Pazarlama ve Satış Departmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Şirket bünyelerinde, organizasyon ve planlamanın tam manası ile doğru işleyebilmesi için, pazarlama ve satış departmanlarının görev ve sorumlulukları iş kollarına uygun bir biçimde ayrılması ve görev tanımlarının yapılması gerekir.

İlk olarak ele alınması geren en önemli departmanlar,

 • Pazarlama departmanı,
 • Satış departmanıdır.

Ülkemizde bu süreç, çok yanlış uygulanıyor.

Satış ve pazarlama olarak bilinen yanlış bir bilgi var.

Doğrusu

Pazarlama ve Satış

Pazarlama ve Satış departmanlarının üstlendiği misyon, birbirinden oldukça farklıdır.

 • Pazarlama departmanının görev ve sorumlulukları,
 • Satış departmanının görev ve sorumlulukları vardır.

Pazarlama ve Satış mesleğini, enine boyuna iyi bir biçimde analiz edebilmemiz için, iki bilimin işleyişini ve açılımını çok iyi bilmeliyiz.

Pazarlama ve Satış:

İki ayrı bilim olduğuna göre; içeriklerini, görev ve sorumluluk alanlarını geniş bir ölçüde değerlendirmeliyiz.

Günümüz dünyasında, eski sistemler yerini yeni stratejik çalışmalara bırakıyor.

Toplumların istek ve ihtiyaçları sınırsızdır ve farklı kültürel özellikler taşır.

Pazarlama ve Satış mesleğindeki eğitim konu başlıklarına linkten ulaşabilirsiniz.

Jenerasyonlar:

1946 yılı ve öncesi, baby boomers, sessiz kuşak, x kuşağı, y kuşağı, z kuşağı, alfa kuşağı ve yeni jenerasyonlar günümüz toplumlarının yapı taşlarıdır.

Kuşaklar, günümüz toplum yapılarına uygun dünya ekonomisine damga vuracak eylem planları oluşturur.

Alfa kuşağı ve jenerasyonlar, kuşakların detaylı analizi ve karşılıklı etkileşimleri hakkında bilgi almak için serkanuygur.marketing@gmail.com iletişime geçebilirsiniz.

Pazarlama ve satış stratejileri ve teknikleri gelişerek evrimleşiyor.

Teknoloji:

Yapay Zekâ, hologram ve arttırılmış sanal gerçeklik teknolojileri, pazarlama ve satış kanallarını yönetecek olup, anlık büyük veri (Big Data) sağlanıyor.

Büyük veri (Big Data), bilgiye ve yönetimsel işleyişe destek olacak, yeni inovatif süreçlere zemin hazırlayor.

Serkan UYGUR Pazarlama Marketing

Pazarlama Departmanın Görev ve Sorumlulukları:

 • Pazarlama İletişimi,
 • Halkla İlişkiler,
 • Pazar Araştırması,
 • Rakip Analizi,
 • Ü.H.E. Analizi,
 • Müşteri Deneyimi Yolculuğu Haritası,
 • İnovasyon,
 • Pazarlama Kararları,
 • Pazarlama Stratejileri,
 • Pazarlama Denetimi,
 • Pazarlamada Hologram,
 • Pazarlamada Arttırılmış Sanal Gerçeklik (MAVR),
 • Pazarlama Ekosisteminde Yapay Zekâ (MAI),

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Pazarlama Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları:

 • Toplantılar düzenlemek,
 • Takımını belirli zamanlarda denetlemek,
 • Takım motivasyonunu sağlamak,
 • Takım oyuncularının ürün bilgisini güncel tutmak,
 • SWOT Analizi ve PEST Analizi ve diğer analiz türlerini uygulamak,
 • Müşteriler ile etkileşimin devamlılığını sağlamak,
 • Şirket markasını geliştirmek,
 • Doğru hedef kitleyi belirlemek,
 • Müşteri ilişkilerini sürdürülebilir kılmak,
 • Müşteri segmentasyonu oluşturmak,
 • Pazarlama İletişimi süreçlerini oluşturmak,
 • Pazarlama kampanyaları oluşturmak,
 • Stratejik pazarlama yöntemleri uygulamak,
  • Klasik pazarlama yöntemleri,
  • Modern pazarlama yöntemleri,
  • Sosyal Medya pazarlama yöntemleri,
  • Dijital pazarlama yöntemleri,
  • Yapay Zekâ pazarlama yöntemleri,
 • Ajanslar ile iş birliği yapmak,
 • Yenilikçi, inovatif ve farkındalık odaklı içerikler üretmek,
 • Şirket web sitesi düzenlemeleri,
 • FullHD Resimler,
 • QR Barkod,
 • Sanal Gerçeklik (VR),
 • 360 derece görüntü,
 • Kısa Video İçerik.
 • Müşteri ve tüketici sadakati,
 • Sosyal medya etkileşimi kurmak,
 • Web sitesi üzerinden etkileşime geçmek.
 • Kurumsal farkındalığı arttırmak için,
 • Konferanslar,
 • Seminerler,
 • Resepsiyonlar,
 • Workshoplar,
 • Start-up,
 • Meet-up,
 • Sergiler,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya Sosyal Sorumluluk projeleri yapılmalı,
 • Sponsorluk anlaşmaları,
 • Rakip firmalar, iç ve dış paydaşlar ile ilişkiler geliştirilmeli,
 • SEO, SEM ve Google AdWords raporları güncel takip edilmeli,
 • Pazarlama ekibi ile haftada bir kez toplantı yapılmalı,
 • Pazarlama Direktörü ile ay içerisinde belirlenen zaman diliminde toplantı yapılmalı,
 • Pazarlama departmanının işleyişi için Sürdürülebilir Kalkınma Raporu hazırlanmalı,
 • Pazarlama yöneticisi; bütün departman yöneticileri ile koordineli çalışmalı ve toplantılar yapmalıdır,
 • Hedef odaklı çalışmalar, ön görülebilir çerçeveler içinde oluşturulmalıdır,
 • (Günlük, Haftalık, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık, 12 Aylık (1 yıl içinde 4 period)),
 • Reaktif ve Proaktif çalışmalar yapılmalıdır,
 • Gelişimin arttırılması için, pazarlama eğitimlerini periodlar şeklinde düzenlenmelidir,
 • Pazarlama bütçesi, her yıl başı oluşturulmalıdır.

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Pazarlama Yöneticisinin Becerileri:

 • Kişiler arası iletişim,
 • Müşteri odaklılık,
 • Ticari anlayış,
 • Stratejik düşünme yeteneği,
 • Yaratıcılık,
 • Detaycılık,
 • Kişisel motivasyon,
 • İşini severek yapmak,
 • Ekip çalışması,
 • Etkileme,
 • Pazar ekosistemine uygun, kültürler arası farkındalığı ölçebilmek,

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Günümüz pazarlama sektöründe, pazarlama departmanını yönetenlerin bildiği pratik konulardır.

Pazarlama sektöründe, öncü ve lider bir konum için gereken çok farklı stratejik yöntemler bulunuyor.

Pazarlama yöneticilerinin görev ve sorumluluğu hakkında, daha fazla bilgiler için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Satış Departmanın Görev ve Sorumlulukları:

Pazarlama ve satış bilimleri arasındaki fark rahatça anlaşıldıktan sonra, satış yönetim sürecine geçebiliriz.

 • Ürünlerin fiyatları planlanmalı.
 • Ürünlere fiyat teklifi hazırlanmalı (proforma fatura)
 • Ürünlerin tutundurma stratejilerinin belirlenmesi,
 • Rakip firmaların, piyasa ürün fiyatları araştırılmalı,
 • Ürün geliştirme / Re-marketing (müşteri deneyimi baz alınarak, pazarlama ve satış departmanı birlikte çalışma yapmalı.)
 • B2B, B2C, C2C, C2D, D2D, Online, Offline, Soğuk satış, Sıcak satış ve diğer satış seçenekleri geliştirilmeli.
 • Kriz dönemlerinde farklı ürün gamları yapılmalı,
 • Kampanya ve promosyon faaliyetleri planlanmalı.
 • Doğrudan satış teknikleri ve stratejileri geliştirilmeli.
 • Rout planlaması hedef odaklı yapılmalı,
 • Potansiyel müşteriler segmente edilmeli.

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Satış Süreci:

 • Saha ekibinin kurum bilgisi olmalı,
 • Ürün Bilgisi,
 • Sektör Bilgisi,
 • Satış Şartlarının Bilgisi,
 • Yetki Donanımı,
 • Rekabet Bilgisi,
 • Tahsilat Becerisi,
 • İletişim Becerisi,

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Satışı Etkileyen Faktörler:

 • Ürün Kalitesi,
 • Hizmet Kalitesi,
 • Ürün Çeşitliliği,
 • Kurumun Mali Yapısı,
 • Arz ve Talep Dengesi,
 • Tüketici Alım Gücü,
 • Ekonomik Koşullar,
 • Rekabet Etkinlikleri,
 • Doğal Afetler, Bayram ve Tatil Günleri,

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Satışta İletişim:

 • Ortak Lisan ve Menfaatler,
 • Anlamak ve Anlatabilmek,
 • 4 S Kuralı,
 • Dinleme Becerisi,
 • Konuşma Becerisi,
 • Yazma ve Okuma Becerisi,
 • Sözsüz İletişim,
 • Beden Dili Kullanımı,
 • Gülümseme, Mizah ve Yaratıcılık,

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Satışta Fark Yaratmak:

 • Yaratıcı Zekâ,
 • Farklılık ve Özgün Olmak,
 • Esnek ve Değişimlere Açık Olmak,
 • Farkında Olmak,
 • Motive Etmek,
 • Stratejik İttifaklara Açık Olmak,
 • İnisiyatif Kullanabilmek,
 • Zamanı Verimli Kullanmak,
 • Strese Dayanıklılık,
 • Bilgili Olmak,
 • Profesyonel İmaj Yaratmak,
 • Piyasa Çalışması Yapmak,

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Satışta, Müşteri Tipleri ve Davranışları:

 • Güvenilir Eski Müşteri,
 • Yeni ve Belirsiz Müşteri,
 • Samimi ve Laubali Müşteri,
 • Güvensiz ve Tedirgin Müşteri,
 • Kararsız Müşteri,
 • Kibirli Müşteri,
 • Kolay Müşteri,
 • Ödeme Güçlüğüne Düşmüş Müşteri,
 • Sinirli Müşteri,
 • Bayi Kanalı,
 • Davranışları Çelişkili Müşteri.

Satışta Hazırlık:

 • Hazırlık Süreci Aşamaları,
 • Potansiyel Hedef Müşteri Belirlenmesi,
 • Rekabet Yönüyle İnceleme,
 • Demografik İnceleme,
 • Rekabet Araştırması,
 • Ürün Çeşitliliği.

 Müşteriye Ulaşım:

 • Dikey Ulaşım,
 • Yatay Ulaşım,
 • Hedef Müşteri Noktaları,
 • Tüketici Müşteriler,
 • Ticari Amaçlı Faaliyetler,
 • Çat-Kapı Ziyaret Şekilleri.
 • Teknolojik Ulaşım.

Müşteri Araştırması:

 • Tahsilat,
 • Sürdürülebilir Karlılık,
 • Banka Araştırması,
 • Ticari Kredibilite,
 • Kredi Kullanma Durumu,
 • Bankanın Müşteriyle Çalışma Süresi,
 • Müşterinin Geçmişi,

daha fazla bilgi için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Bilmeniz Gereken Bilgiler: 

 • Profesyonel Satış Teknikleri,
 • Satış Sonrası Çalışmalar,
 • Satışta, Tahsilat ve Tahsilat Teknikleri,
 • Satış Departmanlarında Organizasyon,
 • Satışta Motivasyon,
 • Satış Tahminleri,
 • Satışta Kota,
 • Satışta Verimlilik,
 • Satış Seyahatleri,
 • Satış Toplantıları,
 • Sıcak Satış ve Rut Sistemi.

Başlıkların detaylı açıklamasını öğrenmek için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Sizlere, her yöneticinin bildiği; satış departmanlarının görev ve sorumluluklarının bilgisini yüzeysel olarak yazmaya çalıştım.

Pazarlama ve satış departmanının görev ve sorumlulukları, buzdağının görünen kısmıdır, esas buzdağının altında kalan kısmı çok önemlidir.

Şirketler, gelecek yıllara güvenli ve sağlam adımlar ile gitmek istiyorlar ise, sürdürülebilir yapılanma süreçlerini geliştirmelidirler.

Günümüz ticari koşullarında, pazarlama ve satış departmanlarının birlikte stratejik çalışmalar yaptığı sıklıkla görülür.

 • Neuro Marketing Bilimi (Nöro Pazarlama, Algı Yönetimi ve İkna Stratejileri),
 • Fintech,
 • AI,
 • Fijital,
 • VRI,
 • Hologram,
 • P2P, P2M, M2M, H2H ve diğer uygulamalar,
 • Derin linkleme (Deep Linking),
 • Dijital İzler,
 • Müşteri Deneyimi Yol Haritası,
 • Yani Nesil Jenerasyonlar,
 • Hedef Kitle Stratejileri,
 • Kişiye Özel Satış Stratejileri,

Sizler, bazı firmaları tanımıyor olabilirsiniz, fakat dünya genelinde birçok şirket sizi sizden daha iyi tanıyor.

Neuro Marketing Bilimi (Nöro Pazarlama, Algı Yönetimi ve İkna Stratejileri), eğitim konu başlıklarına linkten ulaşabilirisiniz.

 • Dijital Teknolojide, istek ve ihtiyaç odaklı çözümler.

Teknolojik cihazlar ile girdiğiniz her dijital ortam sizlere, bilgilendirme amacıyla; pop-up ve viral reklamları size yönlendirir ve ilginizi çekilmeye çalışırlar.

Satış yöneticilerinin görev ve sorumlulukları hakkında, daha fazla bilgi almak için serkanuygur.marketing@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Pazarlama ve satış profesyonelleri, sahada edindiği tecrübeler sonucunda karşılaştıkları problemleri, edinmiş olduğu deneyimlerinden faydalanarak; ortamı analiz ederek çözüm odaklı yaklaşım sergilerler.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Danışmanlık

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

 

5 Comments on “Pazarlama ve Satış Departmanlarının Görev ve Sorumlulukları

 1. Geri bildirim: Müşteri Deneyimi Analizi, Customer Experience Analysis | Serkan UYGUR

 2. Geri bildirim: Promosyon Çeşitleri, Promotion Types | Serkan UYGUR

 3. Geri bildirim: Ekonomik Dalgalanmalarda Pazarlama Politikaları | Serkan UYGUR

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: