Dünyaca Ünlü Bilim Adamları ve Kısa Hayatları

Merhaba Dostlarım,

Dünya hayatına ve geleceğine, büyük emekleri geçen; ilimde, bilimde ve sanat dallarında büyük buluşlara imza atan ve geliştiren değerli bilim adamlarımızı bilgilerinize sunarım.

Albert Einstein (1879 – 1955)

·    Yaratıcı zekalardan, Alman asıllı ABD’li fizikçi.

·    20. yüzyılın başlarında geliştirdiği kuramlarıyla ilk kez kütleyle enerjinin eşdeğerliğini kanıtladı.

·    Uzay, zaman ve kütle çekimi üzerine tümüyle yeni düşünme yolları önerdi.

·    Işık ve kütle çekim için geliştirdiği özel ve genel görelilik kuramlarıyla, Newton’dan sonra fizikte yeni bir çığır açtı.

Alexander Fleming (1881 – 1955)

·    İskoç hekim.

·    1928 yılında, laboratuarında bir tür bakteri üzerine çalışırken, kültür ortamında oluşan küf mantarının çevresindeki bakterilerin gelişemediğini gözlemledi.

·    Bu küf mantarının bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir madde salgıladığını saptayan Fleming, bu maddeye “penisilin” adını verdi.

·    Böylece bakterilere karşı antibiyotik kullanımını başlattı.

Alexander Graham Bell (1847 – 1922)

·    İskoç asıllı ABD’li buluşçu.

·    Graham Bellde çalışmalarını sesin iletimi ve bu yolla iletişim kurma üzerinde yoğunlaştırdı.

·    Bunun sonucu olarak 1876’da telefonu icat etti.

Alfred Wegener (1880 – 1930)

·    Alman metorolog ve yerbilimci.

·    Kıtaların kayması kuramını ortaya attı.

·    Wegener, başlangıçta tüm kıtaların Pangea adında tek bir kıta olduğunu, sonradan parçalanıp dağılarak zamanla günümüzdeki yerlerine ulaştığını ileri sürdü.

·    Kuzey Kutbu’nun araştırılmasına katkıları oldu.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

·    Fransız matematikçi, fizikçi ve felsefeci.

·    Küçük yaşlardan beri bilimle uğraşan Pascal, 16 yaşında “Konikler Üzerine Deneme” adlı kitabı yazdı.

·    18 yaşında bir hesap makinesi icat etti.

·    Atmosfer basıncı, sıvıların dengesi, hidrolik pres, aritmetik üçgen konularında birçok çalışması var.

·    Fermat ile birlikte olasılıklar hesabını da buldu.

Mustafa Kemal Atatürk (1881 – 1938)

·    Türkiye Cumhuriyetinin devrimlerine imzasını atmıştır.

Devrimler;

·    Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

·    Toplumsal Devrimler

·    Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi

(1926-1934)

·    Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

·    Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)

·    Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)

·    Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

Hukuk Devrimi ;

·    Mecellenin kaldırılması (1924-1937)

·    Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler;

·    Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)

·    Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

·    Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)

·    Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

·    Güzel sanatlarda yenilikler

Ekonomi Alanında Devrimler;

·    Aşârın kaldırılması

·    Çiftçinin özendirilmesi

·    Örnek çiftliklerin kurulması

·    Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması

·    I ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Cahit Arf (1910 – 1997)

·    Türk matematikçi.

·    Doktora yapmak için gittiği Almanya’da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı.

Bu çalışmalar sonunda matematikte Hasse-Arf Kuramı’nı geliştirdi.

·    Arf değişmez,

·    Arf halkaları,

·    Arf kapanışları.

adıyla anılan matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı.

·    TÜBİTAK’ın kuruluşunda önemli rol oynadı.

Edwin Hubble (1889 – 1953)

·    ABD’li astrofizikçi.

·    Güneş Sistemi’ni barındıran Samanyolu’ndan başka gökadalar da bulunduğunu saptadı.

·    Yaptığı gözlemler sonunda gökadaların, aralarındaki uzaklıkla bağlantılı bir hızla birbirlerinden uzaklaştıklarını buldu.

·    Bu, evrenin genişlemekte olduğu düşüncesini destekleyen bir keşif oldu.

Feza Gürsey (1921 – 1992)

·    Türk kuramsal fizikçi.

·    Matematiksel fizik ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışmalar yaptı.

Çalışmalarıyla;

·    1968’de TUBİTAK Bilim Ödülü,

·    1977’de Oppenheimer Ödülü,

·    1979’da Einstein Madalyası.

ilerleyen yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlardan

·    Ödüller,

·    Onursal doktoralar.

kazandı.

Galileo Galilei (1564 – 1642)

·    İtalyan fizikçi, gökbilimci ve yazar.

·    Bütün cisimlerin yere aynı hızda düştüğünü keşfetti, eylemsizlik ilkesini ilk kez formüle etti.

·    Sarkacın salınımlarındaki eşzamanlılığı saptadı.

·    Teleskop kullanarak evreni gözlemleyen ilk kişi oldu.

·    Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü söyledi, ama Engizisyon’un baskısı altında bu görüşünü geri almak zorunda kaldı.

Gregor Johann Mendel (1822 – 1884)

·    Kalıtımbilimin öncüsü Avusturyalı botanikçi.

·    Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını buldu.

·    Mendel’in öne sürdüğü ilkeler, 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra, kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak, biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi.

Guiglielmo Marconi (1874 – 1937)

·    İtalyan fizikçi ve buluşçu.

·    İlk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirdi.

·    Kısa dalga radyo iletişimi üzerine yaptığı çalışmalarla modern uzun erimli radyo yayımcılığının gelişmesini olanaklı kıldığı için, radyonun babası olarak bilinir.

İhsan Ketin (1914 – 1995)

·    Türk yerbilimci.

·    Tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ülkemizdeki deprem bölgelerini belirledi.

·    Kuzey Anadolu Fay’ının yapısını inceledi ve tanımladı.

·    Anadolu’nun batıya kaydığını ortaya koyan da odur.

·    Çalışmalarıyla yerbilim alanında birçok bilinmeyeni aydınlatan Ketin, bu alanda başarılı öğrenciler de yetiştirdi.

İsaac Newton (1642 – 1727)

·    İngiliz fizikçi, matematikçi, gökbilimci.

·    Evrensel çekim yasasını keşfetti.

·    Ağırlık dediğimiz şeyle gökcisimleri arasındaki çekimin aynı şey olduğunu anladı.

·    Mekaniğin özünü oluşturan çalışmalar ve ışık üzerine deneyler yaptı.

·    Leibniz’le aynı zamanda diferansiyel hesabın temellerini attı.

James Watt (1736 – 1819)

·    İskoç bilim adamı ve buluşçu.

·    Geliştirdiği buhar makinesi sanayi devrimini başlatacak ve insanlık tarihinde yeni bir çığır açılacaktı.

·    Watt ayrıca, güç ölçümünü standartlaştırabilmek amacıyla bir atın belli bir sürede yaptığı işi ölçerek “beygir gücü” adını verdiği bir güç birimi tanımladı.

Johannes Kepler (1571 – 1630)

·    Alman gökbilimci.

·    Dünya’nın ve diğer gezegenlerin eliptik bir yörüngede

·    Güneş’in çevresinde dönmesiyle ilgili üç yasayı ortaya koydu.

·    Copernicus’tan bu yana Dünya ve öteki gezegenlerin Güneş çevresinde dairesel yörüngelerde dolandıkları düşünülüyordu.

Karl Werner Heisenberg (1901 – 1976)

·    Alman fizikçi ve felsefeci.

·    1925 yılında kuantum mekaniğinin matris biçimini geliştirdi.

·    Bu buluşuyla Nobel ödülü kazanan fizikçi, asıl ününü 1927 yılında yayımladığı belirsizlik ilkesine borçludur.

·    Ayrıca girdaplanmanın hidrodinamiği, atom çekirdeği, kozmik ışınlar ve temel parçacıklar gibi konularda önemli çalışmaları var.

Louis Pasteur (1822 – 1895)

·    Fransız kimyacı ve biyolog.

·    Fermantasyon üzerine çalıştığı sırada, mikropların kendiliğinden üremesinin söz konusu olmadığını gösterdi.

·    Bazı içeceklerin uzun süre saklanmasını sağlamak üzere geliştirdiği yöntem “pastörizasyon” adıyla anılır.

·    Şarbon aşısını keşfetti.

·    Onu asıl üne kavuşturan kuduz aşısını bulması oldu.

Margaret Mead (1901 – 1978)

·    ABD’li antropolog (insanbilimci).

·    Okyanusya halklarıyla ilgili kültürel çalışmalarıylaadını duyurdu.

·    Kadın hakları, çocuk yetiştirme, ahlak, nükleer silahlanma ırklararası ilişkiler, uyuşturucu kullanımı, nüfus planlaması, dünyadaki açlık gibi birçok sorunu inceledi ve kültürel farklılıklar konusunda yeni fikirler geliştirdi.

Marie Curie (1867 – 1934)

·    Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki kez Nobel Ödülü kazanan Polonya asıllı Fransız fizikçi.

·    Uranyumla yaptığı deneyleri sonucu radyoaktiviteyi keşfetti.

·    Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı.

·    Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel ödülü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı oldu.

Max Planck (1858 – 1947)

·    Alman kuramsal fizikçi.

·    Kuantum kuramını geliştirdi.

·    Termodinamik yasaları üzerine çalıştı.

·    Kendi adıyla anılan Planck sabitini ve Planck ışınım yasasını buldu.

·    Ortaya attığı kuantum kuramı, o güne değin bilinen fizik yasaları içinde devrimsel ve çığır açıcı nitelikteydi.

Michael Faraday (1791 – 1867)

·    İngiliz fizikçi ve kimyacı.

·    19. yüzyılın en büyük bilim adamlarından biri olan

·    Faraday, elektromanyetik indüklemeyi, manyetik alanın ışığın kutuplanma düzlemini döndürdüğünü buldu.

·    Elektrolizin temel ilkelerini belirleyen de odur.

·    Klor gazını sıvılaştırmayı ilk kez o başarmış, elektrik motorunu ve dinamoyu icat etmişti.

Niels Bohr (1885 – 1962)

·    Danimarkalı fizikçi.

·    Kuantum kuramını atom yapısının belirlenmesinde ilk kez uygulayarak, kendi adıyla anılan atom modelini oluşturdu.

·    Kuantum fiziğinin gelişmesinde 50 yıla yakın bir süre öncü rolü oynadı.

·    Ayrıca atom çekirdeğinin sıvı damlacığı modelini geliştirdi.

Sigmund Freud (1856 – 1939

·    Avusturyalı hekim.

·    Psikiyatride “psikanaliz” adı verilen bir yöntem geliştirdi.

·    Buna göre, ruhsal sorunların kaynağını, hastaların bastırdıkları ve bilinçaltına ittikleri sorunlarda aradı.

·    Hastaların bilinçaltındaki duygularını yüzeye çıkarmaya dayalı “psikoterapi” adı verilen bir yöntemle hastalarını iyileştirmeye çalıştı.

Thomas Alva Edison (1847 – 1931)

·    Bini aşkın buluş yapan ABD’li buluşçu.

·    Elektrik ampulü, gramofon, film gösterme aygıtı gibi buluşlarıyla günlük yaşamda vazgeçilemeyen aletlerin babası oldu.

·    İlk deneylerine on yaşında başlayan Edison, öldüğünde geriye bini aşkın buluş ve gözlemleriyle dolu 3400 not defteri bırakmıştı.

Wilheim Conrad Röntgen (1845 – 1923)

·    Alman fizikçi.

·    Modern fizik çağını başlatan ve tıpta çığır açan bir buluş olan X ışınlarını buldu.

·    Röntgen, başlangıçta bu ışınların yapısını tam olarak anlayamadığı için onları, bilinmeyen anlamında “X” olarak adlandırdı.

·    Kağıt, tahta, alüminyum gibi opak maddelerin içinden geçebilen bu ışınlar, sonraları Röntgen ışınları olarak anılmaya başlandı.

·    Ünlü Ressamlar,

·    Türk Bilim adamları,

·    Matematikçi Bilim Adamları,

·    Ünlü müzisyenler,

·    Türk Büyükleri.

Her bir bilim adamımız, geleceğe ışık tutan icatları ve bilgileriyle bizlere ışık olmuştur.

Yeni neslin, bizlere ilham verecek; bilim , kültür ve güzel sanatlarda gelişmesi dileğiyle.

Teşekkürler.

Saygılarımla.

Serkan UYGUR

Marketing Communications (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: