Reklamın Pazarlaması Olmaz, Reklam Satışları Canlandırmak İçin Yapılır

İşletmeler reklamlarını topluma entegre ederken, Reklamın Pazarlaması Olmaz, Reklam Satışları Canlandırmak İçin Yapılır sözünden hareketle, toplum bireylerinin algılarında iz bırakmak için yapılmaktadır.

Toplumları oluşturan bireyler dünyaya gelip ilk adım attıklarında, ilk önce çevrelerini incelerler ve tanımaya çalışırlar. (Çevre Analizi)

Her birey yaşama ilk tutunduğunda bencildir. Alt beyni hayatta kalmaya programlı, temel gereksinimleri olan biyolojik ihtiyaçlarını tatmin etme güdüsüne sahiptir.

Bireyler öncelikle kendi ihtiyaçlarını giderme güdüsüne sahip oldukları için kendi istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek, bireysel özelliklerini kullanarak hayati ihtiyaçlarını gidermek isteyeceklerdir. (Pazarlama Döngüsü)

Bir işletmenin marka olabilmesi ve toplum nezlinde bir değer yaratabilmesi için toplum ihtiyaçlarına uygun; ürün ve hizmet üretebilmesi, ürün ve ürünün temel özelliklerinde kalite barındırması ve bireylerin algısında seçicilik oluşturması ile mümkündür.

Marka, zaman sürecinde minunmum 10 senelik bir geçmişe sahip olması, günümüze kadar birçok negatif süreçleri atlatarak sürdürülebilir çalışmalar ile geleceğe yönelik planlar yapması, toplumu oluşturan; müşteri ve tüketici nezlinde bir faydaya ve itibara sahip olması gerekmektedir.

Reklam, toplumda oluşmuş marka değerini insan algısında yeniden konumlandırarak satınalma dürtüsünü harekete geçirmek için yapılır.

Yapılanma;

 • Ürün ve Hizmet de Re-Marketing,
 • Global ve Yerel Pazarda Sürdürülebilirlik,
 • Tutundurmayı Güçlendirmek,
 • Omnichanel Yönetimi,
 • BPİ ile İnteraktif Çeşitlilik Oluşturmak,
 • Ürün ve Hizmet Gruplarını Segmente Edebilmek,
 • Toplum Bilincinde Algıda Seçicilik Oluşturmak,
 • Yeni Medyayı Etkileşim Odaklı Kullanabilmek,
 • Teknolojik Gelişmelerden Faydalanmak,

Reklam Pazarlama Politikası aracı değildir.

Tutundurmayı teşvik edici özelliklere sahiptir.

İşletmelerde;

 • Pazarlama Departmanı,
 • Satış Departmanı,

yer alır.

Satış departmanı tutundurmadan sorumludur.

Global firmalar, şirket politikaları gereği yeni medyada reklam çalışması yapmaya; ihtiyaç duymazlar veya istekli değillerdir.

Şirketler yılda bir kez yeni medyada potansiyel hedef kitlesine; düşündürücü veya etki uyandırıcı reklam stratejileri uygulayarak algıda seçiciliği arttırırlar.

Teknolojik Stratejik Gelişmeler,

 • Web Sayfası Yaşanmış Müşteri Deneyimi,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Yapay Zeka,
 • Chatbot Tutundurma,
 • Kullanıcı Deneyimi Yönetimi (UXM),
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,
 • Sürdürülebilir Dijital Alışkanlık Yönetimi,
 • Konumlandırılmış Müşteri ve Tüketici Deneyimi (SCCM),
 • İsteğe Odaklı Reklam,

Reklam Türleri,

 • Geleneksel Reklamlar,
 • Ticari Reklamlar,
 • Mevsimsel Reklamlar,
 • İtibari Reklamlar,
 • Dijital Reklamlar,
 • Teknolojik reklamlar,
 • Propaganda Reklamlar,
 • Algıya Yönetimine Dayalı Reklamlar,

çeşitleri daha fazla arttırabiliriz.

Bilim ve Teknolojilerin ilerlemesine bağlı olarak reklam sektörleri kendi içinde çeşitlilik göstermeye devam edecektir.

Görsel Basın olsun, Yazılı Basın olsun ve Dijital Teknoloji Yönetimi olsun, her alanda reklam sektörü bireylerin algısında etki uyandırarak, algıda seçiciliğe uygun tepkiler yaratmakta, insanların satınalma dürtüsünü harekete geçirmektedir.

Yapay Zeka Çağına geçiş yaptığımız 2020 yılının bu günlerinde, reklam sektöründe önemli gelişmeler yaşanacak ve satınalama karalarımızda daha fazla etkin roller üstlenecektir.

Dünya toplumları Yapay Zeka Çağında, sektörel mecralarda reklam stratejilerini teknolojik stratejilerin yapılanmasına uygun entegre ederek daha fazla müşteri ve tüketici gruplarına hitap edecek çalışmalar yapacaklardır.

Advertising Is No Marketing, Advertising Is Made To Revive Sales

While the businesses integrate their advertisements to the society, the advertisement is made to leave a mark on the perceptions of the society individuals, based on the words “There is no marketing, advertising is done to revive sales”.

When the individuals who make up the societies come to the world and take the first step, they first examine their environment and try to get to know them. (Environmental Analysis)

Every individual is selfish when he first clings to life. Its lower brain is programmed to survive, it has the drive to satisfy its basic needs, biological needs.

Since individuals have the motive to satisfy their own needs, they will want to satisfy their own wishes and needs and to fulfill their vital needs by using their individual features. (Marketing Cycle)

In order for a business to become a brand and create value in the eyes of the society, it is suitable for the needs of the society; It is possible to produce products and services by having quality in the basic features of the product and the product and creating selectivity in the perception of individuals.

The brand has a minimum of 10 years of history in the process of time, making plans for the future with sustainable works, bypassing many negative processes until today, forming the society; customer and consumer should have a benefit and reputation.

Advertising is made to activate the purchasing impulse by repositioning the brand value formed in the society in human perception.

Restructuring;

• Re-Marketing in Products and Services,

• Sustainability in Global and Local Markets,

• Strengthening the Promotion,

• Omnichanel Management,

• Creating Interactive Diversity with BPI,

• To be able to segment product and service groups,

• Creating Perception Selectivity in Community Awareness,

• Being able to use new media with an interaction focus,

• Utilizing Technological Developments,

Ad Marketing Policy is not a tool.

It has promoting properties.

in Business;

• Marketing Department,

• Sales Departmant,

takes place.

The sales department is responsible for promotion.

Global companies, in accordance with the company policies, to advertise in new media; they don’t need or are not willing.

The companies will reach their target audience in the new media once a year; they increase selectivity in perception by implementing thought-provoking or stimulating advertising strategies.

Technological Strategic Developments,

• Web Page Experienced Customer Experience,

• Hologram,

• Augmented Virtual Reality,

• Artificial intelligence,

• Chatbot Promotion,

• User Experience Management (UXM),

• Strategic Marketing Methods,

• Sustainable Digital Habit Management,

• Positioned Customer and Consumer Experience (SCCM),

• Demand Oriented Advertising,

Ad Types,

• Traditional Ads,

• Commercial Ads,

• Seasonal Ads,

• Nominal Ads,

• Digital Ads,

Technological advertisements,

• Propaganda Ads,

• Perception Management Ads,

we can increase the varieties more.

The advertising sectors will continue to vary within themselves, depending on the progress of Science and Technologies.

The advertising sectors will continue to vary within themselves, depending on the progress of Science and Technologies.

In every field, whether it is Visual Press, Print Media or Digital Technology Management, the advertising sector creates an appropriate reaction to the perception of selectivity in the perception of individuals and activates the purchasing motive of people.

In these days of 2020, when we transitioned to the Age of Artificial Intelligence, there will be significant developments in the advertising industry and will take on more effective roles in our purchasing decisions.

World societies will carry out studies that will appeal to more customers and consumer groups in the period of Artificial Intelligence by integrating advertising strategies in line with the structuring of technological strategies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: