Tarihteki Ünlü Bilim İnsanları; Keşifleri, Buluşları ve İcatları

Tarihteki ünlü bilim insanları; keşifleri, buluşları ve icatları bilgilerini, sizler için toparlamaya çalıştım.

Gelecek kuşakların yararlanması ve bilmesi açısından, 2020 ve 20.. li yılarda bilinmesi gerekenler.

Dünya tarihine derin izler bırakmış bir çok bilim insanları bulunuyor.

Luis Alvarez 1911 – 1988:

İridyum tabakası, göktaşı etkisiyle dinozor ölümü ve atom altı parçacık keşifleri.

André-Marie Ampère 1775 – 1836:

Elektrik akımı taşıyan kabloların manyetik olarak çekip itebileceğini keşfetti; elektromanyetik teoriyi kurdu.

Anaximander c. M.Ö. 610 – M.Ö. 546:

Antik bir filozoftur. Gezegenimizin uzayda özgür olduğunu ve bir şeye bağlı olmasının gerekli olmadığını tanımlayan ilk kişidir.

Mary Anning 1799 – 1847:

Eski hayvanlar, fosiller ve paleontoloji: Plesiosaur’un ilk tam örneğini keşfetti; dinozorların yeme alışkanlıklarını ortaya çıkardı.

Arşimet c. M.Ö. 287 – M.Ö. 212:

Mekanik ve hidrostatik bilimlerini kurdu. pi sayısını kesin olarak hesapladı, üslerin yasasını tasarladı, yeni geometrik ispatlar oluşturdu, sayısız dahice mekanik cihazlar icat etti.

Aristarchus c. M.Ö. 310 – c. M.Ö. 230:

17. yy da Nicolaus Copernicus’un güneş sistemi fikri ortaya atılmadan önce, dünyanın güneşin etrafında yuvarlak bir yörüngede durduğu fikrini ileri sürdü.

Aristoteles M.Ö. 384 – M.Ö. 322:

Felsefi fikirleri hâlâ öğretilen bir deha, ancak bilimsel metotları nedeniyle neredeyse iki bin yıl kadar bilimde ilerlemeyi geciktirdi.

Amedeo Avogadro 1776 – 1856:

Elementlerin bağımsız atomlar yerine moleküller şeklinde varolduğunun farkına varan ilk bilim insanı; Avogadro yasasının yaratıcısıdır.

Francis Bacon 1561 – 1626:

Aristo’nun bilimsel metodu yaygınlaştıran bilimsel etkisinin temelini salladı, bilim mantığa dayalı argümanlar yerine deney ve gözlemlere dayandırdı.

Alexander Graham Bell 1847 – 1922:

Metal detektörünün, telefonun ve fotofonun mucididir

Daniel Bernoulli 1700 – 1782:

Uçağın kanatlarının nasıl kaldırıldığını anlatan Bernoulli Etkisini keşfetti. Gazlardaki parçacık hızlarını sıcaklığa bağlı kinetik bir teori formüle etti; risk teorisinde büyük keşifler yaptı.

Elizabeth Blackwell 1821 – 1910:

Amerika’da hekimlik yapmaya hak kazanan ilk kadın; Amerika’nın ilk kadın tıp fakültesinin kurucusu.

Niels Bohr 1885 – 1962:

Atomu yeniden modelleyerek kuantum mekaniği kurdu.

N. Bose 1894 – 1974:

Aynı renkteki ışık fotonlarının birbirinden ayırt edilemeyeceği düşüncesine dayanan, Planck radyasyon yasasının alternatif bir türevi ile kuantum istatistikleri oluşturdu.

Robert Boyle 1627 – 1691:

Simya ve mistisizme gömülmül kimyayı bilimini, ölçüme dayalı bir hale dönüştürdü. Elementleri, bileşikleri ve karışımları tanımdı. İlk gaz kanunu – Boyle Yasasını keşfetti.

Tycho Brahe 1546 – 1601:

Şimdiye kadar derlenmiş ve Mars’ın yörüngesini ölçülmemiş en iyi yıldız kataloğunu üretti. Kepler’in gezegensel hareket kanunları ve Newton’un yer çekimi kanunlarının yolunu açtı.

Brahmagupta 597 – 668:

Sıfır sayı olarak kabul ettirdi ve matematiksel özelliklerini tanımladı; İkinci dereceden denklemlerin çözümü için formül buldu.

Robert Bunsen 1811 – 1899:

Sezyum ve rubidyum’u keşfetti. Arsenik zehirlenmesinin panzehirini keşfetti. Çinko-karbon pil ve flaşlı fotoğrafçılığı keşfetti. Gayzerlerin nasıl çalıştığını keşfetti.

Santiago Ramón y Cajal 1852 – 1934:

Modern sinirbilimin kurucusu: nöronların, birbirlerine bağlı hücrelerden ziyade biyokimyasal olarak farklı hücreler gibi davrandıklarını söyleyen doktrini kanıtladı.

Rachel Carson 1907 – 1964:

20. yüzyıl çevreciliğinin kurucusu olan Silent Spring’in kitabını yazdı. DDT gibi kimyasalların çevre üzerindeki etkisinin yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Onun sayesinde çevreye zararlı kimyasallara yasaklar ve ağır kısıtlamalar getirildi.

James Chadwick 1891 – 1974:

İngiliz bilim insanı Nötron keşfetti ve Atom Bombası projesi olan Manhattan Projesi’nde çalışan bilim insanlarına yol gösterdi.

Subrahmanyan Chandrasekhar 1910 – 1995:

Büyük yıldızların sonsuz yoğunluğa erişmek için kendi yerçekiminde çökebileceklerini keşfetti. Bugün bu çökmüş yıldızlara kara delik deniyor.

Erwin Chargaff 1905 – 2002:

Chargaff’ın kuralları DNA’nın yapısını keşfetmenin yolunu açtı.

Nicolaus Copernicus 1473 – 1543:

Güneş sisteminin yeryüzünde değil, güneş üzerinde merkezlendiği konusundaki inancını anlatan “Göksel Küreler Devrimleri” adlı kitabı ile bilimsel devrimi başlattı.

Jacques Cousteau 1910 – 1997:

Oscar kazanan deniz öncüsü; SCUBA dalışı için isteğe bağlı nefes borusunu tasarladı; Birkaç televizyon dizisi ile popüler olan deniz biyolojisti.

Francis Crick 1916 – 2004:

Kodlanmış DNA’nın yapısı ve replikasyon mekanizması; Sıra İfadesi ve Merkezi Dogmayı kurdu; DNA’nın, amino asitlerden protein oluşumunu kontrol etmek için bir üçlü kod kullandığını keşfetti.

Marie Curie 1867 – 1934:

Radyum ve polonyumun kimyasal elementlerini keşfetti; radyoaktif elementlerin çalışmasına çok sayıda öncü katkıda bulunmuştur; radyasyon ile tümörlerin tedavisine ilişkin ilk araştırmayı gerçekleştirdi.

John Dalton 1766 – 1844:

Dalton Atomik Teorisi kimyanın temelini oluşturdu. Gazların sıcaklığı, hacmi ve basıncı ile ilgili Gay-Lussac Yasasını keşfetti. Kısmi gaz basıncı yasasını keşfetti.

Charles Darwin 1809 – 1882:

Tarihin en ünlü kitaplarından biri olan “Türlerin Kökeni Üzerine” adlı eserinde yazdığı ve evrim teorisinin doğal seleksiyonla olduğunu kanıtladı.

René Descartes 1596 – 1650:

Tüm zamanların en büyük filozoflarından biri; bilimsel yöntemde şüpheciliğin savunucusu; analitik geometrinin bağımsız kurucusu da dahil olmak üzere yeni matematiksel fikirlerin yaratıcısı. Kartezyen koordinatları oluşturdu.

Paul Dirac 1902 – 1984:

Birleştirilmiş kuantum mekaniği ve parçacık dönmesinin kökenini açıklayan özel görelilik; antimadde kavramını keşfetti; Kuantum elektrodinamiğini kurdu.

Albert Einstein 1879 – 1955:

Einstein’ın özel ve genel görelilik teorileri, ışık, yerçekimi ve zaman anlayışımızda dikkat çekici bir dönüşüm sağladı; özel görelilik, tarihteki en ünlü denklemi E = mc2 olarak kurdu. Einstein fotoelektrik etkiyi açıkladı. Atomların ve moleküllerin gerçekten var olduğunu gösteren güçlü kanıtlar sağladı.

Empedokles M.Ö. 490 – M. 430:

Antik bir doğal seleksiyon teorisi kurdu.

Eratosthenes M.Ö. 276 – M.Ö. 194:

Dünya’nın büyüklüğü 2,500 yıl önce doğruca hesapladı; coğrafya bilimini kurdu; ve ünlü asal sayıları buldu.

Micheal Faraday 1791 – 1867:

Elektromanyetik indüksiyonu keşfetti; Faraday elektroliz kanunlarını tasarladı; ışık ve manyetizma arasındaki ilk deneysel bağlantıyı keşfetti; Bir gazın oda sıcaklığında ilk  sıvılaştırılmasını gerçekleştirdi; benzeni keşfetti.

Pierre de Fermat 1607 – 1665:

Tüm zamanların en büyük matematikçilerinden biridir: analitik geometri ve olasılık teorisi disiplinlerini kurdu.

Fibonacci 1170 – 1245:

Batılı matematiğin yeniden doğuşu: Fibonacci’nin Hesaplama Kitabı şimdi dünya çapında kullanılan Hint sayı sistemini Avrupa’ya tanıttı.

Ronald Fisher 1890 – 1962:

Deneysel tasarım icat etti; istatistiksel varyans kavramını tasarladı; yeni seçilmiş nüfus genetiği alanını tanımlayan Mendel’in miras kurallarıyla doğal seleksiyon yoluyla birleşik evrim terosi kurdu.

Alexander Fleming 1881 – 1955:

Yaralar ve enfeksiyonların antiseptik ajanlarla tedavi edilmesinin, herhangi bir önlem alınmadıkça ölüme neden olduğunu keşfetti. Penisilin keşfetti ve antibiyotik dirençli bakterilerin yükselişini öngördü.

Benjamin Franklin 1881 – 1955:

ABD’nin kurucu babası Franklin, elektrik anlayışımızı şekillendirdi, elektrik terimlerini pozitif ve negatif hale getirdi. paratoner ve iki odaklı gözlükleri icat etti.

Rosalind Franklin 1920 – 1958:

DNA’nın yapısını oluşturmak için kullanılan deneysel verilerin çoğunu ispatladı. DNA’nın iki şekilde var olabileceğini keşfetti. Kömürün, moleküler bir elek görevi gördüğünü kanıtladı.

Galen 129 – 216:

Gladyatörlere hekimlik yaptı ve diyet ile sağlık arasında bağlantı kurulmuştur. Galen, Batı ve Arap tıbbına 1500 yıldır hakim olan hatalı bir doktrin yarattı.

Galileo Galilei 1564 – 1642:

Modern bilimin babası olan Galileo, şimdiye kadar başka bir gezegenin yörüngesinde bulunduğu bilinen ilk ayları keşfetti ve Samanyolu’nun yıldızlardan oluştuğunu keşfetti. Nesnelerin yer çekiminden nasıl etkilendiğini, atalet ilkesini belirtti ve ilk görelilik teorisini rasyonalize etti.

Carl Friedrich Gauss 1777 – 1855:

Tüm matematiğin son efendisi olan Gauss, sayı teorisini değiştirdi ve en küçük kareler metodunu ve hızlı Fourier dönüşümü icat etti. Fiziksel bilimlere yaptığı derin katkılar, Gauss Yasası ve Gauss Yasası için Manyetizma’yı içermektedir.

Willard Gibbs 1839 – 1903:

Gibbs vektör analizini icat etti ve modern istatistik mekaniği ve kimyasal termodinamik bilimlerini kurdu.

Jane Goodall 1934 doğumlu:

Şempanze davranışında keşifler yaptı; şempanzelerin insanlara benzer sosyal davranışlara sahip olduklarını, ayrıca araç yaptıklarını, et yemek yemelerini ve avlamalarını sağladı.

William Harvey 1578 – 1657:

Kan dolaşımını ilk kez açıklayan, tam bir devre başlangıcı ve kalpte bittiğini gösterdi.

Joseph Henry 1797 – 1878:

Dünyanın en güçlü elektromıknatıslarını inşa etti; Faraday’dan bağımsız elektromanyetik indüksiyon keşfetti; Samuel Morse’nin telgrafıicat etmesine izin veren bilimsel atılımlar yaptı. Elektrik endüktansı birimi onuruna verilir.

Heinrich Hertz 1857 – 1894:

James Clerk Maxwell’in elektromanyetizma teorisini ispatlayan radyo dalgalarını keşfetti; kuantum dünyasının varlığına ipucu veren fotoelektrik etkiyi keşfetti. Sıklık birimi onun ismi ile adlandırılır.

David Hilbert 1862 – 1943:

23 problemi ile tanınan Hilbert, matematiğini yeni boyutlara taşıdı. 2000 yıl öncesine ait Öklid’in aksiyomlarını değiştirerek 2D ve 3D geometrinin birleştirilmesini sağladı; ileri fizik biliminde gerekli olan Hilbert Space’i yarattı.

Hipparchus M.Ö. 190 – M.Ö. 120:

Eskiçağın en büyük bilim insanlarından biri: matematiğin trigonometri disiplinini kurdu; dünya-ay mesafesini doğru bir şekilde ölçtü; Ekinoksların öncesi atılmasını keşfetti; 850’den fazla yıldızın konumlarını ve büyüklüğünü belgeledi; onun kombinasyon çalışmaları 1870’e kadar eşsizdi.

Robert Hooke 1635 – 1703:

Hücreleri keşfetti ve bilimsel tarihteki en önemli kitaplardan biri olan Mikrografi yi yazarak, mikroskobik dünyayı ilk defa ortaya koydu; Fizikte Hooke yasasını keşfetti; cep saatlerinin yapılmasını sağlayan denge yayını icat etti.

Grace Hopper 1906 – 1992.

Elektronik bilgisayarların öncüsü. İlk derleyiciyi icat etti ve 20. yüzyılın en yaygın kullanılan bilgisayar dilini oluşturan COBOL’un baş mimarıydı.

Jack Horner 1946 – 

Bilimin popülerleştiricisi: Dinozorların gençleri ve bazıları koloniler iç içe geçmiş olduğunu keşfetti. Dinozor DNA’sı ile dinazorları yeniden canlandırmaya çalışıyor.

James Hutton 1726 – 1797:

Kayaçları nasıl yorumlayacağını keşfederek modern jeolojiyi kurdu. Bulunduğumuz dünya önceden inanıldığından çok daha eskidir ve dünyamızın erozyon ve birikim gibi doğal süreçlerle şekillendiğini söyleyen üniformitarizm ilkesini geliştirdi.

Irene Joliot-Curie 1897 – 1956:

Kararlı kimyasal elementlerin “tasarımcı” radyoaktif elementlere nasıl dönüştürüleceğini keşfetti; bunlar milyonlarca insanın hayatını kurtarmış ve her yıl on milyonlarca medikal prosedürde kullanılmaktadır.

Michio Kaku 1947 – 

Bilimin popülerleştircisi, fütürist ve sicim alan teorisinin kurucusudur.

Ömer Hayyam 1048 – 1131:

Bir şair, filozof ve bilim insanı olan Hayyam, bir yılın uzunluğunu o güne kadarki en doğru değerle hesapladı ve konik kesitlerin kesişimlerinin kübik denklemlerin geometrik çözümleri üretmek için nasıl kullanılabileceğini gösterdi.

Johannes Kepler 1571 – 1630:

Güneş sisteminin gezegenlerinin eliptik yörüngeleri izlediğini keşfetti; yeryüzündeki gelgitlerin aslen ay nedeniyle olduğunu gösterdi; logaritmaların nasıl çalıştığını kanıtladı; Işık yoğunluğunun ters kare yasasını keşfetti; Gezegensel hareket kanunları Newton’u çekim kanununa önderlik etti.

Stephanie Kwolek 1923 – 2014:

Kurşun geçirmez vücut zırhından tenis raket tellerine kadar uzanan uygulamalarda kullanılan inanılmaz derecede güçlü plastik olan kevları icat etti.

Antoine Lavoisier 1743 – 1794:

Modern kimyanın kurucusu; oksijenin yanma ve solunumdaki rolünü keşfetti; suyun hidrojen ve oksijen bileşiği olduğunu keşfetti; elmas ve kömürün karbon diye adlandırdığı aynı elementin farklı biçimlerinde olduğunu kanıtladı.

Antonie van Leeuwenhoek 1632 – 1723:

Mikrobiyolojinin babası, tek hücreli hayvanlar ve bitkiler, bakteriler ve sperm hücrelerini keşfetti. Aynı zamanda mikroskopu icat etti.

Inge Lehmann 1888 – 1993:

Analitik deprem dalgaları, gezegenimizin çekirdeğinin sıvı ve onu çevreleyen 1.000 km’den daha büyük bir katı çekirdek bulunduğunu keşfetti.

Carolus Linnaeus 1707 – 1778:

Doğal dünya hakkındaki görüşümüzü, tüm yaşam biçimlerini sınıflandırmak için kullandığımız iki parçalı adlandırma sistemi ile organize etti; Yaklaşık 13.000 yaşam formunu adlandırıp sınıflandırdı; İnsanları diğer yaşam biçimleriyle aynı şekilde sınıflandırarak geleneklerden koptu.

Ada Lovelace 1815 – 1852:

Bilgisayar bilimlerinin annesi; ilk yayınlanan bilgisayar programını icat etmiştir. Bilgisayarların matematiksel hesaplamalardan daha fazla şey yapabileceğini gören ilk kişi oldu; alfabedeki notalar ve harflerin bilgisayarlar tarafından manipüle edilmesi için sayılara dönüştürülebileceğini kanıtladı.

Jane Marcet 1769 – 1858:

Kimya Konuşmaları kitabının yazarı, kızlar ve yoksullar gibi az örgün eğitim almış insanlar için yazılmış olan zamanı için eşsiz bir ders kitabıdır. Kitap Michael Faraday’a fakirliğin üstesinden gelip büyük bir bilim insanı olabilmesi için ilham kaynağı oldu.

James Clerk Maxwell 1831 – 1879:

Doğa anlayışımızı değiştirdi: onun ünlü denklemleri, elektriğin ve manyetizma kuvvetlerini bir araya getirerek ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu kanıtladı. Kinetik kuramı, sıcaklığın tamamen parçacıkların hareketine bağlı olduğunu ortaya koymuştur.

Barbara McClintock 1902 – 1992:

Genetikte çığır açtı: genlerin bir organizmanın fiziksel özelliklerini belirlediğini gösterdi; türlerdeki genetik çeşitliliği arttıran kromozomal çaprazlığı keşfetti; transpozisyonu (genler kromozomlar içinde hareket edebilmesi) keşfetti.

Lise Meitner 1878 – 1968:

Nükleer fisyonun muazzam miktarda enerji üreteceğini keşfetti; radyoaktif geri tepme fenomenini keşfetti.

Gregor Mendel 1822 – 1884:

Genetik bilimini kurdu; kalıtım kurallarının çoğunu tanımladı; resesif ve baskın özellikleri belirledi ve özelliklerin anne-babadan matematiksel olarak öngörülebilir bir şekilde yavrulara geçtiğini kanıtladı.

Dmitri Mendeleev 1834 – 1907:

Periyodik tabloyu icat etti. Altı yeni kimyasal elementin varlığını ve özelliklerini doğru bir şekilde belirlemek etmek için periyodik tablonun düzenleyici ilkelerinden yararlandı.

Henry Moseley 1887 – 1915:

Her elementin kimliğinin, periyodik tablonun gerçek organizasyon ilkesini oluşturan proton sayısıyla benzersiz bir şekilde belirlendiğini kanıtladı; dört yeni kimyasal element varlığını doğru bir şekilde öngördü; Atom pilini icat etti.

Isaac Newton 1643 – 1727:

Evrensel yerçekimi yasası ve hareket yasaları ile doğa anlayışımızı tamamen değiştirdi; Fizik bilimlere egemen olan matematik alanı için calculus icat etti. Binom teoremini genelleştirdi; İlk defa yansıtan teleskop inşa etti; gökkuşağının tüm renklerini güneş ışığının yaptığını gösterdi.

Florence Nightingale 1820 – 1910:

Hemşireliği saygın, yüksek eğitimli bir mesleğe dönüştüren sağlık öncüsüdür; Daha geniş sağlık sonuçlarını analiz etmek için istatistikler kullandı; 1871 ve 1935 yılları arasında yaptığı reformlar sayesinde ortalama insan ömrünü 20 yıl uzatmaya katkıda bulundu.

Alfred Nobel 1833 – 1896:

Dinamiti icat etti, kumlama kapağı, gelignit ve balistit; patlayıcı madde patenti ve üretimi ile muazzam ölçüde zenginleşti; bilim, edebiyat ve barış alanında yıllık ödüller vermek için tüm servetini kullandı. Nobel ödülünü icat etti.

Emmy Noether 1882 – 1935:

Muhtemelen tarihteki en büyük kadın matematikçi olan Noether’in teoremi evrenimizin temel bir mülkiyetini ortaya çıkarmıştır; bu da her koruma yasasında değişmez bir maddedir. Soyut cebirin kurucusu matematikte devrim yarattı.

Hans Christian Oersted 1777 – 1851:

Elektrik akımının yakınlardaki bir manyetik iğnenin hareket etmesine neden olduğunu gördüğünde elektromanyetizma keşfedildi; piperine’i keşfetti ve aliminyum elementinin ilk izolasyonunu sağladı.

Louis Pasteur 1822 – 1895:

Modern mikrobiyolojinin babası; Ayna-görüntü moleküllerini keşfederek kimyayı ve biyolojiyi değiştirdi; anaerobik bakteriyi keşfetti; hastalıklara mikropların neden olduğu teorisini kurdu; Pastörizasyonla gıdanın muhafaza edilmesini icat etti.

Linus Pauling 1901 – 1994:

Kimya dahisi; formüle edilmiş valans bağ teorisi ve elektronegatiflik; kuantum kimyası, moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanlarını kurdu. Proteinlerin alfa-heliks yapısını keşfetti; orak hücre anemisinin moleküler bir hastalık olduğunu ispatladı.

Marguerite Perey 1909 – 1975:

Doğal olarak bulunan en son kimyasal element olan Francium’u keşfetti. O zamandan beri bütün elementler yapay olarak üretildi.

Max Planck 1858 – 1947:

Önerisi ile kurulan kuantum teorisi, sıcak nesneler yalnızca izin verilen belirli enerji değerlerini yayar; bu şu anda Planck sabiti olarak adlandırılan bir sayının katlarıdır.

Karl Popper 1902 – 1994:

Karl Popper, bilim düşüncesini değiştirdi; bilim teorilerinin yalnızca yanılsama ile test edilebileceğini gösterdu. Bilimsel metodun hipotezik olarak tümdengelimli modeli, eski tümdengelimli ve endüktif modellerin yerini almıştır.

Pisagor c. M.Ö.570 – M.Ö. 497:

Pisagor evrenin matematik kullanılarak inşa edildiğine ve her şeyin rakamlarla tanımlanabileceğine inanıyorlardı; matematik ve müzik arasında bir bağ kurdu; Pythagoras teorisini ispatladı; irrasyonel sayılar keşfetti; Platonik Katıları keşfetti.

V. Raman 1888 – 1970:

Işığın, bir moleküle küçük bir enerji miktarı bağışlayabileceğini, ışığın rengini değiştirdiğini ve molekülün titreşmesini sağlayabileceğini keşfetti. Renk değişikliği molekülleri tanımlamak ve kanser gibi hastalıkları tespit etmek için kullanıldı, moleküller için bir ‘parmak izi’ görevi gördü.

Srinivasa Ramanujan 1887 – 1920:

Büyük ölçüde kendi kendine metmatiği öğrendi. Sayılar teorisini binlerce denklem ve teorem ile zenginleştirdi.

Ernest Rutherford 1871 – 1937:

Nükleer kimya ve nükleer fizik bilimlerinin babası; atom çekirdeğini, protonu, alfa parçacığını ve beta parçacığını keşfetti ve adlandırdı; nükleer yarı ömür kavramını keşfetti; ilk olarak bir elementin diğerine dönüşümünü laboratuvarda başarmıştır.

Theodor Schwann 1810 – 1882:

Hücrenin tüm canlıların temel birimi olduğu kanıtladı; hücrelerinin sınıflandırılması modern histolojinin temelini oluşturur; enzim pepsini keşfetti; mikroorganizmaların alkol fermantasyonunda oynadığı rolü tespit etti.

Glenn Seaborg 1912- 1999:

Periyodik cetvelinde yer alan on kimyasal elementi keşfetti. Elemanların elektronik yapısı üzerine yaptığı çalışmalar, periyodik cetvelin yeniden yazılmasına yol açtı.

Gen Shoemaker 1928 – 1997:

İlk astrojeolog ve gezegensel etki biliminin kurucusu; Dünyadaki büyük kraterlerin volkanik faaliyet yerine asteroitler ve kuyruklu yıldızlar ile çarpışmalarından kaynaklandığını kanıtladı.

F. Skinner 1904 – 1990:

20. yüzyılın en etkili psikoloğu; Davranışçılık bilimine öncülük etti; öğrenmede pozitif etki gücünü keşfetti; niceliksel olarak tekrarlanabilir sonuçlar üreten ilk psikolojik deneyleri tasarladı.

Nettie Stevens 1861 – 1912:

Bir organizmanın cinsiyetinin şimdi XY cinsiyet belirleme sistemi olarak bilinen kromozomları tarafından belirlendiğini keşfetti. Bu keşif, fiziksel bir özellik ile kromozom farklılıkları arasında ilk kez bir bağlantı olduğunu kanıtladı.

Miletli Tales M.Ö. 624 – M.Ö. 546:

Tarihin ilk bilim insanı olan Thales, doğanın dünyayı nasıl etkilediğini açıklayan kalıpları araştırdı. Batıl inançları bilimle değiştirdi. Geometride yeni sonuçlar bulmak için tümdengelim mantık kullanan ilk kişi oldu.

J. Thomson 1856 – 1940:

Elektronu keşfetti; analitik kimyadaki en güçlü araçlardan biri olan kütle spektrometresini icat etti, kararlı elementlerin izotopları için ilk kanıtları elde etti.

Harold Urey 1893 – 1981:

Döteryum’u keşfetti; kayalardaki izotop oranlarının geçmiş Dünya iklimlerini nasıl etkilediğini gösterdi; Modern gezegen bilimini kurdu; Miller-Urey deneyinde, elektrikle kıvılcımlanan basit gazların, yaşamın temel taşları olan amino asitler ürettiğini gösterdi.

Andreas Vesalius 1514 – 1564:

Modern anatomiyi kurdu, bin yıldan uzun süre devam eden vücut hakkındaki yanlış anlamaları düzeltti.

Rudolf Virchow 1821 – 1902:

Hem patolojinin hem de sosyal tıbbın kurucusu olan Virchow, hastalıkların hatalı hücrelerden kaynaklandığını doğru bir şekilde tespit etti. Embolizm, tromboz, kordoma ve okronoza ilişkin koşulları kataloglayan ilk isim olarak Lösemi adını kullandı.

Alessandro Volta 1745 – 1827:

Elektrik biliminin öncüsü; elektrik pilini icat etti; ilk elektromotor seriyi yazdı; İlk kez metanı izole etti. metan-hava karışımının, içten yanmalı motorun temeli olan elektrikli bir kıvılcım kullanarak patlayabileceğini keşfetti.

Alfred R. Wallace 1823 – 1913:

Doğal seleksiyonla evrim teorisini bağımsız olarak formüle etti; insan faaliyetlerinin doğal dünyaya etkileri hakkında endişeleri dile getiren ilk biyologlardan biriydi.

James Watt 1736 – 1819:

Sanayi devriminin babası; buhar motorunu kökten değiştirerek geliştirdi; yüksek basınçlı buhar motorlarını icat etti; bağımsız latent ısıyı keşfetti; dünyanın ilk kopyalama makinesini icat etti.

Alfred Wegener 1880 – 1930:

Gezegenimizin bir zamanlar milyonlarca yılda bölünmüş olan Pangea adlı tek bir büyük kıtayı kuşatan okyanuslardan oluştuğunu ve bugün gördüğümüz kıtaların bölünerek oluşturduğunu öne sürerek kıtasal kaymayı keşfetti.

Sergei Winogradsky 1856 – 1953:

Mikrobiyal ekolojiyi kurdu; Güneş ışığından ziyade kimyasal reaksiyonlardan enerji elde eden kemosentetik yaşam formlarını keşfetti; Yeşil bitkiler için toprakta yer alan Nitratları-azot bakterilerini keşfetti.

Chen-Ning Yang 1922 – 

Yang-Mills teorisi, Fizikte Standart Model haline geldi.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

One Comment on “Tarihteki Ünlü Bilim İnsanları; Keşifleri, Buluşları ve İcatları

  1. Geri bildirim: Dünyaca Ünlü Bilim Adamları ve Kısa Hayatları | Serkan UYGUR

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: