Propaganda

Merhaba Dostlarım,

Dünyanın her yerinde görülen etkileme sistemidir.

Bazı çevreler, fikirlerinin benimsenmesi için, kendilerine inanılması için başvurdukları yöntemlerdir.

Yapılan sistemli oluşumun, gerçeklerle ayırt edilmesi oldukça basittir.

Toplum bireyleri; araştıran, yorumlayan ve analiz eden bireyler ise gerçek bilgiye ulaşacaklardır.

Bir çok bilginin toplanılması ve karşılaştırılması doğru bilgiyi verecektir.

Propaganda; çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan planlanmış mesajlardır.

Tarafsız bilgi sağlama yerine, en temelde kendi kitlesini etkileyecek bilgiyi sunar.

Mesaj doğru olsa da, yönlü olabilir ve olayın tümünü dengeli bir şekilde sunmayabilir.

·    Broşürler,

·    Posterler,

·    TV veya radyo,

·    Medya aracılığıyla.

·    Herkesin bildiği bir resim vardır. Bu resimde bir adam şapka giymiş ve şapkasında ilgi ülkenin bayrağı olup eli ile, size işaret eder.

I Want You, for army,

Resmin anlamı;

Ülke, o dönemdeki savaşta, fazla kayıp vermiştir. Bu kayıp sonucu halkın askere gidip, bu savaşta yer almasını ister. Bu resimde parmağıyla size işaret edip, sana ihtiyacımız var algısı yaratıp, senin değerli olduğunu düşündürmektir.

·    Ülkenin deniz kuvvetleri, bir bölge için kullanılan poster;

Arka planda harita, üstünde, ordu donanma sivil, yazılı bir fare kapanına yaklaşan ve fareye benzetilmiş bir ülke vardır.

·    Nazi dönemi,

Dikkatlice incelenmesi gereken bir konudur.

Lippman ve Bernays‘ın kampanyaları, altı ay içinde çok büyük algı yaratmıştır.

Adolf  Hitler kamu oyunu, kontrol etmiştir.

Bernays;

·    Grup zihni,

·    Niyetin tasarlanması.

çalışmaları yapmıştır.

Halkı Aydınlatma Bakanlığı “Promi” vardır.

Joseph Goebbels;

·    Bakanlıktan sorumludur.

Tüm gazeteciler, yazarlar ve sanatcılar bakanlığın basın, güzel sanatlar, müzik, tiyatro, film, edebiyat veya radyo alt odalarından birine kayıt olmak zorundaydı.

Diğer taraftan, yabancı ünlüler ülkemize gelirler;

·    İstanbul boğazını gezerler, eğenirler ve aşık olurlar,

·    Rakı Balık kültürünü tadarlar,

·    Sevdikleri tatlılara baklava eklenir,

·    Türk erkekleri yakışıklı bulurlar,

·    Türk kadınlarına güzel derler.

Yurt dışından gelen kişilerin, ağzından eksik etmediği methiyeler ile gururlanırız.

Propaganda kelimesi, aldatma ve çarpıtma anlamı taşır.

Mesajlarının hangi yollarla ulaştırılacağı önemlidir.

Bilgi yayılım stratejileri vardır.

Türleri;

·    Beyaz,

·    Gri,

·    Siyah.

Teknikleri;

·    İsim takmak.

Karalamak istediği kişiye veya gruba kötü isimler takar.

Genellemeler yapılır;

·    Vatan,

·    Millet,

·    Şeref,

·    Ahlak.

kimsenin itiraz edemeyeceği kavramlar.

Kendi düşüncelerini bu kavramların içine gizleyerek yaymaya çalışır.

·    Simgeler;

Bayrak, kitap kullanılarak, halkın duyarlılığı hedef alınır.

·    Toplumun beğenisini ve saygısını kazanmış ünlüleri kullanır.

·    Normal insanların başına gelmiş olaylar, örnek verilerek anlatılır.

Daha önce yaşamadığımız konular, halka anlatılarak korku yaratılır.

·    Bazı bilgiler, abartılır ve çarpıtılır,

Abartılı rakamlar veriyorsa dikkat edilmesi gerekir.

·    Kanıt göstermeden, kendi fikrinin büyük çoğunluk tarafından benimsendiğini ister.

Toplumdaki, sürü psikolojisine hitap ederek herkes gibi düşünülmesi istenir.

·    Güçlü ve abartılı ifadeler,

·    Fikrini anlatırken kutuplaşma yaratır,

·    İnsanları ve fikirleri siyah beyaz uçlardadır,

·    Anlatım dilinde gri renk yoktur,

·    Tek kutup seçmeye zorlar,

·    Dost ve düşman yaratırlar,

·    Seçiminizi dosttan yana yapmanızı isterler.

Eleştirel olmayan bir mantık, bilinçsiz bir şekilde yazılı olmayan kurallara göre gerçeklere ulaşmaya çalışır;

• Ben inanıyorsam, doğrudur.

• Biz inanıyorsak, doğrudur.

Eleştirel bir mantık ise, bilinçli olarak içten gelen dürtüler ile söylenir;

• Ona inanıyorum ama o doğru olmayabilir.

• Ona inanıyoruz fakat hatalı da olabiliriz.

gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur.

Bir toplumdaki yazılı basın, söylemlere göre hareket eder;

• Bu bizim bakış açımıza göre olandır;

dolayısıyla doğrusu da budur.

• Bu ülkeler bize yakın olan ülkelerdir;

dolayasıyla övülmeyi hakediyorlar.

• Bu ülkeler bizimle iyi geçinmiyor;

dolayısıyla onlar eleştirilmeye layıktır.

Medya ancak akıllıca kullanıldığı ve yaklaşıldığı takdirde hayatımızı kolaylaştırabilir.

Medyadaki her haberi ya da bir politikacının söylediği her sözü doğru kabul etmek,

Bizi sonsuz bir uçuruma, bir hayal dünyasına, kalıplaştırılmış, yönlendirilmiş bir biçime sokacaktır.

·    Medyayı akıllıca kullanmak, sorgulamak, nedenini düşünmek kesinlikle bir habere yaklaşılacak en önemli ayrıntıdır.

·    Ayrıca aynı haberi farklı haber kaynaklarından irdelemek de olaya olan bakış açınızı genişletecektir.

·    Hatta imkan bulunabilirse aynı haber dış basında da incelenmeli ve asla doğruluğu kabul edilmeden etraflıca düşünülmelidir.

·    Unutmayın gazeteler ve haber kaynakları size bir şeyi öğretmek için değil haber vermek için var.

Siz, bunları okur inceler ve kendi süzgecinizden geçirdikten sonra olayları çözümlersiniz.

·    Medya nın bu kadar propaganda yapmasının nedeni aslında nedir?

·    Nesnel bir yargılama için bir olayı birden çok bakış açısıyla incelemek gerekir.

Nesnel olmak için yapmalıyız;

·    Haberlerin ve tarihsel açıklamaların bakış açısını belirlemeliyiz,

·    Hedef kitlen kim,

·    Hangi bakış açılarının kullanıldığı,

·    Gerçekleri nasıl ayırd edersiniz,

Kara propagandaya karşı uyanık olmak ve eleştirel olmak önemlidir.

Bunu yapanlar, özgür seçimlerimizi etkileyip korkmamızı, endişelenmemizi sağlayarak sağlıklı kararlar almamızı engellerler.

Başka insanların kabul etmesi ve beğenmesi istenen şeyin övülerek takdimi.

Propaganda;

·    Bir fikrin, her çeşit iletişim yoluyla, istifade etmek suretiyle, hedef kitleyi etkilemesidir.

Aile ve cemiyet hayatının teşekkülü ile başlamış, gittikçe gelişerek bugün amansız bir silah halini almıştır.

Çeşitleri;

Siyasi;

Askeri;

·    Stratejik askeri;

·    Taktik askeri;

·    İdari;

Hedefi;

·    Kitleye,

·    Memlekete,

·    Dünyaya.

hitap edebilir.

·    Propagandaya kapılıp kalmamak, muhatap olanların inancına, kültürüne, zekasına ve şuuruna bağlıdır.

Özel telkinler;

·    Kalıplaşmış İmajların Kullanışı;

·    İsimleri Bir Başka Lakapla Değiştirme;

·    Seçme;

·    Tümüyle Yalan;

·    Tekrar;

·    İddia;

·    Düşmanın Tanımlanması;

·    Otoritenin Teyidine Sığınma;

Teknikleri Nelerdir,

·    Gazetede okuduğunuz bir haberin gerçek mi yalnış mı olduğunu nasıl anlarsınız?

·    Gerçek değilse doğru olduğunu ele veren ipuçları nelerdir?

Kara propaganda; yalan, yanlış ve abartılı bilgiler kullanarak, duyguları istismar ederek, kitlelerin bir çıkar grubunun istediği gibi düşünmesini sağlamaktır.

·    Bir ülkenin, diğer bir ülkenin kimyasal silah ürettiği ve bütün dünyayı tehdit ettiği fikrini yayması,

sonradan herkes tarafından aslı olmadığı anlaşılmıştır.

·    Nazilerin iktidarı ele geçirmesinin ardından,

Joseph Goebbels in başkanlığında Kamuoyu Aydınlanma Devlet Bakanlığı kurması tarihteki en büyük ölümcül çalışmadır.

Bu bakanlığın amacı, Nazi fikirlerini sanat, müzik, tiyatro, film, kitap ve basın aracılığıyla kitlelerin kabullenmesini sağlamaktı.

Farklı çıkar grupları da, bu yolla kendi fikirlerini benimsetmeye çalışır.

Kitlelerin hoşça vakit geçirmek için izlediği sinema filmleri, televizyon programları, tiyatrolar ve romanlar gibi popüler kültür ürünlerini, kendi fikrini benimsetmek için kullanır.

·    Propaganda iyi amaçlar için de kullanılabilir;

Barış, hoşgörü, kardeşlik ve sağlıklı yaşam.

Teknikleri;

• Korkuya başvurma;

• Bir otoriteye referans;

• Tren etkisi;

Kalabalığa katıl;

Kaçınılmaz zafer;

• Direkt emir;

• Reddin elde edilmes;

• Parıltılı genellemeler;

• Rasyonalizasyon;

• Kasıtlı muğlaklık;

• Transfer;

• Nedeni aşırı basitleştirmek;

• Sokaktaki adam;

• Tanıklık;

• Damgalama;

• Günah keçisi;

• Erdem sözleri;

• Sloganlar;

• İfade edilmemiş kabuller;

(İstek halinde detaylı bilgilendirme yapılacaktır.)

Propaganda, Beyaz, Gri, Siyah olarak ayrılır. Bu ayrımların içerikleri farklı anlamalar ve açılımları barındırmaktadır.

Hangi toplumda, propagandanın hangi türü kullanıldığı ve nelerden yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Propaganda geçmişten bugüne, bugünden geleceğe her zaman kullanılır.

Propaganda yapan, karşısındaki insanın bilgisizliğinden yararlanır. Bilgisiz insanlar her söylenene inandığı için istenilen her şeyi kolayca yapacaktır.

Bilgili toplum; araştıran, yorumlayan, analiz eden toplumlar, bilgiye her zaman ulaşabildiklerinden kişisel düşünceleri her zaman vardır.

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communications (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: