Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşlarının görevi; araştırma, tesis ve hizmet sağlamaktır.

Sivil toplum kuruluşları (STK) ;

  • Projeler üreten,
  • Kar amacı gütmeyen,
  • Kurumsal kimliğe sahip.

oluşumlardır.

Bu oluşum ücretli çalışan personel ve gönüllü çalışanlardan oluşmaktadır.

A

·    AEGEE-Ankara

·    AIDS İle Mücadele Derneği

·    ALS – MNH Derneği

·    Acil Tıp Teknisyenleri Derneği

·    Acil İhtiyaç Projesi Vakfı

·    Adli Tıp Uzmanları Derneği

·    Alzheimer Derneği ve Vakfı

·    Ankara Sinema Derneği

·    Anne Çocuk Eğitim Vakfı

·    Arama Kurtarma Derneği

·    Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

B

·    Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası

·    Bağımsız Ulaşım-Sen

·    Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)

·    Berksav

·    Bir Dilek Tut Derneği

·    Birleşik İşçi Sendikası

·    Birlik Dayanışma Hareketi

·    Büro Emekçileri Sendikası

D

·    Deniz Temiz Derneği

·    Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları

·    Doğal Hayatı Koruma Derneği

E

·    Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

·    Ege Çevre ve Kültür Platformu

·    Ekolojik Ütopyalar Derneği

·    Epilepsi ve Toplum Derneği

·    EĞİTİM SEN

F

·    Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı

·    Film Yönetmenleri Derneği

·    Fişek Enstitüsü

G

·    Gençlik Tiyatroları Oluşumu

H

·    Halkevleri

·    Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)

·    Hukukun Üstünlüğü Derneği

K

·    Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği

·    Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

·    Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma

·    Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

serkan uygur Sivil Toplum Kuruluşları

M

·    Mayınsız Bir Türkiye Girişimi

N

·    Nesin Vakfı

R

·    Reklamcılar Derneği

·    Rock – A (festival)

S

·    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

·    Sinema Emekçileri Sendikası

·    Sinema Yazarları Derneği

·    Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

·    Sosyal Araştırmalar Vakfı

·    Sosyal Girişim Derneği

·    Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü

·    Sırça Yaşamlar Derneği

T

·    Tarih Vakfı

·    Tiyatro Oyuncuları Derneği

·    Toplum Gönüllüleri Vakfı

·    Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

·    Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf

·    Tüketiciler Birliği

·    Tüketiciyi Koruma Derneği

·    Türk Akciğer Kanseri Derneği

·    Türk Eczacıları Birliği

·    Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

·    Türk Hematoloji Derneği

·    Türk Hemşireler Derneği

·    Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği

·    Türk Kardiyoloji Derneği

·    Türk Metal Sendikası

·    Türk Nefroloji Derneği

·    Türk Psikologlar Derneği

·    Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

·    Türk Toraks Derneği

·    Türkiye Acil Tıp Derneği

·    Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

·    Türkiye Bilişim Vakfı

·    Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu

·    Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı

·    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

·    Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu

·    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

·    Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği

·    Türkiye Nükleer Tıp Derneği

·    Türkiye Organ Nakli Derneği

·    Türkiye Psikiyatri Derneği

·    Türkiye Sakatlar Derneği

·    Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı

·    Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu

·    Türkiye Yazarlar Sendikası

·    Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

·    Türkiye Öğretmenler Sendikası

·    Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı

·    Türkiye İnsan Hakları Kurumu

·    Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı

·    Tıbbi Onkoloji Derneği

U

·    Umut Vakfı

·    Umut Çocukları Derneği

V

·    Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Y

·    Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği

Ç

·    Çağdaş Gazeteciler Derneği

·    Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği

·    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

·    Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

·    Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı

·    Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

·    Çocuk Destek Grubu

Ö

·    Öğretim Elemanları Sendikası

İ

·    İnsan Hakları Gündemi Derneği

·    İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği

·    İstanbul Kültür Sanat Vakfı

·    İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı

·    İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği

Sağlık Alanında Çalışan Sivil Toplum Kuruluşları

·    Kızılay

·    Yeşilay

·    Türk Kalp Vakfı

·    Türk Böbrek Vakfı

·    Sigarayla Savaşanlar Vakfı

·    Lösemili Çocuklar Vakfı

·    Türk Diyabet Vakfı

·    Fiziksel Engelliler Vakfı

·    Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

·    LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI

·    TÜRK KALP VAKFI

·    TÜRK BÖBREK VAKFI

FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI (FEV)

·    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

·    Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)

·    Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

·    Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

·    Geleceğimizin Çocukları Vakfı

·    KIMSEV – Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar

·    Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

·    Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)

·    Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği

·    Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

·    Geleceğimizin Çocukları Vakfı

·    KIMSEV – Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar

Türkiye’deki Vakıflar

·    Vakıf statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşları

·    Ankara Losemili Cocuklar Vakfı (LÖSEV)

·    Beyaz Nokta Gelişim Vakfı

·    Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)

·    Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı

·    Çocuk Vakfı

·    Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV)

·    Geleceğimizin Çocukları Vakfı (GCV)

·    ICEP Uluslararası Kültürel Değişim Programları Burs

·    İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

·    İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR)

·    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

·    Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

·    Kafkas Vakfı

·    Nesin Vakfı

·    Nezih Danyal Karikatür Vakfı

·    Reklamcılık Vakfı

·    Sağlık Vakfı

·    Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV)

·    Sigarayla Savaşanlar Vakfı

·    Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)

·    Su Vakfı

·    Tarih Vakfı

·    TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma

·    Temiz Enerji Vakfı (TEMEV)

·    Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)

·    TSK Mehmetçik Vakfı

·    Turkiye İnsan Hakları Vakfı

·    Türk Demokrasi Vakfı

·    Türk Dış Ticaret Vakfı (TDV)

·    Türk Eğitim Vakfı (TEV)

·    Türk Kalp Vakfı

·    Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı)

·    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

·    Türk Tanıtma Vakfı (TÜTAV)

·    Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

·    Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)

·    Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı

·    Türkiye Diyanet Vakfı

·    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

·    Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV)

·    Türkiye Gaziler Kültür ve Dayanışma Vakfı

·    Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)

·    Türkiye Infertilite Vakfı (TİVAK)

·    Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV)

·    Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı (TUTEV)

·    Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)

·    Türkiye Zeka Vakfı (TZV)

·    Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)

·    UM:AG Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

·    Umut Vakfı

·    Vakıflar Genel Müdürlüğü

·    Vehbi Koç Vakfı

·    WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı

·    Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber

Türkiye’deki Dernekler

·    AIDS Savaşım Derneği

·    AKUT Arama Kurtarma Derneği

·    Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)

·    Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)

·    Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

·    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

·    Gümrük Müfettişleri Derneği

·    Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği (HAYAD)

·    İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD)

·    İnsan Hakları Derneği

·    İş Hayatı Dayanışma Derneği (İŞHAD)

·    Linux Kullanıcıları Derneği

·    Mahalli İdareler Derneği

·    Otomotiv Sanayi Derneği (OSD)

·    Özel Dedektifler Derneği

·    Reklam Yaratıcıları Derneği (RYD)

·    Reklamcılar Derneği

·    Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD)

·    Türk Arşivciler Derneği

·    Türk Dış Ticaret Derneği

·    Türk Farmakoloji Derneği (TFD)

·    Türk Hemşireler Derneği (THD)

·    Türk Kardiyoloji Derneği

·    Türk Psikologlar Derneği

·    Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR)

·    Türk Radyoloji Derneği

·    Türk Serbest Mimarlar Derneği

·    Türk Sosyal Bilimler Derneği

·    Türk Toraks Derneği

·    Türkiye Acil Tıp Derneği

·    Türkiye Aile Planlaması Derneği

·    Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

·    Türkiye Diyetisyenler Derneği

·    Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği

·    Türkiye Kızılay Derneği

·    Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD)

·    Türkiye Psikiyatri Derneği

·    Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

·    Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)

·    Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)

·    Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)

·    Vergi Denetmenleri Derneği

·    Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği

·    Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)

Türkiye’deki Sendikalar

·    İşçi Sendikalar, İşveren Sendikaları, İşçi Federasyonları uruluşlardır.

·    BASS-SEN Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası

·    BELEDİYE-İŞ Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler

·    BEM-BİR-SEN Belediye ve Mahalli İdare Çalışanları

·    BES Büro Emekçileri Sendikası

·    BİRLEŞİK METAL-İŞ Birleşik Metal İşçileri Sendikası

·    BTS Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

·    BÜRO MEMUR-SEN Büro Memurları Sendikası

·    ÇELİK-İŞ Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri

·    ÇEİS Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

·    DEMİRYOL-İŞ Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası

·    DİSK Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

·    EĞİTİM-BİR-SEN Eğitimciler Birliği Sendikası

·    EĞİTİM-SEN Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası

·    GENEL MADEN-İŞ Genel Maden İşcileri Sendikası

·    GENEL-İŞ Türkiye Genel Hizmet İşçileri Sendikası

·    HAK-İŞ Konfederasyonu

·    HAVA-İŞ Türkiye Sivil Havacılık Sendikası

·    HİZMET-İŞ Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri

·    İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

·    KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası

·    KAMU-SEN Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları

·    KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

·    KRİSTAL-İŞ Cam, Çimento, Seramik ve Toprak Sanayi

·    LASTİK-İŞ Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi

·    MADEN-İŞ Türkiye Maden İşçileri Sendikası

·    MEMUR-SEN Memur Sendikaları Konfederasyonu

·    MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

·    ORMAN-İŞ Türkiye Orman İşçileri Sendikası

·    ÖZ İPLİK-İŞ Tüm Dokuma İplik Trikotaj ve Giyim

·    PETROL-İŞ Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri

·    PÜİS Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası

·    SAĞLIK-İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

·    SES Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

·    SOSYAL-İŞ Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro,

İşçileri Sendikası

·    TARIM-İŞ Türkiye Orman, Topraksu, Tarım ve Tarım

·    TEK GIDA-İŞ Türkiye Tütün Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası

·    TEKSİF Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri

·    TES-İŞ Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası

·    TGS Türkiye Gazeteciler Sendikası

·    TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

·    TOLEYİS Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası

·    TÜRK EĞİTİM-SEN Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu

·    TÜRK HARB-İŞ Türkiye Harb Sanayi ve Yardımcı İşkolları İşçileri Sendikası

·    TÜRK KOOP-İŞ Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası

·    TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

·    TÜRKİYE HABER-İŞ Türkiye Posta, Telgraf, Telefon, Radyo ve Televizyon

·    TÜTSIS Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası

·    YOL-İŞ Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Türkiye’deki Meslek Kuruluşları

·    Basın Konseyi

·    Çevre Mühendisleri Odası

·    Elektrik Mühendisleri Odası

·    Fizik Mühendisleri Odası

·    Gemi Mühendisleri Odası

·    Gıda Mühendisleri Odası

·    Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

·    İç Mimarlar Odası

·    İnşaat Mühendisleri Odası

·    Jeofizik Mühendisleri Odası

·    Jeoloji Mühendisleri Odası

·    Kimya Mühendisleri Odası

·    Maden Mühendisleri Odası

·    Makina Mühendisleri Odası

·    Metalürji Mühendisleri Odası

·    Meteoroloji Mühendisleri Odası

·    Mimarlar Odası

·    Petrol Mühendisleri Odası

·    Peyzaj Mimarları Odası

·    PTSB Türkiye Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği

·    Şehir Plancıları Odası

·    Tekstil Mühendisleri Odası

·    TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

·    TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

·    TUREB Türkiye Turist Rehberleri Birliği

·    Türk Dişhekimleri Birliği

·    Türk Veteriner Hekimleri Birliği

·    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

·    Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu

·    TürkMMMB Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

·    Türkiye Barolar Birliği

·    TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müş

Sivil Toplum Kuruluşları

·    Eğitim

·    Sağlık

·    Sosyal Yardımlaşma

·    İnsan Hakları

·    Doğal Afetler

·    Bilim ve Teknoloji

·    Çevre

Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

·    Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

·    Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

·    Millî Eğitim Vakfı (MEV)

·    Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)

·    Türk Eğitim Vakfı (TEV)

·    Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM)

·    Türk Eğitim Derneği (TED)

·    Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

·    Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

·    Kızılay

·    Yeşilay

·    Türk Kalp Vakfı

·    Türk Böbrek Vakfı

·    Sigarayla Savaşanlar Vakfı

·    Lösemili Çocuklar Vakfı

·    Türk Diyabet Vakfı

·    Fiziksel Engelliler Vakfı

·    Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

·    Mehmetçik Vakfı

·    Türk Hava Kurumu

·    Kızılay

·    Kimse Yok mu Yardımlaşma Derneği

·    Darülaceze

·    Can Suyu Yardımlaşma Derneği

·    İnsani Yardım Vakfı

·    Dost Eli Yardımlaşma Derneği

İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

·    İnsan Hakları Derneği

·    Kadın Haklarını Koruma Derneği

·    Sokak Çocuklarını Koruma Derneği

·    Tüketicileri Koruma Derneği

·    Umut Çocukları Derneği

Doğal Afetlerde İlk Yardım ve Arama Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

·    Kızılay – AKUT (Arama Kurtarma Timi)

·    Arama Kurtarma Araştırma Derneği

·    Acil Tıp Derneği

Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

·    TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı)

·    Doğal Hayatı Koruma Derneği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma (ÇEKÜL)

·    Türkiye Tabiatını Koruma Derneği

·    Deniztemiz Derneği

·    Türkiye Çevre Koruma ve yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)

·    Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)

Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:

·    Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)

·    Türk Zeka Vakfı (TZV)

·    Tarih Vakfı

·    Türkiye Bilişim Vakfı

Serkan UYGUR (MA)

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı

UYGUR Danışmanlık

serkanuygur.marketing@gmail.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: