Serkan UYGUR

Kriz Dönemlerinde Pazarlama ve Satış

Global firmalar, kriz dönemlerinde pazarlama ve satış çalışmalarını sürdürülebilirlik politikaları gereği, yeni tedbirler alarak yaparlar. Dünya ekonomisinde yaşanan krizler, toplumların; ekonomik ve sosyo-politik yapısına zarar verir. Krizler, her sektörü derinden etkileyerek, onarılması zor derin yaralar açar. Bizim önem… Devamını oku