Serkan UYGUR

Merhaba Dostlarım,

Teknoloji gelişerek, dünya çevresinde dönmekte, Teknolojik Güdü dünya toplumlarını etkisi altına almaktadır.

Dünyada yaşayan tüm canlılar güdüleri ile hareket etmekte ve güdüleri sayesinde, hayatta kalma becerilerini gelişmektedirler.

Web, sanal mecralarında gelişen ve büyüme ivmesi gösteren, toplumları oluşturan bireyleri kendisine gün ve gün daha fazla bağımlı haline getirmektedir.

Sanal mecralarda yer bulan her işletme, ilk önce müşteri kitlesini dizayn ederek, teknolojik tüketici toplumlarını oluşturmaktadır.

İşletmeler, web sitelerinde müşteri deneyimi teknolojilerini konumlandırarak, teknolojik tüketicilerin teknolojik güdü yapılarını analiz etmektedirler.

Teknolojik Güdeler,

 • Sosyal Medya Etkileşimleri,
 • Digital App,
 • İOS ve Android Yazılımlarının Ticari Yapıları,

Bizlerin kendimize sorması gereken en önemli sorular;

 • Teknolojik güdülerimizi biz mi yönetiyoruz,
 • Teknolojik güdülerimizi bir başkası mı yönetiyor,

Dijital mecralarda, marka değerinizi nasıl yönetiyorsunuz,

 • Sermayeniz ve finansal yapınız ile mi, dijital sektöre damga vuruyorsunuz,

yoksa;

 • Bilgi, beceri ve deneyimleriniz ile mi, dijital mecralarda yaratıcı odaklı marka değerinizi yönetiyorsunuz.

Teknolojik Güdü lerimiz, kontrol altında tutulması gereken ve potansiyel verimliliği kullanıma sokulan yapıları içermelidir.

Gelecek bir kaç yıl içinde, Yapay Zeka Pazarlama yöntemlerini konuşuyor olacağız.

Sizlere sorulacak sorular;

 • Dijital Teknoloji mi,
 • Yapay Zeka Stratejileri mi,

stratejilerinize yön veriyorsunuz,

şimdilik bu iki yön eylem strateji matrisi için erken bir hamle olur.

Demografik planlar ölçüsünde, teknolojik güdümüzü inşa etmeli, yaratıcı inovasyon stratejileri ile beslemeliyiz.

Ürün ve hizmet işletmeleri, küresel rekabet ortamında stratejik pazarlama yöntemleri çalışmalarına doygunluk sağladı.

Teknolojik güdüleri tetikleyecek; niche alanların yaratılması ve startup çalışmalarının hız kazanması gerekiyor.

Kuşaklar arası iletişimin sürdürülebilirliği, teknolojik güdümüzü aktif kılacaktır.

 • X Kuşağı ve Y Kuşağı,
 • Üniversite eğitimi gören, Z Kuşağı

Strateji Yönetimi,

 • Alpha, Alfa Kuşağı teknolojinin merkez üssü olacaklar.

Z Kuşağı,

Üniversite eğitiminde Big Data alanında kendini zenginleştiriyor.

Kod yazmak ve Üretim alanlarını değerlendirerek Startup çalışmalarında sürdürülebilir çalışmalar yapmaya başladılar.

Alpha, Alfa Kuşağı;

Dünyaya meydan okuyacak.

Günümüzdeki mesleklerin %90 ı sil baştan konumlanacak.

Teknolojik Güdü Haritası ve Zaman Stratejik Analiz Teknolojileri gelişerek, Müşteri ve Tüketici guruplarında yeni yapılanmalar oluşturulacak.

Temel Yapılandırılan Kaynaklar,

 • Basitleştirilmiş,
 • Kullanılabilirlik,
 • Pratik,
 • Teknolojik Teslimat,
 • Hedef Odaklı Eğitim Modülleri,
 • Yaşayarak Tecrübe Etme,
 • Demografik Kültürel Özelliklere Uygun Ticari Stratejiler,

Teknolojik Güdü, dijital mecralar başta olmak üzere Yapay Zeka Teknosistemine yeni inovasyon stratejileri katacaktır.

Zaman sürekli ilerliyor, insanların düşünce kalibresi her yeni gün kendini yenilerken, bireylerin fark yaratıcı sistemleri zenginleşiyor.

Bilgiyi edinme ve dizayn etme yetimiz güçlenirken, teknolojiye yön veren zihnimiz, teknosistemi yönetirken algısal yönetimimiz yeni teknolojik güdülerimize vizyon katarak yapılandırırken, Big Datayı daha basit ve kullanabilir kılmakta ve stratejik sürdürülebilir çalışmalara zemin hazırlamaktadır.

Technological Motive

Hello my friends,

Technology evolves, revolves around the world, and Technological Motive affects world societies.

All living things in the world act with their motives, and thanks to their motives, they develop their survival skills.

The web makes individuals who develop societies that develop and accelerate in their virtual channels become more dependent day by day.

Every business that takes place in virtual channels creates the technological consumer societies by first designing its customer base.

Businesses analyze technological drive structures of technological consumers by positioning customer experience technologies on their websites.

Technological Dreams,

• Social Media Interactions,

• Digital App,

• Commercial Structures of IOS and Android Software,

The most important questions that we should ask ourselves are;

• Do we manage our technological motives,

• Is someone else managing our technological motives,

How do you manage your brand value in digital channels,

• Do you mark the digital sector with your capital and financial structure?

or;

• With your knowledge, skills and experience, you manage your creatively focused brand value in digital channels.

Our Technological Motives must include structures that need to be kept under control and with potential efficiency put into use.

In the next few years, we will be talking about Artificial Intelligence Marketing methods.

Questions to be asked to you;

• Is Digital Technology,

• Artificial Intelligence Strategies,

you direct your strategies,

For now, these two directions are an early move for the action strategy matrix.

We should build our technological motive and nurture creative innovation strategies within the framework of demographic plans.

Product and service businesses saturate strategic marketing methods in a global competitive environment.

It will trigger technological motives; Niche areas need to be created and startup work to accelerate.

Sustainability of intergenerational communication will activate our technological drive.

Generation X, Generation Y,

• University Generation Z Generation

Strategy Management,

• Alpha will become the Alpha Belt technology epicenter.

Generation Z,

He enriches himself in the field of Big Data in university education.

They started to do sustainable work in Startup studies by writing code and evaluating Production areas.

Alpha, Alpha Belt;

It will challenge the world.

90% of today’s professions will be positioned from the beginning.

Technological Motive Map and Time Strategic Analysis Technologies will be developed and new structures will be created in the Customer and Consumer Groups.

Basic Structured Resource,

• Simplified,

• Availability,

•      Practical,

• Technological Delivery,

• Target Oriented Training Modules,

• Experiencing by Living,

• Commercial Strategies Suitable for Demographic Cultural Features,

Technological Motive will add new innovation strategies to Artificial Intelligence Technique, especially digital channels.

Time is constantly progressing, while the caliber of people renews itself every new day, individuals’ distinctive systems become richer.

While our ability to acquire and design knowledge is strengthened, our mind that directs technology and our perceptual management while managing the technosystem add vision to our new technological motives, making Big Data simpler and usable and prepares the ground for strategic sustainable studies.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Toplum bireyleri, ticari hayatta yaptığı her ürün ve hizmet işletmeciliği için, Fark Yaratan eğitimleri öğrenmeli ve potansiyel hedef kitlesine öğrendiği bilgiler ile etkileşime geçmelidir.

Eğitim lüks değil, eğitime zaman ayırmıyorsanız potansiyel hedef kitlenize ulaşamazsınız.

Dünya; her an ve her saniye değişim geçirmekte ve bu döngüye ayak uydurursanız SİZ kazançlı çıkarsınız.

2020 yılı değişimlerin yaşandığı bir zaman dilimidir.

Günümüzde her bir işletme; X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağını anlamak için zaman harcarken, yeni dostlarımızı Alfa kuşağını görmezden gelmektedir.

Dünya ticaretinde;

 • Hedef kitlenizi değil,
 • Potansiyel Hedef Kitlenizi
 • Ne kadar Doğru Analiz ederseniz,
 • Demografik çalışmalar yaparsanız,

Satışlarınız da ve Karlılığınız da Artışlar yaşarsınız.

Bir çok işletme tarafından bilinen ve bilgi güncellemesi yapılmadığı için Pazarlama ve Satış mesleği bilgileri geçmiş yılların bilgilerini içermektedir.

Pazarlama ve Satış Eğitimleri

 • Pazarlama Ekosistemi,
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,
 • Geleneksel,
 • Klasik,
 • Modern,
 • Sosyal Medya,
 • Dijital Mecra,
 • Yapay Zeka,
 • Satış Yönetimi,
 • Günümüz Stratejik Yönetim,
 • Philip KOTLER (4P) ve Teknik Analiz,
 • Ürün Hayat Eğrisi,
 • Fijital Teknoloji,
 • Yapay Zeka,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Yeni Nesil Meslek Süreçleri ve Analiz,
 • Müşteri Deneyimi,
 • Web Sitesi Yönetimi,
 • İnteraktif İnovasyon,
 • Reaktif ve Proaktif Yönetim,
 • Soru ve Cevap,
 • Katılımcıya Yönelik İş Birliği.

konularını kapsamaktadır.

Neuro Marketing Bilimi Eğitimi

 • İletişim Süreç Yönetimi,
 • Neuro Marketing Bilimi,
 • Kararlarımızı Etkileyen Davranışlar,
 • Alt, Eski ve Sürüngen Beyin,
 • Müşteri ve Tüketici Gurupları,
 • Satınalma Davranışı,
 • Demokrafik ve Kültürel Çevre,
 • 2020 Yılı Renkler,
 • Neurocode,
 • Renklerin Gücü ve Sektöre Etkisi,
 • Web Dizaynı,
 • Duygusal İkna,
 • Müşteri Deneyimi Yönetimi,
 • Ticari Faaliyetlerde Neuro,
 • Müşteri Etkileşimi ve Stratejiler,
 • Yapay Zeka,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Stratejik Analiz,
 • Psikolojik Stratejiler,
 • Modern Dünyada Ticari Süreçler,
 • Neuro Paketleme,
 • Soru ve Cevap,
 • Katılımcıya Yönelik İş Birliği.

Teknolojiyi faydalı kullanmak ve zamanı verimli kullanmak, hepinize yarar sağlayacaktır.

Müşteri ve Tüketici Gurupları sadece istek ve ihtiyaçlarına karşımı mı duyarlıdır,

Duygusal özelliklerinize ne kadar hakimsiniz,

Çevrenizdeki toplumu; ne derece de tanıyor veya tanımlıyorsunuz.

Pazar ekosisteminde, rakiplerinizi ne kadar verimli analiz ederseniz, AR-GE yapılanmasına ne kadar çok önem verirseniz ve rekabet ortamında ne kadar fazla inovasyon yaparsanız piyasa ekonomisinde başarılarınızda sürdürülebilirlik sağlarsınız.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünya toplumları, hedeflenmiş stratejiler ölçüsünde yaşamları sürdürerek, Gelecek Bize Neler Getirecek sorularını cevaplamak ve Pazar payında öncü olabilmek için çalışmalar yapmaktadırlar.

Toplumun temel yapısını teşkil eden jenerasyonlar, gelecek yaşam standartlarını biçimleyerek belirlemektedir.

2020 yılına kadar sürdürdüğümüz iş yaşamımızda kritik değişimler yaşanarak, yeni nesil iş modelleri ortaya çıkarak çalışma stratejilerimiz evrim geçirecek.

Geçmişte içerik kral olarak tanımlanırken, günümüzde ve gelecek yıllarda müşteri deneyimi temel odak noktası olacaktır.

Dünyanın en büyük sektörü olan oyun sektörü gelişmeye devam ederek, teknolojik yenilenme ile farklı bir boyuta geçiş yapacaktır.

Dünya elimizin altında,

Ticaret her zaman diliminde genişleyerek büyümektedir.

Günümüze kadar ticaret kıtalar arası aylar içinde uygulanırken, günümüzde klavyenin tek bir tuşuna dokunarak yapılandırmaktayız.

İşletmeler ticari alanlarını fiziki yerlerde ve dijital mecralarda konumlandırarak, satış hacimlerini arttırmayı hedeflemektedirler.

Bir çok uluslararası firma hedef kitlesine ulaşmak isterken, günümüzde hedef kitle konumlama zaman kaybı olarak algılanmaktadır.

Holdinglerin ana hedefi, potansiyel hedef kitlelerdir.

Baronlar, zaman yönetimini daha aksiyon odaklı uyarlayarak, atıl zaman yönetimini terk etmeye başlamışlardır.

 • Creative Time Management,
 • Potential Management,
 • Creative Proaktif Strategic,
 • Proactive Strategic İmplementation,
 • Timing of Your Strategy,
 • Potential Goal-Oriented Thinking,

konu başlıklarından örneklendirmeler yapılabilir.

Bilgi odaklı hedef konumlandırma,

İşletme olarak, hedefinize ne kadar yakın ve aksiyon odaklısınız.

Müşteri olarak işletme yöneticisi ile toplantı yaparken karar verici organ temel hedefimizde iken, artık yeni yapılanmada son noktayı koyan ve aksiyona geçen yeni yapılar ile işlerimiz sürdürülebilirlik kazanacaktır.

Ticari sürdürülebilirlik ve kalite uluslararası mekanizmanın vazgeçilmezlerinden biri olacaktır.

Müşteri sadakat deneyimlemesi markalar için değer niteliğindedir.

Marka değeri uygulama yönetimi, kişiye özel stratejiler ile biçimlenebilmektedir.

B2B sektörel mecralar, işletmelerin yönetim algısı içinde vazgeçilmez faaliyet alanlarıdır.

Web sitesinde müşteri deneyimi yönetimi uygulamak, gelecek nesil müşteri ve tüketici guruplarında fark yaratıcı tecrübe oluşturacaktır.

Demografik yapılanma analiz edildiğinde, ülkelerdeki farklılık ürün modellerinize yansıdığında, iş süreciniz başlayarak yeşil pazarlama (green marketing) süreciniz oluşacaktır.

Teknolojiyi, iş hacminize ne kadar uyumlu entegre edebilirseniz, satınalma alışkanlıklarında gözle görülür artışlar yaşayacaksınız.

Her toplum bireyi, kullandığı sanal mecralarda zaman kaybı yaşamadan, en pratik yoldan güvenilir alışveriş metotları ile ve tedarik zinciri, iade koşullarını göz önüne alarak, güvenilir marka arayışında olup, kalitesi kullanıcı deneyimi sonu oluşmuş ürünleri, sizden temin etmek ister.

What the Future Will Bring to Us

World societies are working to answer the questions of What the Future Will Bring to Us and to be a pioneer in the market share by continuing their lives in line with targeted strategies.

The generations that constitute the basic structure of the society determine the future living standards by shaping them.

Our business strategies will evolve with critical changes in our business life, which we continue until 2020, and new generation business models will emerge.

While content has been described as king in the past, customer experience will be the primary focus today and in the coming years.

The game industry, which is the largest industry in the world, will continue to develop and will transition to a different dimension with technological innovation.

The world is at hand,

Trade has always been expanding and expanding.

While trade has been carried out within the continent months until today, today we configure it with the touch of a button on the keyboard.

Businesses aim to increase their sales volumes by positioning their commercial areas in physical locations and digital channels.

While many international companies want to reach their target audience, today target audience positioning is perceived as a waste of time.

The main target of the holdings are potential target audiences.

The barons have begun to abandon idle time management by adapting time management more action oriented.

• Creative Time Management,

• Potential Management,

• Creative Proactive Strategic,

• Proactive Strategic Implementation,

• Timing of Your Strategy,

• Potential Goal-Oriented Thinking,

Examples from subject headings can be made.

Information oriented target positioning,

As a business, how close and action oriented you are to your target.

While the decision-making body is our main target while meeting with the business manager as a customer, our business will gain sustainability with new structures that put the last point in the new structure and take action.

Commercial sustainability and quality will be an indispensable part of the international mechanism.

Customer loyalty experience is a value for brands.

Brand value application management can be shaped by tailor-made strategies.

B2B sectoral channels are indispensable fields of business within the management perception of businesses.

Implementing customer experience management on the website will create a distinctive experience for the next generation of customer and consumer groups.

When the demographic structure is analyzed, when the difference in the countries is reflected in your product models, your green marketing process will start by starting your business process.

No matter how harmoniously you can integrate technology into your business volume, you will experience noticeable increases in purchasing habits.

Every individual of society wants to provide you with reliable shopping methods in the most practical way without losing time in the virtual channels it uses, and the supply chain is looking for a reliable brand, taking into account the conditions of return, and the quality of the user experience.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

UYGUR Consulting

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Ticari faaliyet gösteren her işletme, potansiyel müşterilerinize ne kadar yakınsınız, sorusunu yıllarca sorgulayıp cevap aramakla zamanlarını ve enerjilerini harcadılar.

2020 yılını yaşadığımız teknoloji çağında, yıllarca sorguladığımız bir çok soru ve cevabın, temel anahtarlarına günümüzde basit bir şekilde hakimiz.

İşletmeler, zaman içinde bir çok ajans ile partnerlik ve işbirliği yaparak milyarlara yaklaşan döviz ödemeleri yapmaktadırlar.

Hedef kitle,

Günümüze kadar her işletme, hedef kitlesine ulaşmak ve ürün hizmet kategorilerini müşteri grupları ile karşılaştırmak adına, yoğun çalışmalar yapardı.

Dijital teknolojinin kendi içinde segmente olması ve demografik özelliklerin her yeni gün değişim göstermesi sonucunda, potansiyel hedef kitlemize ulaşmak, verimlilik açısından çok daha değerlidir.

Satış noktaları başta olmak üzere, perakende ve outlet’ler  döviz harcamaya hazır ve kalben satınalma sürecini başlatmaya konsantre olmuş, müşteri gruplarından oluşur.

Önemli Not:

Başta ülkemiz olmak üzere, ticaret uluslararası alanda hızlı bir gelişme ve büyüme gerçekleştirdiği için, Para kelimesi verine Döviz kelimesinin kullanılmasının, hem literatür hem de kelime zenginliği açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

İşletmeler için ticaret, yer ayırt etmeksizin dijital mecralarda yerini almış, portallar da yeni startup çalışmaları hız kazanmıştır.

Startup çalışmaları, farklı inovasyon yapıları ile birleşmiş, niche bölgelere kaymıştır.

Hedef kitlemiz değil, potansiyel hedef kitlemiz temel iş ve çalışma alanımızı oluşturmuştur.

Patronlar, zaman yönetimi standartlarını gözeterek ve mesleki interaktif eğitim modellerini benimseyerek, Alpha, alfa kuşağını anlamaya çalışarak, ticari işlerini büyütmeye uğraş vermektedirler.

X, Y, Z ve Alpha, alfa kuşağını anlamak demek potansiyel kuşakları ve kültürel yapıları algılamak, üretim süreçlerimizi re-marketing yönetimine uygun yapılandırmak ile mümkündür.

İnsanlar dünya pazarında fark yaratan ve kendilerine ilginç gelen temel ürün grupları ile ilgilenmektedir.

Kendilerine sunulan her ürünün, kullanımı basit ve fayda getirici olmasına dikkat etmekte ve süreklilik istemekteler.

Pazar yapısına baktığımızda, müşteri grupları deneyimleme, duygusal bağ kurma ve etkilenme prensibine dayanarak, her talebe sunulan ve emek esasına uygun ürünlere, sahip olmayı arzu eder.

Dijital mecralarda müşteriler ile iletişim kurmak gün geçtikçe basitleşmiş, potansiyel müşteri gruplarında artış yaşanmaya başlanmıştır.

İlerleyen zaman dilimlerinde Hız Esaslı Müşteri grupları ile tanışacağız.

VİP Customer yerini Special Customer Processes Management temeline bırakacak.

Emek Değer Yönetim hızla gelişme gösterecek olup, Endüstriyel Product tarih sahnesinden silinecektir.

Nitelikli iş gücü, Nitelikli ürün ve üretim gelişerek piyasa arz ve talebinde konjektürel yapısal gelişmeler yaşanacaktır.

How Close are You to Your Potential Customers

Every business operating business has spent their time and energies by questioning how close you are to your potential customers, asking the question for years and looking for answers.

In the age of technology in which we live in 2020, we have a simple right to the basic keys of many questions and answers that we have been questioning for years.

Over time, businesses make foreign exchange payments reaching billions by partnering and cooperating with many agencies.

Target group,

Until today, every business has been working hard to reach its target audience and compare its product service categories with customer groups.

Reaching our potential target group is more valuable in terms of efficiency as a result of digital technology being segmented and demographic features change every new day.

Retail and outlets, primarily sales points, are ready to spend foreign currency and are concentrated on initiating the purchasing process in the heart, consisting of customer groups.

Important note:

I think that the use of the word “Money” and “Foreign Currency” will be beneficial both in terms of literature and word richness, as trade has realized a rapid development and growth in the international arena, especially in our country.

Trade for businesses has taken its place in digital channels without any reservation, and new startups have gained speed in portals.

Startup studies merged with different innovation structures and shifted to niche regions.

Our target audience, not our target audience, has formed our core business and field of study.

By pursuing time management standards and adopting professional interactive education models, bosses strive to grow their business by trying to understand the Alpha generation.

Understanding the alpha generation of X, Y, Z and Alpha is possible by perceiving potential generations and cultural structures, and configuring our production processes in accordance with re-marketing management.

People are interested in basic product groups that make a difference in the world market and are interesting to them.

They pay attention to the fact that every product offered to them is simple to use and beneficial and wants continuity.

When we look at the market structure, customer groups desire to have products that are suitable for every demand and are based on labor principle, based on the principle of experience, emotional bonding and influence.

Communicating with customers in digital channels has become simpler day by day, and potential customer groups have started to increase.

In the following time frames, we will meet Speed Based Customer groups.

VIP Customer will be replaced by Special Customer Processes Management.

Emek Değer Yönetim will improve rapidly and the Industrial Product will be deleted from the history scene.

Nitelikli iş gücü, Nitelikli ürün ve üretim gelişerek piyasa arz ve talebinde konjektürel yapısal gelişmeler yaşanacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Yeni yılın ilk günlerinde, 03.01.2020 Cuma günü itibari ile UYGUR Consulting – Danışmanlık, Serkan UYGUR (MA) şirketimi açmış bulunuyorum.

2004 yılında başladığım Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanlığı Mesleğime, şahıs şirketimi açarak sürdürülebilir çalışmalar ile devam edeceğim.

Mesleğimin ilk yıllarına, sahada pazarlama ve satış faaliyetleri yaparak başladım.

2004 yılından günümüze kadar; yağmur, çamur ve sıcak demeden, mesleğimin her anından keyif alarak ve severek çalışmalarımı sürdürüyorum.

Mesleğim süresince; mükemmel insanlar ile tanıştım, güzel arkadaşlıklara ve dostluklara imzalar attım.

Temel hedefim,

Meslek hayatım boyunca, tanıştığım insanlara yardımcı oluyor, istedikleri ürün ve hizmetlere elimden geldiğince destek sağlıyor ve topluma hizmet vermeye devam ediyorum.

Elde ettiğim tecrübe ve deneyimlerimi, sektördeki işletmelere; Danışmanlık ve Eğitim alanında destek vererek, fayda odaklı sürdürmeye devam edeceğim.

Kariyerimde verdiğim eğitimler,

Bilgilendirme ve Farkındalık aşamasında,

 • Kişisel Gelişim,
 • Yapay Zeka, Hologram ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik teknolojilerinde farkındalığı yaratma,
 • Dijital Teknolojiler hakkında bilgi alışverişi,

konularında, toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceğim.

Yıllardır bir çok üniversiteden; Konferans, Workshop ve Panellere konuşmacı olarak davet ediliyor ve bu organizasyonlara katılım sağlıyorum.

Üniversite ve Üniversite kulüpleri ile iletişim kuruyor, çok değerli ve yetenekli Gençler ile tanışma fırsatı yakalıyorum.

Kulüp Başkan ve Üyelerinin organize ettikleri etkinlikler ile interaktif eğitimler düzenliyor, öğrenme odaklı eğitimlere hep birlikte imza atıyoruz.

Pazarlama ve Satış Mesleği de dahil olmak üzere, her meslek dalında iletişim önemli bir yere sahiptir.

İletişim, ister sanal mecralarda ister ise fiziki yerlerde olsun, müşteri ve tüketici grupları ile kuracağınız bağ ve etkileşimler, sizlerin gelecekteki itibarınıza yön verecektir.

Güven Sadakat İletişim

İnovasyon Yaratıcılık Analiz

Dünya toplumlarına hitap edebilmek için çevremizdeki yaşanan olaylara, onların gözünden bakabilmek ile mümkündür.

Toplumda her bireye,

 • Değer Vermek,
 • Dinlemek,
 • Sorunlara Çözüm Odaklı Yaklaşmak,
 • Bilgiyi, Yeteneği ve Deneyimleri,

herkes ile paylaşabilmek, sahip olduğumuz bilginin fayda odaklı kullanımı ile mümkündür.

Dünya zaman içinde değiştikçe, toplumu oluşturan bireyler de evrimleşiyor.

Bireyleri anlayabilmek, onların istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve her bir bireyin duygularına hitap edebilmek için toplumu oluşturan fertler ile empati kurarak onları tanımalıyız.

UYGUR Consulting – Danışmanlık

Serkan UYGUR

Hello friends,

In the first days of the new year, as of Friday, 03.01.2020, I opened UYGUR Consulting, Serkan UYGUR (MA).

Marketing and Sales Analysis Consultancy, which I started in 2004, will continue my career by opening up a personal company and sustainable works.

I started the first years of my profession by doing marketing and sales activities in the field.

Since 2004; rain, mud and hot saying, I enjoy every moment of my profession and I continue to work lovingly.

During my profession; I met excellent people, I signed beautiful friendships and friendships.

My main goal,

Throughout my career, I help people I meet, support them as much as I can, and continue to serve the community.

My experience and experience gained, to businesses in the sector; By providing support in the field of Consultancy and Training, I will continue to pursue benefit-oriented.

The trainings I gave in my career,

• Marketing and Sales Trainings,

• Neuro Marketing Science Education,

In the Information and Awareness stage,

• Self-improvement,

• Awareness in Artificial Intelligence, Hologram and Augmented Virtual Reality technologies,

• Exchange of information on digital technologies,

issues, I will continue to raise awareness in the community.

For years, many universities; I am invited as a speaker to conferences, workshops and panels and participate in these organizations.

I communicate with the University and University clubs and get the opportunity to meet very valuable and talented young people.

We organize interactive trainings with activities organized by the Club President and Members, and we carry out learning-oriented trainings together.

Communication has an important place in every profession, including the Marketing and Sales Profession.

Communication, whether in virtual media or in physical places, the relationships and interactions with the customer and consumer groups will shape your future reputation.

Confidence Loyalty Contact

Innovation Creativity Analysis

To address world societies, it is possible to look at the events around us from their eyes.

Every individual in the society,

• Valuing,

• Listen,

• Approach to Problems with a Focus on Solution,

• Knowledge, Ability and Experiences,

sharing with everyone is possible with the benefit-oriented use of our knowledge.

As the world changes over time, so do the individuals who make up society.

In order to understand individuals, to respond to their wishes and needs, and to address the feelings of each individual, we must recognize them by empathizing with the individuals who make up the society.

Merhaba Dostlarım,

Dünya ekonomisine baktığımızda, 2020 Yılında Müşteri ve Tüketici Grupları ticaretin her alanında söz sahibi olacaklardır.

İşletmeler, ürettikleri veya tedarik ettikleri nitelikli ürünlerini piyasaya sürerek, Müşteri ve Tüketicilerin duygularına dokunacaklardır.

Ticari faaliyet gösteren her firma, hedef kitlesine özel sunumlar yaparak, onları sadık müşteri haline getireceklerdir.

Son yıllarda ticaret, savaş pazarlaması (war-marketing) haline dönüşmüştür.

Yeni müşteri grupları eski müşteri gruplarından daha fazla maliyet taşımaktadır.

Geçmiş yıllarda büyük ekonomi (maliyet) gerektiren yeni müşteri grupları artık günümüzde niche yatırım fırsatları için vazgeçilmezdir.

Zaman yapısı değerlendirildiğinde;

 • X Kuşağı,
 • Y Kuşağı,
 • Z Kuşağı,
 • Alpha, Alfa Kuşağı,

toplumumuzda yer almaktadır.

Bütün üretim faktörleri; X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağına uygun üretimi yapılmaktaydı.

Şimdi aramıza yeni katılım sağlayan; Alpha, Alfa Kuşağına uygun ürünlere ve girişimlere tanık olacağız.

İşletmeler, ürünlerini pazarda sunarken, hedef kitlelerini çok iyi tanımlamalı ve istek ve ihtiyaçlarını ön planda tutmalıdırlar.

Alfa Kuşağı sadece istek ve ihtiyaç güdümlü olmayıp, onların kalplerinizde fethetmeniz gerekecek.

Her bir Alfa Kuşağı bireyini, dinlemeniz, değer vermeniz ve duygularını anlamanız gerekecektir.

Demografik özelliklere göre gelişim gösteren toplumlar, ürün ve hizmet satınalımı yaparken, deneyimleyerek ürünlere sahip olmak isterler.

İşletmeler, ister sanal mecralarda ister fiziki yerlerde konumlanmış olsun, her bir ürün veya hizmeti müşterilerine ve tüketicilerine deneyimleterek sunumlarını yapacaklar.

Müşteri ve Tüketici grupları Stratejik Pazarlama Yöntemlerini kullanmaya başlayarak, önemli satış hacimlerini yakalanacaklardır.

UYGUR Consulting, işletmelere fark yaratan çözümler sunacak ve pazarda sürdürülebilir yaklaşımlar entegre edecektir.

Toplum bireyleri, dijital mecralarda ve fiziki yerlerde arzu ettiği ürün gruplarını;

 • Fijital Teknoloji,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Hologram,

deneyimleri ile tecrübe edecekler.

Sanal mecralarda, Yapay Zeka teknolojilerinde faydalanarak, müşteri ve tüketici gruplarının alışkanlıklarına uygun pop-up uygulamaları başlayacaktır.

Her işletme, dijital mecralarda yer alarak akıllı cihazlarda Digital App uygulaması ile hedef kitlelerine ulaşmakta zamandan tasarruf edecek, satışlarından max kar elde edeceklerdir.

Ticari faaliyet gösteren işletmeler, toplumun ihtiyaçlarına odaklanarak, bireylerin duygularına dokunacaklardır.

İşletmeler, satışlarını arttırabilmek için Neuro Marketing Bilimi eğitimi alarak, güncel pazarlama ve satış stratejilerini öğrenerek iş hayatında uygulayacaklardır.

Customer and Consumer Groups in 2020

Hello friends,

When we look at the world economy, Customer and Consumer Groups will have a say in every field of trade in 2020.

Businesses will touch the feelings of Customers and Consumers by placing their products that they produce or supply to the market.

Every commercial company will make special presentations to its target audience and turn them into loyal customers.

In recent years, trade has become war-marketing.

New customer groups cost more than old customer groups.

New customer groups that have required large economy (cost) in the past years are now indispensable for niche investment opportunities.

When the time structure is evaluated;

• Generation X,

• Generation Y,

• Generation Z,

• Alpha, Alpha Generation,

is located in our society.

All production factors; Generation X, Generation Y and Generation Z were produced in accordance with.

Now we have new participation; Alpha, we will witness products and initiatives that fit the Alpha Generation.

When presenting their products in the market, businesses should define their target audiences very well and prioritize their desires and needs.

Alpha Generation is not only driven by desire and need, you will have to conquer in their hearts.

You will need to listen, value and understand the emotions of each Alpha Belt individual.

Societies that develop according to demographic characteristics want to have products by experience while purchasing products and services.

Businesses, whether placed in virtual media or physical places, will make presentations of each product or service to its customers and consumers.

Customer and Consumer groups will start to use the Strategic Marketing Methods to achieve significant sales volumes.

UYGUR Consulting will provide solutions that make a difference to businesses and integrate sustainable approaches in the market.

Community individuals, the digital media and the desired product groups in physical places;

• Digital Technology,

• Augmented Virtual Reality,

• Hologram,

experience.

By using Artificial Intelligence technologies in virtual channels, pop-up applications appropriate to the habits of customer and consumer groups will begin.

Every business will save time by reaching their target audiences with the Digital App application on their smart devices by taking part in digital channels and they will gain max profit from their sales.

Businesses that operate in business will touch the emotions of individuals by focusing on the needs of the society.

In order to increase their sales, businesses will be trained in Neuro Marketing Science, learn current marketing and sales strategies and apply them in business life.

Serkan UYGUR (MA)

UYGUR Consulting

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyeleri tarafından, Halkla İlişkiler Yöneticisi Emre TUNCER, 26.Aralık.2019 tarihinde Perşembe günü gerçekleştirilecek olan etkinliğe, tarafımı davet ettiler.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesi Yönetim Kadrosu 5 kişiden oluşmaktadır. Aktif üyelerle birlikte 50 kişilik bir ekibe sahipler.

 • Prof. Dr. Mustafa Nafiz DURU
 • AR-GE Kulübü Başkanı: Sinem GÜLEN
 • Başkan Yardımcısı: Kadir Can ÇAMLICA
 • Genel Sekreter : Deniz TURAL
 • Sayman : Beyza CAVA
 • Halkla ilişkiler : Emre TUNCER

Organizasyon; iki yönlü ve aksiyon odaklı düzenlenmiş.

Birinci bölümde;

Konuşmacılar, konferans organizasyonunda; bilgilerini ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaşmakta,

İkinci bölümde,

Konuşmacılar ile panel gerçekleştirilerek moderatör eşliğinde soru ve cevap yapılmaktadır.

Panelistler;

 • Prof. Dr. Mustafa Nafiz DURU
 • Sinem GÜLEN AR-GE Kulübü Başkanı
 • Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing
 • Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Consulting

Etkinlik, İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü üyelerinin sunumu ile açıldı.

Sayın Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing,

Sahneye çıkarak, İş hayatındaki tecrübelerini ve deneyimlerini, İnfluencer Marketing çalışmalarını ve bilgi birikimlerini, organizasyona katılan tüm katılımcılara aktararak paylaşımda bulundu. Sayın Yeşim MUTLU hanımın etkinlikle ilgili yazısını okuyabilirsiniz.

Ben, Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Danışmanlık.

Sahneye çıkarak, ilk önce beni bu güzel organizasyona davet eden;

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesine, Başkan ve Üyelerine nazik davetleri için teşekkür ederek başlangıç yaptım.

Konuşmama ilk olarak, Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanlığı Mesleğine nasıl geldiğimi, kilometre taşlarını nasıl deneyimlediğimi, anlatarak dinleyiciler ile paylaştım.

Pazarlama Mesleğini ve Satış Mesleğini, hem dinleyicilere aktararak hem de interaktif olarak dinleyiciler ile görüş alışverişi yaparak sürdürdüm.

Dünyaya damgasını vuran ve akım akım tüm ülkeleri etkisi altına alan, Neuro Marketing Bilimi konusunda bilgilerimi paylaştım.

İçerikler,

 • Neuro Marketing Bilimi,
 • Eski Beyin, Alt Beyin ve Sürüngen Beyin,
 • İkna Sanatı,
 • Kararlarımızı Nasıl Veriyoruz,
 • 2019 Renklerin Gücü,
 • Neurocode,
 • Yapay Zeka,
 • Hologram ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Müşteri Deneyimi,
 • Fijital Teknoloji,
 • Demografik Web Sitesi Dizaynı,
 • Sanal Mecralarda Müşteri Deneyimi,
 • Chatbot Kullanımı ve Whatsapp Uygulaması,
 • Dijital App,
 • Satış Arttırıcı Stratejiler,
 • Müşteri ve Tüketici Kimdir,

konularındaki bilgilerimi, dinleyiciler ile paylaştım.

İkinci bölümde panel geçiş yaptık.

Moderatör Sinem GÜLEN AR-GE Kulübü Başkanı eşliğinde, soru ve cevaba geçildi.

Sayın Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing

Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Consulting

Bizler; bilgi, tecrübe ve deneyimlerimizi, etkinliğe katılan dinleyiciler ile paylaştık.

Etkinlik bitiminde;

Sayın Prof. Dr. Mustafa Nafiz DURU

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesi, Başkan ve Üyeleri,

Sayın Yeşim MUTLU İnfluencer Marketing,

Serkan UYGUR (MA) Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı, UYGUR Consulting,

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyeleri, bizlere Plaket vererek gururlandırdılar.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyeleri ile tanışıp, görüş alışverişinde bulunduk.

Başkan ve Üyelerine, tarafımın da dahil olduğu,

 • Buyer Network,
 • Satınalma Dergisi,
 • Startup Vadisi,

çalışmaları hakkında görüşmeler yaptık.

Eğitim konuları,

 • Pazarlama ve Satış Eğitimleri,
 • Neuro Marketing Bilimi Eğitimi,

konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü tarafından organize edilen, ZİRVE AYDIN etkinliği, 3 yıldır düzenli olarak yapılmaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Başkan ve Üyelerine, bu güzel organizasyonu düzenledikleri ve tarafımı bu organizasyona davet ettikleri için teşekkürü ederim.

İstanbul Aydın Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Kulübü Ailesi

Serkan UYGUR (MA)

Pazarlama ve Satış Analiz Danışmanı,

UYGUR Consulting,

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünya pazarında söz sahibi olabilmenin tek yolu MarTech  (pazarlamada teknoloji) yönetim bilimidir.

Pazarlama ve Satış Strateji yöntemlerinizi, Teknoloji ile uyumlu hale getirebilirsek, dünya piyasasında görünürlüğünüz daha fazla artacaktır.

Teknoloji,

Dijital süreçler her yeni bir gün aşama aşama gelişim kaydederken, gelecek kuşakların teknoloji alışkanlıklarına bir yenisini daha eklenerek, Yapay Zeka teknolojisi hayatımızın merkezine yerleşmiştir.

Pazarlama stratejileri dijital mecralarda her geçen gün daha fazla kendisinden söz ettirerek, yeni niche alanlara yelken açmıştır.

 • Banner,
 • Pop-up,
 • Viral,
 • 3D,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • 360 Derece,

Dünya toplumları demografik yapılarına göre çeşitlilik göstermekte olup, her toplumun kendisine has alışkanlıkları vardır.  

İnsanların alışkanlıklarına bağlı olarak, her toplum ferdinin duygularını dokunup, onları anlamak gerekir.

Toplum olarak ne kadar modernleşsek de, dijital teknolojilerde ne kadar gelişmiş olsak dahi, birbirimizin üzerinde önemli bir etkiye sahibiz.

Pazarlama ve Satış Mesleğinde, iletişim çok önemli bir etkiye sahiptir.

Hepimizin bildiği gibi iletişimin farklı tür ve özellikleri bulunmaktadır.

Her zaman iletişimin yüz yüze olanı (face-to-face) etkili iletişim becerisidir.

Dünya pazar ekosisteminde, yüz yüze iletişim imkansız olsa dahi, gelişen teknoloji etkileşim çeşitlerini arttırmaya devam ediyor.

Ticari işletmeler, web sitelerinde ve e-ticaret sektöründe, site içi iletişim araçlarını konumlandırarak, müşteri ve tüketici grupları ile iletişime geçmeye başladılar.

Günümüzde,

 • Sanal Asistanlar,
 • Whatsapp Uygulamaları,
 • Deep Linking,

gibi uygulamalar ile karşılaşıyoruz.

Duygularımız,

Toplum olarak bizler, satınalma kararımızı ihtiyaçlar haricinde, duygularımız (Emotion) ile veririz.

Çevremizde gördüğümüz, her ürün ve hizmet çeşitleri ile kuracağımız duygusal bağ, ilgili ürünleri satınalma davranışımızın eyleme geçmesi ile sonuçlanır.

e-ticaret şirketleri web sitelerini satış sürecine hazırlarken, bazı temel unsurlara dikkat etmesi gerekmektedir.

Web sitenizi ziyaret eden müşteriler, aradığı veya ihtiyaç duyduğu ürünleri, doğal olarak sitenizden arayarak bulacak ve arama yaparken de müşteriler sitenizi deneme yanılma yolu ile keşfetmeyi başlayacaklardır.

Müşteri Yolculuğu Haritası dikkatlice dizayn edilmeli ve müşterinizin en kolay biçimde satınalma davranışını deneyimlemesi sağlanmalıdır.

Müşteri gruplarının e-ticaret sitenizde atacağı her adımı tasarlamanız, uygulama safhasına gelindiğinde pop-up çalışmalarını dikkatlerini çekecek şekilde aktive etmeniz gerekecektir.

Satınalma davranışının eyleme geçmesi zor olmamak ile birlikte, kurgunun inovasyon süreçleri içerisinde organize edilmiş olması gerekmektedir.

MarTech

Hello friends,

The only way to have a say in the world market is MarTech (marketing technology) management science.

If we can make your Marketing and Sales Strategy methods compatible with Technology, your visibility in the world market will increase.

Technology,

While digital processes are making progress every day, Artificial Intelligence technology is at the center of our lives by adding a new one to the technology habits of future generations.

Marketing strategies have become more and more prominent in digital media and set sail for new niche areas.

 • Banner,
 • Pop-ups,
 • Viral,
 • 3D,
 • Hologram,
 • Augmented Virtual Reality,
 • 360 °,

World societies vary according to their demographic structure and each society has its own habits.

Depending on the habits of people, each society must touch and understand the emotions of the individual.

No matter how modern we are as a society, no matter how advanced we are in digital technologies, we have a significant impact on each other.

In the Marketing and Sales Profession, communication has a significant impact.

As we all know, there are different types and characteristics of communication.

Face-to-face is the effective communication skill.

In the world market ecosystem, developing technology continues to increase the range of interaction, even if face-to-face communication is impossible.

Commercial businesses have started to communicate with customers and consumer groups by positioning in-site communication tools in their websites and e-commerce sector.

Today,

• Virtual Assistants,

• Whatsapp Applications,

• Deep Linking,

applications.

Our feelings,

As a society, we make our purchasing decision with our emotions except needs.

The emotional bond that we see in our environment with each kind of product and service results in the act of purchasing the related products.

e-commerce companies need to pay attention to some basic elements when preparing their websites for the sales process.

Customers who visit your website will naturally search for the products they are looking for or need from your site, and while searching, most customers will want to explore your site through trial and error.

The Customer Journey Map should be carefully designed and your customer should experience the easiest purchase behavior.

You will need to design every step that customer groups will take on your e-commerce site and activate it in a way that will take into account the pop-up works when the application phase is reached.

Although it is not difficult for purchasing behavior to take action, the fiction should be organized within the innovation processes.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

İletişim dünyasında, en büyük beceri dinleme sanatını uygulayabilmektir.

Dünyanın hangi bölgesinde yaşıyor olursanız olun, karşınızdaki kişilere değer verdiğinizi vücut diliniz ile gösterebilmeniz için dinleme becerinizin çok iyi gelişmiş olması gerekmektedir.

Dinlemek, dünyanın en zor mesleği, en zor sanatı ve en zor zanaati dir.

Dinleme becerimiz gelişirse,

 • Sorunları iyi analiz edebilir,
 • Çözüm odaklı yaklaşımlar üretebilir,
 • Birbirimizi iyi anlar,
 • Sevgi, Saygı ve Mutluluk yaratırız,
 • Mesleklerde, temsil yeteneğimiz gelişir,
 • Meslek gruplarına göre, karşımızdakinin istek ve ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirir,
 • Bireylere göre imkansız olan dogmalar, basit çözümler ile şekil bulur,

Dinleme Sanatının gelişimi, Aile; alt yapısı ve çevresinde gelişerek, benliğimiz ile bütünleşir.

Yaşayan canlılar olarak bizler, kültürel değerlerimize uygun, isteklerimize ulaşmak ve elde etmek için çaba sarf ederiz.

Toplum olarak çalışır, çalışmalarımız karşılığı gelir elde ederiz.

Kazancımızı, sosyal çevremizde harcar; mutlu olur, isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılarız.

Tabi ki, her zaman kazancımızı istek ve ihtiyaç odaklı harcamayız, çoğu zaman arzularımızı erteler uygun zamanın gelmesini bekleriz.

Duygularımız, harcamalarımıza yön veren temel davranışlardır.

Çevremizde gördüğümüz ve duygularımıza hitap eden ürün veya hizmetler, yakın çevremizin de tavsiyeleri sonucunda satınalma davranışına dönüşür.

Toplum bireyleri olarak, girdiğimiz outlet ve alışveriş merkezlerinde, ilgi duyduğumuz ürünleri yakından incelerken, çalışan profesyonellerden (Müşteri Temsilcileri veya Pazarlama Temsilcileri) destek alırız.

Müşteri temsilcisi, sizin isteklerinizi ne kadar verim odaklı dinler ise, size faydası o derece yüksek olur.

Dinlemek: beceri, sabır ve kültürel bir süreçtir.

Çevremizi anlayabilmek ve anlamlandırmak, etkin dinleme ile gerçekleşir.

Dinleme Sanatı dünyanın en basit eylemi olarak görülse de en zor sanattır.

Dinlemek,

 • Yeni arkadaşlıkların oluşmasına,
 • Sevginin kazanılmasına,
 • Çözüm süreçlerinin yapılanmasına,
 • Toplum karşısında saygın bir kişi olmanıza,
 • İtibar elde etmenize,
 • Güven Sağlamanıza,

sebebiyet verir.

Dünya toplumları birbirlerini dinleyerek, Hayvanlar koklaşarak anlaşır.

Uluslararası işletmelerde, kişisel becerilerin yönetilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte, dinleme sanatı konularında özel eğitimler verilmektedir.

Günümüzde şirketlerde görev yapan üst düzey yöneticiler, geçmişlerinde dinleme sanatı dahil olmak üzere, bir çok kişisel gelim konularında yoğun bir eğitimden geçmiştir.

Listening Art

Hello friends,

In the world of communication, the greatest skill is to apply the art of listening.

Wherever you live in the world, your listening skills need to be well developed to show that you care about the people in front of you.

Listening is the world’s hardest profession, the hardest art and the hardest craft.

If our listening skills improve,

• Analyze problems well,

• Can produce solution-oriented approaches,

• Understand each other well,

• We create Love, Respect and Happiness,

• In our professions, our ability to represent develops,

• Develops strategies according to the needs and needs of the other, according to occupational groups,

• Dogmas, which are impossible for individuals, take shape with simple solutions,

Development of Listening Art, Family; it develops in and around its infrastructure and integrates with our self.

As living creatures, we strive to achieve and achieve our cultural values.

We work as a society and we earn income in return for our work.

Spends our earnings in our social environment; we will be happy and meet our needs and needs.

Of course, we don’t always spend our earnings focused on desire and need, often we postpone our desires and wait for the appropriate time to come.

Our emotions are the basic behaviors that shape our expenditures.

The products or services that we see in our environment and address our feelings turn into purchasing behavior as a result of the recommendations of our close environment.

As community members, we receive support from working professionals (Customer Representatives or Marketing Representatives) while closely examining the products we are interested in at the outlets and shopping centers we enter.

The more efficient the customer representative listens to your requests, the higher the efficiency.

Listening: skill, patience and cultural process.

Understanding and making sense of our environment takes place through active listening.

Although the art of listening is seen as the simplest action in the world, it is the most difficult art.

Listen,

• The formation of new friendships,

• Gaining love,

• Structuring solution processes,

• To be respected in the face of society,

• Gaining reputation,

• Providing Trust,

gives the reason.

World societies listen to each other, Animals cough cries.

In international enterprises, special trainings are given on the art of listening as well as the management and development of personal skills.

Today, senior executives in companies have undergone intense training in many personal development topics, including the art of listening.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dijital ekonomi, her yeni bir gün kendisine yeni start-up lar oluşturarak; Dijital Yaratıcılık mı! Dijital Çöplük mü! sorularını aklımıza getirmeye başlıyor.

Son yıllarda, ana markalar alt markalar oluşturarak, müşterilerinin talebine sunuluyor.

Marka olmak oldukça zor ve yapılanma aşaması uzun bir süreci kapsayan, sürdürülebilirlik yönetimidir.

Dijital Markalar, gündemi bir hayli meşgul edeceğe benziyor.

 • Sosyal Marka mı,
 • Dijital Marka mı,

olmak istersiniz,

Dijital Marka,

Marka; vaat eder, alt yapısı ulusal ve uluslararası toplumlarda gelişmiş ve müşteri hizmetleri dijital teknoloji tabanlı olup, aksiyon odaklıdır.

 • Markanız, bulunduğunuz toplumda değil, dünya ekosisteminde ne kadar itibarlı,
 • Online Dijital Marka farkındalığı yaratılabiliyor mu,

önemli başlıkları içinde barındırır.

Marka olabilmek için en önemli süreç; itibarlı olabilmek ve en az 15 yıllık bir geçmişe sahip olmak, toplum bilincinde güvenilebilir yer edinmek gerekir.

Markanıza oluşturacağınız sadakat programları ve hedef kitle stratejileri, sizi diğer rakipleriniz karşısında rekabet avantajı yaratacaktır.

Dijital çöp,

Dijitalleşme sürecini, ne kadar verimli yönetebildiğiniz ile ilgilidir.

Sadece dijital olmak adına yapılan her girişim Dijital Çöp olarak, sanal mecralarda yerini alacaktır.

Dijital çöp, toplumların gözünde imaj yaratıp, hiç bir eylem planı olmayan, girişimler topluluğudur.

Sosyal Marka,

Fiziki marka olarak da bilinen sosyal marka, çevremizde kurulmuş olan; mağaza ve yerleşik ticari işletmelerdir.

Dijitalleşmenin yaşandığı günümüz ekonomisinde, sosyal marka gelenekselleşme sürecine dahil olmaktadır.

Toplum fertlerinin; sosyalleştiği ve ağızdan ağıza pazarlamalardan aksiyon alındığı, müşteri deneyimlerinin yaşandığı, sosyal marka veya fiziki marka yapılarıdır.

Dijital Yaratıcılık,

Dijital marka olabilmek için dijital yaratıcılık en hassas noktalardan bir tanesidir.

Öncelikler,

 • İçerik yönetimi,
 • Anahtar kelime seçimi,
 • Fark yaratan fikirlerden oluşması,

mükemmel bir yaratıcılığı oluşturmaktadır.

İçerik oluştururken yaratıcılık ön plandadır.

 • Hedef kitleye uygun stratejiler içermesi,
 • İlgi çekici olması,

önemli avantajlardır.

Marka, piyasaya sunacağı bir ürünü hakkında bilgi paylaşımı yaparken; toplum ve müşteri hedef kitlesi üzerinde kalıcı etki bırakmalı ve bilgiler resimler ile desteklenerek içeriğe uygun olmalıdır.

Dijital mecralarda oluşturulacak içerikler, dijital yaratıcılık  konseptine uygun, müşteri hedef kitlesi üzerinde pozitif farkındalık yaratmalıdır.

Is Digital Creativity! Digital Trash!

Hello friends,

The digital economy creates new start-ups every day; Is Digital Creativity! Digital Trash! questions are beginning to bring to mind.

In recent years, the main brands are creating sub-brands and presented to the demand of their customers.

Being a brand is a very difficult and structuring phase that covers a long process, sustainability management.

Digital Brands seem to be busy.

• Is it a social brand,

• Is it a Digital Brand,

you want to be

Digital Brand,

Brand; is developed in national and international communities and customer service is based on digital technology, action-oriented.

• How prestigious your brand is in the world ecosystem, not in your community,

• Can online digital brand awareness be created,

it contains important titles.

Loyalty programs and target audience strategies that you create for your brand will give you a competitive advantage over your other competitors.

Digital trash,

It is about how efficiently you can manage the process of digitization.

Every attempt made to be digital only will take its place in the virtual channels as Digital Trash.

Digital garbage is a collection of initiatives that create an image in the eyes of societies and have no action plan.

Social Brand,

Social brand, also known as physical brand, established around us; stores and established commercial enterprises.

In today’s economy where digitalization is experienced, social brand is involved in the process of traditionalization.

Community members; social branding or physical branding structures where socialization and word of mouth marketing actions are taken and customer experiences are experienced.

In order to become a digital brand, digital creativity is one of the most sensitive points.

Priorities,

• Content management,

• Keyword selection,

• Consist of ideas that make a difference,

excellent creativity.

Creativity is at the forefront of content creation.

• Consists of information that makes a difference,

• Contains appropriate strategies for the target audience,

• Interesting,

important advantages.

The brand shares information about a product it will offer to the market; it should have a lasting impact on society and customer target audience and the information should be supported with images and be appropriate to the content.

The content to be created in digital media should create positive awareness on the customer target audience in accordance with the concept of digital creativity.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Yıllarca teknoloji hakkında makaleler yazmakla birlikte, 2020 yılı dönüşüm çağını hep birlikte yaşayarak tecrübe edeceğiz.

Yaşadığımız süreçte, dijital teknolojiler süratli bir gelişme kaydediyor.

 • Yapay Zeka entegreli araçlar,
 • Sürücüsüz arabalar,
 • Yaratıcı Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Dijital Mobil App,
 • Drone ile lojistik teslimat,
 • Müşteri Deneyimi Sanatı,
 • Paketlemede Stratejik Dizayn,
 • Omni Chanel Kullanıcı Deneyimi,
 • Giyilebilir Bulut Teknolojileri,

son zamanların en popüler teknolojileridir.

Dönüşüm çağı,

Meslek grupları çeşitli dalları ayrılarak, 2020 yılı dönüşüm çağında Z kuşağı yeni teknoloji mesleklerini oluşturacaklardır.

Alfa kuşağı dijital teknolojiyi en üst seviyeye taşıyacaktır.

Web sitelerinde,

Müşteri memnuniyeti stratejileri,

 • Chatbot’ lar,
 • Whatsapp uygulamaları,
 • Deep Linking,

uygulamaları artarak dönüşüm çağı gerçekleşecek.

Dijital süreçlerde yaşanacak gelişmeler, şirketlerin e-ticaret yapısını derinden etkileyecektir.

Neurocode,

Web site analizleri neurocode ile daha basit ve kullanışlı olacak.

Dünya genelinde yeni start-up lar kurularak, değişime öncülük edecekler.

Eğitim ana teması döngüsel değişimde uygulamalı bilimler olarak yerini alacak ve bireylerin deneyimleri ile şekil bulacaktır.

Dönüşüm çağı ezberciliği ortadan kaldıran, nitelikli bireylerin yetişmesini sağlayan ve deneyim dostu teknolojiler ile, mantıksal süreç eğitimleri yaygınlaşacaktır.

Toplum bireyleri, satınalma döngüsünde deneyimlerinden ilham alarak; istedikleri bir ürünü veya duygusal bağ kurdukları ürün gruplarını satınalma davranışı göstereceklerdir.

 • Bankacılık sektörü, dijital app ile sanal müşteri deneyimi hizmeti sunarken,
 • Perakende sektörü, gerçek zamanlı (real time) müşteri sadakat deneyimi uygulayacaktır.

Dezenformasyon bilgi yönetimi, yapay zeka tarafından tespit edilerek, bilginin düzeltilmesi uygulama verileri tarafından analiz edilecektir.

Sektörel sanal işlemler, web sitelerinde chotbot lar ile konuşularak gerçekleşecek.

Sektörlerin hedef kitle reklam stratejileri, kullanıcı deneyimi odaklı, kişiye özel hizmetler ile daha uygulanabilir ve satış arttırıcı yöntemler kullanılabilecek.

Rekabette savaş stratejilerinin yaşandığı (warmarketing) pazar ekosisteminde, müşteri ile duygusal bağ kuran her marka sürdürülebilir olacaktır.

Hizmette Kalite, Verimlilikte Proaktif

Müşteri sadakati, re-marketing yapılanmasında öncü konumunda yer alacaktır.

AR-GE yapılanması, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma planlarını hazırlamada öncü rol üstlenecektir.

Dönüşüm çağında dijital stratejiler, her marka olmuş işletmelerin ve marka olma yolunda ilerleyen firmaların en önemli rekabet avantajı olacaktır.

Toplum bireyleri, kendisine dijital mecralarda bir yer edinerek, (dijital cv) bilgi birikimini dünya toplumları ile paylaşacak, paylaşım ekosistemi yaratıcılık sürecini genişletecektir.

Dijital teknolojiler ile, demografi ve sosyal dijitallik gelişerek her bir dünya toplum bireyi birbiri ile etkileşim kuracaktır.

2020 Year of Transformation

Hello friends,

While writing articles about technology for many years, we will experience the transformation era of 2020 together.

In the process we are experiencing, digital technologies are developing rapidly.

• Artificial Intelligence integrated tools,

• Cars without driver,

• Creative Augmented Virtual Reality,

• Digital Mobile App,

• Logistic delivery with drone,

• The Art of Customer Experience,

• Strategic Design in Packaging,

• Omni Chanel User Experience,

• Wearable Cloud Technologies,

are the most popular technologies of recent times.

Transformation age,

Occupational groups will be divided into different branches and the generation Z will create new technology professions in the 2020 transformation era.

The Alpha generation will take digital technology to the highest level.

Web sites,

Customer satisfaction strategies,

• Chatbot,

• Whatsapp applications,

• Deep Linking,

applications will take place in an era of transformation.

Developments in digital processes will deeply affect the e-commerce structure of companies.

In Neurocode,

Web site analysis will be more simple and useful with neurocode.

They will lead the change by establishing new start-ups around the world.

The main theme of education will take its place as applied sciences in cyclic change and will take shape with the experiences of individuals.

Logical process trainings will be widespread with experience-friendly technologies that eliminate transformational memorization, enable qualified individuals to grow.

Community members are inspired by their experience in the purchasing cycle; they will be able to purchase a product of their choice or product groups with which they have an emotional connection.

• Banking sector provides virtual customer experience service with digital app,

• The retail sector will implement a real-time customer loyalty experience.

Disinformation information management will be determined by artificial intelligence and the correction of information will be analyzed by application data.

Sectoral virtual transactions, web sites will be realized by talking with chotbot.

The target audience advertising strategies of the sectors will be more user-oriented and tailored to the customer experience, and more effective and sales-enhancing methods can be used.

In the market ecosystem, where warfare strategies are in competition (warmarketing), any brand that makes an emotional connection with the customer will be sustainable.

Quality in Service, Proactive in Productivity

Customer loyalty will lead the way in re-marketing.

R & D structuring will play a leading role in the preparation of sustainable development plans of companies.

In the age of transformation, digital strategies will be the most important competitive advantage of businesses that have become brands and companies that are on their way to becoming a brand.

Community members will gain a place in digital media and share their knowledge (digital cv) with the world’s societies, and expand the sharing ecosystem creativity process.

With digital technologies, demography and social digitality will develop and each world community individual will interact with each other.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Dünya ülkeleri yaşadıkları ekonomik problemlerde stagflasyon dönemlerinde satış arttırıcı stratejiler uygular.

Toplum bireyleri, cebindeki parayı harcarken dikkatli davranmak zorundalar.

Zorunlu olan ihtiyaçlar öncelik sıralamasında en baştadır.

Şirketler, ürettikleri ürünlerini toplum talebine sunarken ürünlerinde çeşitlendirme modeli uygular.

Temel amaç, ürünlerin toplam arzda dönüşümünü sağlayarak, sıcak paranın ekonomideki dönüşüm hızını arttırmaktır.

Bir çok marka, marka değerlemesi sebebi ile fiyat politikalarında taviz vermemekte, pazar ekosisteminde duruşlarını bozmamaktadır.

Yaşanan süreçler, marka olmuş ürün veya hizmet kuruluşlarını, ürünlerinde çeşitlendirme modeline gitmeye zorlar.

Örneğin bir telefon markası, dünyanın her yanında üst fiyat politikası ile kemik müşterilerine sunulurken, sadık müşteri kitlesi, piyasaya çıkan ürünlerin fiyatına bakmaksızın, ürünün sahibi olmak için çaba harcar.

Dünyanın farklı ülkelerinde veya bölgelerinde yaşanan stagflasyon, markaları gelir getirici yeni stratejiler uygulamaya zorlar.

Kablosuz özelliğe sahip bir marka telefonun kullanımı 3 seneyi aştığı durumlarda, satınalma opsiyonlarında yaşanan düşüş sebebiyle, marka ürün çeşitlenmesi politikasını devreye sokar.

Toplum talebine sunulan kablosuz kulaklığa, 2 veya 3 yeni özellik eklenerek, üst marka algısı oluşturulmakta, bir önceki kulaklık fiyatının 2 katı fiyatına, yeni model ürün satışa çıkarılır.

Ürün çeşitlendirmesi stagflasyon döngüsünü yaşayan coğrafyalarda etkili bir stratejidir.

Teknoloji, her yeni bir gün bir önceki güne farklılık göstermektedir.

Ürün çeşitlenmesi, kültürel ve demografik faktörlere göre de dizayn edilebilir.

Toplumun trend renkleri kullanılarak, kişiye özel ürünler üretilip adrese teslim hizmet verilebilir.

Bazı markaların, tamamlayıcı özellikli ürünleri de bu guruba dahil edebiliriz.

Laptop satın alırız ve zaman içinde kullanımdan dolayı şarj cihazı arızaya girerek yeni bir tamamlayıcı ürün olan, şarj cihazı satın almak zorunda kalırız.

Piyasa ekosisteminde, ürünlerin tamamlayıcı ürünleri her zaman üst düzey fiyatlardan satışı yapılır. İkame ürün kullanmadığımız sürece.

Yıllar önce, dondurmayı sadece yaz aylarında tüketirdik. Son yıllarda dondurmayı yılın 4 mevsiminde tüketebiliyoruz.

Dünya ülkelerinin çoğu şehirlerinde, perakendeler oldukça fazla sayıdadır.

Hem istihdama katkı sağlar, hem de ekonomiye canlılık kazandırır.

Stagflasyon yaşayan ülkelerde, perakende sektöründe dijital teknolojinin verimliliğinden faydalar yaratılabilir.

Son zamanlarda sektör çeşitliliğine göre; dijital paralar ve sanal paralar oluşturulmakta, toplumların cazibesine sunulmaktadır.

Stagflasyon yaşayan her toplum, üretim olanaklarında ürün çeşitliliğine gitmesi, yeni gelir modellerinin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

Sales Increasing Strategies in Stagflation Periods

Hello Friends,

World countries apply strategies to increase sales during stagflation periods in their economic problems.

Society members have to be careful when spending money in their pockets.

Mandatory needs are at the top of the priority list.

Companies present their products to the demand of the society and apply a diversification model in their products.

The main objective is to increase the rate of transformation of hot money in the economy by ensuring the transformation of products in total supply.

Many brands do not compromise their price policies due to brand valuation and do not disturb their stance in the market ecosystem.

Experienced processes force branded product or service organizations to go to the diversification model in their products.

For example, a phone brand is offered to bone customers with a high price policy all over the world, while the loyal customer base strives to become the owner of the product, regardless of the price of the products on the market.

Stagflation in different countries or regions of the world forces brands to implement new revenue-generating strategies.

In cases where the use of a cordless brand phone exceeds 3 years, the brand diversifies its policy due to the decline in purchasing options.

2 or 3 new features are added to the wireless headset, which is offered to the demand of the society, and the brand perception is created and the new model product is sold for twice the price of the previous headset.

Product diversification is an effective strategy in geographies experiencing the stagflation cycle.

Technology, each new day differs from the previous day.

Product diversity can also be designed according to cultural and demographic factors.

By using trend colors of the society, customized products can be produced and delivered to the address.

We may also include complementary products of some brands in this group.

We buy laptops and, over time, the charger fails and we have to buy a new complementary product, the charger.

In the market ecosystem, complementary products of products are always sold at high-level prices. Unless we use a replacement product.

Years ago, we only used ice cream in the summer. In recent years, we can consume ice cream in 4 seasons of the year.

In most cities of the world countries, retailing is quite high.

It not only contributes to employment, but also brings vitality to the economy.

In countries experiencing inflation, benefits from the efficiency of digital technology in the retail sector can be created.

Recently, according to sector diversity; digital coins and virtual coins are created and presented to the public.

Every society experiencing stagflation, going to product diversity in production opportunities, will pave the way for the formation of new income models.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com