Serkan UYGUR

Merhaba Dostlarım,

Stratejik Pazarlama Yöntemleri, bir kaç adımdan oluşmaktadır.

 • Dijital pazarlama yöntemleri,
 • Sosyal medya pazarlama yöntemleri,
 • İçerik pazarlama yöntemleri,
 • Yapay zeka pazarlama yöntemleri,
 • Hologram pazarlama yöntemleri,
 • Arttırılmış sanal gerçeklik pazarlama yöntemleri,
 • Klasik pazarlama yöntemleri,
 • Geleneksel pazarlama yöntemleri,
 • Modern pazarlama yöntemleri,

Uluslararası firmalar, ticari arenanın gelişim göstermesi ve daha fazla tüketim ihtiyacı için toplum bireylerinin beş duyu organına hitap edilmesi gerektiğini öğrendiler.

Yaptıkları yeni teknoloji entegrasyonu ile, tüketici gurupları ürünleri deneyip, satın alacak.

Dünyanın her neresinde olursanız olup, yapmanız gereken sadece interneti kullanmak.

Dijital teknoloji, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak, tüketim alışkanlığını arttırmak için, yeni modellemeler geliştirmektedirler.

Bazı müşteri grupları için, VIP ürünleri üretilmekte ve kişiye özel ürün veya ürün grupları geliştirilmektedir.

Pazar yapısı standart ürünlere doyum sağlamış, niche ürünler ve nitelikli ürünlere olan talep fazlasıyla artış göstermiştir.

Stratejik Pazarlama Yöntemleri konusunu detaylı öğrenmek için, iletişime geçiniz.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Klasik pazarlama anlayışı gündemini yitirirken, Neuromarketing and Neurosales gündemin merkezindeki en önemli stratejilerdir.

Sizlerin de bildiği gibi, yeni global ekosistem tüm ekonomiyi etkisi altına almakta ve finansal kuruluşları yeni niche sektörler için harekete zorlamaktadır.

Pazarlamanın temel faaliyet alanı, firma ürünlerinin tanıtımı ve yönetimi iken, Neuromarketing; ürünlerin bireyler için duygusal bağdaşlar kurmasıdır.

Satış, şirket ürünlerinin bir bedel karşılığı değiş tokuşu iken, Neurosales; duygularımızdan bağımsızlaşarak, ürün bedelinin önemini kaybetmesidir.

Neuromarketing ve Neurosales eğitimi için beninle iletişim kurun.

2000’li yıllardan beri yapılan deneysel çalışmalar, insanların alışveriş alışkanlıklarını arttırmasına ilişkindir.

2019 yılı ve ileri zaman dilimlerinde, Neurmarketing ve Neurosales stratejileri önemli bir yükseliş ivmesi gösterecektir.

Global şirketler ve firmalar, sektörel para kazanma stratejilerini bilim insanlarının yaptıkları bilimsel deneylere göre şekil vereceklerdir.

Global sektörün öncülerinin, uluslararası piyasalarda tek bir hedefi vardır; daha fazla para harcatmak ve elindekinden daha fazla para kazanmak.

Piyasa liderleri, hedeflerine ulaşmak için multitask stratejiler ve teknikler kullanmaktadırlar.

Neuromarketing Ekosistemi, piyasa ekonomisini derinden etkilemiştir.

Pazarlama ve Satış performanslarının eş zamanlı yükselmesi ve tüketimin arttırılması için, Neuromarketing and Neurosales Stratejileri verim odaklı kullanılmaya başlanmıştır.

Dünya toplumlarının bir çok istek ve ihtiyaçları bulunmaktadır.

Son yıllarda teknolojinin evrimleşmesi ile sınırlar kalkmış, dünyanın bir ucundan diğer ucuna; iletişim, e-ticaret, kültürel geziler ve birçok uygulamalar, artık klavyenizin bir tuş ilerisindedir.

Hangi ülke ile iş birlikteliği yapacaksanız, ilgili ülkenin kültürel yapısını çok iyi tanımanız ve Neuromarketing and Neurosales tekniklerini yerinde ve fayda odaklı kullanmanız gerekmektedir.

Dünya ülkeleri, farklı kültür ve özellikler sahiptir.

İş birliği yapacağınız ülkelerin, toplum yapısı çok iyi analiz etmeniz, ticaret yapacağınız ürün şablonlarını oluşturmada hassas önem taşıyacaktır.

Neuromarketing and Neurosales, toplumların özelliklerini bilmede ve tüketimi arttırmada temel stratejik yöntemlerdir.

Son yıllarda kullanılan temel yöntemler,

 • Yapay Zeka (AI, Artificial Intelligence),
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (IVR, Increased Virtual Reality),
 • Hologram.

Her sektör, bilim insanlarının yaptığı çalışmaları, Pazar Ekosisteminde uygulayacaklardır.

Şirketlerin, Pazar Segmantasyonun temel hedefi;

 • Potansiyel müşteriler,
 • Satınalmaya hazır, müşteri gurupları olacaktır.

Neuromarketing Stratejileri, özel yöntemlerden oluşur.

Neurosales Stratejileri, yapılandırmış uygulamalar teknikleridir.

Neuromarketing and Neurosales Stratejilerini uygulayabilmek için, çok iyi bir eğitim gerekmektedir.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

http://www.serkanuygur.com.tr

Oyundan Oyunlaştırmaya.

Günümüzde yaygınlaşan oyunlaştırma (gamification) kavramına ilişkin tasarımlar öğrenip uygularken bir yandan da her aşamada sizlerle paylaşmak amacıyla bu alandaki ilk yazımı çok değerli eğitmen Serkan Uygur un sayfasından sizlere ulaşmak istedim. O zaman tanımı amacı ve kullanıldığı yerlere birlikte göz atalım.

Oyunlaştırma (gamification) kavramı ilk olarak 2003 yılında Nick Pelling tarafından ortaya atılmış popüler hale gelmesi 2010-2013 yıllarını bulmuş bir iş tasarımı alanıdır.

2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre sadece Amerika’da yaklaşık 155 milyon kişinin oyun oynadığı, oyunlara haftada ortalama 3 saatlerini ayırdığı tespit edilmiş ve oyunlar 2014 yılında 22 milyar dolar hasılat yapmıştır (ESA, 2015).

Tüm bu rakamlar büyüyen oyun sanayisinin ve oyunların etkinliğinin birer göstergesi şeklindedir.

İlk olarak Deterding ve diğerleri (2011) oyunlaştırmayı, oyun bileşenlerinin oyun dışı bağlamda kullanımı olarak tanımlamıştır.

Werbach (Fort the Win) bu tanıma ufak bir ekleme yapmış; oyunlaştırmayı; insanların, davranışlarını ve eğilimlerini değiştirmek için oyun bileşenleri ile oyun tasarım tekniklerinin (oyun mekaniklerinin) oyun dışı ortamlarda kullanımı olarak tanımlamıştır.

Bu tanımlara ek olarak Zichermann ve Cunningham (2011)’a göre ise oyunlaştırma, kullanıcıların bağlılığını sağlamak ve problem çözmek için oyun düşüncesi ve oyun bileşenlerini kullanma sürecidir.

Oyunlaştırmanın kullanıldığı  uygulamalar; web siteleri, anket ve form işlemlerinde vb. sistemlerde amaç katılımı ve teşviki artırmaktır.

Oyunlaştırma işletme, pazarlama, marka stratejileri, sağlık, spor gibi birçok alanda kendine yer edinmiş durumdadır.

2025 yılında Deloitte nin araştırmasına göre Global iş gücünün %75 inin oyunlaştırmayı kullanması beklenmektedir.

Günümüze CEO ve  CFO pozisyonlarında görev yapan yöneticilerin %61i işte oyunlaştırma kullanmaktadır. İşletme alanı oyunlaştırmanın en çok kullanıldığı alanlardan biridir. Nitekim oyunlaştırma ile ilgili yazılmış ilk kitaplar ve Foursquare gibi en sık verilen örnekler bu alandandır.

Foursquare kullanıcıların gezip gördükleri yerleri, yemek yedikleri restoranları puanladıkları, yorumladıkları, diğer kullanıcıların önerilerini takip edebildikleri yer bildirimi tabanlı bir uygulamadır.

Swarm’da check-in yaparak mekanın mayor’ü olmaya çalışmak,

Yemek Sepeti’nde yemek siparişleri vererek bulunduğumuz konumun muhtarı olmak ve George Clooney gibi 5 milyon uçuş mili toplamak için çabalıyoruz. İşte bu, gamification ile hizmetin içine gömülmüş olan oyun dinamiğinden kaynaklanmaktadır.

Foursquare, Swarm, starbucks app gibi uygulamalarla günden güne markalar, uygulamalar aracılığı ile oyunlaştırmayı kullanarak kişileri motive etmekte ve müşteri bağlılığı yaratmaktadır.

Ayrıca Oyunlaştırma ile oluşturulacak e-öğrenme sisteminin 2020 yılı itibariyle 10 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir.

Günümüzde CİSCO oyun stratejilerini kullanarak Çalışan bağlılığını %85 arttırmış, satışta ziyaret ve cağrı sürelerini %15 azaltarak %10 satış artışı da sağlamıştır.

Neden Oyun ve  Oyunlaştırma?

 • En temelinde insan doğasında varolan ödül-ceza güdülenmesini (Bilişsel Ekol) kullanarak iş, sosyal ve hatta özel yaşamda bireylerde verimlilik artışını hedefleyen bir kavram.
 • Beyin üzerindeki araştırmalar oyunlardaki mücadele-başarı-ödül döngüsünün beyinde insanlara haz veren hormon olarak bilinen  dopamin ürettiğini ve oyun oynamanın bu sebeple sevildiğini göstermektedir (Werbach 2012).
 • İnsanların mücadele etmek, sosyalleşmek, övünmek, duygusal bir deneyim yaşamak, keşfetmek, hayal kurmak, farkındalığını arttırmak, öğrenmek  ve etkileşimde bulunmak gibi farklı nedenlerle oyun oynadığı bir çok çalışmada  dile getirmiştir. Bir oyuncunun oyun oynamak için bir ya da birden fazla nedeni olabileceğinden bu kadar çok ve farklı oyun mevcuttur.
 • Oyunlaştırma, oyunların gücünü, gerçek dünya problemlerinin çözümünde kullanmayı hedefler (Lee ve Hammer, 2011). Oyunlaştırmadaki amaç oyundaki gibi yeni bir dünya yaratıp kişiyi oraya götürmek değil, oyundaki öğeleri gerçek dünyaya taşıyarak, benzer hisleri gerçekliği terk etmeden yakalayabilmektir.

Oyun mu Oyunlaştırma mı?

Ne zaman oyunlaştırmadan bahsetsem sektörde ya da sosyal hayatımda herkes bildiğini söylemekte ancak sadece tarih boyunca oynadığımız oyunların belirli hedefler dogrultusunda kullanmaktan bahsettiklerini verdikleri örneklerde görmekteyim.  Elbette hem eğitmen hem öğrenci olarak her fırsatta oyunları kullanıyor olmama rağmen amaca yönelik oyun tasarlamanın derinlemesine bir iş olduğunu düşünmekteyim.

Gelin farka birlikte bakalım:

İngilizce’de “game” ve “play” olarak iki farklı kavram varken, Türkçe’de ikisi de “oyun” olarak geçmektedir. Daha çok amaçsız bir oyun oynama etkinliğini tanımlayan “Play”e, çocuğun topu, bebeği, arabayı eline alarak kendi kendine, kısıtlama ya da bir kural olmaksızın oynaması örnek olarak verilebilir. “game” ise “play”i de içeren kurallı ve amaçlı bir yapıdır.

Game” kavramının karşılığı olan oyun, “(en azından) bir mekanikle çevrelenmiş, belirli bir kural ya da kurallara dayalı olarak, belirli bir amaç ya da amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen, mücadele unsuru ve ölçülebilir bir sonucu olan eğlenceli etkinlik” şeklinde tanımlamak mümkündür.

Örneğin seksekte, oynarken belirli bir amaç (sırayla sayıları tamamlamak), kurallar (çizgilere basmamak, taşı doğru kareye atmak), mekanik (zıplayarak ilerlemek, taş atmak yani “game”in “play” kısmı), oyun tamamlandığında kazanma/ kaybetme durumu, süreçte hem mücadele etme hem de eğlence olmasını sağlamaktadır.

Dijital oyunların atası olan Super Mario’dan örnek verecek olursak, amacı prensesin kurtarılması olan bu oyunda, süreçte zıplayarak, koşarak, yürüyerek ilerlemek mekaniktir yani işin “play” kısmını oluşturur. Oyun esnasında Mario avatar olarak kullanılır, onunla puan toplanır, yolda Mario’yu güçlendiren mantarlar yer almaktadır. Mücadele unsurunu oluşturan engeller ise oradaki küçük tatlı kaplumbağalar, ejderhalar, dişli bitkiler ve sonsuz çukurlardır. Seviyeler, yine oyunun bir bileşeni olarak yer alır. Her bir seviyede zaman bileşeni de mücadele unsurunu oluşturmak için devrededir.

Oyunlarda birbirinden farklı bileşenler, farklı kombinasyonlarla kullanılır. Oyunlar, tasarımda yapılan bu seçimler sonucunda birbirinden farklılaşır. Maalesef iyi bir oyuna ilişkin bir tarif çıkarmak, hangi bileşenlerden oluşması gerektiğine dair bir tanım vermek pek mümkün değildir.

Ancak oyun hissinin oyun bileşenlerin dengeli bir şekilde yerleştirilmesiyle yakalandığı bilinmektedir.

Eğitim ve Öğretimde Oyun?

Oyunların öğretimde kullanılmasında eğitimciler tarafından benimsenen üç yaklaşım olduğu görülmektedir (Van Eck, 2006). Bunlardan ilki öğrencilerin oyun tasarlamaları;, ikincisi eğitsel amaçla geliştirilmiş oyunların derslerde oynanması; üçüncüsü ise eğitsel amaç güderek geliştirilmemiş, halihazırda var olan oyunların dersin hedefleri doğrultusunda kullanılmasıdır.

Matematik alanında New Mexico State Üniversitesi’nin geliştirdiği matematik oyunları incelenebilir, (Pearl Diver ), Math Playground sitesindeki Number Bond oyunları da iyi örnekler arasında sayılabilir.

Oyunların birçoğu İngilizce olarak sunulduğundan, içeriğinden bağımsız birçok oyunun İngilizce öğrenimine katkı sağladığını söylemek mümkündür. Ayrıca http://www.eslgamesplus.com ve http://gamestolearnenglish.com/ gibi birçok sitede İngilizce öğretimine yönelik geliştirilmiş oyunlar mevcuttur. Duolingo da buna örnek bir mobil uygulamadır.

Exergames yani egzersiz oyunları “dijital oyunlar hareketi sınırlandırıp, kilo almaya neden oluyor” savına karşı duran, sınıf ve beden eğitimi öğretmenlerinin sınıft a kullanabilecekleri ve fiziksel hareketleri artıran oyunlardır.

Bu tip oyunlara genel olarak Play Station, Xbox ve Nintendo Wii gibi video oyun konsollarında, kamera gibi ek cihazlarla çalışan ve son zamanlarda mobil cihazlarda da kullanılabilen Dance Dance Revolution, Dance Central, Zumba Fitness, Wii Sports, Kinect Adventures, Wii Fit dile getirilebilir. Buna ek olarak verilen eğitimlerde de antrenman dünyasından oyunlar tasarladığımızın da müjdesini vermeliyim.

Kısaca bir etkinliği oyun yapan eylemlere, aktivitelere ve kontrol mekanizmalarına oyun mekanikleri; bu mekaniklerin yarattığı motivasyon, elde etme arzusu duygularına oyun dinamiği denir.

Ödül, seviye, rekabet, başarı gibi kavramlar oyun dinamğini oluşturur. Uygulamada kullanıcılar puan toplanmakta, farklı statüler ve rozetler kazanabilmektedir. Gamification, müşterilerin/kullanıcıların, kayıt olup, kişisel hesap oluşturabildiği her sisteme uygulanabilir.

Basit bir forum sitesinde insanların sorunlarına cevap vererek kazandığınız puanlar da, bir e-Ticaret sitesinde alışveriş sonunda kazandığınız indirim kuponları da gamification mekanizması için örnek olarak sayılabilir. Bu tür kullanımlarda var olan müşteriyi/kullanıcıyı kaybetmeme ya da müşteri bağlılığı sağlamak amacı varken  İş alanlrında çalışanların verimlerinin ve bağlılıklarının artması amaçlanır.

Oyun hepimizin doğasında olmasına karşın bu işin teknik kısmını iyi bilmek gerekmektedir. Türkiye de bu anlamda Ercan Altuğ YILMAZ büyük emek vermektedir.

Gamification (Oyunlaştırma) için, firmalara proje oluşturan ve profesyonel destek veren oluşumlar Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamıştır. Bir çok öğrenci, GamificationAcademy gibi eğitimler sayesinde bu yönde istihdam sağlamaktadır.

Ayrıca ülkemizde ilk olarak 2017 de düzenlenen Gamification Turkey zirvesi 15 kasım 2018 de ikinci kez istanbulda gerekleştirilmiştir. gamificationturkey.org sitesinden detaylara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımızda dahil olduğum ve/veya oynattığım oyunlar ve amaçlarıyla buluşmak üzere. Biraz daha fazlası için .


George Clooney’nin başrolünde oynadığı Up in the Air (Aklı Havada) filmindeki iş adamı, beş milyon uçuş mili toplamaya çalışmaktadır.

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOHIhTt70bbR4gojD28h1eQ/videos

Merhaba Dostlarım,

Günümüz dünyası, teknoloji savaşlarının yaşandığı ve bir çok sektörel gelişmelerin evrimleştiği, bir zaman dilimi haline geldi.

Yaşadığımız değişimleri incelediğimizde, bütün değişimlerin odak noktası insan zekasıdır.

Toplum bireylerinin her bireyi, Yaratıcı Zeka (CQ) ya sahiptir.

Bazı insanlarda, yaşadığı demografik ve kültürel yapıya dayalı, Yaratıcı Zekası (CQ) açığa çıkmış, bazılarının ise henüz keşfedilmeyi beklemektedir.

Dünya toplumlarında yaşamını süren her canlı, inanılmaz yeteneklere ve becerilere sahiptir.

Her bir kişinin, kendisine has özellikleri vardır.

Global teknosistemde, bu kadar evrimleşen ve değişim gösteren her bir icat, kişilerin yaratıcı zekaları sayesinde işlevlerine kavuşmuştur.

Temel hedef, bilimin insanlığı karmaşıklıktan kurtarıp, her verim odaklı yapılanmanın, basitleştirilmiş doğasını kullanmaya odaklıdır.

Dünya toplumları, günümüz koşullarında,

 • AIMARKETİNG,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik Pazarlaması,
 • Hologram Pazarlaması,
 • Görsel Full HD Pazarlama,
 • Görsel 360 Pazarlaması,
 • AI Content Pazarlama,
 • Retro Content Pazarlama.

Teknolojinin dizayn ettiği, ürünleri kullanmaktadır.

Her bir sektör, kendisine uygun olan teknolojiyi seçip, insan zekası ile yapılandırılmış, yaratıcı zekanın nimetlerinden yaralanacaklardır.

Yapılan AR-GE çalışmalarında, insan beyninin aşağı yukarı %15 düzeylerde keşfedildiğini düşünürsek, geriye kalan büyük % lik dilimin, hala keşfedilmeyi beklemektedir.

İnsanların rahat öğrenebilmesi, EQ ile gerçekleşmektedir.

Teknoloji yönetiminin devreye girmesiyle, 2019 yılı ve 2020 yılları itibariyle, DQ sistemi yaşamımızda süreklilik gösterecektir.

EQ, DQ sistemini şekillendiren temel etkendir.

Teknoloji ışık hızında ilerlemesine rağmen, her zaman içerikler, yenilik olgusunda kalacak, yaratıcı zekanın ürünleri, her zaman dijital teknolojiler tarafından temel hedef olacaktır.

Birkaç yıl sonra Retro Content yaşamımızda önemli bir yer teşkil edecektir.

Günümüzde bile,  2019 yılı Retro Pazarlamaya ilişkin kurguları daha fazla görmeye başladık.

Tribal Gruplarda yükseliş ivme kazanacak, sektörel yapılanmalar artış gösterecektir.

Yaratıcı Zeka, Ü.H.E. yeni yapılanmalara geçiş yaptıracaktır.

Teknoloji, nitelikli ürünler ile gelişim kazanacak, toplum arz ve talebine şekil verecektir.

Re-marketing yapılanması, sektörel evrimleşme gösterecek; basit ve kullanımı kolay ürünler geliştirilecektir.

İstisnasız her sektör, teknolojinin gelişimi yanında, kendi özel AR-GE departmanlarını kuracak ve yapılandırmaya geçeceklerdir.

Toplumlarda, nitelikli insanlar yetişecek ve üretimin kilit noktası Yaratıcı Zeka sahipleri olacaktır.

Kendisini geliştiren her toplum, nitelikli bireyler, yaratıcı zekaya sahip kişiler yetiştirip, teknolojiye hakim olacaktır.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.marketing@gmail.com

serkanuygur.com.tr

Doğa Koleji Sarıyer t-MBA öğrencilerine, bizleri davet ettikleri için teşekkür ederiz.

t-MBA Öğrencileri & İsmail Sarp AYKUT & Gökhan BARIŞKAN & Serkan UYGUR.

Serkan UYGUR & Gökhan BARIŞKAN Konferans.

t-MBA öğrencilerinin;

Netflix ve Dijital Pazarlamanın Geleceği

konulu konferansa, değerli davetleri üzerine katılım sağladık.

Serkan UYGUR,

 • Neuromarketing ve Günümüz Dünyası,
 • Yapay Zeka Gelişimi,
 • Pazarlama ve Satış Mesleği Hakkında Bilgiler,

konularında, t-MBA öğrencileri ile karşılıklı beyin fırtınası yaparak, konferansımızı tamamladık.

Serkan UYGUR Neuromarketing Konferans.jpg

Konferanstan kareler.

Serkan UYGUR Neuromarketing

Gökhan BARIŞKAN

 • Netflix,
 • Pazarlamanın Dönüşümü,
 • Reklamcılık Sektörü ve Modellemeleri,
 • Doğru Hedef Kitleyi Tanımlama,

konuları hakkında, t-MBA öğrencilerini bilgilendirdi.

konferans..jpeg             WhatsApp Image 2018-12-19 at 10.48.17-3.jpeg

Kulis

Kulis

Serkan UYGUR Konferans.jpeg

Doğa Koleji Sarıyer t-MBA Öğrencilerine, bizleri ağırladıkları için teşekkür ederim.

İsmail Sarp AYKUT & Gökhan BARIŞKAN & Serkan UYGUR.jpeg

İsmail Sarp Aykut & Gökhan BARIŞKAN & Serkan UYGUR

Merhaba Dostlarım,

Dünyada inanılmaz Yapay Zeka çalışmaları yapılmaktadır.

İçerik yazıları ömrünü tamamladı mı!

Son bir kaç yıldır içerik yazıları, makalelerinize ayrı bir güzellik ve heyecan katarken; artık yer değiştirme zamanı mı geldi !

Web sayfalarımız ve Bloglarımızın içerikleri, AI tabanlı oluşacak,

 • Kısa video içerikleri,
 • Sesli bilgi içerikleri,

Neden olmasın,

İnsan beyninde görüntüler bu kadar kalıcı oluyorsa artık görüntülü video devrimi başlayacak.

İnsanlar, elleri ile klavye kullanmadan, Yapay Zeka odaklı teknolojik cihazlar ile, karşılıklı konuşarak anlaşacak.

Bizlere konuşarak anlaşmak,

 • Zaman tasarrufu sağlayacak,
 • Odak noktanın hemen bulunmasını sağlayacak.

Ayrıca, anlatım türü (sesli iletişim) de olacağı için, yazıları okumak gibi bir durumla karşılaşmayacağız.

Aklımıza, önemli bir soru gelebilir,

Aynı dili konuşamıyorsak, nasıl anlaşacağız?

Konu; Teknoloji ve Yapay Zeka olunca, istediğimiz dili kullanabileceğiz.

Dil tercihinizi siz yapacaksınız.

Doğal olarak bu yaşanacak gelişme, yeni sektörlerin doğmasına sebebiyet verecek.

Sahip olduğumuz tüm teknolojik cihazlarımız, sil baştan revize edilecek.

Yenilenmiş teknolojiye uygun, ürün grupları ile tanışacağız.

Sanal sistemler, AI geliştirilmiş teknolojiler ile, etkileşim kuracağız.

Yazı içeriklerin yerini, görsel içerikler alarak, anlatım daha verimli ve verim odaklı yapılandırılacak.

Esas önemli bir gelişme geliyor.

AI teknolojisi ile, müşteri deneyimi daha fazla anlam kazanacak.

Dünyanın neresinde olursanız olun, ilgilendiğiniz ürünle ilgili Müşteri Deneyimi yaşayacaksınız.

Son bir kaç aydır, yeni teknoloji girişimleri yaşanmaktadır.

Bazı markaların, sanal mağazalar açarak, kasiyer olmadan sanal alışveriş deneyimini yaşatmaya başlattıklarını görüyoruz.

Sanal mağazan yapılandırılan alışveriş uygulaması son derece basit.

Toplum ve fertleri, yeni teknolojileri deneyimlemeye oldukça meraklılar.

Deneyimlemek ve tecrübe etmek, her bireye mükemmel bir keyif ve ego gücü vermektedir.

Dünya üzerinde geliştirilen Yapay Zeka teknolojisi ile, çok daha büyük keyifler alacağız.

Bir çoğumuz için yazılı kaynaklardan öğrenme süreci zaman alan faktör iken artık bu sistem tarih olacak.

Geçmiş yıllarda herkes IQ ölçümü yaptırıyordu.

Artık önemli olanın EQ olduğunu öğrendiler.

Yapılanan yeni teknolojiler ile, öğrenme yöntemleri daha da basitleşecek ve yeni platformlara yelken açacağız.

Bilgi, teknoloji ve sanat ile yükselişe geçtiğimiz her bir gün, bizler yeni fikirler için inovasyon yapacak, inovatif düşüncelere birlikte ulaşacağız.

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant

http://www.serkanuygur.com.tr

Merhaba Dostlarım,

Global ekonomilerde, bazı zaman dilimlerinde resesyon yaşanmaktadır.

Bir çok kurum ve kuruluş, giderlerini minumuma indirerek, kendisini güvenceye alır.

Gider kalemlerinin kısılması, temel hayati önem taşıyan faaliyetlerin dokunulmadan, kaynak israfının önüne geçilmesi ile olur.

Bazı yanlış politikalar şirketlere büyük zararlar gelmesine sebep olur.

Eğitim, şirketlerin en önemli hayati değerleridir.

Eğitim konusunda yönetim, hiç bir şekilde kısıtlamaya gitmemelidir.

Tedbirler gelecekteki dalgalanmaları hafif atlatmak için yapılan önlemlerdir.

Eğitim giderlerini kısmak, kısaca intiharın başlangıcıdır.

Bazı firmalar, fiyatlar genel seviyesindeki oynamalardan kaynaklı, sancılı dönemlere girmektedir.

Serkan UYGUR İletişim..jpg

Bir önceki yazılarımda hep yazdım,

Her şirketin, sürdürülebilir kalkınma stratejileri olmalıdır.

Şirket bünyesinde;

 • Reaktif,
 • Proaktif.

Tedbirler almış olması gerekmektedir.

Yaşanan ekonomik resesyonlar, bir çok firmaya yarar bir çok firmaya veda anlamı taşımaktadır.

 • Firmalara yarar sağlar, kendini yönetmeyi öğrenerek ayakta durmayı başarır,
 • Firma ticari faaliyetine veda eder, yönetimsel dengesizlik şirketleri bir çırpıda alabora eder,

Ekonomik dalgalanma yaşayan her ülke ve sektörel firmalar, her bir daralmada yaşananlardan ve yaşadıklarından ders çıkarmalıdır.

Şirketler, önünü görerek ticari ilişkilerini sürdürmelidir ve dikkatli olmalıdır.

Yaşanan resesyonlar,

Şirketlerin can damarı Pazarlama ve Satış departmanlarıdır.

Pazarlama departmanın alacağı önlemler ve stratejiler şirketi resesyondan ya kurtaracak ya da kurtaramayacaktır.

Pazarlama departmanlarının alacağı bir çok tedbir modelleri bulunmaktadır.

Alınan tedbir modelleri, satış bölümü tarafından harfiyen uygulanır.

Uygulanacak tedbirler hakkında tarafımdan destek alabilirsiniz.

Serkan UYGUR Pazarlama ve Satış Toplantıları..jpg

Uygulanacak tedbir modelleri, sahadaki profesyonellere eğitim verilerek anlatılmalı, atılacak adımlar gösterilir ve aksiyon alınması sağlanır.

Yaşanan süreçte bilinmesi gereken en önemli konu acele edilmemesidir.

Sabır her uygulamanın ilacıdır.

Aceleci davranışlar, müşterinizi korkutur ve sizden uzaklaştırır.

Pazarlama bir İletişimdir sürecidir.

Ekonomik resesyon da, toplumun harcamasını kısmasına ve zamana bağlı olarak şartların düzelmesi beklenir.

Süreç ağır işler ve zaman yavaş yavaş ilerler.

Pazarlama ve Satış stratejilerinde; potansiyel girişimcilik yapılır ve verim odaklı çalışmalar yoğunlaştırılır.

Resesyon dönemini; başabaş noktasında atlatabilmek için veya minumum kar ile dönemi kapatabilmek için müşteri etkileşimlerini maximum seviyelerde tutmanız çok önemlidir.

Başarıya ulaşmak sabır ister.

Başarıya ulaşmanın anahtarı, müşterinizi iyi dinlemekten ve müşterilerinizi anlamaktan geçer.

Ekonomik Dalgalanmalarda Pazarlama Politikaları hakkında, detaylı bilgi almak için, www.serkanuygur.com.tr adresinden, iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant

Serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünya ticaretinde, satışı özendirmek ve müşterilerin tüktici gurubuna dahil olması için, çeşitli promosyon faaliyetleri oluşturulmuştur.

Serkan UYGUR Promosyon.jpeg

Promosyon çeşitliliği,

 • Ekonomide canlılığa yol açmak,
 • Satış hacimlerinin artmasını sağlamak,
 • Stokların erimesi için uygulanır.

Promosyon faaliyetleri,

 • Yılın belirli zamanlarında stratejik olarak yapılmalı,
 • Dikkatli planlanmalıdır.

Pazarlama ve Satış mesleğini icra eden profesyoneller, promosyon hedeflemesi uyguladıklarında; plan ve programlar ile hareket etmelilerdir.

Promosyon çalışmaları, kısa vadeli yapılandırılmalıdır.

Temel amaç,

 • Toplumun tüketim alışkanlığını artırmak,
 • Piyasa ekosistemini hareketlendirmek,
 • Yeni teknolojik ürünlere yer açmak için uygulanır.

Dünyada ve Ülkemizde, çok farklı ve stratejik promosyon çalışmaları yapılmaktadır.

Promosyon faaliyetleri diğer adıyla, satış tutundurma araçlarıdır.

Serkan UYGUR Promosyon ve Pazarlama.jpg

Yöntemler,

 • Satış promosyonları,
 • Satış geliştirme,
 • Satış artırma çabaları,
 • Satış özendirme,
 • Satış teşvikleri.

Promosyon veya Satış Tutundurma,

 Alışveriş merkezlerinde veya potansiyel tüketici gruplarının yoğun olarak bulunduğu yerlerde, satış arttırıcı teşviklerdir.

Değişen eğilimler,

 • Gücün paydaşlarca el değiştirmesi,
 • Markalar arası sert rekabet,
 • Fiyatlara olan duyarlılık,

Hedef Kitle,

 • Tüketicilere yönelik faaliyetler,
 • Mevcut ürünlerin satışını artırmak,
 • Kemikleşmiş müşterileri teşvik etmek,
 • Yeni potansiyel müşteriler oluşturmak,
 • Promosyon faaliyetlerinin düzenli yapılandırılması için, konumlandırmanın planlı hazırlanmış olması gerekir.
 • Sürdürülebilir planlar hazırlayarak, rakipleri analiz etmek.
 • Rekabet stratejilerini yenilebilir kılmak,
 • Müşteri deneyimini teşvik etmek,

Aracılara yönelik,

 • Re-marketing oluşturmak,
 • Lojistik desteğini yapılandırmak,
 • Konumlandırmayı dizyan etmek,
 • Stand kurulumunda, gerken stratejileri uygulamak,

Tüketicilere Yönelik,

Firmalar, satışlarını maksimize etmek için uyguladıkları çeşitli promosyon faaliyetleri vardır.

Herkesin bildiği satış tutundurma uygulamalarının yanı sıra, birde kimsenin bilmediği fark yaratan promosyon çeşitleri yer almaktadır.

Serkan UYGUR Pazarlamada Promosyon.jpg

Bizlerin bildiği promosyon türleri,

 • Örnek Ürün Dağıtımı,
 • Kupon Dağıtımı,
 • Armağanlı Paketler,
  • İki tür uygulanmaktadır.
 • Armağan Dağıtımı,
 • Fiyat İndirimleri,
 • Para İadeleri,
 • Yarışma ve Çekilişler,

 Bizlerin bilmediği promosyon türleri,

 • Benimle iletişime geçebilirsiniz.

 Diğer Faaliyetler,

 • Toptancı,
 • Perakendeci,
 • Dijital Alışveriş (e-ticaret),
 • (EVR),
 • (VR),
 • Hologram,
 • (AI),
 • Big Data.

Satış promosyonunun temel amacı

 • Satış hacmini yükseltmek,
 • Müşterilerin deneyimlerini artırmak,
 • Tekrar satın almayı sağlamak,
 • Sadakati yükseltmek,
 • Kullanım alanını genişletmek,
 • İlgi uyandırmak,
 • Dikkat çekmek,
 • Ücrete odaklanan dikkati dağıtmak,
 • Aracıların desteğini çoğaltmak,
 • Kullanıcıları ayırt etmek.

Uygulanan promosyon tipleri,

 • Toplam Bedel İçin Dip İskonto,
 • Ürün Bazında İskonto,
 • Ürün İçin İndirimli Ürün Promosyonu,
 • Fiş Toplamı için Üründe Özel Fiyat,
 • Toplam Bedel İçin KDV Promosyonu,
 • Reyon için İskonto,
 • Grup İndirimi,
 • Ürün Özel Kod İçin Başka Özel Koddan Bedava,
 • Özel Kod İndirimi,
 • Ürün için Diğer Üründe İndirim,
 • Ürün için En Ucuzu Ücretsiz,
 • Dip Bedel İçin Grup İndirimi.

Gelişmiş teknolojilerin kullanıldığı günümüzde, şirketler arası fark yaratıcı promosyon yöntemleri uygulanmaktadır.

Ticari faaliyetler, fiziki ortamlardan sanal mecralara kaymaktadır.

Promosyon çalışmaları, tüketicilerin ilgisini çekerek para harcamalarını teşvik etmek amacı ile uygulanmaktadır.

Bir kaç yıl önce, günümüze kadar farklı satış tutundurma çalışmaları yapılmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi, promosyon faaliyetlerinde değişimlere zemin hazırlamıştır.

Sanal mecralarda, yüz yüze (facetoface) iletişim belirli kategorilerde uygulanmayınca, fark yaratan promosyon türleri uygulanmaktadır.

Şirketler, insan etkileşiminin önemini her geçen gün daha iyi kavrayınca, dijital mecralarda etkileşime önem vermeye başladılar.

Yapay Zeka (AI) uygulamalarının hayatımızın içine girmesi ile,

 • İnovasyon promosyon,
 • Proaktif promosyon.

türleri geliştirildi.

Satış arttırıcı, dijital teknoloji ile dizayn edilmiş promosyon türleri çeşitlilik kazanmıştır.

Geçmiş yıllarda, bir çok bildiğimiz satış tutundurma uygulamaları yapılandırılmaktaydı.

Günümüzde, şirketler arası fark yaratan promosyon uygulamaları yapılmaya başlanmıştır.

Promosyon çeşitleri hakkında, daha fazla bilgi için, www.serkanuygur.com.tr adresinden, iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

 

Merhaba Dostlarım,

Günümüz pazarlama sektöründe, en önde gelen yöntem müşteri deneyimi analizi dir.

Serkan UYGUR Müşteri Deneyimi Analizi.jpg

Teknolojinin ilerlemesi, ürün ve hizmet bilgisinin müşteriler tarafından da biliniyor olması;

 • Ürünlerde, kaliteye önem verilmesine,
 • Duyguya hitap edilmesini, mümkün kılmıştır.

Stratejinin başlangıç noktası,

Sistemi analiz edebilmek için gereken şartlar,

 • Bilgi,
 • Analitik yaklaşım dır.

Serkan UYGUR Müşteri Deneyimi Analizi..jpg

Oluşumun başlangıç noktası, müşterinin ilgili ürünü konumlandıran firmaya gelmesi ile sistem işlemeye başlar.

 • Müşterinin ilgisinin çekilmesi,
 • Müşterinin firmaya girişi ile, pazarlama başlar.
 • Dikkat edilmesi gereken bir çok husus vardır,
 • Neuromarketing yöntemi uygulanır,
 • Stratejik analiz yapan uzmanlar, gereken konumlandırma ve tutundurma yöntemlerini uygularlar,
 • Müşteri deneyimi analiz yöntemleri ile, müşteri alışveriş yapmak için ikna olur,
 • Müşterinin; istek ve ihtiyaç talebi baz alınır.
 • Her kategorinin ürünleri, müşteri tarafından denenir,
 • Müşteri temsilcileri, ihtiyaç olması durumunda (müşterilerin talepleri doğrultusunda) ürün hakkında müşterilere yardımcı olurlar,
 • Fijital teknoloji kullanılır,
 • Müşteri; istediği ve duygusal bağ kurduğu ürünü satın almak için kasaya gider, satış işlemi gerçekleştirilir, satış tamamlanır.

Müşterilerin ürün arz ve talebine ilişkin basit bir döngüyü sizinle paylaştım.

Serkan UYGUR Müşteriler.jpg

Bu döngü basit olmak ile birlikte; mantığın, ikna’nın ve kalite unsurlarının hepsinin bir arada bulunduğu, müşteri deneyimi analiz süreçlerini kapsamaktadır.

Müşteri deneyimi analizi süreçleri, çok önemli aşamalardan oluşmaktadır.

Müşteri deneyimi analiz sürecinde, bilinmesi gereken temel konular yer almakta olup, kar maximasyonu sağlanmasında yardımcı olur.

Serkan UYGUR Analiz Süreci.jpg

Süreçler, istek durumunda paylaşılacaktır.

Süreç yapılandırılırken; 5 ila 10 kişilik konusunda uzman kişilere ihtiyaç vardır.

Sistem oluşturulurken; inovasyon ve değer döngüsü baz alınır.

Serkan UYGUR Deneyim.png

Temel hedef,

Müşteriler tüketici grubuna girerken, gösterecekleri davranış şekilleri gruplandırılır.

Müşterilerin göstereceği her bir davranış, alışveriş esnasında yapacağı davranışı dizayn ederken, sonuca ulaştırmada yol göstericidir.

Günümüz ticari konseptte, her işletmenin ve çalışanın zamanı değerlidir.

Zamanı verim odaklı planlamak adına, müşteri deneyimi analizi yapılandırılıp, müşteri kaybı sıfıra indirgenmeye çalışılır.

Müşteri deneyim analizi uygulama alanı,

 • Sosyal alışveriş sektöründe uygulama alanı bulacaktır.
 • Dijital teknolojide (user experience analysis) uygulanacaktır.

Müşteri deneyimi yolculuğu haritası, müşteri deneyimi analizi ile daha verimli ve kar odaklı olarak gelişecektir.

Müşteri Deneyimi Analizi hakkında, detaylı bilgi için, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

 

Merhaba Dostlarım,

Şirket bünyesinde, organizasyon ve planlamanın tam manası ile doğru işleyebilmesi için, departmanların iş kollarına uygun bir biçimde ayrılması ve görev tanımlarının yapılması gerekmektedir.

İlk olarak ele alınması geren en önemli departmanlar, Pazarlama ve Satış departmanlarıdır.

Ülkemizde bu süreç, çok yanlış uygulanmaktadır.

Satış ve Pazarlama olarak yanlış biliyoruz.

Doğrusu

Pazarlama ve Satış

Pazarlama ve Satış departmanlarının üstlendiği misyon, birbirinden oldukça farklıdır.

 • Pazarlama departmanının görev ve sorumlulukları,
 • Satış departmanının görev ve sorumlulukları,

Pazarlama ve Satış mesleğini, enine boyuna iyi bir biçimde analiz edebilmemiz için, iki bilimin işleyişini ve açılımını çok iyi bilmemiz gerekmektedir.

Pazarlama ve Satış,

İki ayrı bilim olduğuna göre; içeriklerini, görev ve sorumluluk alanlarını, geniş bir ölçüde değerlendirmeliyiz.

Günümüz dünyasında, eski modellemeler yerini yeni stratejik modellemelere bırakmıştır.

Her şeyden önce bilmemiz gereken,

Toplum istek ve ihtiyaçları sınırsızdır ve farklı kültürel özellikler taşır.

 Jenerasyonlar,

x, y, z, alfa ve yeni nesil jenerasyonlar günümüz toplumunun yapı taşlarıdır.

Bu yeni toplumun üyeleri, günümüz ekosistemine damga vuran eylem planları oluşturmaktadırlar.

Pazarlama ve Satış Stratejileri ve Teknikleri gelişerek evrimleşmektedir.

Teknoloji,

Yapay Zeka, Hologram ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik teknolojileri, pazarlama ve satış kanallarını yönetecek olup, anlık Big Data oluşturulacaktır.

Big Data, bilgiye ve yönetimsel işleyişe destek olacak, yeni inovatif süreçlere zemin hazırlayacaktır.

Serkan UYGUR Pazarlama Marketing

Pazarlama Departmanı,

 • Pazarlama İletişimi,
 • Halkla İlişkiler,
 • Pazar Araştırması,
 • Rakip Analizi,
 • Ü.H.E. Analizi,
 • Müşteri Deneyimi Yolculuğu Haritası,
 • İnovasyon,
 • Pazarlama Kararları,
 • Pazarlama Stratejileri,
 • Pazarlama Denetimi,
 • Pazarlamada Hologram,
 • Pazarlamada Arttırılmış Sanal Gerçeklik (MAVR),
 • Pazarlama Ekosisteminde Yapay Zeka (MAI).

Pazarlama Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları,

 • Toplantılar düzenlemek,
 • Takımını belirli zamanlarda denetlemek,
 • Takım motivasyonunu sağlamak,
 • Takım oyuncularının ürün bilgisini güncel tutmak,
 • SWOT, PEST ve diğer analiz türlerini uygulamak,
 • Müşteriler ile etkileşimin devamlılığını sağlamak,
 • Şirket markasını geliştirmek,
 • Doğru Hedef kitleyi belirlemek,
 • Müşteri ilişkilerini sürdürülebilir kılmak,
 • Müşteri Segmentasyonu oluşturmak,
 • Pazarlama İletişim süreçlerini oluşturmak,
 • Pazarlama kampanyaları oluşturmak,
 • Stratejik pazarlama yöntemleri uygulamak,
  • Klasik pazarlama yöntemleri,
  • Modern pazarlama yöntemleri,
  • Sosyal Medya pazarlama yöntemleri,
  • Dijital pazarlama yöntemleri,
  • Yapay Zeka pazarlama yöntemleri,
 • Ajanslar ile iş birliği yapmak,
 • Yenilikçi, inovatif ve farkındalık odaklı içerikler üretmek,
 • Şirket web sitesinde,
 • FullHD Resimler,
 • Barkod,
 • Sanal Gerçeklik (VR),
 • 360 Görüntü,
 • Kısa Video İçerik.
 • Müşteri ve Tüketiciler ile,
 • Sosyal medya etkileşimi kurmak,
 • Web sitesi üzerinden etkileşime geçmek.
 • Kurumsal farkındalığı arttırmak için,
 • Konferanslar,
 • Seminerler,
 • Resepsiyonlar,
 • Workshoplar,
 • Start-up,
 • Meet-up,
 • Sergiler,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk veya Sosyal Sorumluluk projeleri yapılmalı,
 • Sponsorluk anlaşmaları,
 • Rakip firmalar, İç ve Dış ana paydaşlar ile ilişkiler geliştirilmeli,
 • SEO, SEM, Google AdWords raporları güncel takip edilmeli,
 • Pazarlama ekibi ile, haftada bir kez toplantı yapılmalı,
 • Pazarlama Direktörü ile ay içerisinde belirlenen zaman diliminde toplantı yapılmalı,
 • Pazarlama departmanının işleyişi için Sürdürülebilir Kalkınma Raporu hazırlanmalıdır,
 • Pazarlama Yöneticisi; Bütün departman yöneticileri ile koordineli çalışmalı ve toplantılar yapmalıdır,
 • Hedef odaklı çalışmalar, ön görülebilir çerçeveler içinde oluşturulmalıdır,
 • (Günlük, Haftalık, Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, 9 Aylık, 12 Aylık (1 yıl içinde 4 period)),
 • Reaktif ve Proaktif çalışmalar yapılmalıdır,
 • Gelişimin arttırılması için, Pazarlama eğitimlerini periodlar şeklinde düzenlenmelidir,
 • Pazarlama bütçesi, her yıl başı oluşturulmalıdır.

Pazarlama Yöneticisinin Becerileri,

 • Kişiler arası iletişim,
 • Müşteri odaklılık,
 • Ticari anlayış,
 • Stratejik düşünme yeteneği,
 • Yaratıcılık,
 • Detaycılık,
 • Kişisel motivasyon,
 • İşini severek yapmak,
 • Ekip çalışması,
 • Etkileme,
 • Pazar ekosistemine uygun, kültürler arası farkındalığı ölçebilmek.

Günümüz pazarlama sektöründe, pazarlama departmanını yönetenlerin bildiği pratik konulardır.

Pazarlama sektöründe, öncü ve lider bir konum için gereken çok farklı stratejik yöntemler bulunmaktadır.

Pazarlama Yöneticilerinin görev ve sorumluluğu hakkında, daha fazla bilgiler için, benimle iletişime geçebilirsiniz.

Serkan UYGUR Satis Seills.jpg

Satış Departmanı,

 Pazarlama ve Satış bilimleri arasındaki fark rahatça anlaşıldıktan sonra, satış yönetim sürecine geçebiliriz.

 • Ürünlerin fiyatları planlanmalı.
 • Ürünlere fiyat teklifi hazırlanmalı (proforma fatura)
 • Ürünlerin tutundurma stratejilerinin belirlenmesi,
 • Rakip firmaların, piyasa ürün fiyatları araştırılmalı,
 • Ürün geliştirme / Re-marketing (müşteri deneyimi baz alınarak, pazarlama ve satış departmanı birlikte çalışma yapmalı.)
 • B2B, B2C, C2C, C2D, D2D, Online, Offline, Soğuk satış, Sıcak satış ve diğer satış seçenekleri geliştirilmeli.
 • Kriz dönemlerinde farklı ürün gamları yapılmalı,
 • Kampanya ve Promosyon faaliyetleri planlanmalı.
 • Doğrudan satış teknikleri ve stratejileri geliştirilmeli.
 • Rout planlaması hedef odaklı yapılmalı,
 • Potansiyel müşteriler segmente edilmeli.

Satış Süreci,

 • Saha ekibinin kurum bilgisi olmalı,
 • Ürün Bilgisi,
 • Sektör Bilgisi,
 • Satış Şartlarının Bilgisi,
 • Yetki Donanımı,
 • Rekabet Bilgisi,
 • Tahsilat Becerisi,
 • İletişim Becerisi.

Satışı Etkileyen Faktörler,

 • Ürün Kalitesi,
 • Hizmet Kalitesi,
 • Ürün Çeşitliliği,
 • Kurumun Mali Yapısı,
 • Arz ve Talep Dengesi,
 • Tüketici Alım Gücü,
 • Ekonomik Koşullar,
 • Rekabet Etkinlikleri,
 • Doğal Afetler, Bayram ve Tatil Günleri.

Satışta İletişim,

 • Ortak Lisan ve Menfaatler,
 • Anlamak ve Anlatabilmek,
 • 4 S Kuralı,
 • Dinleme Becerisi,
 • Konuşma Becerisi,
 • Yazma ve Okuma Becerisi,
 • Sözsüz İletişim,
 • Beden Dili Kullanımı,
 • Gülümseme, Mizah ve Yaratıcılık.

Satışta Fark Yaratmak,

 • Yaratıcı Zeka,
 • Farklılık ve Özgün Olmak,
 • Esnek ve Değişimlere Açık Olmak,
 • Farkında Olmak,
 • Motive Etmek,
 • Stratejik İttifaklara Açık Olmak,
 • İnisiyatif Kullanabilmek,
 • Zamanı Verimli Kullanmak,
 • Strese Dayanıklılık,
 • Bilgili Olmak,
 • Profesyonel İmaj Yaratmak,
 • Piyasa Çalışması Yapmak.

Satışta, Müşteri Tipleri ve Davranışları,

 • Güvenilir Eski Müşteri,
 • Yeni ve Belirsiz Müşteri,
 • Samimi ve Laubali Müşteri,
 • Güvensiz ve Tedirgin Müşteri,
 • Kararsız Müşteri,
 • Kibirli Müşteri,
 • Kolay Müşteri,
 • Ödeme Güçlüğüne Düşmüş Müşteri,
 • Sinirli Müşteri,
 • Bayi Kanalı,
 • Davranışları Çelişkili Müşteri.

Satışta Hazırlık,

 • Hazırlık Süreci Aşamaları,
 • Potansiyel Hedef Müşteri Belirlenmesi,
 • Rekabet Yönüyle İnceleme,
 • Demografik İnceleme,
 • Rekabet Araştırması,
 • Ürün Çeşitliliği.

 Müşteriye Ulaşım,

 • Dikey Ulaşım,
 • Yatay Ulaşım,
 • Hedef Müşteri Noktaları,
 • Tüketici Müşteriler,
 • Ticari Amaçlı Faaliyetler,
 • Çat-Kapı Ziyaret Şekilleri.
 • Teknolojik Ulaşım.

Müşteri Araştırması,

 • Tahsilat,
 • Sürdürülebilir Karlılık,
 • Banka Araştırması,
 • Ticari Kredibilite,
 • Kredi Kullanma Durumu,
 • Bankanın Müşteriyle Çalışma Süresi,
 • Müşterinin Geçmişi,

Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.

 • Profesyonel Satış Teknikleri,
 • Satış Sonrası Çalışmalar,
 • Satışta, Tahsilat ve Tahsilat Teknikleri,
 • Satış Departmanlarında Organizasyon,
 • Satışta Motivasyon,
 • Satış Tahminleri,
 • Satışta Kota,
 • Satışta Verimlilik,
 • Satış Seyahatleri,
 • Satış Toplantıları,
 • Sıcak Satış ve Rut Sistemi.

Başlıkların detaylı açıklamasını öğrenmek için iletişime geçiniz.

Sizlere, her yöneticinin bildiği; Satış departmanlarının görev ve sorumluluklarının bilgisini yüzeysel olarak yazmaya çalıştım.

Pazarlama ve Satış departmanının görev ve sorumlulukları, buzdağının görünen kısmıdır, esas buzdağının altında kalan kısmı çok önemlidir.

Şirketler, gelecek yıllara güvenli ve sağlam adımlar ile gitmek istiyorlar ise, sürdürülebilir yapılanma süreçlerini geliştirmelidirler.

Günümüz ticari koşullarında, Pazarlama ve Satış departmanlarının birlikte stratejik çalışmalar yaptığı sıklıkla görülür.

 • Neuromarketing,
 • Fintech,
 • AI,
 • Fijital,
 • VRI,
 • Hologram,
 • P2P, P2M, M2M, H2H ve diğer uygulamalar,
 • Deep Linking,
 • Dijital İzler,
 • Müşteri Deneyimi Yol Haritası,
 • Yani Nesil Jenerasyonlar,
 • Hedef Kitle Stratejileri,
 • Kişiye Özel Satış Stratejileri,

Sizler, bazı firmaları tanımıyor olabilirsiniz, fakat dünya genelinde her şirket, sizi sizden daha iyi tanıyor.

 • Dijital Teknolojide, istek ve ihtiyaç odaklı çözümler.

Mobil, Smart Phone, Laptop, Tablet ve daha çeşitli teknolojik cihazlar ile girdiğiniz her dijital ortam sizlere bilgilendirme amacıyla; pop-up ve viral gibi reklamları size yönlendirip, ilginizi çekmeye çalışmaktadırlar.

Satış Yöneticilerinin görev ve sorumlulukları hakkında, daha fazla bilgi almak için, benimle iletişime geçebilirsiniz.

Pazarlama ve Satış mesleği, derin konu içeriklerinin bulunduğu bir sektördür.

Önemli olan, mesleğin saha ortamında dikkatli ve verim odaklı uygulanmasıdır.

Pazarlama ve Satış Profesyonelleri, sahada edindiği tecrübeleri, ticari bir ortamda karşılaştıkları problemlerde deneyimlerinden faydalanarak, ortamı analiz eder ve çözüm odaklı yaklaşım sergilerler.

 

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

www.serkanuygur.com.tr

 

 

Merhaba Dostlarım,

Uluslararası şirketlerin ve yerel şirketlerin, bünyelerinde uygulaması gereken, Pazarlama ve Satış Analiz çalışmaları yer almaktadır.

Analiz çalışmaları, firmaların sürdürülebilir kalkınma politikalarına, yön verici nitelik taşımaktadır.

İşletme yöneticilerinin bildiği analiz çalışmalarından farklı olarak, gelişen pazar payı ve teknoloji ile analiz çalışma alanları da, çeşitlilik göstermektedir.

Dünya, sektörel arenada dönüşüm geçirmektedir.

Global şirketler ve Yerel şirketler, değişim geçiren ekosistemde, kendilerini yenilemek ve toplum fertlerinin çeşitlenen ihtiyaçlarına, uyum sağlamak zorundadırlar.

Teknoloji gelişim gösterdikçe,

 • Meslek dalları değişecek,
 • Yeni meslekler yapılanacak,
 • Mevcut bazı meslekler yok olacak.

Yeni nesil gençlik; farklı teknoloji, eğitim ve çalışmaları ile etkileşimi güçlendirecek.

Yeni yönelimler şirketleri, farklı Pazar yapısına açılmayı zorunlu kılacaktır.

İnsanların istekleri sonsuz, ihtiyaçları farklıdır.

Ticari işletmeler, insanların sınırsız isteklerini karşılayabilmek için, çalışmalar yapmaktadır.

Pazar arenasında, çok fazla rakipler olduğundan, pazarlamanın temel prensibi olarak, fark yaratan ürün ve hizmet faaliyetleri yapılandırmaktadırlar.

Pazarlama ve Satış sektörünü incelediğimizde,

 • Nihai tüketiciye satışlar,
 • Firmalara satışlar.

Analiz çeşitleri,

 • Pazarlama ve Satış Analizi, Marketing and Sales Analysis

Serkan UYGUR Pazarlama ve Satış.jpg

 • Sektör Analizi, Sector Analysis

Serkan UYGUR Sektör Analizi.jpg

 • Pazar Analizi, Market Analysis

Serkan UYGUR Pazar Analizi

 • Müşteri Analizi, Customer Analysis

Serkan UYGUR MÜsteri. Analizi..jpg

 • Rakip Analizi, Competitor Analysis

Serkan UYGUR Rakip Analizi.png

 • Rekabet Analizi, Competition Analysis

Serkan UYGUR Rekabet Analizi..jpg

 • Ürün Analizi, Product Analysis

Serkan UYGUR Ürün Analizi.jpg

 • Hizmet Analizi, Service Analysis

Serkan UYGUR Hizmet Analizi.jpg

 • Tedarikçi Analizi, Supplier Analysis

Serkan UYGUR Tedarikçi Analizi.png

 • Temel Analiz, Basic Analysis

Serkan UYGUR Temel Analiz.jpg

 • Durum Analiz, Case Analysis

Serkan UYGUR Durum Analizi.jpg

 • Duygu Analizi, Emotional Analysis

Serkan UYGUR Duygu. Analizi.jpg

 • Müşteri Davranışları Analizi, Customer Behavior Analysis

Serkan UYGUR Müşteri. Davranışı Analizi.jpg

 • Pazarlama Planı Analizi, Marketing Plan Analysis

Serkan UYGUR Pazarlama Planı Analizi.jpg

 • Fiyat Analizi, Price Analysis

Serkan UYGUR Fiyat Analizi..jpg

 • Konuşma Analizi, Speech Analysis

Serkan UYGUR Konusma Analizi..jpg

 • Yapay Zeka Analizi, Artificial İntelligence Analysis

Serkan UYGUR 2018 Yapay Zeka Analizi.jpg

 • Müşteri Sadakat Analizi, Customer Loyalty Analysis

Serkan UYGUR Musteri Sadakat Analizi.jpg

 • Müşteri Deneyimi Analizi, Customer Experience Analysis

Serkan UYGUR Müşteri Deneyimi Pazarlama Analizi

 • Finansal Analiz, Financial Analysis

Serkan UYGUR Finansal Analiz.jpg

 • Hedef Kitle Analizi, Target Audience Analysis

Serkan UYGUR Hedef Kitle Analizi.png

 • Etkileşim Analizi, İnteraction Analysis

Serkan UYGUR Etkileşim Analizi..png

 • İçerik Pazarlama Analizi, Content Marketing Analysis

Serkan UYGUR İcerik Pazarlama Analizi.jpg

 • Değer Analizi, Value Analysis

Serkan UYGUR Değer Analizi.jpg

 • Risk Analizi, Risk Analysis

Serkan UYGUR Risk Analizi.png

 • İş Planı Analizi, Business Plan Analysis

Serkan UYGUR İş Planı Analizi.jpg

 • Dijital Pazarlama Analizi, Digital Marketing Analysis

Serkan UYGUR Dijital Pazarlama Analizi..jpg

 • Sosyal Medya Pazarlama Analizi, Social Media Marketing Analysis

Serkan UYGUR Sosyal Medya Analizi.jpg

 • Yeni Nesil Müşteri Deneyimi Analizi, New Generation Customer Experience Analysis

Serkan UYGUR Yeni Nasil Pazarlama Analizi.jpg

Piyasayı analiz ederken, her analiz türünün kendi içinde oluşturulmuş soru tipleri yer almaktadır.

Serkan UYGUR Etkileşim Analizi

Sektörlere göre yapılandırılmış, detaylı sorulara verilecek cevaplar, sizin sektörde ulaşmak istediğiniz hedeflere, nasıl ulaşacağınız konusunda, detaylı bilgiler vermektedir.

Serkan UYGUR Rekabet. Analizi..jpg

Rakip analizi oluşturulurken, gerekli araştırma yapıldıktan sonra devamında, rakip analiz süreci oluşturulur.

Pazarlama ve Satış mesleğinde, şirketler iç bünyesinde müşteriyi anlamak ve ürün kalitesini daha fazla arttırmak adına; SWOT, DRAGON, PEST, 5 C Analizi gibi, çok faklı çeşitte analiz türleri yapmaktadırlar.

Serkan UYGUR Bebek.jpg

Piyasayı analiz ederken, neuromarketing tekniklerinden yararlanılması gerekmektedir.

Neuromarketing uygulaması, müşterilerin satın alma davranışlarında, ne tür davranış sergilediklerini analiz ederek, satış süreçlerini arttırmayı hedeflemektedirler.

Pazarlama ve Satış Analizi, gereken araştırma ve çalışma için, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

 

 

 

Merhaba Dostlarım,

Hayatımızdaki en önemli sektörlerden bir tanesi, Sağlık Alanındaki Yapay Zeka gelişmeleridir.

serkan uygur arttırılmış sanal gerçeklik.jpg    serkan uygur hologram teknoloji.jpg

Teknoloji ve dijital teknolojinin, son yıllardaki gelişimi, bir çok sektördeki şirketleri harekete geçirdi.

Daha önceki makalemde, sağlık pazarlaması hakkında çeşitli bilgileri sizlerle paylaştım.

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı mesleğini yapan bir profesyonel olarak, uluslararası gündemi ve gelişmeleri an ve an takip etmekteyim ve çeşitli sektörlere bilgimi sunmaktayım.

serkan uygur  brain hologram.jpg

Temel hedef,

Sektörlere bağlı olarak,

 • Piyasayı Araştırmak,
 • Pazar Ekositemini Analiz Etmek,
 • Sektörel Pazarı Yorumlamak.

Hastalıklarda erken teşhis,

 • Yaşam şartlarımızın riske girmesini engellemekte,
 • Sağlığımıza kavuşmamızda önemli etkendir.

Geçmiş yıllarda, muaye için sıra bekler, tanı için bir çok araştırmalar yapılır ve sağlığımıza geçte olsa kavuşurduk.

serkan uygur AI.jpg  serkan uygur brian tecnology.jpg

Son yıllarda, dijital teknolojinin gelişim göstermesi ile teknolojik atılımlar ivme kazandı.

Uluslararası üniversite labaratuvarlarında yapılan çalışmalar ile, yapay zeka sağlık sektörüne entegre edilmiştir.

serkan uygur face to face.jpg  serkan uygur health.jpg

Yapay Zeka,

 • Hasta tanı ve tedavi sonuçlarını iyileştirmek,
 • Maliyetleri düşürmek,
 • Hızlı teşhis.

Geliştirilen beş önemli yapay zeka teknolojisi ile hastalar, sağlığına zaman kaybetmeden kavuşmaktadırlar.

Ürünler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

serkan uygur hologram.jpg   serkan uygur hologram...jpg

Tıp sektöründe,

Sizlerinde bildiği gibi, vücudumuzun iç yapılarını görüntülemeye yarayan, cizhazla bulunmaktadır.

 • Yapay Zeka görüntüleme cihazları, beş cihazdan oluşmaktadır.
 • Sağlıkta Yapay Zeka üzerine çalışan, dünya genelindeki bir çok farklı firmalar yer almaktadır.

Arttırılmış Gerçeklik (AR),

Günümüzde dört çeşit, AR cihazı vardır.

Gelişen teknoloji ile, yeni cihazlar üretilmektedir.

serkan uygur sağlık.png

AR Çeşitleri,

Günümüzde dört çeşit cihaz vardır.

Ilerleyen zamanlarda, cihazları tecrübe edeceğiz.

AR Günlük Yaşamda Kullanımı;

Sağlıkta Artırılmış Gerçeklik (AR) 

 • AR (Artırılmış Gerçeklik),
 • VR (Sanal Gerçeklik),

sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli rol sahibidir

Karmaşık bir operasyon olması halinde, karmaşıklıkta zaman kaybetmek yeriene, cerrah; AR ekranındaki ilgili verileri, saniyeler içinde görebilir.

serkan uygur teknoloji.jpg

Sağlıkta AR’ın Kullanım Alanları,

Yapılan çalışmalarda, dokuz farklı teknolojik üründe AR kullanılmaktadır.

Ürün adlarını, özelliklerini ve kullanım alanları hakkında bilgi için, benimle iletişime geçebilirsiniz.

serkan uygur Sağlık Alanında Yapay Zeka.jpg

3D Tarama,

 • Yapılandırma üç ürünü kapsamaktadır,
 • Ürünler onüç

ürün bilgilerini ve kullanımı hakkında bilgi isteyiniz.

serkan uygur sağlık sektörü.jpg   serkan uygur sağlık.png

Hedef kitle,

Toplum yapıların kalabalıklaşması ve yaş ortalamasının yükselmesi, sağlık alanında yeni reformlara ihtiyaç yaratmıştır.

Yapay Zeka teknolojisinin gelişmesi, toplum fertlerinin sağlık sorunlarına yetişmesine ve desteklemesine zemin hazırlamıştır.

Geçmiş yıllardaki nüfus yoğunluğu ile, günümüzdeki nüfus yoğunluğu arasında makas, ciddi olarak açılmıştır.

AI, AR, VR ve AVR teknolojisi ile, hasta problemleri anında çözüme ulaşmaktadır.

İlerleyen zaman diliminde, size çok daha farklı bir teknoloji sistemi ile tanıştıracağım.

Bilmemiz gereken, yeni teknolojiler geliştirildikçe, bir önceki teknoloji, toplumun kullanımına sokulmaktadır.

Sağlık Alanında Yapay Zeka, Artificial İntelligence in the Field of Health (AI) hakkında, daha fazla bilgi için, www.serkanuygur.com.tr adresinden, iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com