Dünya Edebiyatı

Merhaba Dostlarım,

ESKİ YUNAN VE LATİN EDEBİYATI

Homeros;

İlyada ve Odisseus Destanları

Herodotos;

Heredot Tarihin babası

EFLATUN (Platon):

Sokrates’in öğrencisidir.

“Devlet,Kanunlar,Şölen,Diyaloglar”ünlü eserleridir.(yalan,cesaret,erdem,dostluk kavramlarını ilk ele alan düşünürdür.

AİSKHYLOS:

(YalvaranKızlar,ZincireVurulmuşPrometheus, Agamemnon,Persler)

SOPHOKLES:

(Kral Oidipus,Oidipus Kolonas’ta Elektra, Aias,Trakkisli Kadınlar,Antigone)

Latin edebiyatının en ünlü hitabetçidir ÇİÇERO’dur.

VERGİLİUS:

(Aineis-Roma Destanı,Bukolika (egloglar)

Tragetya alanındaAiskhylos,Euripides (Elektra) bulunmaktadır.

CİCERO:

Hitabet alanında ünlü olup “Dostluk, Cumhuriyet, Nutuk

İTALYAN EDEBİYATI

DANTE:

İlahi Komedya,

Yeni Hayatünlü eserleridir.Hümanisttir.İtalya’n Edebiyatının en büyük şairidir.

ARİSTO:

Çılgın Orlando (yapma destan),

Eşek Arıları,Kuşlar Kurbağalar, Bulutlar ünlü eserleridir.

TASSO:

Kurtarılmış Kudüs (yapma destan eser 1. Haçlı Sefer)

BACCACİO:

Dünya ede. ilk hikayesi Decameron’u(on günün hik.)

GOLDİNİ:

18.yy İtal. Moliere’si olarak tanınır,”İki Efendinin Uşağı”

FRANSIZ EDEBİYATI

MONTESGİEAU:

Önemli düşünürlerdendir. Kanunların Ruhu, Montesgieau’nun Acem Mektupları Asya ile ilgili önemli eserdir.

RONSARD:

XVI. Yüzyılda Fransız yeni şiir anlayışının kurucusu.

MONTAİGNE:

Denemeleriyle16.yüzyıla damgasını vurmuş denemenin kurucusu.

MOLİERE:

17. yüzyılda yaşamış komedileriyle ünlü yazardır. (Cimri,Kibarlık Budalası,Hastalık Hastası,Gülünç Kibarlar, Zoraki Hekim,Kocalar Okulu)

BOİLEAE:

Eleştirmendir.Klasizmin kuralını belirlemiş en önemli eseri “Şiir Sanatı”dır. Epidres,L’art Poetigue(şiir sanatı)ünlü eseri

RACİNE:

Trajedileri ünlü. (Andromak,Davacılar) eseridir.

CORNİELLE:

Trajedileri ünlü, (La Cid,Horace)ünlü eseridir.

LA FONTAİNE:

Masal ve fabl yazarı.Fabl en ünlü eseridir.Fabl konularını Yunanlı) sanatçı Aisopos (Ezop)’tan almıştır.

FENELON :

Roman yazarı “Telemak” en ünlü eseridir.

LA BRUYER:

Denemeci, “Karakterler” adlı portre türü eseri vardır.

VİCTOR HUGO:

Romantizmin,Fransız ve Dünya Edebiyatının en ünlü sanatçısıdır. Roman ve tiyatrolarıyla ünlüdür.Sefiller,Notre-Damede Paris(roman)Hernani,Cezalar,Cromwell(5 perdelik),Kral Eğleniyor(oyun)

J.J.ROUSSEAU:

Düşünür ve yazardır. Romantizmin temelini atmış “Emile, Julie(roman) İtiraflar(anı) ünlü eserleridir.

LAMARTİNE:

Romantik şiirin öncüsüdür. Türk dostu olarak bilinenbirFransızşairdir.Raphael,Grezeilla(roman)Bir Meleğin Düşüşü,Yeni Şiir

ALEXANDREDUMAS PERE(Romantizm)

Roman ve dram yazarı Üç Silahşörler, Monte Kristo Kontu,Kamelyalı Kadın (roman) Not:Alexandre Dumas Fils adında bir oğlu bulunmaktatır.onun”Kamelyalı Kadın”( tiyatro

BALZAC:

Realizmin öncüsü ” Goriot Baba,Vadideki Zambak,Köy Hekimi, Tılsımlı Deri” bütün eserlerine “İnsanlık Komedyası”(96 Parçadan oluşan seridir.)

STENDHAL:

Realizm,”Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı, (roman) Sicilya Hikayeleri(hikaye)romanı sokakta gezdirilen aynaya benzetmiştir.

GUSTAVE FLAUBERT:

Romantizm)”Madam Bovary,Salambo,Üç Hikaye, Bilirbilmezler” romantizmle realizmi başarıyla birleştirmiştir.

EMİLE ZOLA:

Natüralizmin kurucusudur.Deneysel roman yazmıştır. “Nana,Meyhane,Germinal,Toprak,Gerçek,Dr Pascal, Theree Raguin”

ALPHONSEDAUDET:

“Jack,Sapho,Degirmenimden Mektuplar,Pazartesi Hikayeleri”

GUY DE MAUPASSANT:

Olay(Klasik) öykücüsüdür.Realist-natüralist roman ve öykü yazarıdır.Bir Hayat,Güzel Dost,Ölüm Kadar Acı ünlü eserleridir.

BAUDLAİRE:

“Elem Çiçekleri,Yapay Cennetler,Küçük Mensur Şiirler”

ARTHURRİMBAUD:

Sembolist şiirin öncüsü.Sonra empresyonizme de öncü olmuştur.”İlhamlar,Cehennemde Bir Mevsim” ünlü şiirleridir.

STEPHANE MALLERME:

Şairdir.”Yalnızlık,Yıldız ve Eski Tanrılar” şiir

JEAN PAUL SARTRE:

Egzistansiyalizmin öncüsü “Bulantı, Bekleyiş,Hürriyetin Yolları,Yaşanmayan ZamanSözcükler,İş İşten Geçti “ünlü eserleridir.

ANDRE GİDE:

Dar Kapı ve Kalpazanlar ünlü romanlarıdır.

ALAİN:

Denemecidir.”Estetik Üzerine Sohbetler,Eğitim Üzerine Sohbetler, Mutluluk Üzerine Sohbetler(sohbet in kurucusudur.)

GONCOURTKARDEŞLER(EDMOND-JULES):

Romanlarını biraber yazdılar natüralizmden etkilendiler. Manette Salomon,Journal,Renee Mauperin

PİERRE LOTİ(1850-1923):

Egzotik romanlarıyla ünlüdür.Denizci bir yazar olduğundan defalarca İstanbul’a gelmiş ,Türk dostu olan bir sanatçıdır. “AZİYADE” adlı eserinde İstanbul’u anlatmış ve 1. Dünya Savaşı’ndan dolayı Türklerin haksızlığa uğradığını belirtmiş Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yazılar yazmıştır.Aziyade,İzlanda Balıkçısı,Bayan Krizantem,Denizci,İlk Gençlik,Günce ünlü eserleri.

İNGİLİZ EDEBİYATI

JOHN MİLTON:

Kaybolmuş Cennet

BACON:

16. yy. Denemeleriyle ünlü yazardır.

WİLLİEM SHAKESPEARE:

Dünya Edebiyatının en ünlü dram yazarlarıdır.Şair ve oyun yazarı “Romeo ve Juliet,Hamlet,Kral Lear,Jül Sezar,Venedik Taciri,Yanlışlıklar Komedisi Othello ünlü oyunlarıdır.

DANİEL DEFOE:

17. yy. Robenson Crusoe adlı ünlü romanın yazarı.

LORD BAYRON:

Şair,”Mektuplar ve Anılar” adlı eserleri vardır.

CHARLES DİCKENS:

Realist romanın öncülerindendir.” David Copperfield (otobiyografik özellik gösteren eser dünya çocuk edebiyatının başyapıtlarından.),Oliver Twist,İki Şehrin Hikayesi ,Antikacı Dükkanı ”

JONATHAN SWİFT:

“Guliver’in Gezileri” adlı serüven eseri vardır

ALMAN EDEBİYATI

LUTHER:

“Kitap-ı Mukaddes incilin Alm. Çevirisi yapmıştır.

GOETHE:

18.yy. Faust,Genç Warter’inAcıları,(Romantiktir)

SCHİLLER (Romantizm)

Haydutlar ve Don Carlos adlı dramları ünlüdür.

Wilhelm Tel,Balatlar eserleridir.

GRİMM KARDEŞLER

(JACOP-WİLHELM):

Çocuk edebiyatının ünlülerindendir.

Grimm Masalları,Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

RUS EDEBİYATI

ALEXKSANDR PUŞKİN

(Romantizm)Yüzbaşının Kızı,Çingeneler,Maça Kızı,Bahçesaray Çeşmesi romanlarıdır.Kafkas Esiri (şiir)

N. V. GOGOL.Realist:

Ölü Canlar(roman),Müfettiş Palto,Kumarçılar,Bir Evlenme Komedisi(tiyatro),Petersburg Hikayeleri “ünlü eseri

İ. TURGENYEV:

Realisttir.Toplumcudur. Babalar ve Oğullar,Rudin,Bir Asilzade Yuvası(rom.),Taşralı Kadın,Köyde Bir Ay(tiyatro),Bir Avcının Notları(öykü)

F. M. DOSTOYEVSKİ:

Suç ve Ceza Budala,Karamazov Kardeşler, Ölü Bir Evden Anılar

N.TOLSTOY

Savaş ve Barış,Anna Karenina,Ölümden Sonra Dirilme,İvan İlgiç’in Ölümü,Hacı Murat,Yaşayan Ölü,Ölümden Sonra Hayat(roman) Yaşayan Ölü, Karanlığın Kudreti(tiyatro)

ANTON ÇEHOV

Rus ede.ünlü hikayecisidir.Kesit-Durum öykücülüğünün kurucusu,Hikayeler(öykü),Vanya Dayı,Martı,Üç Kız Kardeş,Vişne Bahçesi(oyun)

MAKSİM GORKİ

Tanıdığı insanları kahraman olarak kullanmıştır. Ana,Arkadaş, Üç Kişi,Artamanovların İşi

BORİS PASTERNAK:

20.yy Nobel Ede. ödüllü .Doktor Jivago ünlü romanıdır.

MİHAİL ŞOLOHOF:

20. yy. yaşamış Nobel Ede.. ödüllü “Uyandırılmış Toprak,Ve Durgun Akardı Don,Don Kıyısında Hasat “ünlü eserleridir.

MAYAKOVSKİ(1894-1930):

fütürist bir şairdir.Şiirlerini halk dilini kullanarak yazmış hatta Nazım Hikmet’te kendisinden etkilenmiştir.

Pantolonlu Bulut,İnsan,Banyo,Tahtakurusu,Şiirler ünlü eser.

AMERİKAN EDEBİYATI

EDGAR ALLAN POE:

Sembolizmin öncüsü Fransız Baudelaire’den etkilendi.Modern küçük öykünün kurucusu.Eleştirmen,şair ve romancıdır.”Annabel,Kuzgun” tanınmış şiiridir.”Acaip ve Çapraşık Hikayeler (öykü) Morg Sokağı Cinayeti

MARK TWAİN :

19.yy yaşadı.ABD’nin en büyük mizah yazarıdır.Gezi eserlerinin içinde İstanbul izlenimleri de bulunmaktadır.”Tom Sawyer’in Maceraları Missisipi’de Hayat

ERNEST HEMİNGWAY

Eserlerinin çoğunluğunu Paris’te yazmıştır. “İhtiyar Adam ve Deniz”adlı eseriyle 1954’te Nobel kazandı.”Silahlara Veda,Çanlar Kimin İçin Çalıyor? İhtiyar Adam ve Deniz,İhtiyar Balıkçı,Kadınsız Erkekler,Güneş de Doğar” ünlü eserleridir.

JOHN STEİNBECK :

Amerikan ede.en ünlü roman ve öykü yazarları.”Fareler ve İnsanlar”eser hem roman hem tiyatro özelliği taşıyan bir eserdir.Hayal gücünü Natüralist bir gerçekçilikle ele almıştır.Nobel ödülü almış “Gazap Üzümleri,Altın Kupa,İnci,Uğurlu Perşembe,

Sardalye Sokağı.

THOMAS STEARS ELİOT:

“Çorak Toprak,Dört Kuartet,Güç Şiir(şiir) Hamlet, Dante,Edebiyat Üzerine Düşünceler,Eleştiricinin Görevi,

Knut Hamsun:Dünya Nimeti adlı eseriyle Nobel ödülü aldı.(Norveçli)

GEORGE BERNARD SHAW:

İrlandalı tiyatro yazarıdır.Fransızların milli kahramanı olan Jan Dark‘ın hayatını oyunlaştırmıştır.Candida, Sezar ile Klepatra, Binbaşı Barbara,Kırgınlar Evi,Jan Dark

HERMAN MELWİLLE(1819-1891):

Amerikalı denizci bir yazardır.Dünyanın en ünlü romanlarından “MOBY DİCK”(BEYAZ BALİNA)in yazarıdır.İstanbul’u anlattığı “Boğazların Günlüğü” önemli eserlerindendir.

PEARL BUCK:

Nobel ödüllü Ana,Dost Toprak ünlü yapıtlarıdır.

İRAN EDEBİYATI

FİRDEVSİ:

11.yüzyıl sanatçılarındandır.Şehname’nin yazarıdır.

ÖMER HAYYAM:

Rübaileriyle ünlüdür.

GENCELİ NİZAMİ:

Hamse sahibi İranlı şairdir.Fuzuli’den önce Leyla-ü Mecnun’u yazan kişidir.İskendername,Hüsrev-i Şirin,Mahsen-i Esrar

SADİ:

13.yy.yetiştirdiği en büyük şairlerdendir.Şirazlı Sadi adıyla anılır. Öyküleriyle şöhreti yakalamış Gülistan ve Bostan adlı öyküleri ünlüdür.Pendname(öğüt) Risale(mektuplarla soru-cevap

MOLLA CAMİ:

15.yy. İran şairi. Baharistan,Divan,Yedi Taht(yedi mesnevi)

DÜNYA EDEBİYATININ DİGER ÜNLÜ SANATÇILAR

BEYDABA(M.Ö.1.yy.):

Hintli filozoftur.Aslen Türk olduğu rivayet edilir. “Kelile ve Dinme” ünlü eseri olup fabl türünün ilk örneği kabul edilir.

HANS CHRİSTİAN ANDERSEN(DANİMARKA):

Dünyanın en ünlü masalcısıdır.Alegorik ,yergi türünü benimsemiş çocuk masalcısıdır.Kibritçi Kız,Yigit Kurşun Asker,Çirkin Ördek Yavrusu, Bülbül ,İmparatorun Yeni Elbiseleri (masal)

FRANZ KAFKA(ÇEKOSLAVAK):

Çekoslavakya Ölüm,intihar konularını işler. Varoluşçudur.Dava,Çin Seddi,Ceza Sömürgesi,Değişim,Şato,Açlık Şampiyonu, Amerika ünlü romanları.

TÜRKİYE DIŞINDAKİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI

BAHTİYAR VAHAPZADE:

Toplumcu bir sanatçı olup milli meseleler üzerine düşünmüştür.Açılan Seherlere Selam, Şehitler,Gün Var Bin Aya Değer,Menim Dostlarım,Bahar,Dostluk Nağmesi

ŞEHRİYAR:

İran Azerbaycan Türklerinin en büyük şairidir.1988’de Tahran’da ölmüştür.”Heyder Babaya Selam,Türkçe Şiirler “şiirleri bulunmaktadır.

CELİL MEHMET KULİZADE:

Çağdaş Azebaycan Türk Edebiyatının önemli ismi.Hikaye ve tiyatrolarıyla ünlüdür.Dost Kutusu(öykü)Çay Desgahı oyunu sembolik bir piyestir.Ölüler,Danabaş Kendinin Mektebi,Anamın Kitabı,Deli Yığınçığı

RECEP KÜPÇÜ:

Bulgaristan Türklerinden “Ötesi Var, Ötesi Düş Değil” ünlü şiir kitaplarıdır.1976 Varna’da Kominist yönetim tarafından öldürüldü.

CENGİZ AYMATOV:

Kırgız:Benliğini kaybeden insanları konu edinir.Manas Destanı ilham kaynağıdır.”Toprak Ana,Gün Olur Bir Asra Bedel,Beyaz Gemi,Cemile, Gülsarı,Cengiz Han’a Küsen Bulut,Selvi Boylum Al Yazmalım”

İSMAİL GASPIRALI(Kırım)

Türk -İslam dünyasını uyanması için uğraşmıştır. Tercüman gazetesini çıkarmıştır.Türklerin ve müslümanların geri kalmışlığını konferanslarda işlemiştir. “Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvazene” adındaki ilanıyla Avrupa’yı övmüştür. Türkçenin Türk cumhuriyetlerinde yaygınlaşması için çalıştı. Kadınlar Ülkesi,Arslan Kız,Gündoğdu Tercümanda yayınlanmıştır.

CENGİZ DAĞCI(KIRIM):

Rus-Alman savaşı sırasında katliamı yaşayarak eserine dökmüş yazardır.Ukrayna Cephesinde Almanlara karşı savaşmış esir düşmüş zulmü yaşamış olan yazar Kırım halkının sıkıntılarını dile getirmiştir. Esaretten sonra Londra’ya yerleşmiştir. Çoğu eserinde kendi ve kendisinsin tanık olduğu olayları yazmıştır.”Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam,Onlar da İnsandı, O Topraklar Bizimdi,Ölüm ve Korku Günleri Dönüş,Genç Timuçin,Badem Dalına Asılı Bebekler”

AYAS İSHAKİ:

Kazan(Tatar)Tatar kurtuluş hareketinin öncüsü.Uzun yıllar sürgünde yaşamış 1913’te”il” gazetesini çıkarmış otuzu aşkın eseri bulunmaktadır.”Tan Yılduzu,İl,Yeni Yol,Yeni Milli Yol,(gazete)Üyge Taba(Eve Doğru) Zindan,Taallumda Saadet ,Züleyha eserleri bulunmaktadır. Türkiye’ye yerleşmiş ve 1954’te Ankara’da öldü.

MAĞCAN CUMABAYULI(Kazak Türkleri):

Kazak Türklerinin en büyük sanatçısıdır. Milliyetçibir kişiliğe sahip olup Çolpan,Mağcan Ölendesi adlı şiir kitapları bulunmaktadır. 1937’de Ruslar tarafından öldürüldü.

ÖZKER YAŞIN(Kıbrıs)Kıbrıs Benim Vatanım,Önce Kuşlar Uyanır.

Varlık dergisinde birçok şiiri yayınlanmış.Kıbrıs’ın en çok eser veren sanatçısıdır.(Ol Alem,Bayraktar Destanı,,Kıbrıs’tan Atatürk’e, Limanda Bir Gemi,Mehmetçik Kıbrıs’taBir Şahlanışın Destanı1-2 ünlü şiirleridir.Tamamen milli konuları ve toplum meselelerini işler.

MEHMET HİLMİ(BATI TRAKYA):

Gümülçine ve İşkece’de çeşitli teskilatlarda bulunmuş “Yeni Ziya,Yeni Adım gazetelerini çıkarmıştır. Siyasi mücadeleleriyle ünlü bir şahsiyettir.

ABDÜRRAHİM DEDE(BATI TRAKYA):

Türkiye’de öğrenim görmüş derlemeci ve araştırmacıdır.Batı Trakya Türk Folklorı(1978)Batı Trakya Manileri(1989)

ABDÜLHAMİT SÜLEYMAN ÇOLPAN(ÖZBEK):

Düşüncelerinden dolayı hapse atılmış yıllarca zulüm görmüş ve sonunda hapiste 1938’de öldürülmüş bir Özbek sanatçıdır.Oyganış(Uyanış)adlı eseri

AYBEK(ÖZBEK):

“Ceditçilik”adıyla bilinen Özbek milli edebiyatının da öncülerindendir.Düşüncelerini sembollerle anlatmış”Kutluk Kan(Kutsal Kan)Nevai,Balalık,Ulug Yol “adlı eserleri bulunmaktadır.

-ivan Sergeyeviç Turgenyev Babalar ve Oğullar

-Gustave Flaubert- Madame Bovary

-victor hugo- sefiller

-Lev Tolstoy- Çocukluk, ilkgençlik, Gençlik

-Lev Tolstoy- Anna Karenina

-lev tolstoy- Savaş ve Barış

-john steinbeck- fareler ve insanlar

-Dostoyevski- suç ve ceza

-mark twain- tom Sawyer

-Alexandre Dumas- Demir Maske

-Charles Dickens- BÜYÜK UMUTLAR

-Honore de Balzac- Goriot Baba

-Lev Tolstoy- insan Ne ile Yaşar

-Charlotte Bronte- Jane Eyre

-Dostoyevski- Karamazov Kardeşler

-Beydeba- Kelile ve Dimne

-Louisa May Alcott- Küçük Kadınlar

-Alexandre Dumas- Monte Cristo Kontu

-Charles Dickens- Oliver Twist

-Rudyard Kipling- Orman Çocuğu

-Nikolay Vasilyeviç Gogol- Ölü Canlar

-Ferenc Molnar- Pal Sokağı Çocukları

-Alexandre Dumas- Siyah Lale

-Maksim Gorki- Soytarı

-Harriet Beecher Stowe- Tom Amca’nın Kulübesi

-Emily Bronte- Uğultulu Tepeler

-Alexandre Dumas- Üç Silahşörler

-Honore de Balzac- Vadideki Zambak

-Dostoyevski- Yeraltından Notlar

-Mihailoviç Dostoyevski -Stepançikovo Köyü ve Sakinleri

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski -Öteki

-Nikolay Vasilyeviç Gogol- Ölü Canlar

-Gustave Flaubert- Duygusal Eğitim

-Thomas De Quincey -Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet

-George Grossmith, Weedon Grossmith-

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Ölü Bir Evden Hatıralar

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Netoçka Nezvanova

-Oscar Wilde-Bay W H’nin Portresi

-İvan Sergeyeviç Turgenyev-Babalar ve Oğullar

-Robert Louis Stevenson-Dr Jekyll ve Bay Hyde

-Gustave Flaubert-Madame Bovary

-Lev Tolstoy-Çocukluk, İlkgençlik, Gençlik

-Lev Tolstoy-Üç Ölüm

-Lev Tolstoy-Efendi ile Uşağı

-Lev Tolstoy-Aile Mutluluğu

-Lev Tolstoy-Kroyçer Sonat

-Lev Tolstoy-İvan İlyiç’in Ölümü

-Lev Tolstoy-Diriliş

-Lev Tolstoy-Anna Karenina

-Lev Tolstoy-Savaş ve Barış 2 Cilt

-Henry James-Daisy Miller

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Delikanlı

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Budala

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Suç ve Ceza

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Karamazov Kardeşler

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-İnsancıklar

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Ezilmiş ve Aşağılanmışlar

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Beyaz Geceler

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Yeraltından Notlar

-Fyodor Mihailoviç Dostoyevski-Cinler

-Thomas Hardy-Adsız Sansız Bir Jude

-Herman Melville-Bartleby

–İvan Sergeyeviç Turgenyev-Arefe

-Henry Fielding-Tom Jones

Veba

Albert Camus

Yabancı

Albert Camus

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

Yüzbaşının Kızı

Aleksandr Puşkin

Monte Kristo Kontu

Alexandre Dumas

Üç Silahşörler

Alexandre Dumas

Kamelyalı Kadın

Alexandre Dumas

Küçük Prens

Antoine de Saint-Eupery

Vişne Bahçesi

Anton Çehov

Sherlock Holmes’un Maceraları

Arthur Conan Doyle

Drakula

Bram Stoker

Gün Olur Asra Bedel

Cengiz Aytmatov

David Copperfield

Charles Dickens

Büyük Umutlar

Charles Dickens

İki Şehrin Hikayesi

Charles Dickens

Oliver Twist

Charles Dickens

Jane Eyre

Charlotte Bronte

Robinson Crusoe

Daniel Defoe

İlahi Komedya

Dante Alighieri

Rebecca

Daphne du Meurier

Otostopçunun Galaksi Rehberi

Douglas Adams

Uğursuz Miras

E.T.A Hoffman

Bütün Hikayeleri Toplu Cilt

Edgar Allan Poe

Cyrano de Bergerac

Edmond Rostand

Germinal

Emile Zola

Uğultulu Tepeler

Emily Bronte

Silahlara Veda

Ernest Hemingway

Klimanjaro’nun Karları

Ernest Hemingway

İhtiyar Adam ve Deniz

Ernest Hemingway

Çanlar Kimin İçin Çalıyor

Ernest Hemingway

Dönüşüm

Franz Kafka

Dava

Franz Kafka

Böyle Buyurdu Zerdüşt

Friedrich Nietzsche

Budala

Fyodor Dostoyevski

Karamazov Kardeşler

Fyodor Dostoyevski

Suç ve Ceza

Fyodor Dostoyevski

Beyaz Geceler

Fyodor Dostoyevski

Cinler

Fyodor Dostoyevski

Delikanlı

Fyodor Dostoyevski

Ezilenler

Fyodor Dostoyevski

İnsancıklar

Fyodor Dostoyevski

Kumarbaz

Fyodor Dostoyevski

Netoçka Nezvanova

Fyodor Dostoyevski

Yeraltından Notlar

Fyodor Dostoyevski

Yüzyıllık Yalnızlık

Gabriel Garcia Marquez

Kolera Günlerinde Aşk

Gabriel Garcia Marquez

Bin dokuz yüz seksen dört

George Orwell

Hayvan Çiftliği

George Orwell

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigoriy Petrov

Madam Bovary

Gustave Flaubert

Zaman Makinesi

H.G. Wells

Bülbülü Öldürmek

Harper Lee

Kızıl ile Kara

Henri Stendhal

Parma Manastırı

Henri Stendhal

Bir Kadının Portresi

Henry James

Moby Dick

Herman Melville

Bozkırkurdu

Hermann Hesse

Siddartha

Hermann Hesse

İlyada

Homeros

Odysseia

Homeros

Vadideki Zambak

Honore de Balzac

Goriot Baba

Honore de Balzac

Eugenie Grandet

Honore de Balzac

Oblomov

İvan A. Gonçarov

Babalar ve Oğullar

İvan S. Turgenyev

Çavdar Tarlasında Çocuklar

J.D. Salinger

Vahşetin Çağrısı

Jack London

Beyaz Diş

Jack London

Ulysses

James Joyce

Gurur ve Önyargı

Jane Austen

Emma

Jane Austen

Akıl ve Tutku

Jane Austen

İkna

Jane Austen

Faust

Johann W. Von Goethe

Genç Werther’in Acıları

Johann W. Von Goethe

Gazap Üzümleri

John Steinbeck

Cennetin Doğusu

John Steinbeck

İnci

John Steinbeck

Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck

Güliver’in Gezileri

Jonathan Swift

Körlük

José Saramago

80 Günde Devr-i alem

Jules Verne

Denizler Altında 20.000 Fersah

Jules Verne

Açlık

Knut Hamsun

Diriliş

Lev Tolstoy

Savaş ve Barış

Lev Tolstoy

Anna Karenina

Lev Tolstoy

Çocukluğum

Lev Tolstoy

Korkunç İvan

Lev Tolstoy

Hacı Murat

Lev Tolstoy

İvan İlyiç’in Ölümü

Lev Tolstoy

İnsan Ne İle Yaşar

Lev Tolstoy

Kazaklar

Lev Tolstoy

Alice Harikalar Diyarında

Lewis Carroll

Küçük Kadınlar

Louisa May Alcott

Ana

Maksim Gorki

Kıvılcım Anı

Malcolm Gladwell

Tom Sawyer

Mark Twain

Huckleberry Finn’in Serüvenleri

Mark Twain

Frankenstein

Mary Shelley

Don Kişot

Miguel de Cervantes

Çağımızın Bir Kahramanı

Mihail Lermontov

Master ve Margarita

Mikhail Bulgakov

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği

Milan Kundera

Ölü Canlar

Nikolay V. Gogol

Dorian Gray’in Portresi

Oscar Wilde

Ciddi Olmanın Önemi

Oscar Wilde

Devlet

Platon

Martı Jonathan Livingston

Richard Bach

Hazine Adası

Robert Louis Stevenson

Amerigo

Stefan Zweig

Amok Koşucusu

Stefan Zweig

Çılgın Kalabalıktan Uzak

Thomas Hardy

Büyülü Dağ

Thomas Mann

Buddenbrook Ailesi

Thomas Mann

Venedik’te Ölüm

Thomas Mann

Ütopya

Thomas More

Notre Dame’ın Kamburu

Victor Hugo

Sefiller

Victor Hugo

Lolita

Vladimir Nabokov

Sineklerin Tanrısı

William Golding

Antonius ve Kleopatra

William Shakespeare

Kral Lear

William Shakespeare

Macbeth

William Shakespeare

Bir Yaz Gecesi Rüyası

William Shakespeare

Romeo ve Jülyet

William Shakespeare

III. Richard

William Shakespeare

Atinalı Timon

William Shakespeare

Othello

William Shakespeare

Kuru Gürültü

William Shakespeare

Julius Caesar

William Shakespeare

V. Henry

William Shakespeare

Hamlet

William Shakespeare

Size Nasıl Geliyorsa

William Shakespeare

Aşkın Çabası Boşuna

William Shakespeare

Windsor’un Şen Kadınları

William Shakespeare

Venedik Tüccarı

William Shakespeare

Yanlışlıklar Komedisi

William Shakespeare

Fırtına

William Shakespeare

Onikinci Gece

William Shakespeare

Kış Masalı

William Shakespeare

Yeter ki Sonu İyi Bitsin

William Shakespeare

Fahim Bey ve Biz

Abdülhak Şinasi Hisar

Ölmeye Yatmak

Adalet Ağaoğlu

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar

Huzur

Ahmet Hamdi Tanpınar

Yağmur Hüznü

Ahmet Karcılılar

Felatun Bey ile Rakım Efendi

Ahmet Mithat

Şehir Mektupları

Ahmet Rasim

Kurtlar Sofrası

Attila İlhan

Gece

Bilge Karasu

Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı

Bilge Karasu

Kaplumbağalar

Fakir Baykurt

Ateşten Gömlek

Halide Edip Adıvar

Handan

Halide Edip Adıvar

Sinekli Bakkal

Halide Edip Adıvar

Mor Salkımlı Ev

Halide Edip Adıvar

Aganta Burina Burinata

Halikarnas Balıkçısı

Aşk-ı Memnu

Halit Ziya Uşaklıgil

Kırık Hayatlar

Halit Ziya Uşaklıgil

Mai ve Siyah

Halit Ziya Uşaklıgil

Mürebbiye

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Şıpsevdi

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Puslu Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar

Devlet Ana

Kemal Tahir

Yorgun Savaşçı

Kemal Tahir

Karanlığın Günü

Leyla Erbil

Eylül

Mehmet Rauf

Aylaklar

Melih Cevdet Anday

Ayaşlı ve Kiracıları

Memduh Şevket Esendal

Üç İstanbul

Midhat Cemal Kuntay

Çador

Murathan Mungan

Zehra

Nabizade Nazım

Karabibik

Nabizade Nazım

Kıskanmak

Nahit Sırrı Örik

İntibah

Namık Kemal

Cezmi

Namık Kemal

Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim

Nazım Hikmet

Tütün Zamanı

Necati Cumalı

Tutunamayanlar

Oğuz Atay

Kaşağı

Ömer Seyfettin

Murtaza

Orhan Kemal

Bereketli Topraklar Üzerinde

Orhan Kemal

Kara Kitap

Orhan Pamuk

Cevdet Bey ve Oğulları

Orhan Pamuk

Benim Adım Kırmızı

Orhan Pamuk

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Peyami Safa

Bir Tereddüdün Romanı

Peyami Safa

Yalnızız

Peyami Safa

Asılacak Kadın

Pınar Kür

Araba Sevdası

Recaizade Mahmut Ekrem

Memleket Hikayeleri

Refik Halit Karay

Acımak

Reşat Nuri Güntekin

Çalkuşu

Reşat Nuri Güntekin

Yaprak Dökümü

Reşat Nuri Güntekin

Damga

Reşat Nuri Güntekin

Kuyucaklı Yusuf

Sabahattin Ali

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali

Hikayelerinden Seçmeler

Sait Faik Abasıyanık

Sergüzeşt

Samipaşazade Sezai

Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

Şemsettin Sami

Tante Rosa

Sevgi Soysal

Yenişehir’de Bir Öğle Vakti

Sevgi Soysal

Küçük Ağa

Tarık Buğra

Kendi Gök Kubbemiz

Yahya Kemal Beyatlı

Kiralık Konak

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Sodom ve Gomore

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yaban

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Ankara

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

İnce Memed

Yaşar Kemal

Bir Ada Hikayesi

Yaşar Kemal

Ortadirek

Yaşar Kemal

Anayurt Oteli

Yusuf Atılgan

Aylak Adam

Yusuf Atılgan

Tutkunun Köşeleri

Zeyyat Selimoğlu

Dede Korkut Hikayeleri

Anna Karenina

Kırmızı ve Siyah

Vadideki Zambak

Muhteşem Gatsby

Beyaz Geceler

Madame Bovary

Kolera Günlerinde Aşk

Aşk ve Gurur

Genç Werther’in Acıları

İlk Aşk

İngiliz Edebiyatı

Dalgalar

İyi Asker

1984

İkna

Mrs Dalloway

Büyük Umutlar

Jane Eyre

Uğultulu Tepeler

Gurur Dünyası

Aşk ve Gurur

Albert Camus Nobel

1942

Kayıp Zamanın İzinde

Marcel Proust

1913–1927

Dava

Franz Kafka

1925

Küçük Prens

Antoine de Saint-Exupéry

1943

İnsanlık Durumu

André Malraux

1933

Gecenin Sonuna Yolculuk

Louis-Ferdinand Céline

1932

Gazap Üzümleri

John Steinbeck Nobel prize medal mod.png

1939

Çanlar Kimin İçin Çalıyor

Ernest Hemingway Nobel prize medal mod.png

1940

Adsız Ülke

Alain-Fournier

1913

Günlerin Köpüğü

Boris Vian

1947

İkinci Cins

Simone de Beauvoir

1949

Godot’yu Beklerken

Samuel Beckett Nobel prize medal mod.png

1952

Varlık ve Hiçlik

Jean-Paul Sartre Nobel prize medal mod.png

1943

Gülün Adı

Umberto Eco

1980

Gulag Takımadaları

Aleksandr Soljenitsin Nobel prize medal mod.png

1973

Paroles (Fransızca)

Jacques Prévert

1946

Alkoller

Guillaume Apollinaire

1913

Mavi Lotus

Hergé

1936

Het Achterhuis (Felemenkçe)

Anne Frank

1947

Hüzünlü Dönenceler

Claude Lévi-Strauss

1955

Cesur Yeni Dünya

Aldous Huxley

1932

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört (1984)

George Orwell

1949

Galyalı Asteriks

René Goscinny ile Albert Uderzo

1959

Kel Kantocu

Eugène Ionesco

1952

Cinsellik Üzerine

Sigmund Freud

1905

Zenon

Marguerite Yourcenar

1968

Lolita

Vladimir Nabokov

1955

Ulysses

James Joyce

1922

Tatar Çölü

Dino Buzzati

1940

Kalpazanlar

André Gide Nobel prize medal mod.png

1925

Der Husar auf dem Dach (Almanca)

Jean Giono

1951

Die Schöne des Herrn (Almanca)

Albert Cohen

1968

Yüzyıllık Yalnızlık

Gabriel García Márquez Nobel prize medal mod.png

1967

Ses ve Öfke

William Faulkner Nobel prize medal mod.png

1929

Thérèse Desqueyroux

François Mauriac Nobel prize medal mod.png

1927

Zazie Metroda

Raymond Queneau

1959

Duygu Karmaşası

Stefan Zweig

1927

Rüzgâr Gibi Geçti

Margaret Mitchell

1936

Lady Chatterley’in Sevgilisi

D. H. Lawrence

1928

Büyülü Dağ

Thomas Mann Nobel prize medal mod.png

1924

Günaydın Hüzün

Françoise Sagan

1954

Le Silence de la mer (Fransızca)

Vercors

1942

Yaşam Kulanma Kılavuzu

Georges Perec

1978

Baskervillerin Köpeği

Arthur Conan Doyle

1901–1902

Die Sonne Satans (Almanca)

Georges Bernanos

1926

Muhteşem Gatsby

F. Scott Fitzgerald

1925

Şaka

Milan Kundera

1967

Il disprezzo (İtalyanca)

Alberto Moravia

1954

Roger Ackroyd Cinayeti

Agatha Christie

1926

Nadja

André Breton

1928

Günaydın Hüzün

Louis Aragon

1944

Le Soulier de satin (Fransızca)

Paul Claudel

1929

Altı Kişi Yazarını Arıyor

Luigi Pirandello Nobel prize medal mod.png

1921

Arturo Ui’nin Önlenebilir Tırmanışı

Bertolt Brecht

1959

Cuma ya da Pasifik Arafı

Michel Tournier

1967

Dünyaların Savaşı

H. G. Wells

1898

Ist das ein Mensch? (Almanca)

Primo Levi

1947

Yüzüklerin Efendisi

J.R.R. Tolkien

1954–1955

Les Vrilles de la vigne (Fransızca)

Sidonie Gabrielle Colette

1908

Hauptstadt der Schmerzen (Almanca)

Paul Éluard

1926

Martin Eden

Jack London

1909

Bir Tuz Denizi Şarkısı

Hugo Pratt

1967

Yazının Sıfır Derecesi

Roland Barthes

1953

Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru

Heinrich Böll Nobel prize medal mod.png

1974

Sirte Kıyısı

Julien Gracq

1951

Kelimeler ve Şeyler

Michel Foucault

1966

Yolda

Jack Kerouac

1957

Nils Holgersson’un yabankazlarıyla maceraları

Selma Lagerlöf Nobel prize medal mod.png

1906–1907

Kendine Ait Bir Oda

Virginia Woolf

1929

The Martian Chronicles (İngilizce)

Ray Bradbury

1950

Die Verzückung der Lol V. Stein (Almanca)

Marguerite Duras

1964

Tutanak

Jean-Marie Gustave Le Clézio Nobel prize medal mod.png

1963

Tropismes (Fransızca)

Nathalie Sarraute

1939

Journal 1887-1910 (Fransızca)

Jules Renard

1925

Lord Jim

Joseph Conrad

1900

Yazılar

Jacques Lacan

1966

Tiyatro ve İkiz

Antonin Artaud

1938

Manhattan Transfer

John Dos Passos

1925

Ficciones Hayaller ve Hikayeler

Jorge Luis Borges

1944

Moravagine (Fransızca)

Blaise Cendrars

1926

Ölü Ordunun Generali

İsmail Kadare

1963

Sophies Entscheidung (Almanca)

William Styron

1979

Çingene Romansları

Federico García Lorca

1928

Pietr-le-Letton (Fransızca)

Georges Simenon

1931

Çiçeklerin Meryem Anası

Jean Genet

1944

Niteliksiz Adam

Robert Musil

1930–1932

Fureur et mystère (Fransızca)

René Char

1948

Gönülçelen

J. D. Salinger

1951

No Orchids For Miss Blandish (İngilizce)

James Hadley Chase

1939

Blake ve Mortimer

Edgar P. Jacobs

1950

Malte Laurids Brigge’nin Notları

Rainer Maria Rilke

1910

Değişme

Michel Butor

1957

Totaliterizmin Kökenleri

Hannah Arendt

1951

Usta ile Margarita

Mihail Afanasyeviç Bulgakov

1967

Triloji: Seksus, Pleksus, Neksus

Henry Miller

1949–1960

Büyük Uyku

Raymond Chandler

1939

Amers (Fransızca)

Saint-John Perse Nobel prize medal mod.png

1957

Şapşal Gazi

André Franquin

1957

Yanardağın Altında

Malcolm Lowry

1947

Geceyarısı Çocukları

Salman Rüşdi (Salman Rushdie)

1981

Chinua Achebe / Ruhum Yeniden Doğacak

Hans Christian Andersen / Masallar

Jane Austen / Aşk ve Gurur

Honore de Balzac / Goriot Baba

Samuel Beckett / Üçleme: Molloy / Malone / Adlandırılmayan

Giovanni Boccaccio / Decameron

Jorge Luis Borges / Toplu Eserleri

Emily Bronte / Uğultulu Tepeler

Albert Camus / Yabancı

Paul Celan / Şiirler

Louis – Ferdinand Celine / Dünyanın Sonuna Seyahat

Miguel de Cervantes / Don Kişot

Geoffrey Chaucer / Canterbury Masalları

Joseph Conrad / Nostromo

Dante Alighieri / İlahi Komedya

Charles Dickens / Büyük Umutlar

Denis Diderot / Kaderci Jacques ve Efendisi

Alfred Doblin / Berlin Alexanderplatz

Dostoyevski / Suç ve Ceza; Budala; Ecinniler; Karamazov Kardeşler

George Eliot / Middlemarch

Ralph Ellison / Görünmez Adam

Euripides / Medea

William Faulkner / Abşalom, Abşalom!, Ses ve Öfke

Gustave Flaubert / Madame Bovary

Federico Garcia Lorca / Çingene Romansları

Gabriel Garcia Marquez / Yüzyıllık Yalnızlık; Kolera Günlerinde Aşk

Gılgamış Destanı

Johann Wolfgang von Goethe / Faust

Nikolai Gogol / Ölü Canlar

Günter Grass / Teneke Trampet

Joao Guimaraes Rosa / The Devil to Pay in the Backlands

Knut Hamsun / Açlık

Ernest Hemingway / Yaşlı Adam ve Deniz

Homeros / İlyada; Odessa

Henrik Ibsen / Bir Bebek Evi

Kitabı Mukaddes / Eyüb’ün Kitabı

James Joyce /Ulysses

Franz Kafka / Bütün Öyküleri; Dava; Şato

Kalidasa / The Recognition of Sakuntala

Yasunari Kawabata / Karlar Ülkesi

Nikos Kazancakis / Zorba

DH Lawrence / Oğullar ve Aşıklar

Halldor K. Laxness / Independent People

Giacomo Leopardi / Bütün Şiirleri

Doris Lessing / Altın Defter

Astrid Lindgren / Pippi Uzunçorap

Lu Xun / Diary of a Madman and Other Stories

Mahabharata

Necip Mahfuz / Cebelavi Çocukları

Thomas Mann / Buddenbrook Ailesi;Büyülü Dağ

Herman Melville / Moby Dick

Michel de Montaigne / Denemeler

Elsa Morante / History

Toni Morrison / Sevgili

Murasaki Shikibu / Genji’nin Destanı

Robert Musil / Niteliksiz Adam

Vladimir Nabokov / Lolita

George Orwell / 1984

Ovidius / Dönüşümler

Fernando Pessoa / Huzursuzluğun Kitabı

Edgar Allan Poe / Bütün Hikâyeleri

Marcel Proust / Kayıp Zamanın İzinde

Francois Rabelais / Gargantua ve Pantagruel

Juan Rulfo / Pedro Paramo

Mevlana / Mesnevi

Salman Rüşdi / Geceyarısı Çocukları

Sadi – i Şirazi / Bostan

Tayyip Salih / A Season of Migration to the North

Jose Saramago / Körlük

William Shakespeare / Hamlet; Kral Lear; Othello

Sofokles / Kral Oidipus

Stendhal / Kırmızı ve Siyah

Laurence Sterne / Tristram Shandy Beyefendi’nin Hayatı ve Görüşleri

Italo Svevo / Zeno’nun Bilinci

Jonathan Swift / Gulliver’in Seyahatleri

Leo Tolstoy / Savaş ve Barış; Anna Karenina; Ivan Ilyiç’in Ölümü

Çehov / Seçilmiş Hikâyeler

Mark Twain / Huckleberry Finn’in Maceraları

Valmiki / Ramayana

Virgil / The Aeneid

Walt Whitman / Çimen Yaprakları

Virginia Woolf / Mrs. Dalloway; Deniz Feneri

Marguerite Yourcenar / Hadrianus’un Anıları

Yanık Njall’ın Sagası

Fyodor Dostoyevski

Eserleri;

İnsancıklar – 1846

Öteki – 1846-1978

Ev Sahibesi – 1951-1970

Beyaz Geceler – 1934-1983

Bir Yufka Yürekli – 1957-1985

Netoçka Neznanova – 1937-1964

Stepançikovo Köyü – 1948-1973

Ölü Bir Evden Hatıralar – 1946-1969

Ezilenler – 1957-1982

Yeraltından Notlar – 1973-1985

Suç ve Ceza – 1945-1984

Kumarbaz – 1941-1986

Budala – 1941-1985

Ebedi Koca – 1955-1984

Ecinniler – 1960-1984

Delikanlı – 1946-1985

Karamozof Kardeşler – 1940-1984

Amcamın Rüyası – 1868-1973

Bir Yazarın Günlüğü – 1975

Batı Çıkmazı: Puşkin Üzerine Konuşma – 1975

SÖZLERİ

-Bir ağacın önünden onu sevmeden, onun var oluşundan mutluluk duymadan geçilebileceğini aklım almıyor.

-Bence akıllı adam kendine en az ayda bir kez ahmak diyendir.

-İnsanoğlu, kendini feda etmekte bulduğu mutluluğu başka hiçbir şeyde bulamaz.

-İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmadan hemen öncedir.

-İnsan yaşamla ölümü aynı şey kabul ettiği zaman hürriyete kavuşur.

-Çocuklar insanın ruhunu iyileştirir.

-Gerçekçi insanlar araştırmalarının sonuçlarından korkmazlar.

-Dünyadaki pek çok üzüntünün kaynağı şaşkınlık ve söylenmesi gerekenlerin söylenmemesidir.

-Herkes her şeyden sorumludur.

-Hakkında yeni bir şey söylenemeyecek kadar eski bir mevzu yoktur.

ESERLERİ

ROMANLAR

(1846) İnsancıklar

(1846) Öteki

(1849) Netochka Nezvanova

(1861) Ezilmiş ve Aşağılanmışlar

(1862) Ölüler Evinden Anılar

(1864) Yeraltından Notlar

(1866) Suç ve Ceza

(1867) Kumarbaz

(1869) Budala

(1872) Ecinniler

(1875) Delikanlı

(1881) Karamazov Kardeşler

KISA ÖYKÜLER

(1847) Dokuz Mektupları Romanı

(1847) Mr. Prokharçin

(1847) Ev Sahibesi

(1848) Polzunkov

(1848) Bir Yufka Yürekli

(1848) Kıskanç Koca

(1848) Namuslu Bir Hırsız

(1848) Bir Noel Ağacı Ve Düğün

(1848) Beyaz Geceler

(1857) Küçük Kahraman

(1859) Amcanın Rüyası

(1859) Stepançikovo Köyü

(1862) Tatsız Bir Olay

(1865) Timsah

(1870) Ebedi Koca

(1873) Bobok

(1876) Uysal Bir Ruh

(1876) Köylü Marey

(1876) Mesih’in Noel ağacı Boy de

(1877) Bir Adamın Düşü

KURGUSAL OLMAYAN ESERLER

(1863) Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları

(1873–1881) Bir Yazarın Günlüğü

Alexander Puşkin

.Ruslan i Lyudmila – Ruslan ve Ludmila (1820) (şiir)

.Kavkazskiy Plennik – Kafkas Esiri (1822) (şiir)

.Bakhchisarayskiy Fontan – Bahçesaray Selsebili (1824) (şiir)

.Tsygany, – Çingeneler(öyküsel şiir) (1827)

.Poltava (1829)

.Küçük Trajediler (1830)

.Boris Godunov (1825) (drama)

.Papaz ve uşağı Balda’nın hikayesi (1830) (şiir)

.Povesti Pokoynogo Ivana Petrovicha Belkina – İvan Petroviç Belkin’in hikayesi (5 kısa hikayeden oluşur: Atış, Kar Fırtınası, Cenazeci, Menzil Müdürü ve Bey’in Kızı) (1831) (düzyazı)

.Çar Saltan Masalı (1831) (şiir)

.Dubrovsky (1832-1833, yayınlandı1841, roman)

.Prenses ve 7 Kahraman (1833, şiir)

.Pikovaya Dama – Maça Kızı (1833) daha sonra operaya uyarlanmıştır.

.Altın Horoz (1834, şiir)

.Balıkçı ve Altın Balığın Hikayesi (1835, şiir)

.Yevgeniy Onegin (1825-1832) (şiirsel roman)

.Mednyy Vsadnik – Bronz Süvari (1833, şiir)

.Yemelyan Pugachev isyanının Tarihi (1834, düz yazı)

.Kapitanskaya Dochka – Yüzbaşının Kızı (1836, düz yazı)

.Kirdzhali – Kırcali (kısa hikaye)

.Gavriiliada

.Istoriya Sela Goryukhina – Goryukhino Köyü’nün Hikayesi (bitirilmemiştir)

.Stseny iz Rytsarskikh Vremen – Şövalye Hikayeleri

.Yegipetskiye Nochi – Mısır Geceleri (kısa şiirsel hikaye, bitirilmemiştir)

.K A.P. Kern – AP. Kern’ne (şiir)

.Bratya Razboyniki – Haydut Kardeşler (oyun)

.Arap Petra Velikogo – Büyük Petro’nun Arabı (tarihsel roman, bitirilmemiş)

.Graf Nulin – Kont Nulin

.Zimniy vecher – Kış akşamı

Eseɾleɾi

Ruslan i Lyudmila ‘ Ruslan ve Ludmila (1820) (şiiɾ)

Кavkazskiy Plennik ‘ Кafkas Esiɾi (1822) (şiiɾ)

Bakhchisaɾayskiy Fontan ‘ Bahçesaɾay Selsebili (1824) (şiiɾ)

Tsygany, ‘ Çingeneleɾ(öyküsel şiiɾ) (1827)

Aɾaρ Petɾa Velikogo ‘ Büyük Petɾo’nun Aɾabı (taɾihsel ɾoman, bitiɾilmemiş)(1828)

Poltava (1829)

Küçük Tɾajedileɾ (1830)

Boɾis Godunov (1825) (dɾam)

Paρaz ve uşağı Balda’nın hikâyesi (1830) (şiiɾ)

Povesti Pokoynogo Ivana Petɾovicha Belkina ‘ İvan Petɾoviç Belkin’in hikâyesi (5 kısa hikâyeden oluşuɾ: Atış, Кaɾ Fıɾtınası, Cenazeci, Menzil Müdüɾü ve Bey’in Kızı) (1831) (düzyazı)

Çaɾ Saltan Masalı (1831) (şiiɾ)

Dubɾovsky (1832-1833, yayınlandı1841, ɾoman)

Pɾenses ve 7 Кahɾaman (1833, şiiɾ)

Pikovaya Dama ‘ Maça Kızı (hikâye) (1833) daha sonɾa opeɾaya uyaɾlanmıştıɾ.

Altın Hoɾoz (1834, şiiɾ)

Balıkçı ve Altın Balığın Hikayesi (1835, şiiɾ)

Yevgeni Onegin (1825-1832) (şiiɾsel ɾoman)

Mednyy Vsadnik ‘ Bɾonz Süvaɾi (1833, şiiɾ)

Yemelyan Pugachev isyanının Taɾihi (1834, düz yazı)

Кaρitanskaya Dochka – Yüzbaşının Kızı (1836, düz yazı)

Kiɾdzhali ‘ Kıɾcali (kısa hikâye)

Gavɾiiliada

Istoɾiya Sela Goɾyukhina ‘ Goɾyukhino Köyü’nün Hikayesi (bitiɾilmemiştiɾ)

Stseny iz Rytsaɾskikh Vɾemen ‘ Şövalye Hikayeleɾi

Yegipetskiye Nochi ‘ Mısıɾ Geceleɾi (kısa şiiɾsel hikâye, bitiɾilmemiştiɾ)

K A.P. Keɾn ‘ AP. Keɾn’ne (şiiɾ)

Bɾatya Razboyniki ‘ Haydut Кaɾdeşleɾ (oyun)

Gɾaf Nulin ‘ Kont Nulin

Zimniy vecheɾ ‘ Kış akşamı

Puşkin’in biɾçok eseɾini filolog Metehan Mollamehmetoğlu Tüɾkçe’ye çeviɾmiştiɾ.

Aleksandr Puşkin Sözleri:

Dünyada sonsuz biɾ mutluluk yoktuɾ; ne ünlü biɾ soy, ne güzellik, ne güç-kuvvet, ne zenginlik, hiçbiɾ şey bizi felaketten kuɾtaɾamaz. / Aleksandr Puşkin

Aşk zamanla artar. / Aleksandr Puşkin

Alışkanlık cennetin yerine geçer, mutluluğun yerini alır. / Aleksandr Puşkin

Önce çalışın sonra dinlenin. / Aleksandr Puşkin

Deha ile kötülük bir araya gelemez. / Aleksandr Puşkin

Vurmakta yüreğim coşkunlukta şimdi, yaratmak için yeniden o tapınmayı, o eşini ve yaşamayı, gözyaşlarını, bir de sevgiyi. / Aleksandr Puşkin

Hayat bitti. Biten hayat, nefesim sıkışıyor.. Bir şey eziyor beni. / Aleksandr Puşkin

Tanrı hakikati görür, fakat bekler. / Aleksandr Puşkin

Yalancı, bacaları karartan iş gibi, insanın içini de karartır. / Aleksandr Puşkin

Eleştiri, edebiyat ve sanat eserlerinin güzelliklerini, çirkinliklerini ortaya çıkaran bir bilimdir. / Aleksandr Puşkin

Maksim Gorki (1868 – 1936)

ROMAN:

Foma (1899, 1983)

Ana (1906, 1979)

Halk Düşmanı (1907, Türkçe’ye “Yararsız Bir Adam” adıyla (1979)

Matveya Kojemyakin (1910, 1984)

Klim Samgin’in Hayatı (1936, 1975)

Artamonovlar (1977)

Küçük Burjuvalar (1901, 1967)

ÖYKÜ:

Yirmi Altı Erkek ve Bir Kız (1939)

İtalya Hikayeleri (1911, 1970)

OYUN:

Ayaktakımı Arasında (1941, 1967)

ANI-OTOBİYOGRAFİ:

Benim Üniversitelerim (1941, 1986)

Çocukluğum (1947, 1976)

Ekmeğimi Kazanırken (1949, 1986)

Tolstoy’dan Anılar (1919, 1967)

Güncemden Yapraklar (1924, 1984)

Lenin (1924-1936) “Türkçe’ye Gorki Lenin’i Anlatıyor” adıyla (1980)

Tolstoy

Eserleri;

Hazin Bir Evliliğin Romanı

Çocuklukluğum

İlk Gençlik

Gençlik

Sivastopol Serisi

Kazaklar

Savaş ve Barış

İnsan Ne İle Yaşar?

Ivan Ilyiç’in Ölümü

Anna Karenina

Kroyçer Sonat

Diriliş

Hacı Murat

Sergi Baba

Efendi İle Uşağı

Tolstoy Öyküleri:

Toprak Ağasının Sabahı, Baskın, Ormanın Kesimi, Notes of a Billiard Marker, İki Süvari Subayı, Bir Karşılaşma, Tipi, Lucerne, Albert, Üç Ölüm, Aile Saadeti, Polikuska, The Decembrists, Caucasus Mahkûmu, İvan İlyiç’in Ölümü, Holstomer, İnsanlar Arasında Boş Bir Konuşma, Usta ve Çırak, Köyde Şarkı Söylemek,

Köyde Dört Gün, Yanlış Kupon, Oyun’dan Sonra, Erik Çekirdeği

Tolstoy Hikayeleri:

İnsan Neyle Yaşar, Sevgi Nerdeyse Tanrı da Ordadır, İki Yaşlı Adam, İhmal Edilen Bir Ateş Evi Yok Eder, Nicolas Stick (Çar 1.Nicolas ), Bir İnsana Fazla Mülkiyet Gerekir mi?, IfiasTanrı’nın Oğlu, Üç Münzevî Adam, Mum, Pişman Günahkâr, İlk Damıtıcı, Aptal İvan, Boş Davul, Işıkla Birlikte Işıkta Yürümek, Üç Mesel, Esarheddon, Üç Soru, Cehenneme Dönüş, Çalışmak, Ölmek ve Hastalanmak, Bir Dua, Meyveler, Korney Vasilyeff, Niçin?, İlahiyatçı ve İnsan, Bir Köylüye Bilimsel Bir Mektup, Tolstoy, çalışma ofisinde

Tolstoy Denemeler:

Moskova’nın Nüfus Sayımı, M. A. Engelhardt’a Mektup, O Halde Ne Yapmalıyız?, Kadınlar, El Emeği, Zihinsel Hareketlilik ve El Emeği, Kültür Şöleni, Bir Devrimci’ye Mektup, Açlık, Utandır!, Vatanseverlik ve Barış, Liberallere, Bakanlara, Sonun Başlangıcı, Terfi Ettirilmemiş Bir Görevliye Mektup, Hague Barış Konferansı, İki Savaş, Suçlu Kim?, Carthago Delenda Est, Zamanımızın Köleliği, Çıkış Nerede?, Vatanseverlik ve Hükümet, Gerçekten Zorunlumu?Çar’a ve Yardakçılarına, Çağın Yaklaşan Sonu, Askerlik Hatıraları, Memurluk Hatıraları, İşçi Sınıfı Problemi, Çar’a Mektup, İşçi Sınıfına, Politikacılara, Sosyal Reformlara, Pietro Mazzini’ye Mektup, Kendinizi Hatırlayın, Rus Devrimi, İşçi Sınıfı Nasıl Özgür Kılınabilir?, Büyük Bir Adaletsizlik, Rusya’da Sosyal Hareket, Çağın Sonu, Halkın SavunmasıAskerlik HizmetiRus Devrimi’nin AnlamıNe Yapılmalı?Hükümetin, Devrimcilerin ve Halkın Bir Savunması, Mülkiyet SorunununTek Çözümü, Susamam, Molochnikoff’un Tutuklanmasıyla İlgili, Bosna ve Herzegovina’nın İlhakı, Kaçınılmaz Devrim, Stockholm Barış Konferansı’na Bir Adres, Faydalı Bir çare

Tolstoy Oyunları;

Karanlığın Gücü, Aydınlanmanın Meyveleri, Ceset

İvan Sergeyeviç Turgenyev (1818 – 1883)

Eserleri;

Baba ve Oğullar

Bahar Seli

Bir Asılzade Yuvası

Klara Miliç

İlk Aşk

Taşralı Kadın

Avcının Notları

Parasızlık

Bekar Köyde Bir Ay

Başkasının Ziyafeti

Bozkırda Bir Kral Lear

Mihail Şolohov

Eserleri;

Ve Durgun Akardı Don

Don Kıyısında Hasat

İnsanın Kaderi

Don Öyküleri

Uyandırılmış Toprak

Vatan İçin Dövüştüler

Mavi Bozkır

 

Teşekkürler.

Saygılarımla.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: