Kimi İkna Etmeliyiz? Müşterimizi mi! Beynimizi mi!

Merhaba Dostlarım,

Tarihin ilk çağlarından buyana, en önemli konulardan biri Kimi İkna Etmeliyiz? Müşterimizi mi! Beynimizi mi! soruları ön plana çıkmaktadır.

Ticari her işletme, gelir odaklı iş modellerini benimseyip geliştirmektedir.

Toplum talebini arttırmak ve müşteri gruplarında daha fazla ihtiyaç yaratmak için her işletme, AR-GE çalışmalarına önem vererek, yüksek maliyetlere katlanmaktadır.

Yıllarca; müşteri grupları ve tüketici grupları davranışları incelenmiş, beyinlerde fark yaratan ürünler üretilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Bizlerin bilmesi gereken temel nokta, ürünlerimizi pazarlayıp ve satmak için, müşterimizin istek ve ihtiyaçlarına her zaman hitap etmemiz gerekmez.

Müşteri ve Tüketici grupları, çevresinde her gördüğü ürün veya hizmeti, istekleri ve ihtiyaçları çerçevesinde satın almak için değerlendirmez.

Toplumun birer fertleri olarak duygularımız vardır.

Satın alma davranışımızın gerçekleşmesi, ürünle kurduğumuz yakın bağ, duygusal yakınlık ile yakından ilgilidir.

Şartlara bağlı olarak;

 • İş konumumuz gereğince,
 • Grup statüsü,
 • Sahip olma dürtüsü,

bilinci ile hareket ederiz.

Alışveriş sürecinde, bir ürün hakkında satın alma davranışımız duygularımız ile gerçekleşir.

 • Girişimci olalım,
 • İşletmeci olalım,
 • e-ticaret yapalım,
 • Nitelikli ürünler üretelim,
 • Fark yaratan hizmetler verelim,

yeni dünya modelinde,

 • Sıcak bir iletişime,
 • Pozitif duygulara,

sahip olmamız gerekir.

Yapacağımız her start-up modellerinde;

 • Müşterimizi değil,
 • Tüketicimizi de değil,

Kadın veya Erkek DUYGULARI ikna edin.

İkna yönetim modellerinizi stratejiler üzerine konumlandırın.

Toplum olarak bizler, her zaman ihtiyaç ve isteklerimiz ile hareket etmeyiz.

Neuro Marketing Bilimi teknikleri ile hareket ederek, alt beynimizi, sürüngen beynimizi ve eski beynimizi duygularımız yoluyla ikna ederek kazanç sağlayabiliriz.

Ürünlerimize talep yaratmak için çeşitli ikna yöntem ve stratejileri vardır.

Fiziki ürünlerde,

 • Paketleme,
 • Renkler (2020 ve sonrası),
 • Psikolojik Fiyatlama,
 • Promosyon Stratejileri,
 • Kişiye Özel Ürünler,

Dijital bilim,

 • Neurocode Bilimi,
 • Fijital Teknoloji,
 • Kullanıcı Deneyimi,
 • Müşteri Deneyimi,
 • Pop-Up,
 • Viral,
 • Web Analizi,
 • Kişiye Özel Promosyonlar,
 • Özel Günler,
 • İhtiyaç Yaratmak,
 • Talep Uyandırmak,
 • Duygulara Hitap Etmek,
 • Yapay Zeka Teknolojisini Kullanmak,
 • Holagram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Müşteri Hizmetleri (Chatbot, Deep Learning)

detaylar çok daha fazla arttırılabilir.

2020 yılında,

Günümüz dünyasında Neurolink çalışmaları süregelmekte ve insan; zeka ve hafıza olarak çok daha fazla güçlendirilmek istenmektedir.

Global işletmeler, ikna süreçlerini verimli olarak uygulamak istiyorsanız, insanların eski beynine hitap edin ve duygularını harekete geçirin.

Dünyada yaşayan her canlı duygusaldır.

İnsanoğlu duyguları ile hareket eden ve davranışlarını duygu yolları ile eyleme çeviren en önemli varlıktır.

İnsanlar, ekonomik yetersizlikleri sebebiyle istediği ve ihtiyaç duyduğu ürün veya hizmeti satın alamayabilir veya satın almayı erteleyebilir.

İnsanoğlunun duygularına hitap eden; ürün veya hizmetler karşısında, satın alma davranışı eyleme geçmektedir.

Dünya toplum ve gruplarına hitap etmek ve ikna sürecinde başarılı olabilmek için temel şartlar,

 • Demografik Satın Alma,
 • Kültürel Satın Alma,
 • Biyolojik Satın Alma,
 • Kuşaklar Arası Satın Alma,
 • Ekonomik Süreçlerde Satın Alma,
 • Teknolojik Satın Alma,
 • Dağıtım Kanallarında Satın Alma,
 • Perakende Sektöründe Satın Alma,

alt başlıklar daha fazla arttırılacağı gibi, kendi içinde bir çok süreçleri barındırmaktadır.

İkna stratejisi çok zor olmamak ile birlikte çok kolay da değildir.

Bizler toplum üyeleri olarak duygusal varlıklarız.

Dünyanın neresinde olursak olalım, duygularımıza hitap eden her ürün veya hizmeti satın alırız.

Who Should We Convince?

Our client! Our brains!

Hello friends,

Since the early ages of history, one of the most important issues Who Should We Convince? Our client! Our brains! questions come to the fore.

Every commercial enterprise adopts and develops revenue-oriented business models.

In order to increase community demand and create more needs in customer groups, each enterprise undergoes high costs by attaching importance to R & D activities.

For years; customer groups and consumer groups behaviors were examined and studies were made to produce products that make a difference in the brain.

The main point we need to know is that we do not always have to address our customers’ wishes and needs in order to market and sell our products.

Customer and Consumer groups do not evaluate every product or service they see around them in order to purchase within the frame of their wishes and needs.

As members of society, we have feelings.

The realization of our purchasing behavior is closely related to the close bond we establish with the product and emotional closeness.

Depending on the conditions;

• In accordance with our business position,

• Group status,

• The urge to own,

We act with consciousness.

During the shopping process, our buying behavior about a product occurs with our feelings.

• Let us be entrepreneurs,

• Let us be an operator,

• Let us do e-commerce,

• We produce qualified products,

• Provide services that make a difference,

In the new world model,

• Warm communication,

• Positive emotions,

We need to have.

In every start-up model we will make;

• Not our customer,

• Not our consumer,

Convince Female or Male EMOTIONS.

Position your persuasion management models on strategies.

As a society, we do not always act with our needs and desires.

By acting with Neuro Marketing Science techniques, we can gain by convincing our lower brain, reptile brain and old brain through our emotions.

There are various persuasive methods and strategies to create demand for our products.

Physical products,

• Packaging,

• Colors (2020 and later),

• Psychological Pricing,

• Promotion Strategies,

• Customized Products,

Digital science,

• Neurocode Science,

• Digital Technology,

• User experience,

• Customer Experience,

• Pop-Up,

• Viral

• Web Analysis,

• Custom Promotions,

• Special days,

• Creating Needs,

• To awaken demand,

• Addressing Emotions,

• Using Artificial Intelligence Technology,

• I Holagra,

• Augmented Virtual Reality,

• Customer Service (Chatbot, Deep Learning)

The details can be increased much more.

In 2020,

In today’s world Neurolink studies are ongoing and human; intelligence and memory are desirable.

Global businesses, if you want to implement persuasion processes efficiently, address the old brain of people and stimulate their emotions.

Every living thing in the world is emotional.

Human beings are the most important assets that act with their emotions and turn their behaviors into action by means of emotions.

People may not be able to buy or postpone the product or service they want and need because of their economic inadequacy.

Appealing to human emotions; In the face of products or services, purchasing behavior takes action.

Basic conditions for addressing the world community and groups and being successful in the persuasion process,

• Demographic Purchasing,

• Cultural Purchasing,

• Biological Purchasing,

• Intergenerational Purchasing,

• Purchasing in Economic Processes,

• Technological Purchasing,

• Purchasing in Distribution Channels,

• Purchasing in Retail Sector,

As the subtitles will be increased further, it contains many processes in itself.

The strategy of persuasion is not easy but it is not too difficult.

We are emotional beings as members of society.

Wherever we are in the world, we buy every product or service that addresses our feelings.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: