Sürdürülebilir Bir Gelecek

Yaşadığımız bu günlerde, sürdürülebilir bir gelecek yaşamı için çok fazla çaba sarf ediyoruz.

Şubak.2020 de yaşadığımız sıkıntılı günler Dünya toplumlarını en derinden sarstı.

Global ticaret durma noktasına geldi.

Sürdürülebilir olmanın temel prensibi; uzun bir geçmişe, her türlü tsunami’ lere karşı dinamik ve dayanıklı olmayı, birey bilincinde pozitif bir algı oluşturabilmek ile mümkündür.

İtibarlı Markalar, Şirketler ve Yöneticiler, yaşanan zaman diliminde kendilerini hemen belli ederler.

Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar, gelecek çalışmalarımızın devamlılığı için büyük önem taşımaktadır.

Ülkemiz ve işletmelerimiz açısından, itibar sağlamak ve çevremizdeki sektörlerde iş birliği yapılandırmak istiyorsak,

Sürdürülebilir Bir Gelecek

şarttır.
Temel hedefler,

• Planlama,

• Programla,

• Aksiyon,

Yapılandırma aşamasında,

• Reaktif Tedbirler,

• Proaktif Tedbirler,

temel ana konulardır.

Dünya genelinde yaşanan değişimler ile birlikte, temel hedeflerimizde yeni aksiyon odak noktaları gelişmiştir.

• Potansiyel Hedef Kitle,

• AR-GE Stratejileri,
• Stratejik Analiz,

Teknoloji yapılandırması,

• 5G Teknolojileri,
• Yapay Zeka,
• Hologram,
• Arttırılmış Sanal Gerçeklik,

• Yaşanmış Müşteri Deneyimi,

• Ağızdan Ağıza Pazarlama,

• Mikro Çipler,
• Neuro Marketing Bilimi,

Dünyada yaşanacak olan Resesyon, ilerleyen zaman diliminde telafisi zor olacak bir ekosisteme, girmemize sebep olacaktır.

Ürün, Hizmet ve Duygusal Pazar yapısı, Dünya ticaretinde toplumlara farklı bir ticaret ivmesi yaşatacaktır.

Pazarlama ve Satış matriksi, son 3 ayda müthiş bir gelişme kaydetti.

Evden çalışma (Home Ofice), yaşanan süreçteki Dezavantajı Avantaja çevirdi.

Mantık, Analiz ve Strateji, Startup yapılarına pozitif yansıyarak sektörel iş birliklerinin doğmasına zemin hazırladı.

Dünya ticaret faaliyetlerine baktığımızda, ticaret hacminde durmalar yaşandı ise de süreç te, aksiyon çalışmaları hız kazandı.

2010 yılından bu günlere Dijital Teknoloji ile yaşamayı çok verimli olmamak ile birlikte yönetiyorduk.

2019 yılı itibariyle, Dijital Çağ bitmiş Yapay Zeka Çağı başlayarak, tüm Dünya toplumları yeni zaman dilimine hızlı bir geçiş yaptı.

Stratejik kriter,

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 • Şirket Politikaları,
 • İtibar,
 • Marka Değeri, Fiyatlama, Kişisellik ve Sadakat,
 • Gelecek Planlama Stratejileri,
 • Demografik AI Çözümleri,
 • Yeşil Pazarlama Yönetimi (Green Marketing Management)
 • Pazarlama Stratejik Güven Endeksi, İşletmeler, Pazar payında lider konumda olabilmek adına Müşteri Deneyimi Yol Haritası yerine Müşteri Deneyimi Duygusal Yol Haritası ekleyeceklerdir.

2020 ve ilerleyen yıllarda, işletmeler Sürdürülebilir Değerler ve Sadakat Analiz Raporları çıkarılacaklardır.

Yapılandırılacak raporlama ile işletmeler, birbirileri ile iş ilişkisi kurarak Müşterilerin gözünde GÜVENİLİR olarak anılacaklar.

Sürdürülebilir işletmeler İTİBARLI ve GÜVENİLİR yapılardır.

Dünya ticaret piyasası işlem hacminde; iş yapılabilir, aksiyonu yüksek, imajı ve algısı oluşturularak çalışma yapılabilir raporları sunulacak.

A Sustainable Future

A sustainable future life these days we live

we make a lot of effort.

The troubled days we experienced on Feb. 2020 shocked the world societies deeply.

Global trade has come to a halt.

The basic principle of being sustainable; It is possible to be dynamic and durable against a long history and all kinds of tsunamis by creating a positive perception in the individual consciousness.

Reputable Brands, Companies and Managers immediately show themselves during the time period.

The work we do and do is of great importance for the continuity of our future work.

If we want to establish a reputation for our country and our businesses and to establish cooperation in the sectors around us,

A Sustainable Future

It is essential.

The main objectives are,

• Planning,

• Programming,

• Action,

In the configuration phase,

 • Reactive Measures,
 • Proactive Measures,

are the main issues.

With the changes taking place around the world, new action focal points have developed in our main goals.

• Potential Target Group,

• R&D Strategies,

• Strategic Analysis,

Technology configuration,

• 5G Technologies,

• Artificial intelligence,

• Hologram,

• Augmented Virtual Reality,

• Experienced Customer Experience,

• Word of Mouth Marketing,

• Micro Chips,

• Neuro Marketing Science,

Recession that will be experienced in the world will cause us to enter an ecosystem that will be difficult to compensate in the following period.

Product, Service and Emotional Market structure will give communities a different momentum of trade in world trade.

The Marketing and Sales matrix has improved tremendously in the past 3 months.

Working from home (Home Ofice) turned the Disadvantage into Advantage.

Logic, Analysis and Strategy reflected positively to the Startup structures and paved the way for sectoral collaborations.

When we look at the world trade activities, although the trade volume has stopped, the action works have accelerated in the process.

Since 2010, we have been managing to live with Digital Technology, although it is not very efficient.

As of 2019, the Digital Age has begun, the Age of Artificial Intelligence has begun, and all world communities have made a rapid transition to the new time zone.

Strategic criterion,

SUSTAINABILITY

• Company Policies,

• Reputation,

• Brand Value, Pricing, Personality and Loyalty,

• Future Planning Strategies,

• Demographic AI Solutions,

• Green Marketing Management

  (Green Marketing Management)

• Marketing Strategic Confidence Index,

Enterprises will add Customer Experience Emotional Roadmaps instead of Customer Experience Roadmaps in order to be a leader in market share.

Businesses Sustainable Values and Loyalty Analysis Reports will be issued in 2020 and the following years.

With the reporting to be structured, businesses will establish a business relationship with each other and will be referred to as RELIABLE in the eyes of Customers.

Sustainable businesses are RESPONSIBLE and RELIABLE structures.

In the world trade market transaction volume; workable, high action, image and perception will be created and workable reports will be presented.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Comsulting

Marketing and Sales Amalysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

2 Comments on “Sürdürülebilir Bir Gelecek

 1. Geri bildirim: Reklamın Pazarlaması Olmaz, Reklam Satışları Canlandırmak İçin Yapılır | Serkan UYGUR

 2. Geri bildirim: 2020 Yılı Analiz Türleri | Serkan UYGUR

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: