Serkan UYGUR

Merhaba Dostlarım,

Uluslararası pazar ekonomisi, her geçen gün değişim yaşamaktadır.

Değişim; çok sürratli ve inovatif gerçekleşmektedir.

serkan uygur girişim.jpg

Geçimiş yıllaradan bildiğimiz Girişimcilik anlayışı, son yıllarda, emek odaklı stratejilerin gelişmesi ile olgunlaştı.

Pazarlama, sistematik olarak global arenada, müşteri etkileşimini fazlası ile güçlendirdi.

Profesyoneller, müşteri iletişiminin yanında, müşteriyi yerinde ziyaret ederek, müşterinin ihtiyacına uygun sunumlar yapmaktadırlar.

Şirketler, müşterilerinin verim odaklı faydasının farkındalar.

serkan uygur girişimci pazarlama.jpg

Şirketler,

 • Girişimcilik yönü kuvvetli,
 • Pazarlama çapa’ları gelişmiş,

yöneticiler ile çalışmak isterler.

Girişimci Pazarlamacılar,

 • Vizyonu gelişmiş,
 • İnovasyon odaklı,
 • Yaratıcı özelliklere sahip yöneticilerdir.

Girişimci,

 • Ekonomik mal ve hizmet üretmek,
 • Pazarlamak için, üretim faktörlerini ele geçirip,
 • Düzenli bir biçimde bir araya getiren,
 • Kar amacı güden,
 • Doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir.

Başarılı bir girişimci,

 • Risk almada yeteneğI olan,
 • Piyasanın nasıl işlediğini bilen,
 • Yenilikçi,
 • Know-how üretebilme,
 • Pazarlama becerileri gelişmiş,
 • İşletme yönetimi becerisine sahip,
 • İşbirliği yapma (co-operate) yeteneğI olan kişilerdir.

serkan uygur etkileşim.jpg

Girişimciliğin ilk tanımı,

 • İrlandalı ekonomist Richard Cantillon, 1755,

Girişimci Pazarlama kavramı,

 • 1982 yılında, Chicago’da bir konferansta konuşuldu,

Cantillon,

 • Girişim,
  • Risk unsuru ile ilişkili,
 • Girişimci,
  • Kar odaklı, işi organize eden,
  • İşin riskini üstlenen kişi.

serkan uygur pazarlama.jpg

Girişimci Pazarlamanın Stratejileri,

 • Yenilik Odaklı,
 • Risk Alma,
 • Proaktiflik,
 • Fırsat Odaklılık,
 • Müşteri Yönlülük,
 • Kaynak Kullanımı,
 • Değer Yaratma.

Girişimcilik,

 • Fırsatları değerlendirmek,
 • Kıt kaynaklardan değer yaratmak.

Pazar yapısı,

 • Rekabetin kızışması,
 • Değişen çevre koşulları,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarındaki değişikliklere hemen tepki verilmesi,
 • İşletmeler için; reaktif ve proaktif bir süreç.

İşletmelerin, sektörde başarılı olmaları,

 • Pazarda fark yaratabilmelerine,
 • Rekabet avantajı elde etmelerine,
 • Değişimleri takip ederek, ayak uydurabilmek,
 • Sürekli yenilenmek,
 • Pazardaki fırsatları değerlendirebilmek,
 • Pazar ekosisteminde öncü olabilmek.

İşletmeler, girişimcilik faaliyetlerini uygularken, sekiz ana katıgoriye ayrılmaktadır.

serkan uygur pazarlama stratejileri.jpg

Şirketlerin, girişimci bir bakış açısına yönetilmesi,

 • Teknolojide yaşanan gelişmeler,
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarındaki hızlı değişimler,
 • Sosyal değerler,
 • Zaman yönetimine bağlı karar verme,
 • Çevresel faktörlerin kontrolü.

Girişimciler,

 • Fikir üretirler, (İnovasyon)
 • Fikir için pazar bulmaya çalışırlar. (Hedef Pazar)

Pazarlama stratejileri,

 • Pazar bölümleme,
 • Hedef pazar belirleme,
 • Konumlandırma.

Ürünler ve hizmetler,

 • Potansiyel müşteri grubuna odaklanılmalı.
 • Geleneksel pazarlama ile girişimci pazarlama arasında pazarlama stratejileri açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Farklılıklar hakkında, detaylı bilgilenmek isterseniz, web sitem üzerinden, iletişime geçebilirsiniz.

Girişimcilerin en önemli fark yaratan çalışmaları, niş pazarların belirlenmesidir.

Dünya pazar ekosisteminde, en önemli girişimcilik faaliyetidir.

Geleneksel pazarlamadan, Girişim pazarlamasına geçişteki temel uygulanan bilgiler hakkında, tarafımla iletişime geçebilirsini

Başarılı girişimcilerin, pazar ekonomisindeki yapılandırdıkları bir çok faarklı stratejiler vardır.

 • Girişimci pazarlama stratejilerinde uygulanan yöntemler, bir kaç aşamada gerçeklerşir.

Stratejik yöntemlerde temel amaç, şirketlerin kar maksimasyonunu elde etmeleridir.

 • Geleneksel pazarlamadan girişimci pazarlamaya geçişte avantajlı uygulamalar bulunmaktadır.
 • Pazar ekosisteminde, çeşitli Girişimci Pazarlama Tanımları yer almaktadır.
 • Geleneksel Pazarlama ile Girişimci Pazarlamanın karşılaştırılması yapılmıştır.
 • Girişimci Pazarlama davranışları ve özellikleri, bir kaç başlık altında açıklanır.

Girişimcilik pazarlaması hakkında, detaylı bilgi için, www.serkanuygur.com.tr adresinden, iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

 

Merhaba Dostlarım,

Şirketler zamanlarını, pazar paylarını geliştirmek ve karlarını arttırmak için çalışmaktadırlar.

Pazarlama kanallarını etkileyen, bir çok modellemeler geliştirilerek, piyasaya sürülmektedir.

Orta ve küçük ölçekli firmalar, piyasaya sürülen; ürün ve hizmetleri, takip etmektedirler.

Pazar ekosisteminde, lider olmak istiyorsanız, yapmanız gereken tek bir hamle var.

Fark yaratmak.

Yıllarca bir çok; pazarlama politikası ve stratejiler geliştirildi.

Bunca yapılan çalışmaların nedeni, müşterilerin ilgisini çekerek, ilgiyi kazanca çevirmektir.

serkan uygur hedef.jpg

İnsanları etkileme çalışmaları, belli bir süre sonra, doygunluğa yol açmıştır.

Şirketler, yılın belirli zaman dilimlerinde, ürünlerine talep yaratmak için; tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarına uygun, promosyon çalışmaları yapmaktadırlar.

Firmaların müşterilerini, yaptıkları promosyon faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme çabaları, bazen rahatsız edici olmaktadır.

Firmalar promosyon çalışmaları;

 • Stoklarını eritmekte,
 • Yeni ürünlerini piyasaya sürmekte,
 • Kar hacimleri yükseltmektedir.

Evrimleşen dünyada, klasik yaklaşımlar terk edilip, interaktif, inovasyon odaklı politikalar ve stratejiler geliştirilmektedir.

Geçmiş yıllarda, pazarlama yöntemleri yer almaktaydı.

 • Klasik pazarlama yöntemi,
 • Modern pazarlama yöntemleri.

Teknolojinin gelişmesi ve evrimleşen ekosistemi sayesinde,

Stratejik Pazarlama Yöntemi yerini aldı.

·     Klasik Pazarlama Yöntemleri (CMM),

·     Modern Pazarlama Yöntemleri (MMM),

·     Sosyal Medya Pazarlama Yöntemleri (SMMM),

·     Dijital Pazarlama Yöntemleri (DMM),

·     Yapay Zeka Pazarlama Yöntemleri (AIMM).

Hal böyle olunca, dijital mecralarda değişim kaçınılmaz oldu.

Hepimizin bildiği, tek bir gerçek var.

 

İnsan ihtiyaçları ve istekleri sınırsızdır.

 

Bireyler, doğaları gereği elde ettiklerinin ve elde edeceklerinin en iyisine ulaşmak ve sahiplenmek ister.

İnsan egosu, her zaman ve her yerde, tatmine ulaşmak için, önüne gelen bütün engelleri yıkmaya ve istediğini elde etmeye programlanmıştır.

 

Bu durum, pazarlama profesyonellerini değişim geçiren dünyada, ciddi anlamda; düşünmeye sevk etmiş ve inovasyon çalışmalarına yönlendirmiştir.

serkan uygur hedefler ve toplum.png

Pazarlama ve Satış stratejileri, asla eskisi gibi olmayacaktır.

 

Müşteri istediği,

·     İhtiyaç duyduğu bir ürünü almaya yönelirken,

·     İkna teknikleri gelişmiş,

·     İnsan duygusuna hitap edilmesi gerekliliğinin.

önemi bir kez daha anlaşılmıştır.

Pazarlama trendlerine ve müşteri isteklerine bakılınca, müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını, duygu odaklı pazarlama (Emotion Focus Marketing) oluşturmaktadır.

Değişim geçiren dünya ekosistemi, odağına; müşteri istek ve ihtiyacını almıştır.

Şirketlerin üretim ve hizmet kaynakları, ihtiyaçlar hiyerarşisine göre oluşturulmaktadır.

Toplum bireyleri, her gün,

·     Akıllı telefonlarından,

·     Sosyal medyadan,

·     Dijital mecralardan,

dış uyarıcılara maruz kalmaktadır.

Bireylerin, sosyal hayatını sürdürürken, göreceği tek reklamlar, sadece ilgi alanında olan bilgilerdir.

serkan uygur dijital.jpg

Aklınıza şu soru gelebilir,

Bu durum nasıl gerçekleşecek,

Oldukça basit,

Son bir kaç yıldır, bir çok ülkede;

Yapay Zeka (Artificial İntelligence AI) entegrasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Yapay Zeka (Artificial İntelligence AI) ile,

·     Cinsiyetiniz,

·     İlgi alanlarınız,

·     Haber, Alışveriş, Spor, Sanat ve Alışkanlıklarınız,

·     Meraklarınız,

·     Hobileriniz,

·     Yaşam tarzınız ve Sitiliniz,

·     Giyim alışkanlığınız.

gibi bir çok alandaki, müşteri ve tüketici davranışlarınız, Yapay Zeka tarafından bilinecektir.

Bilgisayarınız ile etkileşim,

Bilgisayarınız ile karşılıklı konuşarak, tuş takımlarını kullanmadan, istediğiniz her bilgiye rahatlıkla ulaşabileceksiniz.

Müşterileriniz ile, dijital mecralardan etkileşim kurarak, canlı bağlantı ile, gereken bilgilendirmeyi yapabileceksiniz.

Hedef kitle,

Ülkemizde en çok hata yapılan konulardan birisi, hedef kitle tespiti yapılmadan, yapılan reklam çalışmalarıdır;

·     SMS,

·     E-mail,

Belirlenmiş hedef kitleye yapılacak olan reklam (advertisement) çalışmaları, her zaman daha verimli olacaktır.

Hedefsiz çalışmalar,

·     Maliyetleri arttırır,

·     Zaman kaybına yol açar,

·     Toplum bireylerini sıkar,

·     Şirket imajınıza zarar verir.

Seçenekler artacağı gibi, bir çok problemlere yol açabilir.

 

Pazarlama ve Satış mesleğini icra eden her profesyonel, hedef kitle çalışmalarını yapmış ve sürdürülebilir plan ve programlar ile, amacına ulaşabilir.

Teknolojinin yüksek kullanım düzeyi ve dijital mecralarındaki artış, insan istek ve ihtiyaçlarına uygun yöntemlerin gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Dijital mecraların hedef odaklı kullanımı, bireylerin teknolojiyi verim odaklı kullanmasını sağlamaktadır.

Şirketler, dijital teknolojileri kullanırken, dikkat etmesi gereken, bazı konu başlıkları yer almaktadır.

Hedef kitle çalışmaları, özenle ve dikkatli yapıldığı taktirde, fayda getirecektir.

Bireyler, dijital teknolojiyi, kullanım alışkanlıklarına göre, Yapay Zeka sayesinde, kişisel istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak kullanabileceklerdir.

Hedef Kitle Odaklı Dijital Mecralar konusu hakkında, bilgi almak isterseniz, www.serkanuygur.com.tr adresinden, iletişim kurabilirsiniz.

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

 

 

Merhaba Dostlarım,

Dünyadaki bir çok topluluk, çeşitli krizler ile karşılaşırlar.

Yaşanan krizler, toplumların; ekonomik ve sosyo-politik yapısına zarar vermektedir.

Krizlerin çeşitli etkenleri olmasına karşılık, bizlerin önem verdiği konu, pazarlama ve satış sektöründeki etkileridir.

Devletler, iç yapılarında alacakları tedbirler ile krizlerden en az zararla çıkmanın yollarını ararlar.

Ülkelerin yapı taşları ile, krizlerin önüne geçilip; sanayi ve üretim sektörü teşvik edilmeli ve destekleyici sürdürülebilir çalışmalar yapılmalıdır.

Global şirketlerin,

 • Üretim ve hizmet sektörlerindeki kabiliyetleri geliştirilmeli,
 • Nitelikli ürünler üretilmesi sağlanmalı,
 • Dünya ekosisteminde değişen, toplum davranışları dikkate alınmalıdır.

Krizler, fırsata çevrilmek içindir.

Kriz dönemlerinde, farklı kültür yapılarına bağlı olarak; farklı iş kolları ve fark yaratan meslekler ortaya çıkmaktadır.

serkan uygur reaktif.jpgŞirketler, ortaya çıkan krizleri; verimli analiz etmeli ve uygulanabilir çözüm yolları ortaya koymalıdırlar.

Kriz dönemleri,

 • Ekonomik
 • Kültürel,
 • Üretim,
 • Mevsimsel,
 • Hizmet Sektörü,
 • Eğitim Sektörü
 • İşsizlik.

gibi çeşitlilikler göstermektedir.

Pazarlama ve Satış sektörü, çıkan negatif tablodan doğrudan etkilenmektedir.

Pazar ekosisteminde çıkan negatif tablo, yerinde ve doğru öngörülebilir; plan ve program ile beslendiği taktirde, fırsatlar değerlendirilmelidir.

Krize girmiş bir toplumun, krizden çıkma ve yükselişe geçme dönemleri; bilinçli iş planı ve programları ile gerçekleşir.

Pazarlama ve Satış politikalarında, uygulayacakları fark yaratan çözümler ile, karlı bir döneme giriş yapılacaktır.

Fark yaratan çözümler, sektörlere göre değişim göstereceği için, tarafım ile iletişime geçilirse, birlikte gereken çalışmaları yapabiliriz.

Her işletme, ticari faaliyetleri sonucu elde ettiği kar doğrultusunda büyür ve gelişir.

serkan uygur proaktif.jpg

Krizlerde en önemli pazarlama politikalarından bir tanesi, alternatif ürünlerin piyasa ekonomisine sunulmasıdır.

Çalışmalar,

 • Reaktf yaklaşım,
 • Proaktif yaklaşım,
 • Eğitime önem vermek,
 • WOMM etkin kullanabilmek,
 • Dijital Mecralarda etkileşim,
 • Tedarik zinciri etkin yönetim,
 • Facetoface etkin iletişim,
 • Giderlerde gözetimli yavaşlama.

Oluşturulan çalışmaların dışında, diğer çalışmalarında özenle yapılandırılıp, sonuç odaklı ilerlemenin sağlanması gerekmektedir.

Krizler, şirketlerde farklı etkiler yaratmaktadır.

 • Şirketlerin iflası,
 • Yeni şirket oluşumu,
 • Şirketlerin plan ve programlar yaparak, güçlenerek çıkması.

Pazar ekosisteminde, kriz baş gösterdiğinde,

işlevli bir komite oluşturulmalıdır.

Komite,

 • Şirketin promosyon faaliyetleri,
 • Dağıtım kanalları,
 • Pazar segmentasyonu,
 • Müşteri kitlesi,
 • Coğrafi yayılımı,
 • Maliyetleri kontrol altına alınır.

Kriz dönemlerde şirket yöneticileri; analitik ve inovatif tedbirler almaya yönlenmelidirler.

Kriz tedbirleri,

 • Finansal araçlar,
 • Promosyon,
 • Re-marketing,
 • Nitelikli ürünler.

daha farklı tedbirler başta olmak üzere, sürdürülebilir politikalar uygulanmalıdır.

Şirketler, kriz dönemlerinde; bütçelerindeki ilk gider kalemi olarak, pazarlama faaliyetlerini kısarlar.

Bu durum şirketler için, İNTİHAR dır.

Kriz dönemlerinde ilk yapılacak olan;

 • Reaktif,
 • Proaktif.

uygulamalardır.

daha sonra sırasıyla, plan ve program dahilinde diğer süreçlere geçiş yapılır.

Şirketler tarafından; plan ve program dahilinde uygulanacak olan, direk pazarlama araçları devreye sokulur.

Kriz dönemlerinde, firmalar tarafından atılacak beş önemli adım vardır.

Bu önemli stratejik planlı uygulama, şirketlerin masraflarını kısacak ve gelir arttırıcı etken rolü üstlenecektir.

Kriz Dönemlerinde Pazarlama ve Satış ile ilgili gereken bilgi ve çalışma için, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

 

Merhaba Dostlarım,

Global ekonomik sistemde, şirketlerin en önem verdiği konu müşteri nasıl kazanılır yönetimidir.

 • Eskilerin değimiyle, güvenilir bir şirket olmak,
 • Yeni neslin değimiyle, itibarlı şirket olmak.

Piyasa ekonomisine, yeni bir firma olarak çıktığınızda, müşteri çevresi size tereddütlü yaklaşımlar sergileyecektir.

serkan uygur etkileşim.jpg

Müşterinizin tereddütünü, Güven ve Kaliteli Hizmet anlayışı ile beslerseniz, size yakınlaşacak veya firmanız ile duygusal bağ kuracaktır.

Firmaların, ürün ve hizmet anlayışını gerçekleştirirken, önem vermeleri gereken en önemli konu kültürel müşteri yönetimidir.

Uluslararası arenadaki bir çok firma, kültürel müşteri yönetimi hakkında bilgi sahibidir.

Bilgi sahibi olmayan şirketlerin, kültürel müşteri yönetimi konusunda, kesinlikle bilgilenmesi şarttır.

Şirket olarak ürünlerinizin;

 • Kalitesi,
 • Servis ağınız,
 • Tedarik zinciriniz,
 • Müşteri memnuniyetiniz.

önemli çapa olacaktır.

Pazar payında,

 • Rakipleriniz ile olan iş ilişkiniz,
 • Ürün kombinasyon stratejiniz,
 • Müşterinize verdiğiniz sözlerin, piyasa sistemindeki geçerliliği,

sizleri pazar ekosisteminde ön plana yerleştirecektir.

Şirketinizin, müşteri gözündeki yeri,

 • Sadık müşteri,
 • Kemik müşteri,
 • Müşteri sadakati,
 • Neuromarketing,
 • İnovasyon,
 • İnovatif süreklilik,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Müşteriyi elde tutmak.

gibi bir çok konuyu içinde barındırmaktadır.

Şirket olarak, müşterinizi çok farklı stratejiler ile elde tutmanız mümkün.

Nasıl mı!

Müşteriyi nasıl kazanılacağı konusunda günümüz ekosistemi bazı farklı yaklaşımlar ortaya çıkarmıştır.

Bu fark yaratan gelişmeler hakkında detaylı bilgileri öğrenmek için, benimle iletişime geçebilirsiniz.

serkan uygur kalite.jpg

Müşterilerinizi elde tutmak, gözde çok büyütülmeyecek bir yaklaşım olmak ile birlikte, çeşitli fark yaratan unsurları içinde barındırır.

Müşteriniz, dünyanın neresinde olursa olsun şirketinize ‘’GÜVEN’’ duygusuna sahip olması gerekir.

İtibarınızın sürekliliği, günlük yaşam şartlarındaki, müşteri etkileşimi ile yakından bağlantılıdır.

Sizlerin de bildiği gibi, günümüz ekosistemi,

 • Yapay Zeka, (AI) Artificial İntelligence,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik, (IVR) Increased Virtual Reality.

Dünyanın bir çok yerinde, AR-GE çalışmaları yapılmaktadır.

 • Müşteri Deneyimi, Customer Experience,
 • Müşteri Deneyimi Yol Haritası, Customer Experience Roadmap,
 • Kötü Müşteri Deneyimi, Bad Customer Experience,
 • Olumlu Müşteri Deneyimi, Positive Customer Experience,
 • İnovatif Müşteri Deneyimi, Innovative Customer Experience.

Belirttiğim müşteri deneyimleri, hepimizin bildiği yöntemlerdir.

Müşteri kazanmayı amaçlayan, özel ve proaktif çalışmaların yapıldığı, fark yaratan müşteri deneyimi çalışmaları bulunmaktadır.

Müşterilerimizi elimizde tutmak için stratejik pazarlama yöntemlerinden destek alabiliriz.

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerledi son bir kaç yılda, dijital mecralarda kullanıcı deneyimi (User Experience UX) analiz ve yöntemleri artış gösterdi.

Pazarlama ve Satış tekniklerini incelediğimizde farklı stratejiler görmekteyiz.

Her bir yeni yöntemlerin içinde muhakkak, kulaktan kulağa pazarlama (WOM) yerini almaktadır.

Bu durum bizlere, insanların birbirleri ile etkileşim kurmasının ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. (FacetoFace)

Dünya üzerindeki her müşteri için en önemli konu, sorunların çözüm odaklı çözülmesidir.

Müşteriler, bir firmadan ürün veya hizmet satın alırken, güven duymak, teknik servis ağını bilmek ve müşteri odaklı çalışma yapmalarını ister.

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Sevgili okurlarım, Görme Engellilerin; pazarlama ve teknoloji sektöründeki uygulamaları öğrenmesi için, yazdığım makaleyi kendilerine aktarılması konusunda yardımcı olmanızı rica ediyorum.

Şimdiden sizlere teşekkür ederim.

Dünya teknoloji sektörü, çok büyük gelişmelere sahne olmaktadır.

Günümüze kadar, bir çok teknolojik rekabet stratejileri uygulanmaktadır.

Teknoloji sektörü ilerlerken, toplum ve özellikle insan ihtiyaçları temel alınarak geliştirilmektedir.

serkan uygur görme engelli tanıma.jpg

Görme Engellilere yönelik çözümler,

Bir otomobil firması, görme engellilerin seyahat ederken manzaraları görmesini sağlamak ve keyif alması için geliştirdiği teknoloji ile manzarayı parmak uçlarında buluşturuyor.

Otomobilin camına takılan cihaz, manzaranın renkli fotokopisini çekip, çizim haline dönüştürüyor ve kişinin parmak uçları ile algılamasını sağlıyor.

serkan uygur görme engelli girişimcilik.jpg

Firma teknolojiyi kullanarak, kişilerin görüntüleri zihinlerinde canlandırma deneyimi sağlayarak, farklı bir dilin gelişimine öncülük etmektedir.

Dünyanın bir çok toplumunda iletişim; temel hedef ve pazarlama kaynaklarındandır.

 • Toplum bireyleri, iletişim kurarak anlaşır,
 • Ticari firmalar, ticari faaliyetlerini sürdürür.

İletişim temel kaynak alınınca,

Mobil cihaz üreticileri, çeşitli uygulamalar geliştirmiş ve bu uygulamalar ile insan ihtiyaçlarını hedef almışlardır.

serkan uygur görme engelli okuma .png

Temel hedef ihtiyaç olduğuna göre, mobil uygulama tabanlı, bazı ihtiyaç odaklı ürünler üretilerek, piyasaya sunulmaktadır.

Görme engelliler için, bir çok mobil uygulamalar geliştirilmektedir.

Görme engellilerin kullandıkları, geliştirilmiş mobil uygulamalar, görme engelliler için konuşan gözler olmuşlardır.

Çevrenizdeki renklerden tutun, bütün doğal yaşamdan ve yaşamda olup bitenlerden, gerçek zamanlı yardıma kadar görme engellilerin, engelsiz hayat sürmesine destek olunmaktadır.

Görme Engelliler için Mobil Uygulamalar,

 • Be My Eyes,

Bir tuşa basarak, görme engelli kullanıcılar ile onlara göz olmaya gönüllü olanlar arasında, canlı video bağlantısı kuruluyor.

Kullanılan dile göre, sistemden eşleştirme yapılıyor.

 • BlindSquare,

 GPS uygulmasıdır.

Çevreyi tanımlar, bulunduğunuz yerleri ve kavşakları duyurur.

serkan uygur görme engelli gps.png

Sizin en yakınınızdaki, en popüler kahveyi, en yakın hastaneyi veya postaneyi bulmak için kulallanabilirsiniz.

 • Google Talkback,

 Uygulama aktifken, ekranda neler olup bittiğini, neye dokunduğunuzu ve onunla ne yapılabildiğini bildirmek için sözlü, sesli ve titreşimli geri bildirimler yapmaktadır.

Görme engelli kullanıcılar, telefonlarının tüm özelliklerini sesli yönlendirmeler ile kullanabiliyorlar.

Gelen mesajları sesli okutabilir, kendi sesleri ile mesaj yazdırabilirler veya çağrı atabilirler.

 • Sesli Adımlar,

Keşif ve navigasyon uygulamasıdır.

Alış veriş merkezleri, havaalanları, hastaneler, üniversiteler, kamu binaları ve müzeler gibi her türlü mekanda kullanılır.

 • LookTel,

 Gerçek zamanlı tanıma teknolojisidir.

Görme engelli kullanıcılara; her türlü ürünü, yer işaretleri ve nesneleri tarama, anında tanıma olanağı sağlamaktadır.

 • KNF Reader,

Basılı metinleri yüksek kalitede konuşmaya dönüştürmektedir.

Akıllı telefonlarda; tek düğmeye dokunarak, gerek tek sayfalı gerekse birden çok sayfalı belgelere, doğru, hızlı ve verimli erişim sağlamaktadır.

Görüş Alanı Bildirimi, Otomatik Sayfa Algılama ve Eğim Kontrolü sayesinde, doğru görüntü elde etmek kolaydır.

 • Sesli Hesap Makinesi,

Konuşarak yapabileceğiniz bir uygulamadır.

Sesinizle logoritma, üs alma, faktoriyel ve trigonometrik gibi birçok işlemi kolaylıkla yapabilmektedir.

Günlük döviz kurları karşılıklarını da, sadece ses komutu vererek öğrenebilirsiniz.

 • Colour ID Free,

Mobil kamerayı kullanarak, gerçek zamanlı olarak gördüğü rengi seslendirir.

 • Aipoly Vision,

Yapay zeka tabanlı olan uygulama, akıllı telefonun kamerasını kullanarak,

 • Gördüğü nesneleri tanımlıyor,
 • Bu nesnelerin ne olduğunu yüksek sesle söylüyor,
 • Renkleri de ayırt edip sesli olarak belirtebiliyor,
 • Renk körü olan kişilere de yardımcı olabiliyor.

Uygulamayı kullanmak için herhangi bir internet bağlantısı gerekmiyor.

serkan uygur görme engelli gözlük.jpg

Aipoly, uygulamayı barındıran özel gözlükleri test ediyor.

Engelli kişiler, akıllı telefonlarını sürekli olarak ellerinde tutmak zorunda kalmadan, kolay bir şekilde etraflarındaki nesnelerin ne olduklarını anlayabilecekler. 

LCW Sense,

Görme engelliler, giysi hakkındaki renk, kumaş, desen, yıkama talimatları, fiyat gibi tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Uygulama; kıyafetleri yıkama, kombin oluşturma, ayırt edebilme konularında da çözümler sunuyor. 

Bilişim Teknolojisi,

Kabartma ekran teknolojisi hızla gelişim gösteriyor.

Görmeyen bir kişi, ekran okuyucu adı verilen, ekrandaki metinleri sese çeviren uygulamalar ile bilişim teknolojilerine erişir.

serkan uygur görme engelli renk.jpg

 Dünyada görme engelli;

 • Web tasarımcıları,
 • Bilgisayar programcıları.

bulunmaktadır.

Görme engelli bir kişinin,

 • Sosyal medyada paylaşım yapması,
 • Ofis programlarıyla doküman hazırlaması.

olağan bir durumdur.

Ekrandaki yazıların Braille alfabesine çevrilmesini sağlayan, Yenilenebilir kabartma ekran teknolojisi de gelişiyor.

 • Görme engelliler, bilgisayar okur-yazarı olmak zorunda.
 • İş yazılımları görme engelliler için tasarlanmıyor

 Görme Engelliler için Teknolojiler, 

 • Giyilebilir Parmak Okuyucu,

Metinleri okumanızı sağlar.

serkan uygur görme engelli okuma cihazı

Görme bozuklukları olanların, bir kitaptaki veya elektronik cihazda basılı olan metinleri okumalarına olanak sağlar.

Tercüme aracı olarak da kullanılabilir.

 • Liftware,

Kaşık veya çatal gibi bir aleti taktığınızda kendi kendini sabitler.

 • Dot – Braille Akıllı Saati,

Dot, Görme engellilerin; her an ve her yerde mesajlara, tweetlere, hatta kitaplara ulaşmalarını sağlar.

serkan uygur görme engelli saat.jpg

Braille ekranları, Braille alfabesini elle veya özel daktiloyla yazma zahmetini ortadan kaldırıyor.

serkan uygur görme engelli teknolojik saat.jpg

Görme Engellilere, Pazarlama ve Teknoloji sektöründeki yenilikleri, yeni yapılanmalar olduğu sürece, siz değerli dostlarım için tekrar paylaşacağım.

Her türlü sorularınız için, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Dünya ekosisteminin çehresi yeniden dizayn ediliyor.

Global şirketler, AR-GE çalışmalarına önem vermekte, ürünlerinde re-marketing uygulamaktadırlar.

serkan uygur teknoloji

Dünyada değişim rüzgarları,

 • Yapay Zeka (AI),
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (EVR),
 • Hologram,
 • Sosyal Yapay Zeka (SAI),
 • Müşteri Deneyimi (CE),
 • Stratejik Müşteri Deneyimi (SCE),
 • İçerik Kalite Yönetimi (CQM).

ve daha fazlası gerçekleşecektir.

Gelecek nesil pazarlama konumlandırması (EVR) olarak yapılandırılacak.

serkan uygur dijital dönüşüm.jpg

Hangi sektör olursa olsun, teknoloji boyutları hangi kademede ilerlerse ilerlesin, Kulaktan Kulağa Etkileşim (Word of Mouth) her zaman temel kullanım alanı olacaktır.

Siz değerli dostlarım, Pazarlama ve Satış mesleğinin değişim rüzgarı ile, yeniden şekillendiğine tanıklık edeceğiz.

Temel Hedef,

 Müşterilerin istediği ürün veya hizmetlere, basit ve kullanılabilir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

İşlemlerin karmaşıklığı, müşteriler için hem zaman kaybı hem de bulunduğu ortamı hemen terk etmesiyle sonuçlanır.

Temel hedefler belirlenirken, müşteri memnuniyeti ve kullanımda basitlik üzerine çalışmalar yapılır.

Müşteriler, kolay kullanım sonucu elde ettiği müşteri tatminini tekrar deneyimlemek için, alışveriş yaptığı firmaya gider.

serkan uygur sosyal yapay zeka.jpg

Bu yaşanan döngü, sürdürülebilir kazancın ve müşteri etkileşiminin belirli aralıklar ile tekrarlanmasına sebebiyet verir.

Değişim döngüsü,

Dünya global ekosisteminin kabuk değiştirdiği yaşadığımız zamanda, bir çok yeni meslek dalları ortaya çıkacaktır.

Yeni nesil meslekler ve inovatif çözümlerin şekilleneceği konu ve detayları ile ilgili olarak benimle iletişime geçebilirsiniz.

Ticari sektörlere baktığımızda;

 • KOBİ,
 • Small Business.

firmalar teknolojik tedbirlerini almış olmalılar.

Pazarlama ve Satış mesleğindeki dönüşüm, çok kuvvetli olmakla birlikte, nitelikli profesyoneller, yeni bilgilere ihtiyaç duyacaklardır.

Ü.H.E. konumlandırma stratejileri ağırlık kazanacaktır.

serkan uygur e-ticaret.jpg

Müşteri Deneyimi (Customer Experience), şirketler entegre olmaya çalışırken,

Gündem,

Stratejik Müşteri Deneyimi (Strategy Customer Experience) çalışmalarına önem vermeye başlıyoruz.

Stratejik Müşteri Deneyimi Nedir?

Son bir kaç aydır, şirketler; ticari alandaki para döngüsündeki yaşanan sıkıntılardan dolayı, müşterilerine Olumsuz Müşteri Deneyimi yaşatmaktadırlar.

Olumsuz Müşteri Deneyimi şirketler için intihar niteliğindedirler.

Hepimizin bildiği dijital itibar, dünya ticaretinde son derece önemli ve hassas bir durumdur.

Dijital itibarınız, yaşanan sosyoekonomik koşullardan negatif etkilenmemelidir.

Ticari firmaların, dijital mecralarda faaliyet gösterip içeriklerini oluşturması ve müşterilerini etkilemeye çalışması artık yeterli değil.

Değer odaklı, CQM önem kazanmaktadır.

Sistem işleyişi oldukça basit ve etkilidir.

Teknolojinin gelişim seyri ne kadar yüksek olursa olsun, bazı müşteriler farklı bakış açılarına sahiptir.

Yaşanan gelişmeler müşterilerin tercihinde,

 • RETRO Marketing,
 • Mistik Pazarlama.

olağan kılar.

Bazı şirketlerin yaptığı en büyük hata, Pazarlama departmanına önem vermemesidir.

Global şirketler, iç yapılarında Marketing Management departmanlarına sahiptirler.

Gelişen dijital teknoloji ile firmalar, e-ticaret alanına yönlenmektedirler.

serkan uygur dijital analiz

Dijital mecraların etkisine giren bazı firmalar, fiziki ortamdaki satışı terk ederek, sanal ortamlara kaymaktadırlar.

Müşteriler ile etkileşim olan, yüz yüze iletişim (face to face) terkedilmekte,

bu durum sonucunda;

 • Müşteri Deneyimi (CE),
 • Duygu Odaklı Etkileşim (EFC).

Beden dili kullanımı olmadığından, ticari kazançta düşmeler yaşanmaktadır.

Dünyada Değişim Rüzgarları ve Pazarlama ve Satış Hayatının Dönüşümü ile ilgili bilgi almak için, www.serkanuygur.com.tr adresinde iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Evrim geçiren dünya ekonomisi, 2020 ve ~ Gelecek Nesil Teknoloji Meslekleri ile yepyeni iş sektörleri oluşacak.

serkan uygur hologram

Yeni teknolojik meslekleri, geçmiş makale yazılarımda belirtmiştim.

Fakat zaman durmuyor, son sürat ilerlediği için, yeni meslek grupları, daha bir kaç ay önce yazmama rağmen eskidi.

serkan uygur hologram toplantı

Ülkemizde bu meslek türleri, gelecek 5 yıl içinde göreceğimiz için, bize yeni gibi gelebilir.

Bizlerin; toplum ve aile olarak çocuklarımızı ne gibi teknolojik meslekler bekliyor bilgilendirmek ve öğretmemiz gerekecek.

serkan uygur nano teknoloji

Göndereceğim yeni teknolojik meslek dallarında, size bir de video göndereceğim.

Göreceğiniz mesleklerde, oldukça farklı ve ilginize çekecek işler var ki, ben bile araştırma yaparken ilgimi çok fazla çekti.

serkan uygur dna

Liste olarak hazırladığım teknolojik mesleklerden bazıları,

 • Hafıza Onarım Uzmanı,
 • Nano Medikalci,
 • Yapay Zeka Mühendisleri,
 • İnsan DNA Programcısı,

diğer teknolojik meslekleri öğrenmek isterseniz, benim ile iletişime geçebilir veya mail atabilirsiniz.

serkan uygur teknoloji

Sevgili Aileler,

Bizlerin en değerli varlıklarımız, ÇOCUKLARIMIZ.

Onların geleceğini aydınlatmak ve gelecek kuşaklarda iyi bir kariyere sahip olmaları için, elimizden geldiğince EĞİTİMİNE önem verip desteklemeliyiz.

serkan uygur yapay zeka

Gelecek neslin temel taşları KODLAMA oluşturacaktır.

Her yaş grubuna göre dizayn edilen kodlama eğitimleri oluşturulmuştur.

Kademe kademe oluşturulan KODLAMA eğitimlerini,

 • Başlangıç,
 • Orta,
 • İleri.

Seviyelere göre benden talep edebilirsiniz.

serkan uygur 2020 ve ~ Gelecek Nesil Teknoloji Meslekleri

Şirketler için hayati önem taşıyan en önemli departman, AR-GE dir.

AR-GE,

Şirketlerin bel kemiğidir.

Her türlü; re-marketing, neuromarketing ve segmentasyon konumlandırma ve diğer Y.Ü.E ve H.Ü.E bu departmandan çıkmaktadır.

İlerleyen zaman dilimlerinde, iş geliştirme ve modelleme hakkında sizler ile detaylı beyin fırtınası yapacağız.

Sürdürülebilir bir ticari anlayış için, müşteri deneyimi ve müşteri deneyimi yol haritası konularında sizler ile görüş alışverişi yapmak istiyorum.

Son zamanlarda uluslararası ölçekli bir kaç firmanın kötü müşteri deneyimlerini yaşadım.

Deneyimlediğim konular hakkında, workshop düzenleyecek olup, sizlerin de yaşadığı olumlu ve olumsuz müşteri deneyimlerinizi öğrenmek isterim.

İş hayatında, bizler; krizleri fırsata çevirebiliyorsak, ne mutlu bize.

Krizlerin nasıl fırsata çevrildiği konusu, birazcık düşünerek ve kafa yorarak yapılandırılır.

Pazarlama ve Satış mesleği önemli, önemli olduğu kadar ciddiyet ile yapılması gereken bir meslektir.

Pazarlama ve Satış mesleğinin yanına bir de, İş Geliştirmeyi entegre ettiğimizde, inovasyon merkezli yeni ürünler oluşturulacaktır.

Gelecek meslek dalları hakkında bilgi isterseniz, serkanuygur.marketing@gmail.com adresine, talebinizi gönderebilirsiniz.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Global arenadaki aktörler, gelişim kompozisyonlarına her gün, yenilerini ekliyorlar.

Hepimizin bildiği gibi;

 • Dijital Teknoloji,
 • Yapay Zeka,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (AI).

çalışmaları hızla yapılandırılıyor.

Dünya şirketleri, bünyelerinde nitelikli kişilere yer veriyorlar.

Bu yetenekli kişilerin, dünya ticaretinde önemli rolleri bulunmaktadır.

serkan uygur dijital.jpg

Ticari faaliyet gösteren her şirket, teknoloji seviyesinde diğer rakiplerine oranla öne geçmek için AR-GE çalışmaları yapmaktadırlar.

Paydaşlar, sektör içlerinde, ileriyi gören, yorum yapabilen ve analiz bakışı güçlü olan gelişmiş beyinleri istihdam etmektedirler.

Her zaman ifade ediyoruz,

Dijital, Dijital, Dijital

 • Pazar ekosisteminde rakiplerinize oranla ne kadar güçlüsünüz,
 • Pazar payında, müşterilerinizin ne kadar tercih alanındasınız,
 • Warmarketing ekosisteminde, diğer şirketlerden farkınız nedir,
 • Dijital mecralarda, tüketicileriniz ile ne kadar etkileşim içersindesiniz,
 • Pazar ekosisteminde, dijital gücünüzü feedback ölçülerinde değerlendiriyor musunuz.

Dijital Stratejilerinizi belirlediniz mi?

 • Süreç yönetiminiz için, stratejik taktikleriniz nelerdir?
 • Dijital mecralarda, firmanızın; tutundurma ve konumlandırma ölçütünü belirlediniz mi?
 • Firmanız dijital stratejilerinde, segmentasyon stratejilerini oluşturdunuz mu?
 • Kurumsal marka kimliğiniz, dijital mecralarda müşterileriniz tarafından ne kadar biliniyor?
 • Şirket pazar payı konumlandırma analizinde, rakiplerinizle, aranızdaki ölçümler, sizleri hangi yönde hedeflerinize yönlendiriyor.

Dijital Stratejiler belirlemeniz, sizlere devamlı veri akışı sağlayacaktır.

Global arenada, dijital stratejilerinizi verilere dayalı olarak olgunlaştırmak isterseniz, benimle iletişime geçebilirsiniz.

2020 ve ilerleyen yıllarda, dijital stratejileriniz bir bilim dalı haline gelecek ve geliştirilmiş inovasyon teknikleri kullanılacaktır.

Şirketler, dijital stratejilerini geliştirdiği ölçüde, rakiplerini piyasa konumunda, detaylı analiz ederler.

Sektördeki firmaları incelediğimizde, ciddi hatalar olduğunu görüyoruz.

Günümüz gelişmiş teknolojilere ayak uyduramayan yığınlarca işletme bulunmaktadır.

Ticari işletmeler, sürdürülebilir kalkınma projelerine imza atmak istiyorsalar, dijital veriler ile hareket alanlarını olgunlaştırmalılar.

Günümüzde, yerel ve ulusal şirketler, dijital verileri temel alarak, kurumsal yönlerini güçlendirip, rekabet edebilir bir konuma gelebilmektedirler.

Dijital Stratejilerin net bir şekilde ortaya konması, şirketlerin politikalarını oluşturur.

Dijital verilere dayalı iş hacimlerinizi yönetmek, gelecek dönemlerde;

 • Kısa vadeli,
 • Orta vadeli,
 • Uzun vadeli.

planlar yapmanıza zemin hazırlayacaktır.

Dijital Stratejiler hakkında detaylı bilgi için, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Bir kaç yıl sonra, yapay zekanın hayatımızın içine daha fazla girmesi ile, sosyal yapay zeka trend olacak ve çok büyük gelişmeler yaşanacaktır.

serkan uygur dijital teknoloji.png

Nasıl mı?

Gelin bilgilenelim,

Sizler, dışarıda sosyal bir ortamda otururken, akıllı telefonunuz ile etrafı kamera ile çektiğinizde, o an içinde aktif olan kişileri görebilecek ve direk iletişime geçebileceksiniz.

serkan uygur dijital teknoloji.jpg

Öyle ki, yüz tanıma teknolojisi ile, karşınızdaki kişilerin belirledikleri kişisel bilgileri, siz de görebileceksiniz.

Bu durum; sosyal yapay zekanın kullanım şekillerine göre değişiklik gösterecektir.

 • Bazılarına göre avantaj,
 • Bazılarına göre dezavantaj.

Burada en önemli durum, kişiler; karşı tarafa belirledikleri kişisel bilgilerini vermek istemezler ise, off line durumunda bulunacaklar.

serkan uygur sosyal etkileşim.png

Dijital Teknoloji ve Yapay Zekanın, günümüzde bu kadar aktif olması, bizlerinde sosyal yaşamımızı etkileyecektir.

Sosyalleşmek isteyen fakat, utanan kişiler bu yöntemle, daha barışçıl ve dinamik etkileşimler kurabilecek.

Günümüzde, bir çok sosyal siteler bulunmaktadır.

serkan uygur sosyal iletişim

Bu sistem sosyal sitelerden farklı bir kullanım olanağı oluşturmaktadır.

Yapay Zeka kullanımı artış göstereceği için, sosyal yapay zeka kullanımı gelişecek ve yeni sektörler oluşacaktır.

Ülkemiz dışında, birçok ülkede wi-fi ücretsiz olup, toplum fertleri, istedikleri alanlarda wi-fi’ nin bütün nimetlerinden yararlanmaktadırlar.

Yapay Zeka, Endüstri 5.0 ve İnovasyon biliminin tam içinde yaşadığımız için, gelecek neslin ilgi alanı çok farklı meslek gruplarından oluşacaktır.

serkan uygur sosyalleşme.jpg

Teknolojinin bu denli ilerlemesinde temel amaç,

Üretimi arttırmak ve üretimi teşvik etmektir.

Hepimiz şunu çok iyi bilmeliyiz.

 • Kimsenin zaman kaybına tahammülü yok.
 • Zaman hepimiz için değerlidir.
 • Zamanı en verimli kullanan şirketler, gelişmenin önemli avantajlarını elde edeceklerdir.
 • Zaman dilimlerinde, proaktif üretim teknikleri yapılandırılacaktır.

2018 yılının son zamanlarını yaşadığımız bu günlerde, şirketler maksimum derecede çalışmaktadırlar.

Yorulduğunuzda yada keyif amaçlı bir kahve veya herhangi bir içecek içerken, akıllı telefonunuz ile çevrenizdeki insanlar ile daha rahat ve özgür bir şekilde iletişim kurup sosyalleşeceksiniz.

serkan uygur yüz tanıma

Sosyal Yapay Zeka ile, kişisel verileriniz koruma altında olacaktır.

Siz, kişisel bilgilerinizin nelerden oluşacağı hakkında, bilgiyi siz gireceksiniz.

Dijital Teknoloji, Yapay Zeka biliminde gelişim ve gelişmeler son derece hızlı ilerlemektedir.

Sosyal Yapay Zeka, bir site veya ücretli bir konum değildir.

Bulunduğunuz veya yaşadığınız ortamda wi-fi olması yeterlidir.

Bu yeni sistem, zaman içinde daha fazla gelişim gösterecektir.

Sosyal Yapay Zeka kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Teknolojik gelişmelerin, zirve yaptığı günümüzde; lider, liderlik şekil ve özellikleride değişim göstermektedir.

Günümüzde;

 • Dijital Teknoloji,
 • Yapay Zeka,

teknolojileri ile iç içe yaşıyoruz.

Bu alanda yapılan, AR-GE çalışmaları, tüm hızıyla devam etmektedir.

Endüstri 5.0 geçildiği, bir teknoloji dünyasında yaşıyoruz.

serkan uygur lider

Yaşanılan süreçte, lider ve yöneticilerin çok farklı sorumlulukları bulunmaktadır.

Her bir çalışanın üstlendiği organizasyonlarda, kendini geliştirmeli ve gelişime açık olmak zorundadırlar.

Lider ve Yöneticilerin; bu gelişmiş teknoloji zaman diliminde, geniş bir vizyona sahip olaması gerekmektedir.

Geleceğe bakış açısı; sürdürülebilir planlar ve programlar ile, hayata geçirilebilir olmalıdır.

2020 yılı ve gelecek nesil, Lider ve Yöneticilerin; temel özellikleri ve hedefleri hakkında biraz bilgilenelim.

Lider ve Liderlik arasında, geniş bir yapı bulunmaktadır.

Bu yapıyı inceleyerek; temel amaç ve hedeflere ulaşım sağlanabilir.

Bilgilenmek ve analiz sonuçlarını elde etmek için iletişime geçiniz.

Yöneticilik ve liderlik kavramlarının birbirlerinin yerine kullanılmaktadır.

serkan uygur liderlik.jpg

Yöneticilik ve Liderlik farklı kavramlardır.

Lider mi, Yönetici mi,

 • Liderin Temel Özellikleri ve Farkları,
 • Yöneticinin Temel Özellikleri ve Farkları,

Ralph Stogdill,

 • Liderlerin özellikleri, 5 kategoride incelenir,
 • Liderde olması gereken temel liderlik özellikleri, 23 katogoriye ayrılmıştır.
 1. Keith Londen,
 • İdeal bir liderde yetenekleri ve kişiliği, 6 katagoriye ayırmıştır.

Başarılı ve Etkin Bir Liderde Olması Gerekenler,

 • 32 katagoride özetlenmekte ve her bir katagori üzerinde çalışma yapılması ve uygulanması gerekir.
 • Başarılı insan nasıl olunur, yöntemleri nerlerdir, 50 ideal katogoride özetlenir.
 • Stratejik liderlik nedir ve nasıl uygulanır, uygulama alanları,

Stratejik Liderin Özellikleri;

 • Örgütsel yetenekler,
 • Bireysel yetenekler,
 • Stratejik Liderlik Modeli,
 • Etkili Stratejik Liderin Özellikleri,
 • Stratejik Liderlik Süreçleri,
 • Stratejinin Başarıyla Uygulanmasını Sağlama,
 • Stratejik Kontrolü Sağlamak,
 • Stratejik Liderlik ve Vizyon,

Dönüşümcü Liderlik ve özellikleri,

 • Özellik Kuramları,
 • Davranışsal Kuramlar,
 • Durumsallık Kuramları,
 • Neo-Karizmatik Kuramlar.

Dönüşümcü Liderlik;

14 temel özelliğe ayrılır ve dört temel bileşeni vardır,

 • Entelektüel uyarım özelliği,
 • Etkileşimci Lider Kimdir:
 • Dönüşümcü Lider Kimdir:
 • Operasyonel liderler kimlerdir,

Yöneticilik Stratejileri ve Süreçleri nelerdir;

 • Yöneticinin başarılı olabilmesi için gereken önemli kriterler,
 • Yöneticinin günümüz koşullarında stratejileri neler olmalıdır.

Bugün, yarın ve ilerleyen zamanlarda en önemli konu; Lidelik ve Yöneticilik gelişim aşamaları olucak olup, üzerinde verimli çalışmalar yapılacağını düşünüyorum.

Lider, Liderlik ve Yöneticilik sürçleri hakkında, bilgi ve bilgiler almak isterseniz, www.serkanuygur.com.tr adresinden, iletişim kurabilirsiniz.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

2020 ve gelecek zaman diliminde, rekabet koşulları warmarketing, savaş pazarlamanın en sert koşullarını yaşayacağız.

serkan uygur inovasyon ve ar-ge

Dünya genelinde, teknolojiye bütçe ayırıp, verimli çalışmalar yapan, bir çok ülke bulunmaktadır.

Ülkelerin gelişmişliği;

 • Ar-Ge’ye yapılan yatırımlar,
 • Üretimin sürdürülebilirliği,
 • Geliştirilmiş teknolojik cihazların kullanılması.

Dünya ülkeleri, kendi iç bünyelerindeki yapılandırma ve çalışmaların daha verimli kılmak, toplumuna fayda sağlamak amacıyla, komşu ülkelerinin teknoloji ve biliminden yararlanmak isterler.

Yararlanma kapsamında, karşımıza; teknoloji transferi kullanımı ve sektörel yapı taşlarına, üretimi yönlendirici destek ve teşvikler yönlendirirler.

Toplum paydaşları, teknolojik olarak gelişemediği zamanlarda; devletleri tarafından Ar-Ge yatırımlarına teşvik edilmelidir.

Yapılandırılan teşvik ile, teknoloji alt yapısını güçlendirmeli ve kısa vadeli düşünce yapılarını, uzun vadeye yararak, verimini arttırmalıdır.

AR-GE çalışmaları şirketlere;

 • Neler kazandırır,
 • Çalışma sistemi nasıl yürütülür,
 • Gıda firmalarının bir çok lokasyonda stand açıp yaptıkları müşteri deneyimi nasıl geliştirebilir,
 • Müşteri deneyimi yol haritası nasıl hazırlanır,
 • Deneyimle sonucu, AR-GE departmanının yapması gereken çalışmalar neşerdir,
 • AR-GE çalışmaları ile Re-marketing nasıl konumlandırılır.

ve daha birçok çalışmaları yapmak ve sonuçlar alınması nasıl sağlanması gerektiği hakkında çalışmalar yapabiliriz.

Ar Ge çalışmaları;

Kapsamlı, maliyetli ve getirisinin uzun vadede olması nedeniyle, işletmeler açısından bazı zamanlarda riskler içermektedir.

Ar Ge’den faydalanmak;

 • Faaliyetlerin sistematik bir çerçevede yürütülmesine
 • Ar Ge performans ölçümleri yapılmalıdır.

Teknoloji Yönetim Süreci aşamaları,

Teknoloji yönetimi,

 • Yönetim ile teknik uzmanlık arasındaki bağlantı,
 • Teknoloji transferi,
 • Teknolojinin pazarlanması,
 • Teknolojik planlama,
 • Araştırma geliştirme,
 • Tasarım, imalat, prototip oluşturma,
 • Test etme.

gibi teknoloji teminine ihtiyaç vardır.

serkan uygur ar-ge

Teknolojinin geliştirilme faaliyetleri;

 • Planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu ve kontrolü,
 • Stratejik teknoloji planlama,
 • Teknolojik sürdürülebilirlik,
 • AR- GE Faaliyetleri,
 • Ticarileştirme Faaliyetleri,
 • Pazarlama Faaliyetleri.

Ar Ge,

Bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, yürütülen, yaratıcı çaba ve bilgi birikiminin kullanılmasıdır.

Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri,

 • Temel Araştırma,
 • Uygulamalı Araştırma.
 • Basit Geliştirme,
 • Teknolojik Geliştirme,
 • Bilimsel Geliştirme.
 • Diyalog ve basit geliştirme,
 • Teknolojik geliştirme,
 • Bilimsel geliştirme,
 • Çıktılar,
 • Alıcı Sistem.

Ar-Ge,

 • Ar Ge, çıktılarından faydalanılması,
 • Ar Ge, sonucunda elde edilen faydalardır,
 • İşletmelerde etkin bir Ar Ge yönetimi,
 • Ar Ge’nin Örgütlendirilmesi,
 • Ar Ge, oluşturulmasında teknolojik değişim hızı,
 • Ar Ge’nin Diğer Bölümlerle Etkileşimi,
 • Ar Ge’nin, İşletmenin Dış Çevresi İle Etkileşimi,
 • Ar Ge performans ölçümü,
 • Teknoloji Değer Piramidi (TPD),
 • Yönetimsel faktörler.
 • Değer yaratma,
 • Portföy değerlendirmesi,
 • İşletme ile entegrasyon,
 • Teknolojinin değeri,
 • Ar Ge performans kriterleri belirlenirken.

İşletmelerde Teknoloji ve AR-GE Yönetimi hakkında bilgi için, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişim kurabilirsiniz.

serkan uygur ar-ge gelişim

AR-GE faaliyetleri çok yönlü bir çalışma sistemidir.

Şirketlerin, ürün ve üretimlerinde satış hacimlerini arttırmak istiyorsa AR-GE çalışmalarına yönlenmesi şartttır.

 

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Ülkemizde; son günlerde, katma değerli üretim yapmalıyız gibi konuşmalar yapılıyor.

Nedir bu,

Katma Değerli Üretim?

Genel olarak baktığımızda, literatüre yeni girmiş gibi görülse de, aslında geçmiş yıllarda uygulanan bir anlayıştır.

Bilinmesi gereken,

Dünyanın her ülkesinde, ÜRETİM yapılması gerektiğidir.

Üretim, ülkelerin ihracatını arttırır, ithalatı düşürür veya bazı ülkelerde sıfır ithalata yol açabilir.

Katma değerli üretim,

Hammaddenin, fabrikalarda işlenip, nitelik kazandırılarak, toplumun toplam talebine sunulmasıdır.

Biraz daha anlaşılır kılalım.

 • Sporcusunuz,
 • Spor yapıyorsunuz,
 • Spor yaparken doğal olarak terliyorsunuz,
 • Spor yaparken üşütmemek için, üstünüze bir t-shirt giyerek, korunursunuz,

Katma değerli üretim;

Sizin spor yaparken terleyince giydiğiniz t-shirt; fabrikalarda, geliştirilmiş teknoloji ile, t-shirt’e yeni özellik veya nitelik kazandırılması işlemidir.

 • t-shirt kumaşı delikli üretilen,
 • Dışarıdan; rüzgar ve su geçirmeyen,
 • Vücuttaki teri dışarı atan,
 • Nano teknoloji ile üretilen,
 • Spor yaparken, vücudun sürekli kuru kalmasını sağlayan bir teknolojidir.

t-shirt yapımında kullanılan kumaş; ham madde, ara madde ve mamülleri ülkemiz koşullarında üretilmekte ve yetiştirilmektedir.

Ürünlerimizi, fabrikalarda çeşitlendirip, nitelikler kazandırarak işleyebiliriz.

Yapılan nitelikli işleme ile, ürünlerimiz katma değerli ürünler haline gelecektir.

Katma değerli ürünler üretmek,

 • Ülkemizin, ihracat satış hacmini arttıracak,
 • Ülkemiz, komşu ülkeler ve diğer ülkeler ile katma değerli ürün alışverişine başlayacak,
 • Ülkemiz ekonomisi, yükseliş ivmesine geçecek.
 • Katma değerli üretim sebebiyle, ülke çapında yeni fabrikalar kurulacak,
 • Ülkemizde; istihdam artacak ve işsizlik düşecek,
 • Ülke parası, yabancı paralar karşısında değer kazanacak,
 • Üretim artışı; ekonomik refahı ve gelişmiş teknoloji alt yapısının yükselişine zemin hazırlayacak,

Mantık çerçevesinde bakıldığında,

Her ülke, güçlü olduğu ürün gruplarında, nitelikli ürünler üretmesi, başta kendisine olmak üzere, diğer ülkelere de yarar sağlayacaktır.

Fayda değer yaklaşımı,

 • Teknolojiyi geliştiren ülkeler,
 • Tarım ve Hayvancılık sektörünü geliştiren ülkeler,
 • Sanat ve Arkeolojilerini geliştiren ülkeler,

Bizler, ülke olarak ne kadar üretim yaparsak ve üretim teknolojilerine sahip olursak gelişmişlik seviyemiz yükselir.

Dünya rekabet ortamında; söz sahibi olan ve ekonomik yapısı ile güçlü bir ülke konumuna geliriz.

Katma değerli üretim koşullarının oluşturulması ve sistemin uygulamaya konulması hakkında, www.serkanuygur.com.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

Serkan UYGUR

Marketing Communication (MA)

Marketing and Sales Analysis Consultant