Serkan UYGUR

Dünya, 2020 yılı ile yapay zekâ çağına giriş yaparak, teknoloji girişimciliği tüm toplumları etkisi altına almıştır.

Girişimcilik ekosistemini incelediğimizde, girişimcilerde sadece istek olması yetmemekte sermaye ve network marketing, ürün hizmet alanında etkin bir strateji yürütmesi gerekmekteydi, ta ki 2020 yılına kadar.

Girişimcilik Nedir:

Pazar payında, sektörel veya potansiyel hedef kitleye uygun yeni yapılanmaların, müşteri ve tüketici gruplarına; ilgili ürün hizmet ve teknolojilerin, toplumların verim odaklı kullanımına verilmesidir.

Dünya toplumlarında, 2020 yılı itibari ile her birey girişimcilik ekosistemine dahil olabilir.

Girişimcilik Nasıl Hayata Geçirilir:

İşletmelerin veya bireylerin, girişimcilik ekosisteminde yer alabilmesi 2020 yılı yapay zekâ çağı ile; daha basit uygulanabilir ve kullanılabilir olmaktadır.

Girişimcilik Teknolojide Hangi Mecralarda Yapılır:

Girişimcilik sisteminin iş hayatına uyarlanması birçok mecralarda yapılmaktadır.

 • Yapay Zekâ Teknolojileri,
 • Dijital Pazarlama Ağları,
 • Sosyal Medya (Facebook, Linkedin, İnstagram ve daha fazlası)
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,
 • Yapay Zekâ İçerik Yönetimi,
 • E-ticaret, al sat modelleri,
 • Network Marketing,
 • Meta – Metaverse,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Fijital Teknoloji Modelleri,
 • Müşteri ve Tüketici Grupları,
 • Teknoloji Stratejileri,
 • WOMM,
 • Neuro Marketing Bilimi (Nöro Pazarlama, Algı Yönetimi ve İkna Stratejileri.),
 • Neurocode,
 • Nörolink,
 • Yapay Zekâ Çözüm Ortaklığı,

gibi birçok stratejik teknikler, girişimcilik ekosistemine eklenebilir.

Teknolojinin çok süratli bir şekilde gelişme gösterdiği 2020 yılı ve sonrasında, girişimcilik için sermayenizin olmasına gerek yok.

İstediğiniz; ürün hizmet ve teknoloji modelleri için her türlü yapay zekâ teknolojileri kullanabilir, potansiyel hedef kitlenize dünyanın her yerinden ulaşabilirsiniz.

Sermaye yapınızı da düşünmenize gerek yok, sadece istemeniz ve yeniliklere açık olmanız yeterli olacaktır.

Girişimciliğinizi Nasıl Hayata Geçireceksiniz:

Girişimcilik modellerinizi iş hayatına uyarlarken, birçok kanalları kullanabilirsiniz.

Sosyal medya mecralarını (facebook, Linkedin ve İnstagram ve daha fazlası) nasıl kullanmanız gerektiğini, talep etmeniz halinde sizlere destek olabiliriz.

Yapay zekâ mecraları, dünya piyasasında her yeni gün gelişmekte ve ticaret piyasasını etkilemektedir. Eskiden çok fazla emek ve enerji ile az bir hedefleme yaparken, artık günümüzde minumum emek ve girişim ile potansiyel hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Meta – Metaverse kullanımı dünya piyasasında çok hızlı artış gösteriyor. Sanal toplumlar çok hızlı gelişiyor.

Reklam mecraları, yeni sektörlerin hayata geçmesi ile değişim göstererek: 

 • Sanal Gerçeklik, 
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Fijital Teknoloji,
 • Müşteri Deneyimi, 
 • Müşteri ve Tüketici Satın Alma Davranışları,

süreçleri modern dünyaya damgasını vuruyor.

İlerleyen yıllarda, robotların duygusal zekâya sahip olacağını göreceğiz.

Sizler ile robotların duygusal zekâ etkileşimlerini farklı çözümler üreterek, görüş alışverişi yaparak stratejiler kuracak inovasyonlar yapacağız.

Girişimcilikte Kuşaklar ve Jenerasyonlar Arasındaki Etkileşim Nasıldır:

Girişimcilik, 2020 yılı yapay zekâ çağı ile tüm sektörlere potansiyel hedef kitleleri ile etkileşim olanağı vermiştir.

İşletmelerin, potansiyel hedef kitlelerine ulaşması için tek yapması gereken dijital mecralarda yer edinmek ve etkileşim çalışmalarını arttırmaktır. 

Kuşaklar ve Jenerasyonlar:

 • 1946 Yılı ve Öncesi,
 • Baby Boomers,
 • Sessiz Kuşak,
 • X Kuşağı,
 • Y Kuşağı,
 • Z Kuşağı,
 • Alfa Kuşağı,

jenerasyonlardan oluşuyor.

Özellikleri ve Yapıları:

 • Kuşakların Özellikleri Nelerdir?
 • Hangi Kuşağın Ne Tür Etkileşimleri Vardır?
 • Jenerasyonların Birbiri ile Olan Etkileşimi Nasıldır?
 • Yapay Zekâ Çağında Hangi Kuşak Etkindir?
 • Dijital Çağda Hangi Kuşak Verimli Çalışmalara İmza Atmıştır?
 • Yapay Zekâ Çağında Hangi Kuşak Dünya Ekosistemine Damga Vuracaktır?
 • Her Kuşağın; Çalışma Alanı, Etkileşimi ve Diğer Jenerasyonlar ile Bağlantıları Nasıldır?
 • Z Kuşağı Teknolojinin Neresinde ve Girişimciliği Hangi Seviyede Kullanıyor?
 • Alfa Kuşağı Bütün Kuşaklardan Farkı Nedir ve Motivasyonunu Neler Sağlıyor?

gibi; etkileşim, girişimcilik ve stratejik yapıları birlikte analiz edilerek, ilerleyen yıllara sürdürülebilir çalışmalara birlikte imza atalım.

Girişimcilik Ekosistemi ve Kazandırdıkları?

Her kuşak, teknolojiyi kendi bilgisi çerçevesinde kullanmakta, yeni girişimlere belirli bilgi dahilinde giriş yapmaktadır.

Bizler bu bilgileri sizler için basitleştirerek; daha kullanılabilir, efektif ve öğrenme odaklı bilgiler haline getirdik.

Girişimcilikte Potansiyel Hedef Kitleniz ve Stratejiler?

Girişimcilik ekosistemi, teknolojilerin gelişmesi ve yeni jenerasyonların istek ve ihtiyaçları sayesinde tüm dünyada etkin olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda gelişen, sosyal medya stratejileri ticaret faaliyetlerini ciddi ölçüde tetiklemiş ve tüm dünyadan artan oranda gelen talepler, satış hacimlerini arttırmıştır.

Günümüzde girişimcilik modelleri basitleşerek, her yaş grubundan tüm kuşakların ürün hizmet ve teknoloji ihtiyaçları sosyal medya stratejileri ile karşılanmaktadır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Uluslararası içerik yönetiminde, bir devrim daha gerçekleşerek Yapay Zekâ İçerik Yazarı olabilmek, günümüzde; daha basit ve kolay hale geliyor.

Yapay Zekâ İçerik Yazarı Nasıl Olunur?

Uluslararası ve yerel ekosistemi incelediğimizde, 2020 yılı itibari ile sosyoekosistem değişim göstermiştir.

Yapay zekâ çağının başladığı 2020 yılında web 4.0 hayatımıza girmiş, yeni çalışma alanları tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Dijital çağ 2018 yılında son bulmuş, gelişen stratejiler getirdiği yenilikler ile dünya toplumlarının hizmetine sunulmuştur.

 • Dünya gündemi üzerine yoğunlaşarak araştırma yapabilmek,
 • Değişen gündem hakkında analiz raporları hazırlayabilmek,
 • Hayatımıza giren yeni sektörleri yorumlayabilme becerisine sahip olabilmek,
 • Yapay zekâ uygulamaları,
 • Arttırılmış sanal gerçeklik,
 • Hologram teknolojileri,
 • Fijital teknoloji,
 • Müşteri ve tüketici davranışı deneyimi,
 • Sanal kısa ve uzun videolar,
 • Sanal döviz,
 • Ekofin,
 • Fintech,
 • Yapay zekâ içerik stratejileri,
 • Dijital yönetim,
 • Bütünleşik pazarlama içerikleri (BPİCS),
 • 360 derece içerik yönetimi,
 • Strateji geliştirme,
 • SWOT içerik analiz,
 • PEST içerik analizi,
 • DRAGON içerik teknikleri,
 • Metaverse içerik uygulamaları,
 • Duygusal içerik yönetimi,
 • Sanatsal içerik yönetimi,
 • Tarihsel içerik yönetimi,
 • Dijital karma içerik strateji geliştirme,
 • Stratejiyi global mecralarda geliştirebilme ve yönetebilme becerisi hâkim olacaktır.

Serbest çalışanlar, yöneticiler ve uzmanlar iş hayatındaki döngüleri farkında olabilme güdüsü gelişmiş ve yaratıcı odaklı çalışmalara imza atacaklar.

Dünya pazar ekosisteminde, önder olabilmek; yıllarca elde edilmiş tecrübe ve deneyimler ile birleşerek, iş hayatına yaratıcı inovatif fikirler yaratmak ile mümkün olacaktır.

Yapay Zekâ İçerik Stratejileri:

Geçmiş yıllarda elde edilmiş içerik yöntemleri sil baştan revize edilerek, yapay zekâ içerik stratejileri hem yaratıcılığınızı hem vizyonunuzu hem de sürdürülebilirlik bakış açınızı geliştirecektir.

Son yıllarda gelişen sosyal medya (facebook, instagram, linkedin ve twitter gibi birçok sanal mecralar) etkileşimleri, yapay zekâ içerik yazarı olmayı teşvik etmektedir.

İnsan düşünce yapısının hâkim olduğu ve yapay zekâ entegreli robotların, tüm sanal ekosistemdeki içerik yapılarını denetlediği günümüz dünyasında, fark yaratan yapay zekâ içerik stratejilerine çok daha kolay iş yaşamımızda uygulayabiliriz.

Web 5.0 Robotların Duygusal Zekaya Sahip Olması:

Teknoloji sürekli gelişmekte ve bilim insanları, Web 5.0 Robotların Duygusal Zekaya Sahip Olması hakkında sürdürülebilir çalışmalar yapmaktadır.

Dünya teknoloji şirketleri, müşteri ve tüketici grupları yanında duyusal ve sadık müşterilini de farkında olmak, potansiyel müşteri grubu kitlesine koymak istiyorlar.

Müşteri ve tüketici duygusal davranışlarını; bilmek gözlemlemek ve öğrenmek temel hedefleridir.

İşletmeler, piyasa ekosisteminde üretecekleri ürünlere talep yaratılması amacıyla, yapay zekâ içerik yazılarıile öncelikle alfa kuşağı ve z jenerasyonlarının ilgilerini çekerek, piyasada sürdürülebilir ve öncü konumda kalmak istiyorlar.

Piyasa ekosisteminde sürdürülebilir ve pazar lideri olabilmek o kadar kolay olmadığı gibi yıllarca piyasanın nabzını tutmak ve müşteri ve tüketici davranışlarını analiz ederek, sonuca gitmeyi mümkün kılar.

2021 yılında hayatımızın önemli bir parçası haline gelen meta – metaverse, yatırım ve yapay zeka içerik stratejilerinde, dünya toplumlarının bakış açısında önemli bir yere sahip olacak.

Stratejik pazarlama çabaları, inşa kaynakları yönetimi ve reklam teknikleri, son haftalarda oldukça yaratıcı ve potansiyel hedef odaklı toplumların kullanımına sunulmuştur.

Meta – Mataverse konu başlıklı yayınladığım makalemde görüldüğü gibi, dünya ekosisteminde yeni yatırımalanları, yapay zeka içerik yazıları ve yaratıcı odaklı potansiyel müşteri ve tüketici grupların yanı sıra alfa kuşağı ve z jenerasyonunun sürdürülebilir çalışma modeli ve vizyonunda yeni sektörler hayata geçirileceği gözlemlenmektedir.

Yapay zekâ içerik yazarı, yeni nesil girişimcilik modellerinde; yaratıcı zekâsı ve sürdürülebilir yaklaşımları ile sektörlere önemli faydaları dokunacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Dünya toplumlarının ilgisini çeken meta – metaverse nedir ve özellikleri, 2021 yılı itibari ile dünyanın en büyük sanal mecrası durumundadır.

Bireylerin yeni alanlara yatırım yapma alışkanlıkları, meta – metaverse ile tüm dünya toplumlarının yatırım radarına girmiştir.

Metaverse, sanal mecralarda gerçek olmayan bir yaşam tarzını, tüm dünya toplumlarına sunuyor.

Metaverse Nedir?

Metaverse, yapay zekâ çağında toplumların yerlerini alacağı: 

 • Eğlence,
 • Sanat, 
 • Sosyal aktivite, 
 • Alışveriş,
 • Arttırılmış gerçeklik,
 • Sanal mecra ekosisteminin hayat bulduğu teknoloji yaşamıdır.

İnsanoğlu, gerçek yaşamda yapamadığı veya yapmak istediği her türlü eylemi dijital sanal mecrada yapabilme özgürlüğüne sahip olacak.

Metaverse, dünya toplumlarını yapay zekâ çağında, aynı mecrada buluşturan ve etkileşim kurduran, yeni bir dijital göçebe toplumlarının buluştuğu alandır.

Ülke toplulukları demografik yapılara göre segmente olacak, metaverse mecrasında buluşup, gerçek yaşamda yaptığınız her türlü süreci sanal mecralarda eylem odaklı yaşayacak ve üst düzey yaşam süreceklerdir.

Metaverse içerikleri:

 • Yapay zekâ,
 • Artırılmış sanal gerçeklik,
 • Sanal gerçeklik,
 • Hologram,
 • Fijital teknoloji,
 • Neuromarketing,
 • Neurocode,
 • Sanal döviz,
 • Neurolink,
 • Dijital teknoloji,
 • Chatboot,
 • 3D, 4D ve 5D,
 • 5G teknolojisi gibi birçok özellikleri sayabiliriz.

Sanal gerçeklik:

 • Serbest çalışma ve etkileşim:

İşlerimizi dünyanın her yerinden serbest çalışma ve etkileşim ile organize edebilecek, sanal mecralarda sosyalleşeceğiz. Niş sektörler ile iş birlikleri ve çözüm ortaklıkları kurabileceğiz.

2020 yılında yaşadığımız süreçte, global şirketler uzaktan çalışma modeli benimsedi ve serbest çalışanlar içinde değişmez bir model halini aldı. 

Metaverse; serbest çalışma ve uzaktan çalışma modelinize katlı yaparak, dijital uygulama alanlarınızı rahatça hayata geçirebileceksiniz.

Profesyoneller, çalışma ortamlarını sanal mecralara taşıyarak, etkileşimlerini kuvvetlendirecek ve daha fazla sosyalleşmenin kapılarını açacaklardır.

Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile çalışmalar yaparken, teknolojinin gelişmesi ile çıplak göz ile sanal gerçeklik deneyimini tüm toplumlara sunulacak. 

Sanal gerçeklik (VR) çalışma alanları: 

 • Karma gerçekliğe geçiş,
 • Video konferans uygulamaları,
 • Metaverse ses,
 • Fark yaratan avatarlar,
 • Konserler,

üretkenliği, müşteri ve tüketici deneyimi ile entegre ediyorlar.

Metavers sundukları:

 • Çalışma alanlarınızı sanal gerçeklik ile uyumlaştıracak,
 • Avatarınızın ve ortam sesinizin keyfini çıkaracak,
 • İnovasyon ile çalışmalarınıza hız verecek,
 • Farklı çalışma grupları için yeni odaları keşfedecek,
 • Sanal gerçeklik gözlüğünüz veya görüntülü görüşme ile iş birliklerinizle daha fazla sosyalleşecek ve etkileşim kuracak,
 • Sistemi, sesiniz ile kontrol edebilecek, 
 • Çalışma alanlarınızı yeniden tasarlayabileceksiniz.

Arttırılmış gerçeklik

AR; her türlü fotoğraf, kısa ve uzun videolarınızı arttırılmış gerçeklik ile daha kullanabilir ve ilgi çekebilir hale getirebileceksiniz.

İçerik oluşturucu portföyler; Çalışmalarınızı yaratıcı ve dizayn odaklı olarak yapay zekâ içerikleriile oluşturabilirsiniz.

Toplumlar; tarih geçmişi, kültürel mirasları, sanatsal yönleri, bilimsel çalışmaları, girişimciler ve farklı sektördeki profesyoneller ile buluşmasına destek veriyor. Niş sektörlerin öğrenilmesine ve iş yapılmasına olanak sağlıyor.

Akıllı gözlük:

Toplumların farklı dünyalar ile iletişime geçmesinde zemin hazırlayacak. Meta ile büyük veriye daha az zaman harcayarak ulaşabileceksiniz. Basit ve uygulanabilir eylemler ile istediğiniz görüntü ve seseulaşacak, akıllı gözlükler ile bu yolculuğun keyfini süreceksiniz.

Yapay zekâ çağı: 

 • Pazarlama stratejileri geliştirilecek,
 • Satış teknikleri kullanılacak,
 • Yapay zekâ içerik üretimi yaygınlaşacak,
 • Kısa ve uzun video uygulamaları kullanılacak,
 • Yaratıcı çalışmalara hız verilecek,
 • Dünya toplumları, metaverse sayesinde daha aktif ve katılımcı olarak hayat sürecekler.

Metaverse özellikleri?

Bireyler, 

 • Yapay zekâ sanalsosyolde kimlik edinecek, 
 • Dijital ikiziniz, avatar olacak. 
 • Toplumu oluşturan bireyler, yapmak istediği birçok eylemi sanal mecrada hayata geçirerek, elde edeceği ego ile üst düzey tatmin sağlayacaklardır.

Kısacası bireyler, gerçek hayatta ne yapabiliyorsa ve ne yapamıyorsa metaverse teknolojisi ile, her eylemi yapabilme özgürlüğüne sahip olacak.

Metaverse Tarihi

1800 yıllardan günümüze kadar yaşanan teknoloji gelişimleri, dünya toplumlarına devrimler yaşatıyor.

Web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 ve web 5.0 teknolojileri, tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Endüstri 1.0, endüstri 2.0, endüstri 3.0, endüstri 4.0 ve endüstri 5.0 hayatımızın merkezinde yer almakta ve toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarına yön vermektedir.

Metaverse Bilimkurgu Tarihi:

1992 yılında yazılan, bilim kurgu romanın yazarı Neal Stephenson kitabın adı Snow Crashincelendiğinde, ilk olarak metaverse kelimesini kullanmıştır.

Stephenson, ilgili romanında metaverse tarifi:

 • Sanal mecrada, dijital kişiler birbirleri ile etkileşim kuracak, 
 • Yapay zekâ çağında, dijital bireyler sanal mecralarda yaşamaya başlayacaktır.

Metaverse fikri 2018 tarihinde ready player one filmi ile ele alınmıştır.

Metaverse, toplulara mükemmel bir sanal gerçeklik deneyim yaşatıyor. 

Metaverse:

 • Sosyal iletişim ve etkileşim,
 • Eğlence, sanat ve kültür,
 • Oyun,
 • Egzersiz,
 • En iyi çalışma alanları,
 • Eğitim,
 • Ticaret,
 • Veri deposu,
 • Sosyal sorumluluk projeleri,
 • İleri teknoloji cihazları,
 • Gerçek zamanlı evren,
 • Geliştirilmiş sanal döviz ve coin’ ler sistemde yerlerini alacaktır.

Meta: Facebook, İnstagram, Messenger, Whatsapp ve Oculus VR olarak anılacak.

Facebook’un kurucusu, “Facebook şirketi artık bir metaverse şirketi” olarak dünya halkına duyurdu.

Dünya toplumları olarak bizler, meta – metaverse de neler yapacağız?

Meta – Metaverse sanal mecrasında:

 • Yapay zekâ teknolojileri,
 • 5G,
 • 3D, 4D ve 5D teknolojileri,
 • 360 Derece görseller,
 • Ticaret,
 • Oyun,
 • Kod yazanlar,
 • Spor sektörü,
 • Tiyatro, sinema, opera ve konserler gibi birçok aktivite ve organizasyonlar,
 • Alışveriş sektörü,
 • Arazi alım satımı,
 • Metaverse coin (sanal döviz) işlemleri,
 • Arttırılmış sanal gerçeklik gözlükleri veya normal gözlüklerinizin arttırılmış sanal teknoloji ile entegre edilmiş hali,
 • Çıplak göz ile arttırılmış sanal gerçeği tecrübe etme,
 • Hologram çalışmaları,

gibi çalışma metodlarınızı hayata geçirebileceksiniz.

Sabah kalktığınızda, kişisel temizliğinizi ve kahvaltınızı yaptıktan sonra, metaverse tecrübeniz başlayacak.

Bilgisayarınızı açıp, siz sistemde olmadığınız sürede sistemde neler olup bittiğini nerocode veya farklı bir entegrasyon ile raporunu alabilecek, işlerinizden ne kadar bir kazanç sağladığınızı ve değişen yapılar hakkında detaylı raporlar alabileceksiniz.

Sizler, metaverse sayesinde farklı odalara girişi yaparak sanal mecralarda sosyalleşeceksiniz. 

Bu sosyalleşme, arttırılmış sanal gerçeklik ile olacağı için birçok kişinin avatarı ile tanışacak ve etkileşim kuracaksınız.

Sanal hayat insan yaşamında normalleştirilerek, toplumlar hareketsizliğe yönlendiriliyor. Bireyler oturdukları yerden kendi sanal hayatlarını yönetmesi isteniyor. İnsan yaşamında hareket olmaz ise her türlü hastalık riski ile karşı karşıya kalınacaktır.

Siz, gerçek hayatta tecrübe edemediğiniz her yapıyı metaverse sanal mecrasında tecrübe edeceksiniz.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yapay Zeka Çağı ve Pazarlaması

Dünya toplumları, 2020 yılında yapay zeka çağı ve pazarlaması ekosistemine hızlı bir giriş yapmıştır.

Global aktörler, 2015 yılında dünya piyasa ekosistemini yapay zeka sistemine entegre etmek istemiş fakat, sektörel yapı hazır olmadığı için bu entegrasyon tam anlamıyla sağlanamamıştır.

2018 yılında dijital çağ son bulmuştur. 1800’ lü yıllardan günümüze kadar devam eden yapay zeka çalışmaları, günümüz pazar piyasasına seri olarak entegre edilmeye başlanmıştır.

Dijital Pazarlamada Yapay Zeka

Dijital pazarlamada yapay zeka modelinin sosyal mecralarda yerini alması, kuşaklar (jenerasyonlar); (yetişkinler 1946 ve öncesi, Baby boomers, sessiz kuşak, x kuşağı, y kuşağı, z kuşağı ve alfa (Alpha)  kuşağı) arasındaki iletişimi arttırmış, yeni iş modelleri gelişmiştir.

Dijital pazarlama, 2010 ve 2018 yılları arasında işletmeler tarafından aktif olarak kullanılmıştır. Firmalar, dijital mecralarda yerlerini alarak ticari faaliyetlerini sanal ortamlara taşıyarak; müşteri ve tüketici grupları ile etkileşime girmişlerdir.

Yapay Zeka ve Pazarlama

Sanal mecraların gelişmesi, yapay zeka ve pazarlama sektörünü pozitif yönde etkilemiştir. 2020 yılında, web 4.0 yapay zeka çağının başlaması, işletmelerin teknolojik alt yapı yatırımlarında önemli AR-GE çalışmaları yapmalarını teşvik etmiştir.

Yeni Çağ Pazarlamada Yapay Zeka Uygulamaları

Yeni çağ pazarlamada yapay zeka uygulamaları belli başlıklar altında çeşitlenir. Biz bunları stratejik pazarlama yöntemleri adı altında guruplandırabiliriz.

Stratejik Pazarlama Yöntemleri

 • Geleneksel pazarlama yöntemleri,
 • Klasik pazarlama yöntemleri,
 • Modern pazarlama yöntemleri,
 • Sosyal medya pazarlama yöntemleri,
 • Dijital pazarlama yöntemleri,
 • Yapay zeka pazarlama yöntemleri başlıklardan oluşur.

Yapay zeka pazarlama yöntemleri kendi içinde, çeşitlilik gösterir: 

 • Artırılmış sanal gerçeklik, 
 • Hologram,
 • Chatboot en önemlileridir.

Yapay Zekanın Pazarlamaya Etkisi

Yapay zekanın pazarlamaya etkisi; toplumlar ve özellikle kuşaklar; demografik ve kültürel yapılarına uygun çeşitli müşteri ve tüketici satınalama davranışları gösterirler.

Her jenerasyon, farklı davranış özelliklerine sahiptir. Z kuşağı ve alfa kuşağı hangi ölçüde hitap edilmesi gerektiğinin bilinmesi, üretim ve hizmet sektörleri için hayati önem taşır. 

Yeni neslin, zevk ve tercihlerini bilmemiz, işletmelerin sürdürülebilir üretim ekosisteminde kalmalarına ve geleceğe sağlam adımlar atmalarına olanak verir.

Yapay Zeka ve Pazarlama İlişkisi Örnekleri

Dünya ülkeleri, yapay zeka ve pazarlama ilişkisi örnekleri 2015 yılından günümüze kadar kullanılır.

Öncelikli olarak; 

 • Müşteri deneyimi,
 • Müşteri deneyimleme haritaları
 • Fijital teknoloji en önemlileridir. 

Yapay zeka AR-GE çalışmaları yıllardır devam eder ve her toplumun hayatında, konfor alanımızdadır. Yapay zeka çağı ve pazarlaması işletmelerin sanal ticaretine yön verirken sosyal mecraların yapısında da kökten değişime öncülük eder.

Yapay zeka ve pazarlama ilişkisi örnekleri hakkındaki yazılarıma önceki makalelerimden ulaşabilirsiniz.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

serkanuygur.marketing@gmail.com

Eğitim sistemi bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir değişime uğrayarak, Dönüşüme Hazır Mısınız! mesajını vermektedir.

Eğitim düzenimiz,

 • Kreş başta olmak üzere,
 • Anaokulu,
 • İlkokul,
 • Orta okul,
 • Lise,
 • Üniversite,

En geniş yapısıyla,

 • Yüksek Lisans (master),
 • Dr.,
 • Doç. Dr.,
 • Prof.,

gibi mesleki ünvanlara ayrılmaktadır.

Doğal olarak farklı sistem uygulamaları yerine, bildiğimiz klasik sistem üzerinden konuyu anlatmak daha uygun olacaktır.

Dünyada eğitim ve öğretim kurumları; Online Eğitim modeline zor da olsa, kolay da olsa geçiş yaptı veya yapmaya çalışıyor. Dünya genelinde, 2020 yılı itibariyle yaşadığımız süreç tüm sektörleri derinden etkiledi ve yeni yapılanmalar için fırsat yarattı.

Ülkemiz, eğitim sürecinde Online sisteme uyum sağlamakta zorluk çekiyor, öğrenciler ne yapacaklarını tam olarak anlayamadıklarından için süreç sıkıntılı ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda, fiziki üniversiteler anlamını yitirip online sistem ile karşımıza farklı yöntem ve fırsatlar çıkacakmış gibi bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz bünyesinde birçok; vakıf ve devlet üniversiteleri kurulmuş, hepsi de aynı mantıkla, eğitimlerine devam etmeye çaba göstermektedirler.

Yaşadığımız bu sıkıntılı zamanlarda, insan sağlığı fazlasıyla önem kazanmış, dikkat etmediğimiz taktirde sonuçları ağır bedellere sebep olabilmektedir.

Online eğitim sistemi detayları ile inşa edilmeli, alt yapısı özenle hazırlanarak yüz yüze eğitime uygun hale getirilmelidir. Çünkü öğrenciler, yeni karşılaştıkları branş alanları ile ilgili birçok soruları olacak, cevaplamak için de online yüz yüze eğitime mutlak ihtiyaç olacaktır.

Öğrenci dostlarımızın, Online eğitime çeşitli sebeplerden dolayı katılım göstermemesi durumlarında, planlanan eğitim modelinde öğrenci eğitiminde eksiklik yaşanacak, bu durum sonucunda öğrenciler başarısız olacaklardır.

Gerçek yaşamdan aldığımız vaka analizlerinde,

dönüşüme hazır mısınız!

cevabı oldukça basittir.

Tabi ki, Hayır.

2020 yılı itibari ile dönüşüme; hızlı ve hazırlıksız geçiş yapılmıştır.

Eğitimde,

 • Yapay Zekâ (IA),
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (AVR),
 • Hologram,

sisteme dahil edilmiş, teknoloji ile entegreli eğitim çalışmalarına geçiş hızlı yapılmıştır.

Dijital mecralarda başarılı inovatif çalışmalar yapabilmek, iş hayatında da başarının habercisi olacaktır. Dünya ekosistemi, inovasyonu teşvik eden, yaratıcı düşüncenin hâkim olduğu yeni fark yaratan araştırma metotlarından oluşmaktadır.

Mecranızda ve kategorilerinizde interaktif ve etkileşime ne derece hâkim olursanız, piyasa mekanizmasında liderleri işletmeler örnek alırlar. AR-GE çalışmaları ile pazar ekosistemine yön verebilir, ürün geliştirme çalışmaları ile piyasa ekosisteminde yön veren konumunda olabilirsiniz.

Bilgi güçtür, bilgiyi kullanabilme becerisine sahip olmak önemli bir değerdir.

Üniversiteler, ülkelerin en önemli AR-GE merkezleri ve yetiştirdiği genç nesiller her ülkenin önemli bilim insanlarıdır. Genç nesiller, altyapıdan başlamak üzere; yaratıcı, düşünen ve araştırmacı olursa, Ülke ekopolitik yapısına önemli katkılar sağlar.

Online eğitim sisteminin güçlü inşa edilmesi, zaman kazancına, esnek çalışma saatlerine, verim odaklı öğrenmeye ve dünya ekosistemine daha fazla katkı yapmasına zemin hazırlayacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

İş hayatında sektörler; ofislerde ve serbest çalışırken, demografik koşullara uygun olarak esnek çalışma sisteminin istihdama etkisi ekosistemine yumuşak geçişiyle normal mesai saatlerinden farklı olarak, çalışma modelleri geliştirilmiştir.

Çalışma biçimlerini incelediğimizde, günlük 9 saat haftalık 45 saatlik çalışmalar görmekteyiz.

Farklı çalışma düzenleri de yer almaktadır,

 • Hafta içi,
 • Pazartesi – Cuma,
 • Hafta sonu,
 • Pazartesi – Cumartesi,
 • Sektörel çalışmalar,
 • Pazartesi – Pazar (Hafta içi 1 veya 2 gün dinlenme),

Yeni Dönem

 • Esnek Çalışma,
 • Home Office,

Verimlilikleri incelendiğinde,

 • Günde 4 saati geçmeyen bir çalışma skalası karşımıza çıkmaktadır.

Diğer zamanlar hesap edildiğinde,

 • Günde 5 saate yakın atıl zaman ile karşılaşmaktayız.

İster kamu, isterse de özel sektör olsun yaşanılan durumlar benzerdir.

Toplum bireyleri, işe uyum sağlamak için oryantasyon dönemlerinden geçmektedirler. Bu oryantasyon sürecinde, kişilerin çalıştığı işletmelerin şirket politikaları öğretilmekte ve iş uygulamalarının bilgileri verilmektedir. İşletmeler, işe alımlarında oryantasyon uygulamalarını hayata geçirmelidirler.

Kamu veya Özel sektör, çalışma saatlerini iş yapılarına uygun olarak yeniden düzenleyerek bu düzenlemeleri; Geleneksel Mecralardan ve Sosyal Mecralardan toplumun bilgisine sunmaktadırlar.

Dünya ticareti gelişirken, işletmelerin çalışma düzenleri değişim göstererek, dünya ülkelerinin çalışma düzen ve saatlerine uyum sağlaması sonucu, çeşitli düzenlemeleri de beraberinde getirmektedir.

İthalat ve İhracat yapan şirketler, uluslararası düzenlemeleri ve şirket prosedürlerini takip etmek zorunda olup, uyum içinde çalışmalarını sürdürmektedirler.

İşletmeler 2010 yılından itibaren, farklı çalışma programları uygulayarak hayata geçirmişlerdir.

Uluslararası firmalar, ofis çalışmalarını haftanın 4 günü ile sınırlayarak evden çalışma modelini (home ofis) teşvik etmektedirler.

Yaşanan bu durum; birçok maliyet ve fayda avantajını da beraberinde getirmektedir.

 • Zamandan tasarruf,
 • İşe gidiş gelişlerde masraflarından tasarruf,
 • Yakıt masraflarından tasarruf,
 • Yemek giderlerinden tasarruf,
 • Atıl zamanlardan tasarruf,
 • İş verimi yüksekliği,
 • Stresden uzaklaşmak,
 • Yeni iş modellerinde yükseliş,
 • Firma toplantılarında verimlilik artışı,
 • Sosyal yaşama daha fazla zaman ayırma,
 • Aileye zaman ayırma,
 • Serbest çalışmada yüksek verimlilik,
 • İstihdam artışı,
 • Çalışma serbestisi (ev, cafe ve yeşil alanlarda),

gibi birçok avantajları sıralayabiliriz.

2020 yılı itibari ile dünyada hakim olan birçok gelişme, tüm dünya ülkelerini evden çalışma (home ofice) modeline mecbur tutmuştur.

Bireylerin, temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla tedarik zinciri faaliyetlerine devam edilmektedir. Bu süreçte çalışma düzeninde bazı değişimler yaşanmaktadır.

 • Yarı zamanlı çalışma,
 • Personelin %50-%50 ile çalışma,
 • İdari izinli çalışma,

modelleri, çalışma düzeninde önemli değişimlere zemin hazırlamıştır.

Yeni çalışma düzenleri, beraberinde yeni iş modellerinin de istihdama geçişi ile; ekonomide birçok atıl kapasiteden, verim odaklı çalışmalara geçişi hızlandırmıştır.

2010 yılında dijital mecralarda görülen artış, 2020 yılında Yapay Zeka Çağına geçiş ile yeni teknolojik modellerin kullanımına zemin hazırlamıştır.

Pazarlama ve satış sektörünün yenilenmesi, ticarete yeni ivmeler ve fark yaratan olanaklar sunmaktadır.

Toplumlar yıllarca standart olan yapılardan kurtularak, istek ve ihtiyaç odaklılık dışında duygularımıza da hitap eden yeni mecralar ile karşı karşıya kalmaktadır. Satınalma davranışları sadece ihtiyaçlar ile sınırlı olmamak ile birlikte; duygusal bağ kurma ve ilk çıkan yeni ürüne sahip olma dürtüsü, alışverişlerde hareketliliği arttırmaktadır.

Alım satım sadece fiziki ortamlarda değil, dijital mecralara kaymış, yeni kullanıcı alışkanlıkları gelişmeye başlamıştır.

Web sitelerinde klasik yapılanmalar yerini;

 • Neuro Marketing içeriklerine,
 • Ürün Hologramları,
 • Etkileşimli web sitelerine,
 • Müşteri etkileşimine,
 • P2M,
 • Deep Learning,
 • AR-GE çalışmaları,
 • Yapay Zeka etkileşimleri,
 • Uluslararası demografik yapılara uyum entegrasyonları,

geçişi hızlandırmıştır.

Dünyada ki bütün işletmeler, evden çalışma modeline hızlıca geçiş yaparak ticaret sanal mecralarda yapılmaya başlanmıştır.

Esnek çalışma koşulları istihdama hareketlilik getirerek;

 • İnovasyona dayalı çalışmalara zemin hazırlamış,
 • Alım ve satım işlemleri ilişkileri geliştirmiş,
 • Atıl personel, üretime dayalı iş gücü haline gelmiş,
 • Fırsatlarda artış yaşanmış,
 • Yeni satınalama faaliyetleri gelişerek, uluslararası ticaret ivme kazanmış,
 • Yeni sektörler piyasaya girmiş,
 • Ürün kısıtlamaları ortadan kalkarak, çeşitlilik önem kazanmış,
 • Farklı ürün gruplarına talep artmış,
 • Ülkelerin demografik yapılarına uygun ticaret hacmi gelişme göstermiş,
 • Online ticaret hacmi artmış,

büyüme de artış yaşanmıştır.

Ticaret, dünya ülkeleri ile yapılırken sanal mecralara da hareketlilik ve ivme kazandırmıştır.

Esnek çalışma sistemi, toplumun önemli bir yapısında etkin ve verimlilik oluşturmuştur.

Kuşaklar ve Çalışma Düzenleri,

 • Baby Boomers, X Kuşağı ve Y Kuşağı standart yapı altında çalışmalar yaparken,
 • Z Kuşağı geçiş dönemine denk gelmiş,
 • Alfa Kuşağı esnek çalışma sistemini benimser,

Z kuşağı, Alfa Kuşağı arasında geçişi sağlar,

Global ticarette başarılı olmanın en önemli yanı, her kuşağa hitap eden; ürün, hizmet ve duygusal bağlılığa uygun çalışmalar yapmaktır.

Yeni nesil olan Alfa Kuşağı standart çalışmayı kabul etmeyen, verimli çalışma yaparak esnek çalışma biçimini önemseyen bir toplumdur.

İstihdam, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ve ekonomiye katkısı ile önem taşır.

Atıl iş gücünün üretime katılımı; büyümeyi ve gelişmeyi tetikleyen önemli bir süreçtir. Ülke toplumlarında; birçok nedenden ve sebepten dolayı, istihdama katılmayan veya katılamayan atıl iş gücü bulunmaktadır. Teknolojinin gelişim göstermesi, Atıl iş gücünde istihdam artışına sebep olarak, üretimi tetiklemektedir.

Toplum bireyleri, işe gidip gelmek yerine bulunduğu yerlerden ticarete katılım sağlayarak, üretim sürecine dahil olmakta, sektörün verimli çalışmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Esnek çalışma ile ticaret hareketlenecek, döviz dünya ekonomisine hareketlilik getirecek, istihdam yoğunluğu artış gösterecek, inovasyon ürünlerinde artış yaşanacak ve teknoloji ile birlikte dünya ticaretinde gelişmeler yaşanarak, sektör hareketlenecektir.

Dünya ticaretinde, esnek çalışma modelleri ile gelişen ekonomi, ürün gruplarının da çeşitlenmesine zemin hazırlayacaktır. İstihdamda yaşanan hareketlilik; ürünlere olan talepleri arttırarak, yeni sektörlerin doğmasına ve ekonomiye olan olumlu katılımı etkileyecektir.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yaz ayının son dönemlerini yaşadığımız Eylül ayında, son 4 ayı gözlemlediğimiz de, Avantaj Mı? Dez Avantaj Mı! elde ettik, bir stratejik analizini çıkarmalıyız.

Dünya ekonomisini incelediğimizde, piyasa ekonomisi ressesyon yaşamaktadır.

Daralma;

 • Üretim ekonomisini,
 • Ekonomiyi,
 • İstihdam Yelpazesini,
 • İhracatı,
 • Serbest Piyasa Ekonomisini,
 • İş Gücü Reel Piyasa’ sını,
 • İşletmelerin Sürdürülebilirliğini,
 • Dünya Piyasasını,

derinden etkileyerek, durgunluk yaşanmasını tetiklemiştir.

Yaşadığımız süreç de, pazar piyasası bütün ekosistemi başabaş noktasında konumlandırmakta veya bir alt marja düşürmektedir.

Önümüzde ki süreçler de;

 • Bizleri neler bekliyor,
 • Ne tür tedbirler alınmalı,
 • Oto kontrol mekanizmasının nasıl devreye sokulacağı,

tartışma konusudur.

İşletmeler, mart ayı itibari ile yönetim kurulunun aldığı kararalar ile proaktif kriz mekanizmasını oluşturmuşlardır.

Genel ekonomiyi ve işletmelerin piyasa davranışlarını gözlemlediğimiz de,

 • Evden çalışma modelinde yaşanan artış,
 • İletişim mekanizmasının dijital sanal mecralara kayması,
 • B2B sektöründe, randevu sisteminin dizayn edildiği,
 • Karar mekanizmasının (zaman verimliliği odaklı) yapılandırıldığı,
 • Sanal ekosisteminde yaşanan büyüme,
 • Eylem planlarının aksiyon sürecine dahil olması,

süreçlerin oluşturulmasında, belirleyici olmuştur.

Dünya Global yapısını ve firmaları incelediğimizde,

Olumlu Senaryolar,

 • Çalışan değerlemesi yapılması,
 • Çalışan konsantrasyon teşvik önlemleri,
 • B2B etkileşim çalışmalarında artış,
 • Çalışan güvenliğinin ilk aşama olması,
 • Eylem planlarının her an revize edilmesi,
 • Demografik koşulların temel öncelik olması,
 • İşletme, çalışma düzeninde revize edilmesi,
 • Toplantı, panel ve organizasyonların sanal mecralara aktarılması,
 • Zorunlu iş kollarının (Tedarik Zinciri, İhracat) özenli tedbirler alınması,
 • Sanal Toplantıların yapılmasına ağırlık verilmesi,
 • Maliyet avantajı,
 • Zaman tasarrufu,
 • Kalitenin yükseliş ivmesi göstermesi,
 • Sanal para kullanımının yaşamımıza girmesi,
 • Ülkeler arası para transferinde basitlikler,
 • Dijital Çağın bitmesi,
 • Yapay Zeka Çağının başlaması,
 • Fijital Teknolojinin kullanılması,
 • Hologram kullanımının artışı,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik kullanımının yükselişi,

gibi birçok yeni getirileri ekleyebiliriz.

Olumsuz senaryolar,

 • Ressesyon sürecine dahil olmaları,
 • Sürdürülebilir politikalar geliştirilmemesi,
 • Durgunluğa ayak uydurmaları,
 • Kurumsal kültürün yeniden yapılanmaması,
 • Çalışanlara gereken özenin gösterilmemesi,
 • Reaktif politikalar da gecikmeler yaşanması,
 • Gelecek süreçlerde belirsizlikler,
 • İşten çıkartmalarda yaşanan artışlar,
 • Krizi seyretmek ve tedbir almamak,
 • İş yeri çalışma şartlarının iyileştirilmemesi,
 • %50, %50 çalışma modeli bazı firmalarda uygulanmaması,
 • 15 Gün Çalışma, 15 Gün İdari İzin (evden çalışma) uygulanmaması,
 • İşletmelerde, kriz yönetimi planlamasının yapılmamış olması,

gibi bir çok sebep sonuç ilişkisi çıkartılabilir.

2020 yılında, ticari faaliyet gerçekleştiren birçok işletme; olumlu ve olumsuz senaryolar ile karşılaşmıştır.

Bazı firmalar, mart ayında hazırladıkları proaktif yönetim süresince çalışmalarına hız kazandırmış, süreci Dez Avantaj dan Avantaja yönetmiştir.

Kriz sürecinde işletmeler; zamanı ve ticari faaliyetlerini ne kadar pozitif yönettilerse bir o kadar büyüme ivmesi göstermişlerdir.

Vizyoner bir işletme olmak; söz de değil eylem de gerçekleşir.

Zamanın getirdikleri ve günün koşullarına uyum sağlayabilmek, her türlü ticari faaliyet gerçekleştiren işletmelerin; önünü açan ve sürdürülebilir çalışmalar yapmasını teşvik eden önemli yapılardır.

Stratejik Vizyonerlik, geleceği ön görebilme yeteneği ve süreçte pazar piyasasını yönetebilme becerisi kazandırır.

Kurumsal alt yapısı güçlü olan firmalar; müşteri gözünde İTİBARLI ve servis ağı gelişmiş firmalardır.

İşletmeler, gelecek süreçlerde ne ile karşılaşacaklarını bilemediklerinde, her türlü kriz süreçlerine hazırlıklı olmalı ve tedbirlerini almalıdırlar.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

serkanuygur.marketing@gmail.com

Reel piyasa koşullarında, Pazarlama Sektöründe Rekabet Analiz Teknikleri sürdürülebilir çalışmalar yapabilmek için; en basit analiz yönteminden en yoğun analiz türüne kadar, bilgi sahibi olunmalı ve uygulanmalıdır.

Analiz Türleri,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrisi,
 • Porter’ın 5 güç modeli, 
 • Sektör maliyet eğrisi,
 • Net değer,
 • Boşluk matrisi, 
 • PEST,
 • Dönüm noktası analizi,
 • Hiper rekabet,
 • Gelecek Pazar büyükliği öngörüsü ve analizi,
 • Pazar büyüklüğünü değerlendirmek ve öngörmek,
 • Ömür değeri analizi,
 • Arz ve talep eğrisi,
 • Müşteri incelemesi,
 • Müşteri yolculuk haritası,
 • Karakter (persona) analizi,
 • Değer zincili analizi,
 • Büyüme yolu analizi,
 • Üç ufuk analizi,
 • Büyüme merdivenleri,
 • Özgürlüğün 7 derecesi,
 • Yönlü politika (GE) matrisi,
 • BCG Matrisi,
 • Ansoff Matrisi,
 • Strateji elması,
 • Aşinalık matrisi,
 • Temel yetkinlik analizi,
 • Finansal analiz,
 • ROCE Ağacı,
 • Maliyet yapısı karşılaştırması,
 • Monte Carlo simulasyonu,
 • Rakip yönetim ekibi profile,
 • Myers Briggs’ rakip yönetim ekibi psikolojik profili,
 • Güç yapısı,
 • Gelecek trendleri analizi,
 • Yabancı gözü analizi,
 • Senaryo planlama,
 • Trend haritası,
 • Belirsizlik değerlemesi, 
 • Öncü analizi,
 • Rekabet strateji keşfi,
 • Mavi okyanus stratejisi,
 • İş modeli üretme,
 • 3-C analizi,
 • Üç değer disiplini,
 • Yenilikçilik tutkusu matrisi,
 • Stratejik kör noktalar,
 • Stratejik satranç tahtası,
 • Rakiplerin gelecek stratejilerini tahmin etmek,
 • Porter’ın 4 köşe analizi,
 • Değer performans analizi,
 • Savaş oyunu,
 • Oyun teorisi,

İşletmeler, analiz tekniklerinden istediklerini seçerek kendi sektörlerine uygulayabilirler.

Önemli bir bilgi, günümüzdeki yaşanan şartlar baz alınmalı ve gerekirse analizler en baştan yapılandırılarak günümüz teknolojilerine uyarlanmalıdır.

Güncellenmiş bilgiler çerçevesinde yapılan çalışmalar, neden sonuç ilişkileri ile bizlere daha gerçekçi bilgiler verecektir.

Analiz türleri, rekabet piyasasında işletmelerin kendilerini sorgulamalarını ve piyasa ekonomisinde tam olarak nerde konumlandıklarını görmelerini sağlayan önemli bir çalışma yöntemleridir.

2020 yılı itibari ile yeni analiz türleri global şirketlerin hizmetlerine sunulacaktır.

Yapay Zeka ile biçimlenmiş Big Data merkezli çalışmalar, analiz çalışmalarında önemli bir ivme kazandıracaktır.

İşletmeler, analiz çalışması yaparken hem kendi şirketlerini hem de rekabet ettiği firmayı; konumlandırma ve tutundurma stratejilerinden detaylı inceleme fırsatı bulacaktır.

Dünya piyasa ekonomisi ölçümleme becerimiz daha gelişmiş ve çözüm üretme kabileyetimiz daha hızlı olacaktır.

İşletmeler; sürdürülebilir kurumsal kalkınma planları çalışmalarını verim odaklı yapacaklardır.

Competition Analysis Techniques in Marketing Sector

In real market conditions, Competition Analysis Techniques in Marketing Sector to make sustainable studies; From the simplest analysis method to the most intense analysis type, information should be acquired and applied.

Analysis Types,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrix,
 • Porter’s 5 power models,
 • Sector cost curve,
 • Net worth,
 • Space matrix,
 • PEST,
 • Milestone analysis,
 • Hyper competition,
 • Future market size prediction and analysis,
 • Evaluating and predicting the size of the market,
 • Life value analysis,
 • Supply and demand curve,
 • Customer review,
 • Customer journey map,
 • Character (persona) analysis,
 • Value chain analysis,
 • Growth path analysis,
 • Three horizon analysis,
 • Growth stairs,
 • 7 degrees of freedom,
 • Directional policy (GE) matrix,
 • BCG Matrix,
 • Ansoff Matrix,
 • Strategy diamond,
 • Familiarity matrix,
 • Basic competence analysis,
 • Financial analysis,
 • ROCE Tree,
 • Comparison of cost structure,
 • Monte Carlo simulation,
 • Competitor management team profile,
 • Myers Briggs’ competitor management team psychological profile,
 • Power structure,
 • Analysis of future trends,
 • Foreign eye analysis,
 • Scenario planning,
 • Trend map,
 • Uncertainty valuation,
 • Lead analysis,
 • Competition strategy discovery,
 • Blue ocean strategy,
 • Producing a business model,
 • 3-C analysis,
 • Three disciplines of value,
 • Innovation passion matrix,
 • Strategic blind spots,
 • Strategic chessboard,
 • To predict the future strategies of competitors,
 • Porter’s 4 corner analysis,
 • Value performance analysis,
 • War game,
 • Game theory,

Businesses can choose what they want from analysis techniques and apply them to their industries.

An important information should be based on the current conditions and if necessary, the analyzes should be structured from the beginning and adapted to today’s technologies.

Studies conducted within the framework of updated information will give us more realistic information with cause and effect relationships.

Analysis types are an important working method that enables businesses to question themselves in the competitive market and see exactly where they are positioned in the market economy.

As of 2020, new analysis types will be available to global companies.

Big Data-centered studies shaped with Artificial Intelligence will provide significant momentum in analysis studies.

Businesses, while doing analysis, both their own companies and the company they compete with; will find the opportunity to examine the positioning and promotion strategies in detail.

Our ability to measure the world market economy will be more advanced and our clan to produce solutions will be faster.

Businesses; Sustainable corporate development plans will focus on efficiency.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Pazar yapısında, iktisat ve işletme gibi bilim dallarının içinde yer alan Dirsekli Rekabet sektörlere göre olgunluk göstermektedir.

Gelin size dirsekli rekabet anlayışını, tali yoldan yani yardımcı yoldan açıklayarak anlatayım.

Piyasa tıkanma noktasına geldiğinde, ürün ve hizmetler toplum arz ve talebine sunulduğunda işletmeler çok farklı rekabet çeşitleri kendi finansal yapılarına uygun olarak uygulamaktadırlar.

Dünya piyasasında çok farklı ekonomiler ve çok çeşitli rekabet türleri yer bulmaktadır.

Basitçe anlatmak gerekirse; bir ürün piyasa şartlarında, 10 birim, 9,5 birim ve 10,5 birimden görücüye çıkar.

Piyasada 4 işletme olduğunu düşünelim. Bu işletmeler, birimlerini kendi piyasa koşullarına göre belirlerken sadece bir işletme belirlenen birim koşullarına uymadan, kendi finansal yapısına uygun çalışmalar yaparak piyasaya girer.

Bu firma 6 birim ile piyasaya girerek, Dirsekli Rekabet uygular.

Sürdürülebilir bir politika olmamak ile birlikte, finansal yapısı çok güçlü işletmeler bu taktiği uygular.

Şimdi size gerçek hayattan bir bakış açısı sunmam gerekirse;

İşletmelerin piyasa talebine sunacakları birçok ürün ve hizmet çeşitleri yer almaktadır.

Bu ürün ve hizmetlerin piyasaya girişi; zamana ve koşullara bağlı olarak değişim gösterecektir.

Piyasa şartları,

 • Doğal koşulların bozulması,
 • Ekonomik kriz,
 • Toplam arz ve talepte yaşanan konjoktürel dalgalanmalar veya düşmeler,
 • Alışkanlıkların sürdürülmesi,
 • Misyon yaklaşımının devamı,
 • Piyasaya güvenin azalması,
 • Yatırımların durması veya yavaşlaması,
 • Yeniliklerin fark edilememesi,
 • Startup çalışmalarına ilginin azalması veya düşüş göstermesi,

gibi birçok neden sonuç ilişkisi çıkartılabilir.

Ürün ve Hizmet grupları, belirli zaman aralıklarında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Piyasanın, ilgili ürünlere ve hizmetlere vereceği tepkiler; incelenir, ölçülür ve analizi yapılır.

Ürün ve Hizmet yapılarına uygun olarak;

1 yıl içinde,

 • 4 aylık periyodik dönemlerden bir tanesi seçilebilir. (Ocak, Mart, Haziran, Eylül),
 • 6 aylık dönem. (Ocak, Haziran),
 • Ürün ve Hizmet yapısına uygun dönem ve koşullar,

Piyasa yapısına uygun ürün ve hizmet, her yılın eylül ayında piyasanın arz ve talebine sunulur.

Toplum bireylerinin göstereceği talep, pazar veya piyasa analizciler’ i tarafından incelenir ve hesaplanır.

Bu yaşanılan durum herkesçe bilinir.

Piyasa koşullarında, dirsekli rekabetin oluştuğu diğer bir şekli ile alışkanlıklarımızın ve algımızın farklı bir çalışma ile dizayn edilmesi veya algı yönetiminin oluşturulmasıdır.

Ürün veya hizmet grupları, piyasa şartlarında işletmeler tarafından her yılın eylül ayında lansmanı yapılmak üzere, toplam talebe sunulması amacıyla hazırlıklar yapılacaktır.

Piyasa koşullarında yer edinen bir firmanın, eylül ayı yerine ağustos ayında sahne alması, tüm sektörü derinden etkileyecek olup dirsekli rekabet başlatılmış olacaktır.

Bu yaşanılacak durum, piyasa alışkanlığını sarsarak ekonomik koşullarda yeni bir fizilibitenin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Rakipler hiç beklemediği bu atak karşısında, stratejilerini yeniden revize edecek veya kurumsal kimlik yapısından taviz vermeyerek hedeflerinden ödün vermeyecektir.

Burada yaşanılan tartışma konusu;

 • Ürün ve Hizmet piyasaya erken mi sunulmalı,
 • Ürün ve Hizmet piyasaya planlananlar doğrultusunda mı sunulmalı,

Piyasaya giren veya yeni giriş yapan bir firma, yaptığı hamle ile bütün gözleri üstüne çekecektir.

Kurumsal işletmeler, müşteri ve tüketici gözünde GÜVEN elde ettikleri ve itibara sahip oldukları için, çevresini her an gözlemleyecek değişik yapılanmalar karşısında,

 • Reaktif,
 • Proaktif,

planlamalarını hazır bulunduracaktır.

Kurumsal işletmeler bu tür piyasa koşullarında planlamalarında taviz vermezler.

Bu tür yaşanan süreçler, piyasa koşullarında belirli yazısız norm’ ları tetikleyebilir.

İşletmeler yapılarında ve ticari faaliyetlerinde, dikkatli hamleler yapmalı ve stratejik çalışmalarını sürdürülebilir planlar ile konumlandırmalıdır.

Elbow Competition

In the market structure, Elbow Competition, which is included in disciplines such as economics and business, shows maturity according to the sectors.

Let me explain to you the kinked competition understanding by explaining it from the secondary way.

When the market reaches the bottleneck point, when products and services are offered to society’s supply and demand, businesses apply very different types of competition in accordance with their financial structures.

There are many different economies and various types of competition in the world market.

To put it simply; a product makes its debut at market conditions from 10 units, 9.5 units and 10.5 units.

Let’s assume there are 4 businesses in the market. While these enterprises determine their units according to their own market conditions, only one enterprise enters the market by not complying with the determined unit conditions and by working in accordance with its financial structure.

This firm enters the market with 6 units and implements Dirbowed Competition.

Although it is not a sustainable policy, businesses with very strong financial structures apply this tactic.

Now if I need to give you a real life perspective;

There are many types of products and services that businesses can offer to market demand.

Entry of these products and services into the market; It will change depending on time and conditions.

Market conditions,

• The deterioration of natural conditions,

•          Economic crisis,

• Conjectural fluctuations or decreases in total supply and demand,

• Maintaining habits,

• Continuation of the mission approach,

• Loss of confidence in the market,

• Cessation or slowdown of investments,

• Innovations not being noticed,

• Decline or decrease in interest in startups,

Many cause and effect relationships can be deduced.

Product and Service groups are offered to the supply and demand of the market at certain time intervals.

Reactions of the market to related products and services; It is examined, measured and analyzed.

In accordance with the product and service structures;

in 1 year,

• One of the 4-month periodic periods can be selected. (January, March, June, September),

• 6 month period. (January, June),

• Terms and conditions suitable for the product and service structure,

Products and services suitable for the market structure are offered to the supply and demand of the market in September of each year.

The demand of the members of society is examined and calculated by the market or market analysts.

This situation is known to everyone.

In market conditions, another form of elbow competition is the design of our habits and perception with a different study or the creation of perception management.

Preparations will be made to present the product or service groups to the total demand, to be launched by the enterprises in September of each year under market conditions.

The fact that a company, which has a place in the market conditions, takes the stage in August instead of September will deeply affect the whole sector and the elbow competition will be initiated.

This situation to be experienced will shake the market habit and pave the way for a new feasibility in economic conditions.

In the face of this unexpected attack, the competitors will revise their strategies again or will not compromise their targets by not compromising their corporate identity structure.

The subject of discussion here;

• Should the product and service be introduced to the market early,

• Should the product and service be offered to the market in line with what is planned,

A company entering the market or a new entry will draw all eyes on it with its move.

As corporate businesses gain TRUST in the eyes of customers and consumers and have a reputation, they are faced with different structures that will observe their environment at any time,

• Reactive,

• Proactive,

will have their plans ready.

Corporate businesses do not compromise in their planning in such market conditions.

Such processes can trigger certain unwritten norms in market conditions.

Businesses should make careful moves in their structures and commercial activities and position their strategic work with sustainable plans.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Hepimizin, hayatta kendisine ait mükemmel hayalleri var olup, yapabileceğimiz ölçütlerde de Hayallerini Kendin Yarat için çalışmalıyız.

Bireyler, hayalleri ile varlığını devam ettirir ve umutları için yaşamlarını sürdürür.

Umut, bizleri hayata bağlayan en önemli motivasyonumuzdur.

İş hayatımızda ve kariyerimizde, önemli çalışmalara ve başarı veya başarısızlıklara imza atmışızdır.

Eğitim bizi şekillendiren, vizyonumuz geleceğimize yön veren en önemli etkenlerdir.

Geçmiş yıllarda aldığımız birçok eğitimlerde, örneklemeler masal kahramanlarından verilir ve bu masal kahramanlarının olgularından ders çıkarmamız bizlere tavsiye edilirdi.

Toplum bireylerinin; AR-GE ve Teknoloji odaklı çalışmaları, insan beyninin nasıl öğrendiğini bizlere detaylı olarak göstermektedir.

İş Hayatında, belirli bir geçmişi olan ve saha çalışmalarında bulunmuş, yıllarca müşteri ilişkilerini yüz yüze yürütmüş tecrübeli kişilerin, eğitimlerde bize anlattıkları aklımızda kalıcı yaşanmış deneyimler olarak öğrenmemize neden olmakta ve beynimizde kalıcı olarak yer edinmektedir.

Hayatımızda; hangi adımları atacağımızı, misyonumuzu seçme özgürlüğü ve vizyoner odaklı düşünceye sahip olabilmek adına, Hayallerini Kendin Yarat ki, kendi hayallerin ile mutluluğa ve başarıya ulaşabilirsin.

Hayal kurmak farklı bir dünyada olmak değil,

Bizleri;

 • Motive eden,
 • Başarıya ulaşma azmi veren,
 • Umut veren,
 • Heyecanlandıran,
 • Adrenalin salgılatan,
 • Çevremize mutlu bir bakış ile bakmamızı sağlayan,
 • Pozitif bir bakış açısı içeren,
 • İlham veren,
 • Çevremize de huzur verdiren,

bir birey oluruz.

Kurduğumuz hayallerimiz, vücud ve beyin yapımızı pozitif etkilemekte, gerçek yaşamda başarıyı elde edebilme gücünü tetiklemektedir.

Kendi kendimize motive olacağımız için de, yaratıcı düşünce gücümüz devreye girerek, belki de zorlanacağımız bir işi yapabilmek sandığımızdan daha kolay olacaktır.

Hayallerimiz ve Düşüncelerimiz bizi başarılı olmaya iten ve Çevremizdekileri de etki altına alan önemli bir Güçtür.

Geçmişte yaşanılan bir deneyim, karşımızda ki farklı profesyoneller ile paylaşılınca her profesyonel tarafından süreç çok farklı yorumlanacağından yeni inovatif fikirler doğacaktır.

Elde edilen inovasyon odaklı yeni düşüneler, olumlu ya da olumsuz olabilir.

Fikirlerin çıkış süreci zaman içinde olgunlaşacağından hiç tahmin edemediğimiz yeni inovasyonların çıkışına zemin hazırlayabilir, yeni çözümler inovatif düşüncelerden hayat bulabilir.

Hayatınız boyunca Hayal kurun ki, hayatınız boyunca başarılar sizinle olsun.

Sizler; Hayalleriniz ile yaşayın, Hayalleriniz ile kendinize ilham verin ve Yaşatın.

Create Your Dreams

We all have their own perfect dreams in life, and we must work for Create Your Dreams by the criteria we can do.

Individuals survive with their dreams and live their lives for their hopes.

Hope is our most important motivation that connects us to life.

In our business and career, we have accomplished important works and successes or failures.

Education is the most important factors that shape us, and our vision leads our future.

In many trainings we have received in the past years, the examples are given from fairy tale heroes, and it was recommended that we learn from the facts of these fairy tale heroes.

Community members; R&D and Technology oriented studies show us in detail how the human brain learns.

In business life, experienced people who have a certain history and have been working in the field, who have been conducting customer relations for years, cause us to learn as permanent experiences in our minds that they tell us in the trainings and take a permanent place in our brain.

In our lives; In order to have the freedom to choose what steps we take, our mission and to have a visionary-focused thought, Create Your Dreams Yourself, you can achieve happiness and success with your own dreams.

To dream is not to be in a different world,

We are;

• Motivates,

• Gives the determination to succeed,

• Promising,

• Exciting,

• Adrenaline-releasing,

• Enabling us to look around our environment with a happy look,

• Containing a positive perspective,

• Inspirational,

• It also gives peace to our environment,

we become an individual.

Our dreams positively affect our body and brain structure and trigger the power to achieve success in real life.

Since we will be motivated by ourselves, it will be easier than we think, to engage in our creative thinking power, and perhaps to do a job that we will have difficulties.

Our Dreams and Thoughts are an important Force that pushes us to succeed and influence those around us.

When an experience in the past is shared with different professionals, new innovative ideas will emerge because each process will be interpreted differently.

The new ideas focused on innovation can be positive or negative.

Since the process of emergence of ideas will mature over time, it can prepare the ground for the emergence of new innovations that we can not predict, and new solutions can come to life from innovative thoughts.

Imagine throughout your life that success will be with you throughout your life.

You; Live with your dreams, inspire and live with your dreams.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Global şirketlerin yeni referans yol haritası DMSM olacaktır.

Uluslararası firmalar, sürdürülebilir yönetim haritasını baştan sona revize ederek B2B başta olmak üzere B segmenti sektöründe yönetim hamlelerine yeni bir aksiyon kazandıracaklardır.

Ticari faaliyet sistemine dayalı her işletme DMSM stratejilerini; Üretim, Hizmet ve Duygusal yönetim metodolojilerine ekleyeceklerdir.

Sizlerin de bildiği gibi,

 • X kuşağı,
 • Y kuşağı,
 • Z kuşağı

   ve

 • Alpha, Alfa kuşağı

ticari sektörünü tetikleyen ve temel hedef noktası olan kuşaklardır.

Bir de, X kuşağı öncesi Baby Boomer kuşağı yer almaktadır.

Belirli bir yaşın üstünde olan bu grup, ticari faaliyetlerini Algı Yönetimi sistemi uygulayıp hedef kitlesine satınalma güdüsünü harekete geçirirdi.

2010 yılından itibaren teknolojik değişim ve yenilikler Neuro Marketing olarak Algı Yönetimi yönetim sürecini modern anlama kavuşması ile şekillenmiştir.

2020 yılı itibari ile Yapay Zeka çağının başlaması, Dijital mecraların artış göstermesi sonucu; DMSM, Digital Marketing and Sales Management yani Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi günlük hayatımızın içine girmiştir.

Dijital mecraların gelişmesi, hedef kitleye olan önemi azaltmış yerine Potansiyel Hedef Kitle yönetimini içeriğe aktarmıştır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi,

Potansiyel Hedef Kitle bazında,

 • Zaman tasarrufu,
 • Emek tasarrufu,
 • Ticari Kazanç,
 • Pazar Analizi,
 • Ürün, Hizmet ve Duygusal İhtiyaçların Ticari Mevduata dönüşmesi,
 • Sanal Ticaretin İvme kazanması,
 • Döviz Transferinin saniyeler içinde gerçekleşmesi,
 • Dijital ve Sanal Paraların ticarette kullanılabilirliği,

gibi bir çok yenilik ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Toplumlar arası etkileşim 2020 yılında geçici bir süre askıya alınmış olsa dahi, Pazarlama ve Satış Yönetim Stratejilerimde bilimsel ve örgütsel çalışmalar literatüre ve reel iş hayatına eklentiler olsa da, WOMM, Ağızdan Ağıza Pazarlama Klasik anlamda hiçbir zaman modern metodolojide yerini kaybetmeyecektir.

Toplum bireyleri; istek, ihtiyaç ve duygusal dürtüleri ile satınalma yaparken, birbirleri ile olan etkileşimlerini hiçbir zaman kaybetmeyecektir.

Dijital arenada var olmak demek; Sanal Kurumsal Alanda yerini alabilmek, görünür olmak dünya toplumları global ticari sektörde yer edinebilmek demektir.

Süreç yerel ilişkilerinizi global mecralara taşımanız ile, ihtiyaçlardaki sürdürülebilir tedariki sağlamanızı da mümkün kılmaktadır.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi Stratejileriniz,

 • Güncel tutmanız,
 • İçeriklerinizin potansiyel hedef kitlenize hitap etmesi,
 • İçeriklerinizi yeni inovatif fikirler ile desteklemeniz,
 • Sektörde liderlik yapmanızı,
 • Ticari alışkanlıklarda önder olmanızı sağlayacaktır.

Bilmeniz gereken en önemli konu, dünyada olduğu gibi dijital mecralarda birçok rakibiniz yer almaktadır.

Rakipleriniz arasında fark yaratmak için, sanal kurumsal mecranızı fikirleriniz ile takviye edebilir, ticari rekabette fark yaratan oyuncu olabilirsiniz.

Dijital Kurumsal Sayfanızı dinamikleştirerek, teknolojik değişimlere açık tutun.

Teknolojiyi kurumsal mecranızda ne kadar kontrol edilebilir tutarsanız, sürdürülebilir stratejilere imza atabilirsiniz.

Dijital Pazarlama ve Satış Yönetimi, sizlerin ticari faaliyet alanınızı genişleterek her sektörden firmalar ile etkileşime girmenizi sağlayacak ve sektörel çalışma alanınızı genişletecektir.

DMSM

DMSM will be the new reference road map of global companies.

International companies will revise the sustainable management map from start to finish and bring a new action to management moves in the B segment sector, especially B2B.

Every business based on the commercial activity system will be able to implement DMSM strategies; They will add to Production, Service and Emotional management methodologies.

As you know,

• Generation X,

• Generation Y,

• Generation Z,

   and

• Alpha, Alpha Generation,

are the generations that trigger the commercial sector and are the main target point.

There is also the Baby Boomer belt before the X generation.

This group, which is over a certain age, would implement the Perception Management system and stimulate the purchasing motive for its target audience.

As of 2010, technological changes and innovations have been shaped by Neuro Marketing with the modern understanding of the Perception Management management process.

As of 2020, the age of Artificial Intelligence began, and as a result of the increase in digital channels; DMSM, Digital Marketing and Sales Management, namely Digital Marketing and Sales Management, has entered our daily lives.

The development of digital channels has reduced the importance of the target audience and transferred the potential target audience management to the content.

Digital Marketing and Sales Management,

On the basis of potential target audience,

• Saving time,

   Labor saving,

• Commercial Earnings,

• Market Analysis,

• Transformation of Products, Services and Emotional Needs into Commercial Deposit,

• Acceleration of Virtual Trade,

• Realization of Foreign Exchange Transfer in seconds,

• The availability of Digital and Virtual Coins in trade,

provides many innovations and conveniences.

Even if the inter-communal interaction has been suspended in 2020 temporarily, while scientific and organizational studies in my Marketing and Sales Management Strategies are additions to the literature and real business life, WOMM will never lose its place in the modern methodology in the classical sense.

Community individuals; will never lose their interactions with each other while purchasing with their desires, needs and emotional impulses.

It means to exist in the digital arena; Being able to take place in the Virtual Institutional Area and to be visible means to be able to take place in the global commercial sector of the world societies.

The process also enables you to carry your local relations to global channels and ensure sustainable supply of needs.

Your Digital Marketing and Sales Management Strategies,

• Keeping up to date,

• Your content appeals to your potential target audience,

• Supporting your content with new innovative ideas,

• Leading the industry,

• It will enable you to be a leader in commercial habits.

The most important thing you should know is that there are many competitors in digital channels like in the world.

In order to make a difference between your competitors, you can reinforce your virtual corporate environment with your ideas and become a player that makes a difference in commercial competition.

Make your Digital Corporate Page dynamic and open to technological changes.

No matter how controllable you keep the technology in your corporate environment, you can sign sustainable strategies.

Digital Marketing and Sales Management will enable you to interact with companies from every sector by expanding your business area and expand your sectoral work area.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Yaşamımızın her anı yeni teknolojik devrimlere sebep oluyor.

Teknoloji alanında yaşanılan değişimler, yeni ihtiyaç mecraların oluşturmasına zemin hazırlamaktadır.

Gelir gruplarına göre her türlü hedef kitleye hiyap eden teknolojik oyuncaklar, kullanımımız alanına girmektedir.

 • Sürdürülebilir Şarjlı Arabalar,

10 dakikayı aşmayan şarj ile 500 km mesafe menzilli araçlar,

Güneş enerjisi ile çalışan 100 km üstün de ise yakıt ile çalışmasını sürdüren cihazlar,

 • Otonom Uçan Hava Araçları PAL-V,

Geliştirilen teknolojiye bağlı olarak yenilenen araç konforundaki makinalar,

 • Multi-Mix Product,

Yapay Zekaya Sahip Bor Teknolojili Cihazlar,

 • Doğaya Saygılı 3B Havasız Lastik,

Teknoloji çerçevesinde dizayn edilmiş elastik ve doğada dönüşüme uğrayan katkısız ürünler.

 • Yapay Zeka Sürücü Asistanı (AI Smart Product),

AR-GE teknolojileri ile geliştirilmiş, insanların konfor alanına hitap eden, etkileşim tabanlı hem otonom hem kontrol edilebilir (isteğe bağlı) araç dinamikleridir.

 • Yapay Zeka ve Otonom Kargo Teslimi,

Teknolojinin gelişmesi sonucu, ürünlerinizin hangi aşamada olduğunu ve sürecini kendinizin takip edebileceği App sistemidir.

 • Otomobiller Yollardan Veri Toplayacak,

Yapay Zeka tabanlı teknolojiler ile Bilgi Merkezi siz hareket halindeyken çevresel şartların bilgilerini uydu ile iletişim kurup size aracınız ile seyir halindeyken gereken bilgilendirmeleri yapabilmesidir.

 • Kendini Şarj Edebilen Otomobiller,

Otomobiller konumu her ne olursa olsun yenilebilir enerjiler sayesinde sistemini şarj edebilecektir.

 • Merdiven Çıkan Engelsiz Tekerlekler,

Engelli dostlarımıza engelsiz bir hayat sunmak için özel dizayn edilmiş ürünledir.

 • Bütçe Dostu Wi-Fi Alışveriş Sepetleri,

Temel ihtiyaçlarınız ve Duygusal bağ kurduğunuz  ürünlerin alışverişini yaparken size kısıtlama koyan akıllı sepetlerdir.

 • Otonom Dükkan,

Birçok Dijital App uygulaması bulunmaktadır. Alışverişinizi; ister arabada oturarak, ister geniş bir alanda yaparak, Price QR Barkod veya Dijital App ile kasasız, sırasız zaman tasarrufu sağlayan alışveriş fırsatları sunmaktadır.

 • Hızlı Alışveriş Teknolojisi,

Mağaza içinde Fijital Teknolojiden yararlanılarak ürün deneyimini tecrübe edebilir, satınalama yaparken QR Barkod teknolojisi ile üretim sürecini izleyebilir ve ödeme yapabilirsiniz.

 • E-ticaret sitelerinde Hologram QR Kod ile alışveriş,
 • Bulunduğunuz bir yerden veya evinizden web destekli yaşanmış müşteri deneyimi ile alışveriş imkanı,
 • Yapay Zeka destekli Raf Düzeni denetimi,
 • Önce Öde Sonra Teslimat Ürün Yönetimi,
 • Akıllı Giysiler ile Kişisel Yaşam Yönetimi,
 • AR-GE ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik Çalışmaları
 • Kişilerin Duygularına İnteraktif Tepki Veren Giysiler,
 • Yer ve Alan Seçmeksizin Online İnternet,
 • Gerçek Zamanlı Satış,
 • Alışveriş Tercihlerinizin Analizi,
 • Pazarlama Karması ile Müşteri Geri Kazanımı,
 • Yapay Zeka Teknolojisine dayalı Geçmiş Alışveriş Tercihi ve Kişisel Zevk Tercihleri,
 • Dijital App ve TechTatoo ile Vücut Değer Ölçümü Analizi,
 • Health Teknolojileri,
 • Yaşlılara Yönelik Akıllı İlaç Kutuları,
 • Vücut Vitamin Değerini Ölçen Giyilebilir Ürünler,
 • Sanal Gerçeklik ile Spor Yapmak,
 • Neuro Marketing,
 • Geçmiş Alışveriş Alışkanlıklarınızın Analizi,
 • Göz Taraması ile Müzik Tercihleri,
 • Spor Ayakkabıları Tüketici Merkezli 4D Üretim,
 • Tüketici Odaklı Saç Türü Şampuanları,
 • Kullanıcı Kendi Ekosistemini Yaratıyor,
 • Markalar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Gereği Firmalarını Tüketici Odaklı Belirliyor,
 • Akıllı kulaklıklar ile birçok 40 dilde çeviri,

Alpha, Alfa kuşağı teknoloji çalışmalarına yön vererek, toplum ihtiyaç ve tüketim alışkanlıklarında belirleyici olacaktır.

Technological Revolutions

Every moment of our life causes new technological revolutions.

The changes experienced in the field of technology prepare the ground for the creation of new need channels.

Technological toys that are suitable for all kinds of target groups according to income groups are included in our field of use.

 • Sustainable Charged Cars,

Vehicles with a range of 500 km with a charge not exceeding 10 minutes,

 • Autonomous Vehicles with Hybrit Technology,

Devices working with solar energy 100 km superior and continue working with fuel,

 • Autonomous Flying Aircraft PAL-V,

Machines with the comfort of vehicles renewed depending on the technology developed,

 • Multi-Mix Product,

Boron Technology Devices with Artificial Intelligence,

 • Nature-Free 3D Airless Tire,

Elastic and pure products that are transformed in nature, designed within the frame of technology.

 • Artificial Intelligence Driver Assistant (AI Smart Product),

They are interaction-based both autonomous and controllable (optional) vehicle dynamics developed with R&D technologies that appeal to the comfort area of people.

 • Artificial Intelligence and Autonomous Cargo Delivery,

As a result of the development of technology, it is the App system where you can follow the stage of your products and the process yourself.

 • Cars Will Collect Data From Roads,

With Artificial Intelligence-based technologies, the Information Center is the ability to communicate the information of the environmental conditions with the satellite while you are on the move and provide you with the necessary information on the go with your vehicle.

 • Self Charging Cars,

Cars will be able to charge their system regardless of their location, thanks to renewable energies.

 • Accessible Wheels with Stairs,

It is a product specially designed to offer a disabled life to our disabled friends.

 • Budget Friendly Wi-Fi Shopping Baskets,

These are smart baskets that put restrictions on you when shopping for your basic needs and emotional products.

 • Autonomous Shop,

There are many Digital App applications. Your purchase; Whether sitting in the car or in a large area, it offers safe, unordered, time-saving shopping opportunities with the Price QR Barcode or Digital App.

 • Fast Shopping Technology,

You can experience the product experience by using Fital Technology within the store, while purchasing, you can monitor the production process and pay with QR Barcode technology.

 • Shopping on e-commerce sites with Hologram QR Code,

The opportunity to shop with a web supported customer experience from your home or home,

 • Artificial Intelligence-supported Rack Layout control,

Pay First, Then Delivery Product Management,

 • Personal Life Management with Smart Clothes,

R&D and Augmented Virtual Reality Studies

 • Clothes that Interactive Response to the Emotions of the People,

Online Internet without Selecting Location and Area,

 • Real Time Sales,

Analysis of Your Shopping Preferences,

 • Customer Recovery with Marketing Mix,

Past Shopping Preference and Personal Pleasure Preferences based on Artificial Intelligence Technology,

 • Body Value Measurement Analysis with Digital App and TechTatoo,
 • Health Technologies,
 • Smart Medicine Boxes for the Elderly,
 • Wearable Products Measuring Body Vitamin Value,
 • Playing Sports with Virtual Reality,
 • Neuro Marketing,
 • Analysis of Your Past Shopping Habits,
 • Music Preferences with Eye Scan,
 • Sports Shoes Consumer Centered 4D Production,
 • Consumer Oriented Hair Type Shampoos,
 • The User Creates His Own Ecosystem,

Brands Determine Corporate Social Responsibility Requirement Companies with a Consumer Focus,

 • Translation in many 40 languages ​​with smart headphones,

Alpha will be the determinant of community needs and consumption habits by directing the Alpha generation technology studies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com