Serkan UYGUR

UYGUR Consulting – Danışmanlık Serkan UYGUR (MA)

Merhaba Dostlarım,

Yeni yılın ilk günlerinde, 03.01.2020 Cuma günü itibari ile UYGUR Consulting – Danışmanlık, Serkan UYGUR (MA) şirketimi açmış bulunuyorum.

2004 yılında başladığım Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanlığı Mesleğime, şahıs şirketimi açarak sürdürülebilir çalışmalar ile devam edeceğim.

Mesleğimin ilk yıllarına, sahada pazarlama ve satış faaliyetleri yaparak başladım.

2004 yılından günümüze kadar; yağmur, çamur ve sıcak demeden, mesleğimin her anından keyif alarak ve severek çalışmalarımı sürdürüyorum.

Mesleğim süresince; mükemmel insanlar ile tanıştım, güzel arkadaşlıklara ve dostluklara imzalar attım.

Temel hedefim,

Meslek hayatım boyunca, tanıştığım insanlara yardımcı oluyor, istedikleri ürün ve hizmetlere elimden geldiğince destek sağlıyor ve topluma hizmet vermeye devam ediyorum.

Elde ettiğim tecrübe ve deneyimlerimi, sektördeki işletmelere; Danışmanlık ve Eğitim alanında destek vererek, fayda odaklı sürdürmeye devam edeceğim.

Kariyerimde verdiğim eğitimler,

Bilgilendirme ve Farkındalık aşamasında,

 • Kişisel Gelişim,
 • Yapay Zeka, Hologram ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik teknolojilerinde farkındalığı yaratma,
 • Dijital Teknolojiler hakkında bilgi alışverişi,

konularında, toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceğim.

Yıllardır bir çok üniversiteden; Konferans, Workshop ve Panellere konuşmacı olarak davet ediliyor ve bu organizasyonlara katılım sağlıyorum.

Üniversite ve Üniversite kulüpleri ile iletişim kuruyor, çok değerli ve yetenekli Gençler ile tanışma fırsatı yakalıyorum.

Kulüp Başkan ve Üyelerinin organize ettikleri etkinlikler ile interaktif eğitimler düzenliyor, öğrenme odaklı eğitimlere hep birlikte imza atıyoruz.

Pazarlama ve Satış Mesleği de dahil olmak üzere, her meslek dalında iletişim önemli bir yere sahiptir.

İletişim, ister sanal mecralarda ister ise fiziki yerlerde olsun, müşteri ve tüketici grupları ile kuracağınız bağ ve etkileşimler, sizlerin gelecekteki itibarınıza yön verecektir.

Güven Sadakat İletişim

İnovasyon Yaratıcılık Analiz

Dünya toplumlarına hitap edebilmek için çevremizdeki yaşanan olaylara, onların gözünden bakabilmek ile mümkündür.

Toplumda her bireye,

 • Değer Vermek,
 • Dinlemek,
 • Sorunlara Çözüm Odaklı Yaklaşmak,
 • Bilgiyi, Yeteneği ve Deneyimleri,

herkes ile paylaşabilmek, sahip olduğumuz bilginin fayda odaklı kullanımı ile mümkündür.

Dünya zaman içinde değiştikçe, toplumu oluşturan bireyler de evrimleşiyor.

Bireyleri anlayabilmek, onların istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve her bir bireyin duygularına hitap edebilmek için toplumu oluşturan fertler ile empati kurarak onları tanımalıyız.

UYGUR Consulting – Danışmanlık

Serkan UYGUR (MA)

Hello friends,

In the first days of the new year, as of Friday, 03.01.2020, I opened UYGUR Consulting, Serkan UYGUR (MA).

Marketing and Sales Analysis Consultancy, which I started in 2004, will continue my career by opening up a personal company and sustainable works.

I started the first years of my profession by doing marketing and sales activities in the field.

Since 2004; rain, mud and hot saying, I enjoy every moment of my profession and I continue to work lovingly.

During my profession; I met excellent people, I signed beautiful friendships and friendships.

My main goal,

Throughout my career, I help people I meet, support them as much as I can, and continue to serve the community.

My experience and experience gained, to businesses in the sector; By providing support in the field of Consultancy and Training, I will continue to pursue benefit-oriented.

The trainings I gave in my career,

• Marketing and Sales Trainings,

• Neuro Marketing Science Education,

In the Information and Awareness stage,

• Self-improvement,

• Awareness in Artificial Intelligence, Hologram and Augmented Virtual Reality technologies,

• Exchange of information on digital technologies,

issues, I will continue to raise awareness in the community.

For years, many universities; I am invited as a speaker to conferences, workshops and panels and participate in these organizations.

I communicate with the University and University clubs and get the opportunity to meet very valuable and talented young people.

We organize interactive trainings with activities organized by the Club President and Members, and we carry out learning-oriented trainings together.

Communication has an important place in every profession, including the Marketing and Sales Profession.

Communication, whether in virtual media or in physical places, the relationships and interactions with the customer and consumer groups will shape your future reputation.

Confidence Loyalty Contact

Innovation Creativity Analysis

To address world societies, it is possible to look at the events around us from their eyes.

Every individual in the society,

• Valuing,

• Listen,

• Approach to Problems with a Focus on Solution,

• Knowledge, Ability and Experiences,

sharing with everyone is possible with the benefit-oriented use of our knowledge.

As the world changes over time, so do the individuals who make up society.

In order to understand individuals, to respond to their wishes and needs, and to address the feelings of each individual, we must recognize them by empathizing with the individuals who make up the society.

Merhaba Dostlarım,

2019 yılı Nobel Ödülleri, yapılacak tören ile sahiplerine takdim edilecek.

Nobel Ödüllerinin başlangıç yılı 1901,

 • İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi,
 • İsveç Akademisi,
 • Karolinska Enstitüsü,
 • Norveç Nobel Komitesi

tarafından,

 • Barış,
 • Fizik,
 • Kimya,
 • Edebiyat,
 • Fizyoloji,
 • Tıp,
 • Ekonomi.

alanlarını kapsamaktadır.

Alfred Nobel, Ödüllerin idaresi ve finansmanı;

 • 1895 yılındaki vasiyeti ile kurulan,
 • Nobel Vakfı sağlamaktadır.

Değerlendirmeler farklı komiteler tarafından yapılıyor.

2018 yılı Nobel Ödülleri,

 • Nobel Barış Ödülü:

Doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad

 • Nobel Tıp Ödülü:

Japon Tasuku Honjo ile ABD’li James P. Allison

 • Nobel Fizik Ödülü:

ABD’li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland

 • Nobel Kimya Ödülü: 

Frances H. Arnold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter

2017 Nobel Ödülleri,

 • Tıp Ödülü: 

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young

 • Fizik Ödülü: 

Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne

 • Kimya Ödülü: 

Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson

 • Edebiyat Ödülü: 

Kazuo Ishiguro 

 • Barış Ödülü: 

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN)

 • Ekonomi Ödülü: 

Richard Thaler

2016 Nobel Ödülleri,

 • Juan Manuel Santos, Barış
 • John M. Kosterlitz, Fizik
 • Duncan Haldane, Fizik
 • David J. Thouless, Fizik
 • Fraser Stoddart, Kimya
 • Jean-Pierre Sauvage, Kimya
 • Ben Feringa, Kimya
 • Yoshinori Ohsumi, Fizyoloji veya Tıp
 • Oliver Hart, Ekonomi
 • Bengt R. Holmström, Ekonomi

Nobel Ödülleri,

1901 yılında başlayıp, her yıl düzenli olarak yapılan Nobel Ödül Törenleri, 2019 yılı ve 2020 yılında yapılacak Nobel Ödülleri ile sahiplerini ödüllendirecek.

Nobel Ödül Töreni ilk kez 1943 yılında yapılmadı.

2019 yılında yapılması planlanan ödül töreninin, 2020 yılında yapılması planlanmaktadır.

Nobel Ödül Töreni 2020 yılında yapılacak, 2019 yılında Nobel Ödülüne hak kazanan sahibine de ödülü, taktim edilecek.

Bir çok ülkeden katılan bilim insanları, hem ülkelerini gururlandırmakta, hem de bilim adına, insanlığa büyük hizmetler vermektedir.

Nobel Ödül Törenine katılım sağlayacak adaylar, çeşitli kurumlar tarafından aday gösterilir.

Nobel Ödülleri;

Başlangıç yılı olan 1901,1902, 1903, 1904, 1905,1906,1907,………..2000, 2015,2016,2017,2018,2019,2020,……   yıllarında her yıl Nobel Ödülleri düzenli olarak yapılacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing & Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım.

Dünya, 2000 li yıllardan beri; dijital teknoloji ve yapay zeka ile çalışmalar yapmaktadır.

Geçmiş yıllarda aldığımız eğitim, Eğitim 4.0 ile ışık hızına erişti.

Bu hız öyle ki, takip edilmeyi bile zorlaştırdı.

Yaşanan bu gelişmeler ışığında, değerli öğretmenlerimize çok büyük görevler düşmektedir.

serkan uygur eğitim

Eğitim 4.0,

Sağlıktan eğitime, üretimden ekonomiye kadar yepyeni bir süreci başlattı.

4.0 endüstri devrimi;

Sanayinin dijitalleşmesi, otomasyonunun sağlanması, yapay zeka ile üretimin arttırılması sağlanacaktır.

Big Data ile teknolojik ürünler birbirleri ile bağlantılı çalışacaklar.

Giyilebilir teknolojiler, akıllı telefonlar, akıllı şehirler, akıllı evler biz insanların kullanılabilir hizmetine gireceklerdir.

serkan uygur hologram

Sosyal çevremizde; x, y, z, alfa gibi bir çok kuşaklar vardır.

Her kuşağında kendine has arzu ve istekleri bulunmaktadır.

Günümüzde bir çok okulda, eğitim; tablet, akıllı tahta, hologram ve arttırılmış sanal gerçeklik ile verilmektedir.

Bize göre bu yeni sistem, yeni kuşak ve gelecek kuşaklara göre démodé olmuş bir sistem.

 • Eğitim 4.0 nedir ve bizlere ne getiriyor,
 • En büyük değişim nelerde yaşanacak,
 • Bizleri neler bekliyor,
 • Eğitimde neler değişecek,
 • Yeni geliştirilen modeler nelerdir,
 • Yapılandırılan sisteme nasıl ayak uydurulacak,
 • Hayatımızı değiştirecek sistem ve etkisi neler.

Bütün bu soruların cevabını, www.serkanuygur.com.tr adresinden, iletişim formunu doldurarak, talep edebilirsiniz.

Eğitim 4.0 temel hedefi, insanlığa zor gelen konu başlıklarını basitleştirmek ve verim odaklı her bir bireyin öğrenip uygulamasını sağlamaktır.

serkan uygur arttırılmış sanal gerçeklik

Dijital teknoloji bu denli gelişirken, nitelikli bir toplum bireylerinin yetişmesi, bu hıza ayak uydurması sağlanmaktadır.

Her birimiz, öğrencilik zamanlarında, zorlandığı dersler olmuştur.

Günümüz teknoloji zirvesinde, insalığın zorlanarak öğrenmesi yerine, severek ve mutlu olarak öğrenmesi temel alınmıştır.

Eğitim 4.0, en önemli özelliklerinden bir tanesi Ezberciliğin, ortadan kalkmasıdır.

Hiç bir eğitim anlayışında, Ezbercilik olmayacaktır.

Konu belirlenecek, tartışılcak, çözümler sunulcak, analiz edilcek, inovasyon yapılacak, inovatif süreç ile en doğru bilgiye ulaşılmaya çalışılacaktır.

Yapay Zeka hayatımızın içinde olacak ve mantıksal süreçler sisteme entegre edilecektir.

Toplumda her bir kişi, zeka sını ve mantığını kullanarak sorunlara çözüm odaklı yaklaşacaktır.

Iş hayatında da, karşılaşılan sıkıntılar, müşteri deneyimi yol haritası destekli, gerçekleştirilebilir çözümler sunulacaktır.

Global firmalar ve ticari faaliyet gösteren her bir kuruluş, gelecek nesil inovatif çalışmalara katkı sağlayacak bünyelerinde çok büyük Ar-Ge departmanları kuracaklardır.

Eğitim 4.0, ne kadar çok geliştirirseniz geleceğe, çözüm odaklı ilerleyen toplum bireyleri yetişir ve alacağı kararlarda inovasyon ve mantıklı düşünceler sergileyerek firmasını sağlıklı şekilde geleceğe taşır.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Sunum Yapılmasında Kritik Detaylar.

serkan uygur sunum yapılmasında kritik detaylar.jpg

Merhaba Dostlarım,

Toplum bireyleri olarak, hayatımızın her anında iletişim halindeyiz.

İletişim, biz canlıların doğal anlaşma ve paylaşma davranışıdır.

İletişim, dokunarak olduğu gibi karşıdan etkileşim ile de gerçekleşmektedir.

Bazen uluslararası alanda, fiziksel etkileşim olmadığı gibi, sadece iletişimin çeşitlerinden faydalanabiliyoruz.

Konuşmak, yazı yazmak ve teknolojinin çeşitliliği sayesinde her an dünyadaki bireyler ile iletişim kuruyoruz.

Her bireyin kendine has geliştirdiği yetkinlikler bulunmaktadır.

Özellikle uzman olduğu konularda;

·     Eğitim

·     Seminer

·     Konferans

verilebiliyor.

İnsanlar becerilerini kontrol altına alarak, düzenli bir şekilde dizayn ederse, etkili bir sunum gerçekleştirebilir.

Yaşam koşullarında etrafımızdaki bir çok konudan etkileniriz.

Hizmetlerin kalitesi, biz insanlar için ve özellikle müşteriler için çok önemlidir.

Hizmetin sunum şekli, bizleri ikna etmeli ve tatmin etmelidir.

İnsanların zihnindeki bilgilerin günün şartlarına göre güncellenmesi, yeni bilgilerin aktarılması ve hassas konulara değinilip, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi ve en önemlisi, dinleyen kişileri sıkmadan verimli bilgiler almasını sağlamak amacı ile, görsel ögelere yer verilmesi, sunumun temel hedeflerinden birisidir.

·      Sunumu yapılacak konu iyi seçilmelidir.

·      Seçilen konu hakkında detaylı bilgilere sahip olunmalıdır.

·      Seçilen konuda fark yaratan ayrıntılara önem verilmelidir.

Günümüzdeki bir çok kişi sunum yapmaktadır veya sunum yaptığını zannetmektedir.

Sunumun çok önemli teknikleri vardır.

Bu teknikler, sunumu yapan kişi tarafından çok iyi bilinmeli ve hazırlığını bu bilgiler çerçevesinde yapmalıdır.

·     Konferanslarda yapılan sunumlar, interaktif şeklinde yapılmalıdır.

·     Dinleyici bağlılığı sağlanmalı ve sorulara imkan verilmelidir.

Sunum Hazırlığı;

·     Seçilen konu ilgi çekmeli,

·     Potansiyel dinleyici kitlesi olmalı,

·     Konu bütünlüğü sağlanıp, bilgi içermeli,

·     İçerik zengin ve kaliteli olmalı,

·     Bilgiler daha önce bilinmeyen yeni ve tatmin edici konular olmalı,

·     Sahnede provası yapılmalıdır.

Sunum esnasında yapılanlar;

·      Giyim ve kuşam,

·      Ciddiyet,

·      Konu hakimiyeti,

·      Beden dili,

·      Sahneyi kullanma performansı,

·      Dinleyici ile arasındaki bağ,

·      Konferans ortamına hakimiyet,

·      Dinleyiciyi canlı tutma,

·      Öz güvenini ve güveninin yüksekliği,

·      Gelecek soruları karşılayabilme becerisi,

·      Net ifadeler seçmesi,

·      Rahatlığı,

·      Konuşurken, yavaş ve kelimeleri anlamlı telaffuz,

·      Espri zamanlamasını ayırt etme ve etkili kullanma.

Sunum yapılırken, slayt dinleyicilerin veya seyircilerin okuması içindir.

·     Konuşmacının vereceği bilgiler, slayttan bağımsız ve seyircilere dönük bir şekilde konuşması gerekir.

·     Asla slaytta hazırlanan bilgiler seyirciye okunmamalıdır. Seyirci siz konuşurken bilgileri okuyacaktır.

·     Slayt görsel ifadeler içermeli monotonluk ortadan kaldırılmalıdır.

Sunumda işleyiş;

·      Dinleyici slayttı okuyacak,

·      Konuşmacı bilgisini slayttan bağımsız anlatacak,

·      Dinleyici sunum bitimi soru soracak.

Dinleyiciler; Görsel, İşitsel ve Soruları ile sunuma renk katacaklar.

Sunumda dikkat edilmesi gerekenler;

·      Sunucu sizi tanıtmadıysa, siz kendinizi kısa şekilde tanıtın.

·      Sunum 15-20 dakikayı geçmemelidir.

·      Özel hazırlanan bir sunum 20 dakikayı geçmemelidir.

·      Slayt 20 sayfadan fazla olmamalıdır.

·      Sunum teknikleri ve slayt hazırlanışı uzman kişilerden öğrenilmelidir.

Genel itibari ile bakıldığında, sunum kolay bir bilgi verme aracıdır.

Sunum yapmayı bilmeyen kişiler, 3 veya 4 prova ile kolayca öğrenebilir ve rahatlıkla başarabilir.

Sunumun sadece bir kaç özelliği bulunmaktadır.

Bu özellikler öğrenilmesi halinde, sizler şirketinizde CEO veya Yöneticilerinize çok güzel bir şekilde sunum yapabilirsiniz.

Kişisel özelliklerinize ve yapınıza göre konferanslarda bir çok kişinin önünde rahatlıkla sunum yapar değerli dinleyicileri bilgilendirebilirsiniz.

Eğer bir girişimciyseniz, sunumlarınız sizin için çok daha önemli bir hal alıyor.

·      Sunumunuzu hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?

·      Girişimci iseniz sunumunuzu nasıl dizayn edeceksiniz?

·      Sunum hazırlarken görsel seçimi nasıl olmalı?

·      Powerpoint nasıl kullanabiliyorsunuz?

·      Sunum yaparken müşterinizin ilgisini nasıl çekebilirsiniz?

·      Sunumunuzda neuromarketing tekniklerini nasıl kullanırsınız?

Etkili sunum yapabilmek detaylarda gizlidir.

Richard Bach

‘’ bir şeyi bilmek ayrı, bildiğini göstermek ayrı’’

Sunum yapmak özel bir durumdur. Sunum yapabilmek beceri ve ayrıcalık gerektirmektedir.

Kişiler; araştırıcı, yorumlayıcı ve analiz edici olmalıdır.

Seçilen konu hakkında çok iyi araştırma yapılmış ve konuya hakim olmak şarttır.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

UYGUR Danışmanlık

serkanuygur.marketing@gmail.com

VIP Benzin İstasyonu

serkan uygur vıp

Merhaba Dostlarım,

Dünyada sayıları gün geçtikçe artan özel hizmet veren benzin istasyonlarıdır.

Bildiğimiz gibi seyahat esnasında yol kenarlarında bulunur. Müşterileri de adından anlaşılacağı gibi özel müşterilerdir.

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediği dünyada, bir çok özel girişimciler tarafından tasarlanmış ve fiyat parametresi de bu duruma uygun dizayn edilmiştir.

VIP BENZİN İSTASYONLARI, özel olarak dizayn edilmiştir. Renk seçimleri farklılığını ortaya koymaktadır.

Arabanızın yakıtını almaya gittiğinizde, sistem arabanızın plakasından hangi model olduğunu tanımakta ve yakıt türünü yapay zekası sayesinde bilmekte ve yakıtını robotik olarak arabanıza koymaktadır.

Bu işlemler yapılırken sizde isteğinize göre arabada kalabilir veya marketten alışveriş yapabilirsiniz.

Yakıt koyma işlemi yapılırken arabanız, bol köpüklü bir sistemde yıkanmakta ve kurulanmaktadır.

Siz alışverişinizi marketten yaparken sadece düğmelere dokunarak yapmaktasınız. Sistemsel olarak teknolojinin bütün limitleri zorlanmış ve paketleme yapılırken müşteri memnuniyeti baz alınmış.

Doğal olarak ücretlendirme oldukça fazla olmak ile birlikte hijyenden asla taviz verilmiyor.

Dinlenme alanları, çocuklu aileler için dizayn edilmiş ve yiyecekler dalından koparılmış şekilde sizlere sunulmaktadır.

Sizlerin de mutlu ve huzurlu bir şekilde kullanmanız dileğiyle.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

UYGUR Danışmanlık

serkanuygur.marketing@gmail.com