eye Scan,
 • Sports Shoes Consumer Centered 4D Production,
 • Consumer Oriented Hair Type Shampoos,
 • The User Creates His Own Ecosystem,

Brands Determine Corporate Social Responsibility Requirement Companies with a Consumer Focus,

 • Translation in many 40 languages ​​with smart headphones,

Alpha will be the determinant of community needs and consumption habits by directing the Alpha generation technology studies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yerel piyasada ve uluslararası mecralarda birçok analiz türleri yer almakta, 2020 yılı analiz türleri revize edilerek güncellenecektir.

Mart ayı içerisinde yaşadığımız ve tüm dünyayı etkisi altına alan süreçler sonucu, dünya toplumlarının yaşam şekilleri tamamıyla değişmiştir.

İnsan olmanın temel şartı olan; iletişim, dokunma ve hissetme yerini demografik yapımıza uygun olmayan iletişim yöntemlerine bırakmıştır.

Eski Alışkanlıklar Zor Ölür, Yeni Alışkanlıklar Zor Öğrenilir

Teknoloji devi global aktörler yaşantımızın içine kadar girmiştir.

Global ve Yerel piyasalardaki firmalar, eski alışkanlıklarını revize ederek yenilecek veya tarih sahnesinden yavaşça silinmeyi göze alacaklardır.

Her ne olursa olsun, geçiş dönemleri zor ve sancılıdır.

Geçiş süreçleri maliyetli ve pahalıdır.

Yaşadığımız süreç de; bilgi ve tecrübelerimizde değişim yaratarak, fark yaratan ve yaratıcılık odaklı analiz süreçlerini karşımıza çıkaracaktır.

Bilinen Analiz Türleri,

 • Sektör Analizi, Sector Analysis
 • Pazar Analizi, Market Analysis
 • Müşteri Analizi, Customer Analysis
 • Rakip Analizi, Competitor Analysis
 • Rekabet Analizi, Competition Analysis
 • Ürün Analizi, Product Analysis
 • Hizmet Analizi, Service Analysis
 • Tedarikçi Analizi, Supplier Analysis
 • Temel Analiz, Basic Analysis
 • Durum Analiz, Case Analysis
 • Duygu Analizi, Emotional Analysis
 • Müşteri Davranışları Analizi, Customer Behavior Analysis
 • Pazarlama Planı Analizi, Marketing Plan Analysis
 • Fiyat Analizi, Price Analysis
 • Konuşma Analizi, Speech Analysis
 • Yapay Zeka Analizi, Artificial İntelligence Analysis
 • Müşteri Sadakat Analizi, Customer Loyalty Analysis
 • Müşteri Deneyimi Analizi, Customer Experience Analysis
 • Finansal Analiz, Financial Analysis
 • Hedef Kitle Analizi, Target Audience Analysis
 • Etkileşim Analizi, İnteraction Analysis
 • İçerik Pazarlama Analizi, Content Marketing Analysis
 • Değer Analizi, Value Analysis
 • Risk Analizi, Risk Analysis
 • İş Planı Analizi, Business Plan Analysis
 • Dijital Pazarlama Analizi, Digital Marketing Analysis
 • Sosyal Medya Pazarlama Analizi, Social Media Marketing Analysis
 • Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Analizi, New Generation Customer Experience Analysis
 • SWOT,
 • DRAGON,
 • PEST,
 • 5 C Analizi 

Bilinmesi gereken; yaratıcı ve güncellenmiş analiz çalışmaları.

 • 5G,
 • Sosyal İnternet,
 • Yapay Zeka Çağında Müşteri Deneyimi e-ticareti,
 • E-ticaret Sitelerinde Kullanıcı Deneyimi Hedefleme,
 • Müşteri ve Tüketici Gruplarına Kişisel Özel Reklam,
 • Teknolojik Cihazlarda Dijital App yerine Mikroçip,
 • Deniz Aşarı Ticarette Online Toplantı ve Anlaşmalar,
 • Fiziki Para yerine Barkod Para veya Sanal Para kullanımı,
 • Ticari Arenada Döviz Transferi yaparken haftalarca beklemek yerine sanal para ile 3 saniyede transferi gerçekleştirebilmek,

Yapılandırılan güncelleme ile iletişim ve duyu bazlı sektörel çalışmalar yerini dijital kurgulara çevrilerek, cari devir hızı arttırılmaya çalışılmaktadır.

Günümüzde birçok analiz danışmanlığı yapanlar stratejileri değiştirerek, günümüze uygun çalışmalar yapmak zorunda kalacaklardır.

Strateji Planlamasının ilk aşaması; dijital mecraları incelemek, müşteri ve tüketici potansiyel hedef kitlesini analiz ederek çözüm süreçlerini üretmekten geçmektedir.

Geçmiş yıllarda yerel piyasa hacmi ölçümlenirken, günümüzde Global gruplar; offline, online ve sanal mecralarda analiz edilmesi gerekmektedir.

Types of Analysis for 2020

There are many types of analysis in the local market and international channels, and 2020 analysis types will be revised and updated.

As a result of the processes that we experienced in March and affected the whole world, the World societies’ life styles have completely changed.

The basic condition for being human; communication, touch and feel to our demographic structure left to inappropriate communication methods.

Old Habits Die Hard, New Habits Learn Hard

Technology giant global actors have entered our lives.

Firms in the Global and Local markets will be eaten or revised by revising their old habits they will risk being erased slowly from the stage.

Regardless, the transition periods are difficult and painful.

Transition processes are costly and expensive.

Known Analysis Types,

 • Sektör Analizi, Sector Analysis
 • Pazar Analizi, Market Analysis
 • Müşteri Analizi, Customer Analysis
 • Rakip Analizi, Competitor Analysis
 • Rekabet Analizi, Competition Analysis
 • Ürün Analizi, Product Analysis
 • Hizmet Analizi, Service Analysis
 • Tedarikçi Analizi, Supplier Analysis
 • Temel Analiz, Basic Analysis
 • Durum Analiz, Case Analysis
 • Duygu Analizi, Emotional Analysis
 • Müşteri Davranışları Analizi, Customer Behavior Analysis
 • Pazarlama Planı Analizi, Marketing Plan Analysis
 • Fiyat Analizi, Price Analysis
 • Konuşma Analizi, Speech Analysis
 • Yapay Zeka Analizi, Artificial İntelligence Analysis
 • Müşteri Sadakat Analizi, Customer Loyalty Analysis
 • Müşteri Deneyimi Analizi, Customer Experience Analysis
 • Finansal Analiz, Financial Analysis
 • Hedef Kitle Analizi, Target Audience Analysis
 • Etkileşim Analizi, İnteraction Analysis
 • İçerik Pazarlama Analizi, Content Marketing Analysis
 • Değer Analizi, Value Analysis
 • Risk Analizi, Risk Analysis
 • İş Planı Analizi, Business Plan Analysis
 • Dijital Pazarlama Analizi, Digital Marketing Analysis
 • Sosyal Medya Pazarlama Analizi, Social Media Marketing Analysis
 • Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Analizi, New Generation Customer Experience Analysis
 • SWOT,
 • DRAGON,
 • PEST,
 • 5 C Analizi 

To be known; creative and updated analysis studies.

• 5G,

• Social Internet,

• Customer Experience e-commerce in the Age of Artificial Intelligence,

• User Experience Targeting on E-commerce Sites,

• Personal Private Advertising for Customer and Consumer Groups,

• Microchip instead of Digital App in Technological Devices,

• Online Meetings and Agreements in Offshore Trade,

• Using Barcode Money or Virtual Money instead of Physical Money,

• When transferring foreign currency in the commercial arena, instead of waiting for weeks, to make the transfer in 3 seconds with virtual money,

With the updated update, communication and sensory-based sectoral studies are turned into digital fiction, and current turnover rate is tried to be increased.

Today, many analysts will have to change the strategies and have to work according to the present day.

The first stage of Strategy Planning; It involves examining digital channels, analyzing potential customers and consumers, and producing solution processes.

While the local market volume was measured in the past years, today Global groups; It needs to be analyzed in offline, online and virtual channels.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

İşletmeler reklamlarını topluma entegre ederken, Reklamın Pazarlaması Olmaz, Reklam Satışları Canlandırmak İçin Yapılır sözünden hareketle, toplum bireylerinin algılarında iz bırakmak için yapılmaktadır.

Toplumları oluşturan bireyler dünyaya gelip ilk adım attıklarında, ilk önce çevrelerini incelerler ve tanımaya çalışırlar. (Çevre Analizi)

Her birey yaşama ilk tutunduğunda bencildir. Alt beyni hayatta kalmaya programlı, temel gereksinimleri olan biyolojik ihtiyaçlarını tatmin etme güdüsüne sahiptir.

Bireyler öncelikle kendi ihtiyaçlarını giderme güdüsüne sahip oldukları için kendi istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek, bireysel özelliklerini kullanarak hayati ihtiyaçlarını gidermek isteyeceklerdir. (Pazarlama Döngüsü)

Bir işletmenin marka olabilmesi ve toplum nezlinde bir değer yaratabilmesi için toplum ihtiyaçlarına uygun; ürün ve hizmet üretebilmesi, ürün ve ürünün temel özelliklerinde kalite barındırması ve bireylerin algısında seçicilik oluşturması ile mümkündür.

Marka, zaman sürecinde minunmum 10 senelik bir geçmişe sahip olması, günümüze kadar birçok negatif süreçleri atlatarak sürdürülebilir çalışmalar ile geleceğe yönelik planlar yapması, toplumu oluşturan; müşteri ve tüketici nezlinde bir faydaya ve itibara sahip olması gerekmektedir.

Reklam, toplumda oluşmuş marka değerini insan algısında yeniden konumlandırarak satınalma dürtüsünü harekete geçirmek için yapılır.

Yapılanma;

 • Ürün ve Hizmet de Re-Marketing,
 • Global ve Yerel Pazarda Sürdürülebilirlik,
 • Tutundurmayı Güçlendirmek,
 • Omnichanel Yönetimi,
 • BPİ ile İnteraktif Çeşitlilik Oluşturmak,
 • Ürün ve Hizmet Gruplarını Segmente Edebilmek,
 • Toplum Bilincinde Algıda Seçicilik Oluşturmak,
 • Yeni Medyayı Etkileşim Odaklı Kullanabilmek,
 • Teknolojik Gelişmelerden Faydalanmak,

Reklam Pazarlama Politikası aracı değildir.

Tutundurmayı teşvik edici özelliklere sahiptir.

İşletmelerde;

 • Pazarlama Departmanı,
 • Satış Departmanı,

yer alır.

Satış departmanı tutundurmadan sorumludur.

Global firmalar, şirket politikaları gereği yeni medyada reklam çalışması yapmaya; ihtiyaç duymazlar veya istekli değillerdir.

Şirketler yılda bir kez yeni medyada potansiyel hedef kitlesine; düşündürücü veya etki uyandırıcı reklam stratejileri uygulayarak algıda seçiciliği arttırırlar.

Teknolojik Stratejik Gelişmeler,

 • Web Sayfası Yaşanmış Müşteri Deneyimi,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Yapay Zeka,
 • Chatbot Tutundurma,
 • Kullanıcı Deneyimi Yönetimi (UXM),
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,
 • Sürdürülebilir Dijital Alışkanlık Yönetimi,
 • Konumlandırılmış Müşteri ve Tüketici Deneyimi (SCCM),
 • İsteğe Odaklı Reklam,

Reklam Türleri,

 • Geleneksel Reklamlar,
 • Ticari Reklamlar,
 • Mevsimsel Reklamlar,
 • İtibari Reklamlar,
 • Dijital Reklamlar,
 • Teknolojik reklamlar,
 • Propaganda Reklamlar,
 • Algıya Yönetimine Dayalı Reklamlar,

çeşitleri daha fazla arttırabiliriz.

Bilim ve Teknolojilerin ilerlemesine bağlı olarak reklam sektörleri kendi içinde çeşitlilik göstermeye devam edecektir.

Görsel Basın olsun, Yazılı Basın olsun ve Dijital Teknoloji Yönetimi olsun, her alanda reklam sektörü bireylerin algısında etki uyandırarak, algıda seçiciliğe uygun tepkiler yaratmakta, insanların satınalma dürtüsünü harekete geçirmektedir.

Yapay Zeka Çağına geçiş yaptığımız 2020 yılının bu günlerinde, reklam sektöründe önemli gelişmeler yaşanacak ve satınalama karalarımızda daha fazla etkin roller üstlenecektir.

Dünya toplumları Yapay Zeka Çağında, sektörel mecralarda reklam stratejilerini teknolojik stratejilerin yapılanmasına uygun entegre ederek daha fazla müşteri ve tüketici gruplarına hitap edecek çalışmalar yapacaklardır.

Advertising Is No Marketing, Advertising Is Made To Revive Sales

While the businesses integrate their advertisements to the society, the advertisement is made to leave a mark on the perceptions of the society individuals, based on the words “There is no marketing, advertising is done to revive sales”.

When the individuals who make up the societies come to the world and take the first step, they first examine their environment and try to get to know them. (Environmental Analysis)

Every individual is selfish when he first clings to life. Its lower brain is programmed to survive, it has the drive to satisfy its basic needs, biological needs.

Since individuals have the motive to satisfy their own needs, they will want to satisfy their own wishes and needs and to fulfill their vital needs by using their individual features. (Marketing Cycle)

In order for a business to become a brand and create value in the eyes of the society, it is suitable for the needs of the society; It is possible to produce products and services by having quality in the basic features of the product and the product and creating selectivity in the perception of individuals.

The brand has a minimum of 10 years of history in the process of time, making plans for the future with sustainable works, bypassing many negative processes until today, forming the society; customer and consumer should have a benefit and reputation.

Advertising is made to activate the purchasing impulse by repositioning the brand value formed in the society in human perception.

Restructuring;

• Re-Marketing in Products and Services,

• Sustainability in Global and Local Markets,

• Strengthening the Promotion,

• Omnichanel Management,

• Creating Interactive Diversity with BPI,

• To be able to segment product and service groups,

• Creating Perception Selectivity in Community Awareness,

• Being able to use new media with an interaction focus,

• Utilizing Technological Developments,

Ad Marketing Policy is not a tool.

It has promoting properties.

in Business;

• Marketing Department,

• Sales Departmant,

takes place.

The sales department is responsible for promotion.

Global companies, in accordance with the company policies, to advertise in new media; they don’t need or are not willing.

The companies will reach their target audience in the new media once a year; they increase selectivity in perception by implementing thought-provoking or stimulating advertising strategies.

Technological Strategic Developments,

• Web Page Experienced Customer Experience,

• Hologram,

• Augmented Virtual Reality,

• Artificial intelligence,

• Chatbot Promotion,

• User Experience Management (UXM),

• Strategic Marketing Methods,

• Sustainable Digital Habit Management,

• Positioned Customer and Consumer Experience (SCCM),

• Demand Oriented Advertising,

Ad Types,

• Traditional Ads,

• Commercial Ads,

• Seasonal Ads,

• Nominal Ads,

• Digital Ads,

Technological advertisements,

• Propaganda Ads,

• Perception Management Ads,

we can increase the varieties more.

The advertising sectors will continue to vary within themselves, depending on the progress of Science and Technologies.

The advertising sectors will continue to vary within themselves, depending on the progress of Science and Technologies.

In every field, whether it is Visual Press, Print Media or Digital Technology Management, the advertising sector creates an appropriate reaction to the perception of selectivity in the perception of individuals and activates the purchasing motive of people.

In these days of 2020, when we transitioned to the Age of Artificial Intelligence, there will be significant developments in the advertising industry and will take on more effective roles in our purchasing decisions.

World societies will carry out studies that will appeal to more customers and consumer groups in the period of Artificial Intelligence by integrating advertising strategies in line with the structuring of technological strategies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Günümüz ekonomi ve ticari yapısı, 2020 yılı itibari ile değişmiş Yapay Zeka Pazarlaması hayatımızın merkezinde yerini almıştır.

Dünya toplumları, kullandıkları cihazlar ile manuel kullanım yapmadan kendi ses gücü ile her türlü işlemlerini ellerini kullanmadan yapacaklardır.

Yapay Zeka teknolojisi toplumlara sınırsız ihtiyaçlarını ve duygusal güdülerini tatmin imkanı verirken, dijital teknoloji insanların teknolojik kullanımlarını basitleştirmek için yapılandırılmıştır.

 • Chatbot ile konuşarak işlemleri yapabilme kolaylığı,
 • Eye Tracking ile mobil gazete dergi kitap okuma yapabilme ve video izleyebilme,
 • Fijital teknoloji ile alışverişlerde deneme odaları kullanmadan ayna karşısında ürün deneyebilme,
 • Hologram teknolojisi kullanarak ürün modelleri incelemeleri,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik teknolojileri ile toplantılar daha verimli yapılacak,
 • Duygu Pazarlaması işletmelerin kişiye özel ürünlerin üretilmesinde kullanıma sunulacak,

Şirketlerde önemli kararlar toplantılar yapılarak verilmektedir. Günümüzde sosyalleşme ve para kazanma sıkıntılar yaşanmakta, tüm dünya milletleri sağlıklarını koruma peşine düşmüştür.

Bu durum tüm sektörleri sosyal ağlardan iletişime geçişi hızlandırmış, bütün sektörler online modele geçmiştir.

Sosyal mecraların kullanım alanı genişleyince, pazarlama stratejileri dijital mecralara kaymış ve çeşitlilik bakımından gelişmeler yaşanmıştır.

 • 5G teknolojisinin kullanıma sunumu,
 • Kullanıcı Deneyimi Yönetimi,
 • Web sayfalarında yaşanmış müşteri deneyimi uygulamaları,
 • Kod yazmaya verilen önemin çok fazla talep görmesi,
 • Yapay Zeka odaklı merkezi pazarlama,

Toplum olarak kullanacağımız bütün; ürün, hizmet ve duygusal güdüler yapay zeka odaklı hizmetimize girecektir.

 • X kuşağı, Y kuşağı bu teknolojilere uyum sağlamada zorlanırken,
 • Z kuşağı değişen teknoloji merkezli yapının içinde yer aldığından uyum ve uyumlaştırmayı kolaylaştıracaklardır,
 • Alpha, Alfa kuşağı teknolojileri son hızla kullanıp geliştireceklerdir,

Ticari işletmeler, Duyguların ön planda olacağı pazarlama stratejileri geliştirerek, müşteri guruplarına etki edeceklerdir.

Web sayfaları, e-ticaret siteleri ve sosyal mecralarda;

 • Renk,
 • İlgi alanı,
 • Konum,
 • Alışkanlıklar,
 • Kişiye uygun reklamlar,
 • Kişisel Markalama,
 • Takip edilen mecralar,
 • Geleneksel medya alışkanlıkları,
 • Zevk,
 • Tüketim,

gibi bir çok kişisel tüketim alışkanlıkları yapay zeka tarafında bizler çalışma yaparken önümüze bilgi olarak otomatik getirilecektir.

Kişiliğimize yönelik algılama, sosyal hayatımızın içinde yer alacağından kullanım alışkanlıklarımızla örtüşerek istek ve ihtiyaç odaklı olmaktan ziyada duygusal tatmine dayalı olarak gelişecektir.

Yapay Zeka, hayatımızın her alanında yer alarak bizlerin doğru seçimler yapabilmemize destek olacak ve alışkanlıklarımıza uygun önerileri bizlere sunacaktır.

Artificial Intelligence Marketing

Artificial Intelligence Marketing, which has changed since 2020, has taken its place in the center of our lives.

World societies will do all kinds of operations with their own sound power without using their hands without using manual devices.

While Artificial Intelligence technology enables societies to satisfy their unlimited needs and emotional motives, digital technology is structured to simplify the technological uses of people.

• Ease of making transactions by talking to Chatbot,

• Reading mobile newspapers, books and watching videos with Eye Tracking,

• To be able to try products in front of the mirror without using trial rooms in shopping with the fijital technology

• Product models reviews using hologram technology,

• Meetings will be held more efficiently with Augmented Virtual Reality technologies,

Emotion Marketing will be made available to businesses in the production of customized products,

Important decisions are made at companies by holding meetings. Nowadays, there are difficulties in socializing and making money, all the nations of the world have pursued to protect their health.

This situation accelerated the transition from social networks to all sectors, and all sectors switched to the online model.

All we will use as a society; products, services and emotional motives will enter our service focused on artificial intelligence.

Generation X and Generation Y have difficulty in adapting to these technologies,

Z generation will facilitate adaptation and adaptation as it is located within the changing technology-centered structure,

• They will use Alpha and Alpha generation technologies at full speed.

Commercial enterprises will influence customer groups by developing marketing strategies where emotions will be at the forefront.

On web pages, e-commerce sites and social media;

• Color,

• Interest,

• Location,

• Habits,

• Personalized ads,

• Personal Branding,

• Following channels,

• Traditional media habits,

• Pleasure,

• Consumption,

Many personal consumption habits such as artificial intelligence will be brought to us as information automatically while working.

Since the perception of our personality will take place in our social life, it will develop based on emotional satisfaction rather than being desire and need oriented, overlapping our usage habits.

Artificial Intelligence will support our ability to make the right choices by taking part in every aspect of our lives and will present us with suggestions suitable for our habits.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com