Pazarlama Sektöründe Rekabet Analiz Teknikleri

Reel piyasa koşullarında, pazarlama sektöründe rekabet analiz teknikleri sürdürülebilir çalışmalar yapabilmek için; en basit analiz yönteminden en yoğun analiz türüne kadar bilgi sahibi olunmalı ve uygulanmalıdır.

Analiz Türleri:

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrisi,
 • Porter’ın 5 güç modeli, 
 • Sektör maliyet eğrisi,
 • Net değer,
 • Boşluk matrisi
 • PEST,
 • Dönüm noktası analizi,
 • Hiper rekabet,
 • Gelecek pazar büyüklüğü öngörüsü ve analizi,
 • Pazar büyüklüğünü değerlendirmek ve öngörmek,
 • Ömür değeri analizi,
 • Arz ve talep eğrisi,
 • Müşteri incelemesi,
 • Müşteri yolculuk haritası,
 • Karakter (persona) analizi,
 • Değer zincili analizi,
 • Büyüme yolu analizi,
 • Üç ufuk analizi,
 • Büyüme merdivenleri,
 • Özgürlüğün 7 derecesi,
 • Yönlü politika (GE) matrisi,
 • BCG Matrisi,
 • Ansoff Matrisi,
 • Strateji elması,
 • Aşinalık matrisi,
 • Temel yetkinlik analizi,
 • Finansal analiz,
 • ROCE Ağacı,
 • Maliyet yapısı karşılaştırması,
 • Monte Carlo simulasyonu,
 • Rakip yönetimi,
 • Myers Briggs rakip yönetim ekibi psikolojik profili,
 • Güç yapısı,
 • Gelecek trend analizi,
 • Yabancı gözü analizi,
 • Senaryo planlama,
 • Trend haritası,
 • Belirsizlik değerlemesi, 
 • Öncü analizi,
 • Rekabet strateji keşfi,
 • Mavi okyanus stratejisi,
 • İş modeli üretme,
 • 3-C analizi,
 • Üç değer disiplini,
 • Yenilikçilik tutkusu matrisi,
 • Stratejik kör noktalar,
 • Stratejik satranç tahtası,
 • Rakiplerin gelecek stratejilerini tahmin etmek,
 • Porter 4 köşe analizi,
 • Değer performans analizi,
 • Savaş oyunu,
 • Oyun teorisi,

İşletmeler, analiz tekniklerinden istediklerini seçerek kendi sektörlerine uygulayabilirler.

Günümüzdeki yaşanan şartlar baz alınmalı ve gerekirse analizler en baştan yapılarak günümüz teknolojilerine uyarlanmalıdır.

Güncellenmiş bilgiler çerçevesinde yapılan çalışmalar, neden sonuç ilişkileri ile bizlere daha gerçekçi bilgiler verecektir.

Analiz türleri, rekabet piyasasında işletmelerin kendilerini sorgulamalarını ve piyasa ekonomisinde tam olarak nerde konumlandıklarını görmelerini sağlayan önemli bir çalışma yöntemidir.

2020 yılı itibari ile yeni analiz türleri global şirketlerin hizmetlerine sunuluyor.

Yapay Zeka ile biçimlenmiş Big Data merkezli çalışmalar, analiz çalışmalarında önemli bir yükseliş kazanacak.

İşletmeler, analiz çalışması yaparken hem kendi şirketlerini hem de rekabet ettiği firmayı; konumlandırma ve tutundurma stratejilerinden detaylı inceleme fırsatı bulacaktır.

Dünya piyasa ekonomisinde; ölçümleme becerimiz daha gelişmiş ve çözüm üretme yöntemimiz daha hızlı olacaktır.

İşletmeler; sürdürülebilir kurumsal kalkınma planları çalışmalarını verim odaklı uygulayacaklar.

Competition Analysis Techniques in Marketing Sector

In real market conditions, Competition Analysis Techniques in Marketing Sector to make sustainable studies; From the simplest analysis method to the most intense analysis type, information should be acquired and applied.

Analysis Types,

 • SWOT,
 • SCP Framework (Structure-Conduct-Performance),
 • ADL Matrix,
 • Porter’s 5 power models,
 • Sector cost curve,
 • Net worth,
 • Space matrix,
 • PEST,
 • Milestone analysis,
 • Hyper competition,
 • Future market size prediction and analysis,
 • Evaluating and predicting the size of the market,
 • Life value analysis,
 • Supply and demand curve,
 • Customer review,
 • Customer journey map,
 • Character (persona) analysis,
 • Value chain analysis,
 • Growth path analysis,
 • Three horizon analysis,
 • Growth stairs,
 • 7 degrees of freedom,
 • Directional policy (GE) matrix,
 • BCG Matrix,
 • Ansoff Matrix,
 • Strategy diamond,
 • Familiarity matrix,
 • Basic competence analysis,
 • Financial analysis,
 • ROCE Tree,
 • Comparison of cost structure,
 • Monte Carlo simulation,
 • Competitor management team profile,
 • Myers Briggs’ competitor management team psychological profile,
 • Power structure,
 • Analysis of future trends,
 • Foreign eye analysis,
 • Scenario planning,
 • Trend map,
 • Uncertainty valuation,
 • Lead analysis,
 • Competition strategy discovery,
 • Blue ocean strategy,
 • Producing a business model,
 • 3-C analysis,
 • Three disciplines of value,
 • Innovation passion matrix,
 • Strategic blind spots,
 • Strategic chessboard,
 • To predict the future strategies of competitors,
 • Porter’s 4 corner analysis,
 • Value performance analysis,
 • War game,
 • Game theory,

Businesses can choose what they want from analysis techniques and apply them to their industries.

An important information should be based on the current conditions and if necessary, the analyzes should be structured from the beginning and adapted to today’s technologies.

Studies conducted within the framework of updated information will give us more realistic information with cause and effect relationships.

Analysis types are an important working method that enables businesses to question themselves in the competitive market and see exactly where they are positioned in the market economy.

As of 2020, new analysis types will be available to global companies.

Big Data-centered studies shaped with Artificial Intelligence will provide significant momentum in analysis studies.

Businesses, while doing analysis, both their own companies and the company they compete with; will find the opportunity to examine the positioning and promotion strategies in detail.

Our ability to measure the world market economy will be more advanced and our clan to produce solutions will be faster.

Businesses; Sustainable corporate development plans will focus on efficiency.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: