Serkan UYGUR

Merhaba Dostlarım,

Günümüzün en önemli çalışmalarından bir tanesi Neuralink teknolojisidir.

Elon MUSK tarafından 2016 yılında Neuralink şirketi kurulmuş, 2017 yılında bu teknolojinin tanıtımı yapılmıştır.

Neuralink, dijital sinir ağları ve beyin çiplerinden oluşan bir sistemdir.

Dijital teknolojinin yükseliş ivmesinin yaşandığı son yıllarda, teknoloji çalışmalarında gelişmeler yaşanmaktadır.

Yapay Zeka teknolojisinde çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Şirketler çeşitli işlemleri kendi uygulamaları olan mobil uygulamalara entegre ederek, akıllı cihazlardan müşterilerinin kullanımına sunmuşlardır.

Müşteri grupları işlemlerini yapmak için ilgili firmanın mobil uygulamasını kullanırlar. Kullanım biçimimiz günümüzdeki teknolojiye bağlı olarak manuel veya konuşarak yapabilirken, Neuralink teknolojisi ile düşüncelerimiz ile yapabileceğiz.

Neuralink teknolojisi,

İnsan beynindeki kafatasına 8 mm bir delik açılıp, beyinde hasarlı olan bölgeye dijital sinir ağı veya beyin çipi enjekte edilerek, tedavisi mümkün olmayan hastalıklar tedavi edilebilecektir.

Örneğin,

 • Perkinson Hastalığı,
 • Göz bozuklukları,
 • Psikolojik hastalıklar,

gibi çeşitleri arttırabiliriz.

Sizi 1990 lı yıllara götürmek istiyorum,

Bu yıllarda bir çok bilim kurgu filmleri çekildiğini hatırlıyorsunuzdur.

X, Y, Z ve Alfa kuşakları,

 • Z ve alfa kuşakları bu filmleri hatırlamayabilir,
 • X, Y ve daha önceki kuşaklar rahatça hatırlayacaklardır.

Vizyondaki Neuralink filmleri,

Geçmiş yıllarda çekilmiş olan bilim kurgu filmlerine, sanal mecralardan ulaşılabilir.

 • Gerçeğe Çağrı Filmi.
 • Johnny Mnemonic Filmi.

Temel hedef,

Neuralink teknolojisi kullanılarak, insanların beynine beyin çipleri entegre edilerek, insanoğlu daha akılı ve süper güçlü hale getirilmek istenmektedir.

Yapay Zeka teknolojisine sahip robotların, gelecekte insanlığa bir tehdit oluşturmasını engellemek amacıyla, bilim adamları şimdiden tedbir almaya çalışıyorlar.

Dijital teknolojinin gelişim evresinde, insanlar düşünce güçleri ile dijital cihazları yönetebilecek ve insanoğlu telepati yolu ile bir birleri ile iletişim kurabileceklerdir.

Neuralink teknolojisinde çalışmaları devam etmekle birlikte, 2020 yılında kullanıma geçilmesi planlanıyor.

Neuralink teknolojisi ile ilgili detaylı eğitimi Eylül ayında İstanbul da gerçekleştireceğim.

Şirketlere ve Üniversitelere verdiğim eğitimler,

 • Pazarlama ve Satış Eğitimleri,
 • Neuromarketing & Neurosales (Neurcod),
 • Müşteri Deneyimi,
 • Ekonomik Durgunluk (Stagflasyon) Satış Arttırma Stratejileri,

Neuraling Teknolojisi hakkında sorularınız olması durumunda tarafıma mail atarak ulaşabilirsiniz.

Teşekkürler.

Saygılarımla.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing & Sales Analysis Consultant

serkanuygur.marketing@gmail.com

Dijital teknolojinin dünyada gelişim göstermesi ile Neurodigital kendisini, günden güne daha fazla hissettirmektedir.

Neurodigital, web sitelerinde ve e-ticaret platformlarında kullanılan, bir algı yönetimidir.

Neuromarketing ve Neurodigital, ticari işletmelere verim kazandıran, önemli bir gelir modelidir.

Alışkanlıkların bir kenara bırakıldığı, yeni dijital neslin fayda odaklı kullanım sağlayacağı, önemli sanal mecralardır.

Temelinde,

 • 2019 Renkler,
 • 2019 Dijital Web Dizayn,
 • Paketleme Modelleri,
 • Neurocode,
 • AI Content,
 • AI,

teknolojilerinin, bütünleşik pazarlama iletişiminde kendine yer bulduğu bir network.

Dijital Dünya Ekosisteminde, şirketlerin sanal mecralardaki kanallarını iyileştirmeleri ve yeni müşteri grupları kazanımı için önemli bir yapıdır.

Neurodigital Yönetimi ile daha fazla kazanç ve yeni müşteri grupları için birlikte çalışalım.

Sizlere,

 • 2019 yılından önceki renkler,
 • 2019 yılı ve sonrasındaki dijital renkler.

Web sayfamda, 2019 renkleri hakkındaki makale, detaylı olarak yer almaktadır.

Neurodijital,

 • Yapay Zeka (Artificial İntelligence),
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik (Increased Virtual Reality), 

ile birlikte, bir bütün olarak yapı modelleri oluşmuştur.

e-ticaret siteleri, web siteleri (kişisel blog, ticari sosyal hesaplar ve global siteler.), Neurodigital Yönetimi kullanılıyor.

2015 yılı sürecinde Yapay Zeka çalışmaları yükseliş göstermekte, Neurodigital Stratejileri kullanılmaktadır.

2019 yılında Neuromarketing Biliminde önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Yaşanan gelişme Neurodigital Yönetimi ile etkileşimli yapılandırılmakta ve gelir modellerinde yükseliş göstermektedir.

Neurodigital, Kullanıcı Deneyimi (user experience) ile birlikte verim odaklı çalışmalara ortam hazırlamaktadır.

Dünyadaki potansiyel müşteriler ile, daha stratejik hedef odaklı iletişim kurmamızda fayda sağlayacaktır.

Gelir modellerimiz döviz cinsinden farklılık gösterecek olup, yeni emtialar ile satınalma işlemleri gerçekleştireceğiz.

Yeni emtia modelleri ile alışveriş davranışları artış göstermekte, sektörlere göre bazı firmalar kendi emtialarını piyasaya sunmaktadır.

Neurodigital Bilimi,

Çeşitli oyun sektörleri, hitap ettiği müşteri grupları tarafından, ne kadar çok talep görüyor ise, ilgili sektör geliştiriciler tarafından daha fazla dizayn edilerek, yeni modeller ile, müşterilerinin kullanımına sokulmaktadır.

Neurodijital Bilimi, müşterilerinin algısını etkileyerek seçimlerinde seçici olmasına ve satınalma duygusunu tetikleyerek davranışa geçmesini sağlamaktadır.

Dünya ekosisteminde, dijital sektör inanılmaz bir büyüme göstermektedir.

Sosyal ve günlük hayatımızda, bizler her an; dijital mecraların içinde yaşamakta ve tüketici gruplarını oluşturmaktayız.

Neurodigital Yönetimi, toplum ve birey davranışlarının incelenmesi sonucu, demografik etkenler segmente edilerek, satınalma davranışının gerçekleşmesi için yeni yöntemler geliştirmektedir.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

Uluslararası ekonomi, stratejilere ve inovasyon modellerine dönüşmektedir.

Son yıllarda herkesin uğraş konusu Yapay Zeka olup, işletmeler bünyelerindeki AR-GE departmanlarında önemli çalışmalar yapmaktadırlar.

Bütün iş modellerine Neuromarketing Bilimi etki etmiş, ticaret büyük bir ivme kazanmıştır.

Çeşitli ülkelerde; workup, startup, workshop ve meetup şedülleri gelişme göstermiş, genç dinamik nesil, para ekosistemini dünya çapına yaymış ve yaymaktadır.

Neurocode, gelecek zaman diliminin en önemli Pazarlama ve Satış Stratejileri yapılandırılacak.

Her iş modelinin başarısı, sürdürülebilir çalışmalar ile mümkündür.

Pazarlama ve Satış Yönetimi, çağ atlayan ve dijital teknoloji ile evrimleşen, bir yapıya entegre olmuştur.

Sizlerin de bildiği gibi,

 • Klasik Pazarlama Yöntemleri,
 • Modern Pazarlama Yöntemleri,
 • Stratejik Pazarlama Yöntemleri,

gelişmiş ve her gün yeni dizaynlara ekonomik sistem entegre olmaktadır.

Fijital Teknolojinin yükseliş trendi, yeni pazarlama ve satış modellerinin gelişim göstermesine zemin hazırlamıştır.

Dijital Çağ yavaş yavaş yerini Yapay Zeka bilim sistemine bırakacaktır.

Big Data bilimsel anlamada büyük bir anlam ifade etmekte ve bu korelasyonu, pozitif olarak entegre ederek inovasyon çalışmaları yapmak temel hedef olmalıdır.

Re-marketing uygulamaları, teknolojik destekli modellerde, Hologram ve Arttırılmış Sanal Gerçeklik çalışmaları yapılarak gerçekleşecektir.

Günümüz sektöründe şirketler, bilimsel teknikler ile ilerlemek ve sürdürülebilir çalışmalara imza atmak istiyorlar ise AR-GE çalışmalarını en ön plana almalıdırlar.

Gelecek zaman dilimini gözlemlediğimizde, önemli sonuçlar karşımıza çıkmaktadır.

Neuromarketing Bilimi,

 • Her sektör için, en önemli bilimsel kaynaktır.
 • Bir kaç yıl sonra, işe alımlarda Neuromarketing Bilimi kullanılacaktır.
 • İşe alımlar, bu bilim dallarına göre yapılandırılacaktır.

Bu durum bizlere, Neuromarketing Bilimi eğitimi almış her bireyin, sektörlerde öncelik kazanacağına vurgu yapmaktadır.

Bir kaç yıl içinde, dünya ekosisteminde nitelikli bireyler yetişecek ve her birey uzmanlık alanına göre, ekoyapıya dahil olacaktır.

Bilimsel yönetimlerde, inovasyon hedef odaklı çalışmalar yapılarak, yeni gelir modelleri gelişecektir.

Pazarlama ve Satış Meslekleri, iki ayrı yönetimdir.

Birbiriyle tamamen farklı olsa da, çoğu işletmelerde aynı çatı altında çalışmalar yapılır.

Sistem işleyişine baktığımızda,

 • Pazarlama Stratejileri,
 • Satış Stratejileri,

oluşum içerisindedir.

Günümüz modellemesinde, konumlandırma yöntemleri stratejik olarak analiz edilmelidir.

 • Yapay Zeka,
 • Hologram,
 • Arttırılmış Sanal Gerçeklik,

teknolojileri ne kadar gelişme ivmesi yakalamış olsa da,

Her sektör,

Ağızdan Ağıza Pazarlamayı

görmemezlik yapamaz.

Teknoloji modelleri gelişirken, klasik pazarlama modellerinden, bir veya birkaçını asla terk edemez.

Toplum üyelerine, bir ürün veya hizmeti pazarlarken, toplumun her bir ferdine;

 • Dokunmak,
 • İletişime Geçmek,
 • İstek ve ihtiyaçlarını Dinlemek,
 • Sorun veya Sorunlara Çözümler Üretmek,
 • Bilgi Odaklı Olmak ve Paylaşmak,
 • Dürüst ve Net Olmak,
 • Müşteri veya Gruplara Anlayışlı Yaklaşımlar,

İLETİŞİM

Her bir yönetimin, temelini temsil etmektedir.

İşletmeler, çalışanlarına teknolojinin gelişmesi ve müşteri ihtiyaçlarının biçimlenmesi süresinde, yeni iletişim modelleri geliştirmişlerdir.

 • Change Management (Değişim Yönetimi,
 • Creativity and İnnovation (Yaratıcılık ve İnovasyon)
 • Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme),
 • Şirketlerde Kurumsallaşma ve Kurumsal Kimlik Oluşturma.
 • Business Model,

Eğitim modelleri, zaman dilimlerine göre yürütülmekte ve değişim göstermektedir.

Eğitim modelleri; planlama ve uygulama aşamaları önem kazanmaktadır.

Krizler Fırsata Çevrilmelidir.

Yıl içinde, sonbahar ve kış ayları şirketlerin en yoğun zaman dilimleridir.

Şirket planlaması yapılandırılırken, yaz ayları, bir çok firma için, iş kapasitesinin en düşük geçtiği zamanlardır.

Eğitim departmanları tarafından yapılacak yıllık planlamalarda, yaz aylarını verimli kullanmak; hem çalışanlara fayda getirecek, hem de yıl içindeki sıkışıklıkları sübvanse edecektir.

Yaz dönemlerinde, etkili iletişim odaklı eğitimler; şirket çalışanlarını daha fazla motive edecek ve motivasyon arttırıcı gelişme gösterip, verilen eğitiminde uygulanma işlevini hayata geçirilmesine teşvik edecektir.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Beykent Üniversitesi, Bankacılık Yatırım ve Finans Kulübü üyelerinin daveti üzerine, Neuromarketing Eğitimimizi gerçekleştirdik.

Bankacılık Yatırım ve Finans Kulübü,

Başkanı Sayın Muhammed Kürşat BAYRAM,

Başkan Yardımcısı Sayın Hazal Kübra YILDIZ,

beni üniversitelerine davet ettikleri için teşekkür ederim.

Kulüp tarafından organize edilen eğitimi, interaktif ve verim odaklı tamamladık.

Katılımın yüksek olması ve farklı bölümlerden gelen öğrencilerden oluşan eğitim; soru cevap ve karşılıklı görüş alışverişi ile sürdürdük.

Neuromarketing Bilimi Eğitimi için, yapmış olduğum sunumda, katılımcıları eğitimin içinde tutan ve her bir kişiyi yoruma teşvik eden bir yöntem uyguladım.

Eğitime katılan Sayın Berkay KURT ile, eğitim sonunda yapmış olduğumuz sohbet de, iş hayatında Neuromarketing Biliminin nasıl uygulanması gerektiği hakkında, görüş alışverişinde bulunduk.

Bir çok üniversite öğrencisinin, üniversitede eğitim alıp, iş hayatında yer alması, bakış açılarının ve vizyonlarının nasıl gelişmiş olduğunu bana gösterdi.

Master yıllarımda, hocalığımı yapmış olan değerli hocam Medya İletişim Bölüm Başkanı Sayın Doç. Dr. Mine DEMİRTAŞ’ ında, sınıfa gelip beni dinlemesi, beni hem Master yıllarımda kendisine yapmış olduğum sunumlara götürdü, hem de benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Not,

Master yıllarımda, hepimiz hocalarımızdan belirli konu başlıkları alır; araştırıp, sunumlar yapardık.

Değerli Hocam Sayın Doç. Dr. Mine DEMİRTAŞ, kendisinden sunum çalışması için konu başlığı alırken, Sayın Doç. Dr. Mine DEMİRTAŞ almış olduğum konu haricinde, benden Neuromarketing konusu hakkında araştırma yapmamı istedi.

Pazarlama İletişimi Yüksek Lisansı yaparken,

 • Pazarlama ve Satış konularını derinlemesine incelemiş ve gelecek yıllardaki teknolojik gelişmeler hakkında da çalışmalar yapmaktayım.
 • Pazarlama ve Satış Mesleğini ve Stratejilerini geliştiriyor, gelecek teknolojiler ile entegre ediyorum.

Değerli Hocam Sayın Medya İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mine DEMİRTAŞ sayesinde, Neuromarketing Bilimini araştırarak detaylı bilgilere sahip oluyor, yapmış olduğum çalışmalar ile Neuromarketing Bilimini geliştiriyorum.

Beykent Üniversitesi öğrencilerinin analiz ve yorumları, geleceğe olan bakış açıları, beni derinden etkiledi ve gurur duydum.

Gelecek neslin, vizyonunun geniş olduğunu ve verim odaklı işler çıkaracağını düşünüyorum.

Bankacılık Yatırım ve Finans Kulübü öğrencilerine, Neuromarketing Bilimi eğitimini, verim odaklı gerçekleştirdiğimiz için teşekkür ederim.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü değerli öğrencilerine, İstanbul Barosunda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Kulübüne, Neuromarketing & Hukuk Eğitimi verdim.

Dünya ekosistemi gelişmekte ve dijital teknoloji her sektörde ilerleme göstermektedir.

Her bilim, diğer bilimler ile birlikte çalışmalar yaparak, gelişen ekosisteme katkı yapmaktadır.

Neuromarketing Bilimi, yeryüzünde yaşamın başlaması ile hayat bulmuş, 2000’ li yıllardan itibaren literatüre kabuk değiştirerek modern bir anlam kazanarak Neuromarketing adıyla gelişme göstermiştir.

Neuromarketing,

Global şirketlerin, ürünlerini yeni müşteriler edinerek tanıtması ve hedef müşterilerine daha fazla ürünlerini pazarlayıp, satışlarını arttırmak için çeşitli stratejiler geliştirmesi stratejilerine dayanır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü öğrencileri ile Neuromarketing dünya ekosistemine olan katkılarını interaktif olarak değerlendirdik.

Neuromarketing eğitime gösterdikleri ilgi ve düşünceleri benim için çok değerliydi.

Neuromarketing ve Hukuk

Neuromarketing Bilimi, her bir bilim dalı ile etkileşim kurmaktadır.

Temel amaç, insanlığa fayda odaklı değerler katmasıdır.

Teknolojinin ilerlediği zaman diliminde Hukuk bilimi de, gelişen yapı içerisinde, kendi konusunu ilgilendiren konularda Neuromarketing Bilimiyle de, karşılıklı dayanışma içindedir.

Her bir bilim kendi içerisinde gelişme göstermekte ve diğer bilimler ile iletişim halindedir.

İstanbul Hukuk Kulübü Öğrencileri ile; hem eğitim, hem sohbet, hem de görüş alışverişi yaparak, verimli bir eğitim gerçekleştirdik.

Neuromarketing Eğitiminde, her bir öğrencinin konulara farklı yaklaşım tarzı beni mutlu etmekle birlikte bir eğitimci olarak bende onlardan farklı düşünceler ve bilgiler öğrendim.

Bilginin sınırı yoktur.

Karşınızdaki değerli insanlar, sizden farklı bilgi ve becerilere sahip olmakta, siz onları ne kadar algı odaklı dinlerseniz, kültürel ve yaşam değerleri hakkında, bir çok değerli bilgiler öğrenirsiniz.

Hayat Paylaşılarak Güzeldir.

Bilgi, dijital teknoloji ile entegre olup, insanlığın bilgiye ulaşımı, günden güne, daha da kolaylaşmaktadır.

Neuromarketing Bilimi,

Gelecek zaman diliminde en çok çalışmalar yapacağımız meslekler ve çalışma alanlarımız.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Kulübü Öğrencilerine, İstanbul Barosunda Organize ettikleri, Neuromarketing ve Hukuk Eğitimine gösterdikleri ilgi ve değerli düşüncelerini, hepimiz ile paylaştıkları için teşekkür ederim.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yıldız İşletme Kulübü ve Üyelerine, beni davet ettikleri için teşekkür ederim.

Yıldız İşletme Kulübünün organize ettiği, Dijital Z konferansına ilginin yüksek olması, memnun edici bir durumdu.

Dijital Z konferansı, üç gün boyunca devam etti.

Birbirinden farklı firmaların yöneticilerinin konuk olduğu konferans, etkileşimli ve verimli bir biçimde gerçekleşti.

Üniversite kulüplerinin organize ettiği bu tür organizasyonlar, daha fazla teşvik edilmelidir.

Üniversitede okuyan Gençler, gelen konuşmacılar sayesinde, bilinçlenerek; gelecekleri ve kariyerleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaktadırlar.

Benim verdiğim Neuromarketing Eğitimi, ilginin yüksek olduğu ve karşılıklı görüş alıverişinin yaşandığı bir konferans oldu.

Her sektörün, Neuromarketing Stratejilerini bilmesi ve kendi çalışma alanlarında, bu stratejileri yönetmesi gerekmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin sorduğu sorular ve yorumlar, Neuromarketing Biliminin nasıl daha iyi gelişeceği konusunda, bilgiler verdi.

Üniversite Gençliğinin, Neuromarketing bilimine gösterdiği ilgi ve dikkat memnun ediciydi.

Global alanda faaliyet gösteren bir çok işletme, Neuromarketing Biliminin farkında olup, stratejilerini Neuromarketing Yönetimine uygun dizayn edeceklerdir.

Global Şirketler, Neuromarketing Stratejileri ile modern dünyanın içinde geliştirerek, müşterilerine daha hızlı ve kolay ulaşarak, satış hacimlerini arttıracaklardır.

Üniversitelerde, Konferanslara davet edildiğimde, Neuromarketing Bilimi hakkında öğrencileri bilgilendiriyor, her bir öğrenci ile iletişim kurarak, onları anlamaya çalışıyorum.

Üniversite öğrencilerinin; öğrenme, kendisini geliştirme arzusu ve motivasyonu yüksek olduğu için, önerileri ve deneyimleri çok daha hızlı anlıyor ve kavrıyorlar.

Yaşanmış tecrübe ve deneyimlerden dersler çıkararak, karşılaşacakları durumlar hakkında, analiz çıkarabiliyorlar.

Üniversite Öğrenci Kulüplerinin, bu tür organizasyon düzenlemeleri, hem kendileri içim bir deneyim, hem de üniversite arkadaşları için mükemmel bir bilinçlendirme eğitimi gerçekleşmiş olmaktadır.

Organizasyona katılımın yüksek olması, Gençlerin ne kadar istekli ve arzulu olduklarını, bizlere göstermektedir.

Gelecek nesil gençlerin bilinçli bir şekilde yetişmesi, Ülkemizin gelişmişlik ve refah seviyesine yükselmesinde önemli bir adım olacaktır.

Konferanslara konuşmacı olarak davet edildiğimde, bana verilen süreyi en verimli biçimde kullanmak adına, konferansa gelen katılımcıları, elimden geldiğince bilgiler verip, bilgilendirmeye çalışıyorum.

Hafta içi belirlemiş olduğum zamanlarda,

 • Workshop,
 • Eğitim,
 • Seminer,
 • Start-Up

düzenliyorum.

Eğitimlerim,

 • Pazarlama ve Satış Eğitimi,
 • Neuromarketing Eğitimi.

yapmaktayım.

Eğitimlere katılımın yüksek olması, beni mutlu eden bir diğer önemli konudur.

Eğitime katılan katılımcılar ile etkileşim kurarak, öğretme odaklı eğitimi gerçekleştiriyor, inovasyon yapıyor ve interaktif bir şekilde eğitimi tamamlıyoruz.

Katılımcıların mesleki durumlarına göre, eğitim konusuna uygun önerilerde bulunuyor ve verim odaklı eğitimimizi tamamlıyoruz.

Pazarlama ve Satış Eğitimi & Neuromarketing Eğitimi almak isterseniz   benimle iletişime geçebilirsiniz.

Üniversite Öğrenci Kulüplerinin organizasyonları, her şirket tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Sabancı Üniversitesi,

(EIK) Ekonomi ve İşletme Kulübü üyelerine, bizleri ağırladıkları için teşekkür ederim.

Katılımcılar ile birlikte, Neuromarketing eğitimini etkileşim odaklı gerçekleştirdik.

Eğitime başlamadan önce;

 • Neuromarketing doğuşu,
 • Neuromarketing tarihi.

hakkında, bilgilendirme yaptıktan sonra, diğer bilimler ile ilişkisini konuştuk.

Globalleşen ekonomi ve dünya ticari pazarlama sektöründe, küreselleşen ekonomin sonucunda, niche sektörleri ele aldık.

Dünya ticaret arenasında, her sektör gelecek ticari faaliyetlerini Neuromarketing stratejilerine göre konumlandıracaktır.

2019 Yılında Neuromarketing eğitimi başta olmak üzere, yenilenen Neuromarketing bilim dalını konuştuk.

Yaptığımız eğitim de; hem görüş alışverişi, hem eğitim hem de inovasyon odaklı görüşler, ortaya koyduk.

Beni en çok memnun eden, katılımcıların eğitime gösterdiği ilgi ve inovatif görüşlerinin ne kadar ufuk açıcı olmasıydı.

Neuromarketing Eğitimde,

 • Yapay Zeka (AI) Artificial İntelligence,
 • NeuroCode,
 • NeuroBrand,
 • NeuroHealth,
 • Neuromarketing&Neurosales,
 • Neuro Colours,

2019 yılında yenilenen Neuromarketing hakkında inovatif süreçleri konuştuk.

Eğitime katılan katılımcılar ile, Pazarlama ve Satış mesleğinde, dikkat edilmesi gereken konuları ele aldık.

Eğitim esnasında,

 • Pazarlama hakkında genel görüş,
 • Satış yöntemleri,
 • Müşteri kimdir,
 • Tüketici kimdir,
 • Müşteri temsilcisi kimdir,
 • Satış temsilcisi kimdir,
 • Stand kurulumu nasıl yapılır ve nelere dikkat edilir,
 • AR-GE nedir ve görevleri nelerdir,
 • Re-marketing nedir ve nasıl yapılır.

süreçleri hep birlikte değerlendirdik.

Katılımcılar, kedi görüşlerini sundu ve yeni inovatif görüşler, bilgiler yapılandırdık.

Neuromarketing eğitiminde yaşadığım tecrübe ve deneyimim, gelecek yeni nesil Gençliğin; çok bilinçli ve bilgili yetişiyor olmasıdır.

Üniversite Gençliğinin,

Araştırmacı, Sorgulayıcı olması ve Analiz Yeteneğinin gelişmiş olması,

en mutluluk vericisidir.

Neuromarketing bilimini konuşurken, eğitime katılan katılımcıların,

 • Eğitim sonuna kadar gösterdikleri ilgi ve dikkat,
 • Gözlerindeki ışık,
 • Eğitim içeriği hakkındaki bilgi dolu soruları.

beni oldukça memnun etti.

Neuromarketing Bilimini,

 • Benimsediklerini hissettirmeleri,
 • Kendi çalışma alanlarında kullanacak olmaları.

en önemli detaylardan, bir kaçıdır.

Neuromarketing eğitimi bitiminde, katılımcıların gelecek zaman diliminde yapacakları çalışmalar hakkında, görüş alışverişinde bulunduk.

Katılımcılar, eğitimde elde ettikleri bilgiler ışığında, iş alanlarını, aldıkları neuromarketing eğitimiyle ilgili özel çalışmalar yapmak istediklerini tarafıma ilettiler.

Neuromarketing eğitiminin, verim odaklı gerçekleşmesi, benim için gurur vericidir.

Sabancı Üniversitesi,

(EIK) Ekonomi ve İşletme Kulübü üyelerine, teşekkür ederim.

Sayın Sefacan KESİCİ & Gökhan BARIŞKAN & Serkan UYGUR

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

FMerhaba Dostların,

Fast Food Marketing, pazarlama terminolojisine eklenecek gibi gözüküyor.

Global ekonominin nimetlerinden yararlandığımız son yıllarda, şirketler; ürünler üretmekte veya alıp satmaktadır.

Dünya üzerinde, başta ülkemiz olmak üzere, üretmeden tüketen bir çok ülke ve toplumlar yer almaktadır.

Fast Food Marketing,

Toplumların ve bireylerin, ellerindeki teknolojiyi bir kez kullanması veya hemen tüketmesi sonucu oluşan Pazar ekosistemidir.

Toplum yapıları, yerleşik kültür düzeyine ve çevresindeki yaşam koşullarına göre, bilimi hemen taklit eder veya kendi ve çevresinde tüketimi özendirmek, arttırmak için yapılandırılan pazarlama tekniğidir.

Fast Food Marketing stratejisi, bir çok kurgulardan oluşmaktadır.

Neuromarketing stratejileri izlenir ve tüketim toplumları ilgili bilgi ve teknolojileri hemen tüketmek peşindedir.

Dünyada, bir bilim dalı geliştirmek zor ve emek isteyen bir yöntemdir.

Geliştirilecek bilim, toplum istek ve ihtiyacını karşılamalı ve tüketime yönlendirilmiş toplumsal gruplar olmalıdır.

Günümüz toplumsal gurupları, fast food marketing stratejilerini sevmekte ve hemen tüketim için çok fazla isteklidirler.

Ekonomi tekniklerinin yer aldığı her bir yapıda, fast food marketing kendi yerini her zaman garanti eder.

Ülke vatandaşlarının çoğu, mantıklarını çalıştırmadan yenilenen teknoloji ve bilgileri kullanma yönelimdelerdir.

Pazarlama dünyasında, sektörünüz ne olursa olsun, eldeki veriler veya ürünleriniz ile piyasada konumlandığınız sürece, hedef kitlenizi ele alıp, bilgileri paylaştıktan sonra, yeni gelecek hedef kitlenize zaman kaybetmeden ulaşmayı arzu edersiniz.

Şirketler, zaman yönetimini dengeli ve verim odaklı yaptığı sürece, kar marjı yükselecek, hedef odaklı gelişmelere entegre olacaklardır.

Dünya 2000 li yıllarda Yapay Zeka (AI Artificial İntelligence) konuşulmaya ve yapılandırılmaya başlandı.

Bakalım toplumlar, teknolojiye fast food yaklaşımında bulundukları gibi, AI teknolojisine nasıl bir konumlandırma yapacaklar.

Sizlerin de bildiği gibi, dijital mecralar her gün yükseliş göstermektedir.

BİG DATA ekosistemini, nasıl verim odaklı geliştirirsek, topluma ve insanlığa en faydalı olan yaklaşımları elde edebiliriz.

Bilim insanlarının teknoloji alanındaki faaliyetleri hiç bir zaman bitmeyecek ve gelişecektir.

Gelişen teknolojide önemli olan, bilim insanlarının geliştirdiği teknolojiyi, topluma ve şirketlerimize zaman kaybetmeden entegre edebilmemiz gerekmektedir.

Yaşadığımız toplumlarda, her türlü teknolojiyi kullanmakla birlikte, fast food marketing anlayışı yerine, hedef odaklı ve verimli ürünler üreterek, bilime katkıda bulunmamız gerekmektedir.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Kariyer ve Gelişim Kulübü Neuromarketing Eğitimi

BAU, Kariyer ve Gelişim Kulübü,

Başkanı Sayın Orhun ÖZKAN, Başkan Yardımcısı Nadide ÖZSAYAN ve Kulüp Üyelerine, organizasyondaki emekleri ve beni ağırladıkları için teşekkür ederim.

BAU Bahçeşehir Üniversitesi,

Kariyer ve Gelişim Kulübünün organize ettiği, Neuromarketing Eğitimimizi başarıyla tamamladık.

Neuromarketing Eğitimine katılan değerli katılımcılar ile etkileşimli bir şekilde eğitimimiz gerçekleşti.

Neuromarketing Eğitimini, BAU Bahçeşehir Üniversitesi  Öğrencileri ve üniversite dışından gelen öğrenciler ile keyifli olarak uygulamalı olarak yapılandırdık.

Neuromarketing Eğitimin temel amacı,

 • 2019 yılı Neuromarketing biliminin diğer yıllardan farkı,
 • Neuromarketing temel amacı ve anlamlandırılması,
 • Neuromarketing biliminin doğuşu ve gelişmesi,
 • Gelecek zaman diliminde, Neuromarketing biliminin diğer sektörler ile işleyişi

hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Sizlerin de bildiği gibi, Neuromarketing 2019 yılından itibaren bir gelişmelere sahne oldu.

2019 yılı Neuromarketing içerikleri,

 • Neuro Media, Medya ve Reklam,
 • Neuro Pack, Ambalajlama,
 • Neuro Sens, Ürün Deneyimi,
 • Neuro Shopper, Satış Noktaları,
 • Neuro Web, UX Tasarım ve Dizayn,
 • Neuro Cinema, Cinema Algısı,
 • Neuro Politics, Siyasal Algı Yönetimi.
 • Neuro Brand,
 • Neuromarketing & Neurosales,
 • 2019 Yılında Neuromarketing ve Diğer Yıllardan Farkı,
 • 2019 Yılının Renkleri,
 • Yapay Zeka ve Neuromarketing,
 • Pazarlama ve Satış Neuromarketing,
 • Neuromarketing Mutluluk Hormon Adları ve İşlevleri,
 • Neuromarketing Arttırılmış Sanal Gerçeklik,
 • Neuromarketing Hologram,
 • Neuromarketing ve Gelecek Nesil Meslekler.

İçeriklerin hepsi, ayrı bir eğitim konusu olmak ile birlikte, bir çok detayı içinde barındırmaktadır.

Neuromarketing bilimi hakkında, detaylı bir eğitim verebilmek için, geniş bir zaman dilimine hatta bir kaç güne ihtiyaç vardır.

Bilim hakkında, uluslararası global şirketlerin kullandıkları bilimsel deney cihazları hakkında bilgilendirme ve işlevleri ile ilgili bilgi verilmesi, eğitim alanları başta olmak üzere, toplum bireylerinde farkındalık yaratılması gerekmektedir.

Neuromarketing Bilimi hakkında eğitim almak isteyen kurumlar veya kişiler, bana iletişim adresinden ulaşabilirler.

Son yıllarda ivme kazanan; yapay zeka, arttırılmış sanal gerçeklik ve hologram gelecek nesillere damga vuracaktır.

Gelecek nesillerin Gençleri, sizlerin mantıksal olarak ortaya koyacağınız inovasyon ve inovatif çalışmalar, geleceğe ışık tutacak olup, bir çok genç girişimcilerin faydalanmasına ve verim odaklı çalışmalar yapmasına sebep olacaktır.

Üniversitelerin Girişimcilik kulüp ve kulüplerine katılarak, aktif görevlerde yer almanız, sizlerin geleceğiniz açısından çok fayda sağlayacaktır.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.marketing@gmail.com

Merhaba Dostlarım,

2019 Yılında Neuromarketing 2018 ve diğer yıllardaki neuromarketing farklı ve yenilikçi çalışmalara imza atılmış.

Hepinizin bildiği gibi, neuromarketing önemli bir bilimdir.

Global firmalar çalışmalarında ve yapılanmalarında neuromarketing stratejilerini uygulamaktadırlar.

Geçmiş yıllardan gelen bütün bilimsel deneyler, kullanılabilir ve uygulanabilir hale gelmiştir.

Neuromarketing çalışması,

 • Karar verme mekanizmamız,
 • Alt beynin işlevi nedir,
 • Eski beyin hangi konutları uygular,
 • Sürüngen beynin temek işlevleri nelerdir,
 • Beş duyu organımızın bilime katkısı nelerdir,
 • Anlamlandırma nasıl gerçekleştirilir.

gibi bir çok sorunun cevapları Neuromarketing eğitiminde tüm detayları ile işlenmektedir.

2019 yılında neuromarketing nasıl bir evrim geçirmiştir ve bilime ne gibi katkısı olmuştur, hep birlikte değerlendireceğiz.

Neuromarketing sürecinin,

 • Pazarlama ve Satış mesleğine katkıları,
 • Yapay Zeka ile olan bağlantısı,
 • Hologram ile olan entegrasyonu,
 • Arttırılmış Sanal gerçeklik ile olan çalışma şekilleri.

Neuromarketing eğitimlerinde, katılımcılar ile geniş bir şekilde, etkileşim odaklı değerlendirilecektir.

İnsan ihtiyaçları farklı ve çeşitlilik göstermektedir.

Bu çeşitlilikler, kişiye özel yöntemler ile tatmin edilmeye çalışılmakta ve istek merkezli çalışmalar yapılmaktadır.

AR-GE departmanlarında yapılan çalışmalar ile, neuromarketing süreçleri uygulanıp, insan istekleri karşılanmaya çalışılmaktadır.

Geçmiş yıllardaki alışkanlıklarımız detaylandırılmakta ve gelecek nesillere ışık tutan bilimsel çalışmalara kaynak olmaktadır.

Neuromarketing çalışmaları, günümüzde bütün sektörlerde yapılandırılmaktadır.

Her ulusal ve yerel şirketler gibi temel amaç karı maksimum şekilde elde etmektir.

2019 yılındaki neuromarketing, global şirketler ve yerel şirketler çok faydalı çalışma modülleri sunmaktadır.

Global satışlarını uluslararası arenada arttırmak için nasıl basit çalışma modülleri uygulaması gerektiği hakkında bilgiler analiz edilmiştir.

2018 yılına kadar yapılan bilimsel çalışmalar, geçmiş yıllardaki çalışmalar ile birleştirilerek değerlendirilecektir.

Neuromarketing, ticari faaliyet gösteren her ticari kurum ve kuruluş tarafından bilinmesi ve uygulanması gereken bir bilim dalıdır.

Neuromarketing biliminin kullanıldığı alanlar,

 • Neuro Media, medya ve reklam araştırması,
 • Neuro Pack, ambalaj araştırması,
 • Neuro Sens, ürün deneyim araştırması,
 • Neuro Shopper, satış noktaları araştırmaları,
 • Neuro Web, UX tasarım araştırmaları,
 • Neuro Cinema, sinema araştırması,
 • Neuro Politics, siyasal algı araştırması.

Neuromarketing kulanılan bir çok cihaz vardır.

Bu cihazların; işlevleri ve faydaları hakkında bilmeniz gereken, önemli özellikler yer almaktadır.

2019 yılındaki neuromarketing bilgisi çeşitli segmentasyonlara ayrılmış olmak ile birlikte içerik olarak bir çok yenilikler yapılandırılmıştır.

2018 yılı ve diğer yıllardaki, sizlerin de bilmiş olduğu bilgiler neuromarketing temel seviyesi boyutunda olmuştur.

Dünya global pazarı ve bilimsel bilgiler her gün yenileniyor.

2019 yılı neuromarketing 2018 yılı ve diğer yıllardan farkı, konusunda eğitim almak isterseniz, iletişime geçiniz.

Global piyasada; rekabet edebilmek ve teknolojilere uyum sağlamak istiyorsak, yenilikleri her an takip etmek ve şirket yapımızı bu değişen ekosisteme uydurmak zorundayız.

Serkan UYGUR

Marketing & Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr

Merhaba Dostlarım,

2019 yılı Nobel Ödülleri, yapılacak tören ile sahiplerine takdim edilecek.

Nobel Ödüllerinin başlangıç yılı 1901,

 • İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi,
 • İsveç Akademisi,
 • Karolinska Enstitüsü,
 • Norveç Nobel Komitesi

tarafından,

 • Barış,
 • Fizik,
 • Kimya,
 • Edebiyat,
 • Fizyoloji,
 • Tıp,
 • Ekonomi.

alanlarını kapsamaktadır.

Alfred Nobel, Ödüllerin idaresi ve finansmanı;

 • 1895 yılındaki vasiyeti ile kurulan,
 • Nobel Vakfı sağlamaktadır.

Değerlendirmeler farklı komiteler tarafından yapılıyor.

2018 yılı Nobel Ödülleri,

 • Nobel Barış Ödülü:

Doktor Denis Mukwege ve Ezidi insan hakları savunucusu Nadia Murad

 • Nobel Tıp Ödülü:

Japon Tasuku Honjo ile ABD’li James P. Allison

 • Nobel Fizik Ödülü:

ABD’li Arthur Ashkin, Fransız Gerard Mourou ve Kanadalı Donna Strickland

 • Nobel Kimya Ödülü: 

Frances H. Arnold ile George P. Smith ve Gregory P. Winter

2017 Nobel Ödülleri,

 • Tıp Ödülü: 

Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young

 • Fizik Ödülü: 

Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne

 • Kimya Ödülü: 

Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson

 • Edebiyat Ödülü: 

Kazuo Ishiguro 

 • Barış Ödülü: 

Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya (ICAN)

 • Ekonomi Ödülü: 

Richard Thaler

2016 Nobel Ödülleri,

 • Juan Manuel Santos, Barış
 • John M. Kosterlitz, Fizik
 • Duncan Haldane, Fizik
 • David J. Thouless, Fizik
 • Fraser Stoddart, Kimya
 • Jean-Pierre Sauvage, Kimya
 • Ben Feringa, Kimya
 • Yoshinori Ohsumi, Fizyoloji veya Tıp
 • Oliver Hart, Ekonomi
 • Bengt R. Holmström, Ekonomi

Nobel Ödülleri,

1901 yılında başlayıp, her yıl düzenli olarak yapılan Nobel Ödül Törenleri, 2019 yılı ve 2020 yılında yapılacak Nobel Ödülleri ile sahiplerini ödüllendirecek.

Nobel Ödül Töreni ilk kez 1943 yılında yapılmadı.

2019 yılında yapılması planlanan ödül töreninin, 2020 yılında yapılması planlanmaktadır.

Nobel Ödül Töreni 2020 yılında yapılacak, 2019 yılında Nobel Ödülüne hak kazanan sahibine de ödülü, taktim edilecek.

Bir çok ülkeden katılan bilim insanları, hem ülkelerini gururlandırmakta, hem de bilim adına, insanlığa büyük hizmetler vermektedir.

Nobel Ödül Törenine katılım sağlayacak adaylar, çeşitli kurumlar tarafından aday gösterilir.

Nobel Ödülleri;

Başlangıç yılı olan 1901,1902, 1903, 1904, 1905,1906,1907,………..2000, 2015,2016,2017,2018,2019,2020,……   yıllarında her yıl Nobel Ödülleri düzenli olarak yapılacaktır.

Serkan UYGUR (MA)

Marketing & Sales Analysis Consultant

Merhaba Dostlarım,

Siz değerli, Gençler; Üniversitelerinizde Eğitim Kulüplerine üye olunuz.

Üniversite; bizleri hayata hazırlayan ve bilgi birikimimizi ve donanımızı arttırmaya destek olan, önemli bilimsel eğitim kurumlarıdır.

Üniversite eğitimimizde bizler, branşlarımıza uygun eğitim alarak;

 • Araştırmayı,
 • Analiz Etmeyi,
 • Yorumlamayı,

öğrenmekteyiz.

Üniversiteye başladıktan itibaren, kendimizi geliştirmek ve yaratıcı düşüncelerimizi ortaya koymak için, ilk işimiz Öğrenci Kulüplerine üye olmalıyız.

Üyesi olduğunuz kulüpte, aktif görevler üstlenerek, kendinize ve çevrenize faydalı bilgiler sunarak, üretime katılım sağlayın.

İş hayatına girmeden önce, edineceğiniz tecrübe ve deneyim, sizleri çevrenizdeki insanlardan farklı kılacaktır.

2019 yılı ve gelecek zaman dilimlerinde, farklı iş ve meslek gruplarında artış görülecektir.

Eğitimleri artış gösterecek ve nitelikli bireyler yetişecektir.

Kazanılan beceriler,

 • Olgunluk,
 • Kararlılık,
 • Yapıcılık,
 • Paylaşımcılık,
 • İnovasyon,
 • Kültürel Çevre,
 • Üretkenlik,
 • Motivasyon,
 • İş Çevresi,
 • Analitik,
 • Sorun Çözme,
 • Yaratıcılık.

gibi bir çok kişisel özelliklerinizi geliştirebileceksiniz.

Sizlere, Üniversite Öğrenci Kulüpleri çalışması hazırladım.

Zevkle inceleyeceğinizi ve detayları ile bilgi alacağınızı düşünüyorum.

Üniversite Öğrenci Kulüpleri

Acm Kulübü
Aikido Topluluğu
Amerikan Kültürü Topluluğu
Arkeoloji Kulübü

Arttırılmış Sanal Gerçeklik
Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu
Beslenme Ve Gıda Bilimi Topluluğu
Bilardo Topluluğu
Bilim Kurgu Ve Fantazi Topluluğu
Bilkentli Aslanlar Kulübü
Bilkentli Fenerbahçeliler Kulübü
Bilkentli Kartallar Kulübü
Bisiklet Topluluğu
Briç Kulübü
Çay Kulübü
Çeviri Topluluğu
Çevre Ve Sürdürülebilirlik Topluluğu
Denetim Ve Danışmanlık Kulübü
Doğa Gözlemcileri Topluluğu
Doğa Sporları Topluluğu
Doğu Asya Topluluğu
E-Sporlar Topluluğu
Edebiyat Topluluğu
Ekonomi Politik Kulübü
Elktrikli Araç Topluluğu
Erasmus Değişim Programı Öğrencileri Kulübü
Eşli Danslar Kulübü
Felsefe Topluluğu
Fotoğrafçılık Kulübü
Frizbi Kulübü
Gastronomi Kulübü
Gazete Bilkent Topluluğu
Genç Girişimciler Kulübü
Genç Hukukçular Kulübü
Genetik Kulübü
Gezi Topluluğu
Go Kart Topluluğu
Güney Asya Kültürü Topluluğu
Güney Ve Orta Amerika Kültürleri Topluluğu
Havacılık Kulübü
Hayvan Dostları Kulübü

Hologram
Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Topluluğu
Hukukta Kariyer Kulübü
Ieee Öğrenci Kolu Topluluğu
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Kulübü

İnovasyon
İnovatif İnternet Topluluğu
İşletme Ve Ekonomi Kulübü
Judo Kulübü
Kadın Çalışmaları Topluluğu
Kahve Kulübü
Kart Koleksiyoncuları Topluluğu
Kimya Kulübü
Klasik Gitar Kulübü
Klasik Türk Müziği Topluluğu
Makine Mühendisliği Topluluğu
Masaüstü Oyunları Topluluğu
Medeniyet Topluluğu
Medya Topluluğu
Milliyetçi Düşünce Topluluğu
Mizah Ve Kültür Topluluğu
Model Birleşmiş Milletler Topluluğu
Modern Dans Topluluğu
Motorsiklet Topluluğu
Mühendislik Topluluğu
Münazara Topluluğu
Müzik Kulübü
Müzikal Topluluğu
Oyun Geliştiricileri Kulübü
Özgür Yazılım Ve Internet Teknolojileri Kulübü
Parkur Kulübü
Pastacılık Kulübü
Politik Düşünce Kulübü
Programlama Kulübü
Psikoloji Kulübü
Quıddıtch Topluluğu
Renkli Düşün Kulübü
Rotaract Topluluğu
Sanat Topluluğu
Satranç Topluluğu
Sentetik Biyoloji Topluluğu
Sinema Topluluğu
Siyaset Platformu Kulübü
Sosyal Demokrasi Kulübü
Sosyalist Düşünce Topluluğu
Sosyoloji Topluluğu
Sporseverler Topluluğu
Sualtı Topluluğu
Tarih Topluluğu
Tasarım Ve Mimarlık Topluluğu
Tedx Kulübü
Temiz Hava Topluluğu
Tiyatro Kulübü
Turizm Kulübü
Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu
Türkçe Topluluğu
Uluslararası Hukuk Çalışmalar Topluluğu
Uluslararası İlişkiler Kulübü
Uluslararası Öğrenciler Kulübü
Üçüncü Dünya Ülkeleri Araştırma Topluluğu
Ütopya Ve Bilim Kulübü

Yapay Zeka
Yatırım Ve Finans Topluluğu
Yöneylem Araştırması Kulübü

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri

Üniversite Öğrenci Kulüpleri

Geleceğimizin Genç ve Yetenekli Öğrencileri, sizler için özel bir tablo hazırladım. Arzu ettiğiniz bilgilere bu tablodan da ulaşabilirsiniz.

Serkan UYGUR

Marketing and Sales Analysis Consultant (MA)

serkanuygur.com.tr